Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Frisører, kosmetikere - der er arbejdstagere, dvs. ansatte i en salon/klinik Elever - under uddannelse (elevmedlemsskab) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

2 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (DFKF)
Overenskomst: sikring af ordnede arbejdsforhold, løn, pension Uddannelsesmæssige forhold (arbejdsmarkeds parter udvikler frisør -/kosmetikeruddannelsen. Det er fagets parter - DFKF - som udvikler grunduddannelsen og efteruddannelsen Arbejdsmiljø (politisk påvirkning) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

3 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
DFKF´s overenskomst Juridisk rådgivning og hjælp Opstå der problemer på arbejdspladsen, så hjælper forbundet Fuldlønsordning under barsel Spørgsmål om Feriepenge /SH Hjælp til forståelse af din overenskomst Fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med 3, 6 eller 8 år beskæftigelse på samme salon Spørgsmål om sygdom og barsel Vejledning i forhold til A-kasse Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

4 Løn 4 år elev løn 01/03/2012 Løn for udlærte fuldtidsansatte
Under 18: 2.969,23 kr. pr. uge Over 18: 3.285,73 kr. pr. uge Løn for udlærte fuldtidsansatte Provisionsminimallønnen udgør: 1. marts kr.123,51 + provision Garantilønnen udgør: 1. marts kr. 125,45 Husk tillæg for ubekvem arbejdstid o.s.v Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

5 Uddannelse og medlemsskab
Internationalt og europæiske samarbejde Frisørskolen DFKF – online uddannelse på nettet – Frisørskolen DFKF byder på en række instruktionsvideoer: Fra den klassiske engelske stilklipning til en række friseringer, båre klassiske og nye. Vi byder også på nye ideer og inspiration til hår og makeup. Du kan også stille spørgsmål til Frisørskolen DFKF Frisøruddannelsen Kosmetikeruddannelsen 3 ugers frihed om året med fuld løn til fagets efteruddannelse fra 1/1-2013 Ret til det længste efteruddannelseskursus der afholdes i AMU Videreuddannelse: BBA, Stylist, Make-up-Art, Spa, brudefrisering, Kropsbehandling m.v. Europæiske frisøruddannelse Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

6 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Arbejdsmiljø Videncenter for Frisører & Kosmetikere om arbejdsmiljø – Som medlem er du den første, der får besked om den nyeste viden inden for arbejdsmiljø og produkter Forskning i allergi og kontakteksem Dokumentation og rådgivning om produkter, du anvender Vejledning om arbejdsmiljø Fremme af grønne produkter Den positive liste – Hvor de nævnte produkter ikke indeholder stoffer, der efter Center for Miljø’s opfattelse kan være sundhedsskadelige, lokalirriterende elle miljøskadelige. Grønsalon Astma-Allergi Forbundet Ønsker du at vide mere om overfølsomhedssygdomme, forebyggelse og behandling af kontakteksem, kan du kontakte Astma-Allergi Forbundet, der giver gode råd, vejledning og svar på dine spørgsmål. Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Mere viden om ergonomi og fysisk arbejdsmiljø Hjælp i forhold til arbejdsskader Graviditet: Rådgivning og vejledning om gravides og ammendes arbejdsmiljø Krisepsykologhjælp Misbrugsrådgivning Har man lovmæssigt krav på pauser? Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

7 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Forsikring ALKA Som medlem af DFKF er du forsikret i ALKA: Heltidsulykkeforsikring Gruppelivsforsikring Rabatordning på øvrige forsikringer Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

8 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Pension Pension: 12,04% Arbejdsgiver andel: 8,04% + din andel: 4% Førtidspension Kritisk sygdom Dødsfald Behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør Telefonrådgivning, krisepsykologhjælp, misbrugsrådgivning, vejledning om behandling i det offentlige sundhedsvæsen Hurtig diagnose, hjælp til at finde ud af, hvad du fejler, og hvordan du kommer videre i sundhedssystemet – uden unødvendig ventetid Pension: karenstid? - karenstid til Sundhedsordning Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

9 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Barsel - lovmæssig ret Graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel Barselsorlov 14 uger fra dagen efter fødsel til moderen (2 uger i samme periode til faderen) Forældreorlov 32 uger (til fordeling). De 32 uger kan forlænges til 40 eller 46 uger - MEN der er kun penge til 32 uger Barselsdagpenge fra kommunen: max. kr. 106,49 pr. time Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

10 Barsel - overenskomst via DFKF
Efter 9 mdrs. beskæftigelse inden for 18 mdr. på samme salon, har du ret til: Graviditetsorlov (4 uger før forventet fødsel) med max. kr. 127 pr. time. Barselsorlov i 14 uger med fuld løn fra dagen efter fødslen. (Fuld løn= den gennemsnitlige timeløn inden for de seneste 16 ugers normalløn) Forældreorlov 7 uger af de 32 ugers forældreorlov med max kr. 135 pr. time Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

11 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Sygdom Fuld løn under sygdom de første 4 uger for svende med 9 mdrs. anciennitet i samme salon Fuld løn = gennemsnit af de seneste 16 ugers normalløn 5., 6. og 7. uge ydes fuld løn, dog max. kr. 125 pr. time. Sygedagpengesats: Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

12 Optagelse - nyuddannede
Senest 14 dage efter uddannelsens afslutning Udfylde: Optagelsesbegæring forbund Optagelsesbegæring A-kasse Dagpengeret: 1 måned efter uddannelsens afslutning Hvis optaget i A-kassen som elev – dagpengeret jf. loven, tal med A-kassen MEDBRING OPTAGELSESBEGÆRING- /BLANKETTER A-kasse + fagforeningskontingent er fradragsberettiget, dvs. det kan trækkes fra i skat Vi samarbejder med HK-A-Kasse. Dagpengeret: For at have ret til dagpenge skal du: 1. Have haft 12 mdr. medlemskab af en arbejdsløshedskasse 2. Være medlem af en A-kasse 3. Være ledig og tilmeldt arbejdsformidlingen 4. Have haft lønarbejde i henholdsvis: 1924 timer (Fuldtidsbeskæftigelse) 1258 timer (Deltidsbeskæftigede) inden for 3 år. Det skal være uden støtte, dvs. uden offentlig tilskud. - Kun arbejde i medlemsperioder kan medregnes - Være til rådighed for arbejdsmarkedet - Være arbejdssøgende Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

13 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Kontingentsatser 2012 Fuldtidsforsikret: 885,- kr. (forbund + A-kasse) Forbund: 460,- kr. Deltidsforsikret: 741,- kr. Elevmedlemsskab + gratis A-kasse: 199,- kr. Fuldtidsforsikret: 793,- kr. (Forbund + A-kasse) Kun A-kasse: 412,- kr. Kun forbund: 398,- kr. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

14 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Ledighed 1. ledige dag tilmelding på Jobcenter Herefter til jobcenter og A-kassen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

15 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Dagpengesatser 2012 Fuldtidsforsikrede: 788 kr. (3.940 kr. pr. uge) Deltidsforsikrede: 525 kr. (2.625 kr. pr. uge) Dimittend fuldtid: 646 kr. (3.230 kr. pr. uge) Dimittend deltid: 431 kr. (2.155 kr. pr. uge) 4. års elevløn: 2.772, 19 kr/ uge - dvs. MERE end dimittendsats og derfor fortsætter man faktisk med at få elevløn. + Perioden mellem uddannelsesaftale slut og svendeprøve: 4. års elevløn, da er højere end dimittendsats Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

16 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Dimittender Dimittender har kun ret til dagpenge på dimittendsats de første 6 mdr. efter at have opnået dagpengeret. Uanset der er præsteret 12 ugers / 3 mdr. arbejde efter uddannelsens afslutning Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

17 Feriepenge - når du bliver udlært
Når du bliver udlært skal arbejdsgiver indbetale feriepenge og S/H til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning Beløbene skal beregnes for det år du er udlært og for den ferie du evt. mangler at holde, når du er udlært (Fordi som udlært ikke længere løn under ferie /SH) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

18 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Feriepenge 12,5 % Feriepenge beregnes med 12,5 % af indtægt Eksempel 1: Udlært den 31. juli og allerede har afholdt 3 ugers ferie = skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene for de sidste 2 ugers ferie (2/5) Arbejdsgiver indbetale feriepenge for det år du bliver udlært: Her 1. januar juli Feriepengene skal bruges i ferieåret (1. maj april) året efter du er blevet udlært Det samme gælder SH: Arbejdsgiver skal indbetale SH-bidrag til brug det år du bliver udlært. Dette skyldes, at SH-beregningen følger feriepengeberegningen. Derudover skal der indbetales SH-penge fra 1. Januar Juli (samme eksempel) det år du bliver udlært. Dette beløb er til brug året efter du bliver udlært Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

19 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Feriepenge Eksempel 2: Udlært den 31. januar og mangler at afholde en uges ferie = Arbejdsgiver indbetale feriepenge + SH Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

20 Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund www.dfkf.dk
Ansættelsesbevis Arbejdssted Løn, provision Indskrive tidspunkt for lønforhandling(årlig) Inden en måned efter ansættelsen udarbejdes ansættelsesbevis Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund


Download ppt "Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google