Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Med-tænkning og Om-tænkning: Dialog og forbundethed som en primær menneskelig virkelighed Workshop på STOK´s årsmøde 2009 Svend Aage Rasmussen Svend Aage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Med-tænkning og Om-tænkning: Dialog og forbundethed som en primær menneskelig virkelighed Workshop på STOK´s årsmøde 2009 Svend Aage Rasmussen Svend Aage."— Præsentationens transcript:

1 Med-tænkning og Om-tænkning: Dialog og forbundethed som en primær menneskelig virkelighed Workshop på STOK´s årsmøde 2009 Svend Aage Rasmussen Svend Aage Rasmussen

2 Prolog • ”Our attitude to what is alive and to what is dead is not the same. All our reactions are different” (Wittgenstein, 1953 no. 284) • ”An utterance is never just a reflection or an expression of something already existing... It always creates something that never existed before, something absolutely new and unrepeatable…” (Bakhtin, 1986: 119) • For if we use in our talk about … people`s intimate relationships the kind of specially invented, abstract terms we usually feel free to use in our theorizing in psychology, then, we end by putting their words into our terms, inviting a ”ideological dilemma” of a very particular kind: for our words work to ”colonize”, so to speak, the mode of being of those we study.” (Shotter 1993: 181) Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 2Svend Aage Rasmussen

3 Dialogisme hos Bakhtin ”Monologue is finalized and deaf to the others response, does not expect it and does not acknowledge in it any decisive force” (Bakhtin 1984: 293 ) En ytring er også og i en løbende proces bestemt af den anden En ytring er også bestemt af den talegenre, der tales i

4 Åben dialog psykiatri •Usikkerhedstolerance •Dialogisme •Polyfoni (Seikkula & Olson 2003: 403-418)

5 Mentale diskurser som relationelle • Mental discourse originates in human relationships • Mental discource functions in the service of relationship • Mental discource is action within relationships • Discoursive action is embedded in traditions of co-action (Gergen 2009: 70-75)

6 Dialogiske dilemmaer • Forskelle uden essenser • Det relativistiske morads • Konstruktion og virkelighed (Sampson, 1993) Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 6Svend Aage Rasmussen

7 Essenser: Et poststrukturalistisk svar ”Maybe the target nowaday is not to discover what we are but to refuse what we are”. (Foucault, 1982) • Verden skabes i sproget og præges af herskende diskurser • Nogle diskurser er potentielt undertrykkende • Patienter har ikke en essens. Vi er, hvad vi i fælleskab gør hinanden til. Patienterne er ikke deres problemer Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 7Svend Aage Rasmussen

8 Fire veje ud af det relativistiske morads ”1. Human nature is socially constructed in and through dialogues, conversation, and talk, and is therefore to be found in relations between and among people rather than issuing from within the indivual. Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 8Svend Aage Rasmussen

9 2. The social construction of human nature is distorted whenever one party in the dialogue plays a primary role in determining the qualities and life chances of its dialogic partner, thereby transforming a dialogue to a monologue. Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 9Svend Aage Rasmussen

10 3. The social construction of human nature is nondistorted only in so far as the parties to the dialogue have equivalent power in the construction of the self and other. Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 10Svend Aage Rasmussen

11 4. This dialogic construction of human nature will not reveal the essence of either party, but rather will unfold an emerging, shifting and open horizon of human possibillities, which cannot be readily known in advance or outside the dialogue but emerges as a property of the ongoing dialogue itself.” (Sampson, 1993: 24) Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 11Svend Aage Rasmussen

12 Virkeligheden: Et socialkonstruktionistisk svar ”Conversation flows on, the application and interpretation of words, and only in its course do words have their meaning” (Wittgenstein 1981, no. 135) • Verden skabes i sproget af humane og non-humane aktanter • Non-humane aktanter er socialt og sprogligt formidlede • Sproget er også skabende (Austin, 1962) Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 12Svend Aage Rasmussen

13 En ny monologisk moderne praksis: Mentaliseringsbaseret terapi • En personlighedsforstyrret patient er også • Tilknytningsforstyrret og har en • Defektiv refleksiv funktion dvs. har en mangelfuld mentaliseringsevne • Denne evne skal optrænes, nøje overvåget af terapeuten, som har et skarpt øje for undermentalisering, hypermentalisering og pseudomentalisering

14 Reflekterende processer og bevidning • En anerkendende ”postmoderne refleksiv praksis som er” • ”situeret og • personlig” og • ”en kreativ og kollektiv proces, • hvor forskellen mellem insidere og outsidere ses som et bidrag til • diskursiv mangfoldighed” (Rasmussen & Svarrer 2008, s. 166) Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 14Svend Aage Rasmussen

15 Flerfamiliemøder: Teoretisk baggrund • Familieterapeutisk inspiration: • Strukturel terapi • Systemisk terapi • Flerfamilieterapi • ”Åben dialog” psykiatri Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 15Svend Aage Rasmussen

16 Flerfamiliemøder: Teoretisk baggrund • Postmoderne inspiration: Social konstruktionisme, poststrukturalisme og postkolonialisme • Al forståelse er situeret: bestemt af kontekst, position i systemet etc. • Skepsis over for metanarrativer: vægt på lokale sandheder, horisontal ekspertice, at tænke med patienten og netværket (refleksion og bevidning), patienten er heltinden i den terapeutiske fortælling • Patient og familie er ikke problemet (eksternalisering, ”remembering”) Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 16Svend Aage Rasmussen

17 Epilog: Om fortalere for simplistisk naturvidenskabelig tankegang siger Wittgenstein, at de: ”… bestandig har naturvidenskabens metode i tankerne og fristes uimodståeligt til at spørge og svare på samme måde som i naturvidenskaben. Den tilbøjelighed … fører … ind i fuldstændigt mørke” (1958: 18) Workshop STOK`s Årsmøde 13- 11-2009 17Svend Aage Rasmussen


Download ppt "Med-tænkning og Om-tænkning: Dialog og forbundethed som en primær menneskelig virkelighed Workshop på STOK´s årsmøde 2009 Svend Aage Rasmussen Svend Aage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google