Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sammenhængen mellem hypertensionspatienters viden om hypertension og deres selvvurderede compliance belyst ved en spørgeskemaundersøgelse Connie Henriksen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sammenhængen mellem hypertensionspatienters viden om hypertension og deres selvvurderede compliance belyst ved en spørgeskemaundersøgelse Connie Henriksen,"— Præsentationens transcript:

1 Sammenhængen mellem hypertensionspatienters viden om hypertension og deres selvvurderede compliance belyst ved en spørgeskemaundersøgelse Connie Henriksen, Guzaliya Rasmussen, Jesper le-Fevre Vejleder: Stinne Holm Bergholdt

2 Compliance Ved compliance forstås patienternes indtagelse af den medicin som lægen har ordineret4. Det danske udtryk er medicin efterlevelse.

3 Baggrund WHO rapport 2003 viste at kun 50 % af de ordinerede lægemidler bliver taget som ordineret ved kroniske sygdomme2. Fænomenet lav compliance er udbredt og findes inden for alle sygdoms- og lægemiddelgrupper, især et problem ved symptomfattige sygdomme og psykisk sygdom1,4.

4 Hypertension En vigtig risikofaktor for hjertekar -og neurovaskulær sygdom7,8. Kronisk lidelse, og for de fleste er asymptomatisk7,8. Den antihypertensive behandlingens formål er at forebygge disse komplikationer, som eventuelt vil ramme patienten flere år ud i fremtiden¹.

5 Compliance og hypertension
Over 50% af patienterne i behandling med antihypertensiva dropper ud af behandlingen inden for det første år2. Af de patienter, der forbliver under farmakologisk behandling, er det kun halvdelen (ca.50 %), der tager mindst 80 % af de ordinerede lægemidler².

6 Måling af compliance Ingen guldstandard
Høj compliance defineres som svarende til mindst 80 % medicinindtag af det ordinerede4. Lav compliance svarende til under 80 % medicinindtag af det ordinerede4.

7 Faktorer, der påvirker compliance ifølge WHO²
Patient relaterede Sundhedsvæsen Sygdoms faktor Behandlings Demografiske og Socioøkonomiske Compliance

8 Faktorer, der påvirker compliance ifølge WHO² , komplekst…
Manglende Viden om sygdommen Manglende Deltagelse i egen sygdom Patient relaterede Sundhedsvæsen Sygdoms faktor Behandlings Demografiske og Socioøkonomiske Compliance analfabetisme Depression Manglende Viden om behandling Lav Social status Manglende viden og erfaring hos behandleren Alder arbejdsløshed Dårligt forhold mellem patient og behandleren Høje Medicinpriser Komplicerede Behandlings regime bivirkninger Livslang lidelse Varighed asymptomatisk

9 Formål At belyse hypertensionspatienters viden om hypertension samt undersøge sammenhængen mellem patienternes viden og deres compliance. Hypotesen er, at jo højere vidensniveau des højere compliance.

10 Metode Litteratursøgning/gennemgang (Medline, Cochrane)
Spørgeskemaundersøgelse i 3 almene praksis Inklusionskriterier (antihypertensiv beh.>1år) Statistisk analyse

11 Spørgeskema Deltagere: 15 spørgsmål:
61 hypertensionspatienter fordelt på 3 almene praksis Antihypertensiv behandling > 1år 15 spørgsmål: Selvvurderede compliance Patienternes viden om hypertension Kendte konfundere på compliance: køn, alder, bostatus, antal tabletter daglig, antal præparater, Comorbiditet (depression) Informationskilde om forhøjet BT: egen læge/sygehus, familien/venner, bøger/blade/aviser, Tilfredshed med informationen om hypertension fra egen læge.

12 Hypertensionspatienters selvvurderede compliance
Spørgsmål 7. Hvor ofte tager du din blodtrykssænkende medicin som planlagt? (sæt kryds) □ Jeg tager altid medicinen som planlagt □ Jeg tager medicinen som planlagt mindst 6 dage om ugen (i gennemsnit) □ Jeg tager medicinen som planlagt mindre end 6 dage om ugen (i gennemsnit) □ Jeg tager aldrig medicinen

13 Hypertensionspatienters
selvvurderede compliance

14 Hypertensionspatienters selvvurderede compliance
59/60 1/60 Lav compliance Høj compliance

15 Hypertensionspatienters viden om hypertension
Spørgsmål 9. Kender du årsager/medvirkende årsager til at man får forhøjet blodtryk? (Skriv så mange du kan) 1. 2. 3. 4. Spørgsmål 10. Kender du nogle risici/konsekvenser ved at gå med ubehandlet forhøjet blodtryk? (skriv så mange du kan) Spørgsmål 11 Kan man selv gøre noget for at sænke sit blodtryk? (sæt kryds) □ Nej □ Ja □ Ved ikke Hvis ja, hvad (skriv så mange du kan)

16 Hypertensionspatienters selvvurderede
compliance inddelt efter viden

17 Delvis compliance Høj compliance

18 Hypertensionspatienters selvvurderede compliance
i forhold til vidensniveau Viden Compliance Fuld n(%) Delvis n(%) Total n(%) Lav n(%) Middel+høj n(%) 30 (88,2) 4 (11,8) 34 (100) 23 (88,5) 3 (11,5) 26 53 (88,3) 7 (11,7) 60 Pearson chi2(1) = Pr = 0.978

19 Hypertensionspatienters selvvurderede compliance i forhold til køn
Fuld n(%) Delvis n(%) Total n(%) Mænd n(%) Kvinder n(%) 23 (79,3) 6 (20,7) 29 (100%) 30 (96,8) 1 (3,2) 31 (100 %) 53 (88,3) 7 (11,7) 60 Pearson chi2(1) = Pr = 0.035

20 Demografiske variable
Antal patienter n (%) Compliance Fuld, n (%) Delvis, n (%) Fishers test Alder: ♂ ≥ 55år og ♀ ≥ 65 år ♂ < 55 år og ♀ <65 år 38 (63,3 %) 22 (36,7 % ) 33 (86,8 %) 20 (90,9 %) 5 (13,1 %) 2 (9 %) Køn: Kvinde Mand 31 (51,7 %) 29 (48,3 %) 30 (96,7 %) 23 (79,3 %) 1 (3,2 %) 6 (20,6 %) 0,049 0,042 Bostatus: Samboende Alene 43 (72,8 %) 16 (27,2 %) 39 (90,7 %) 13 (81,2 %) 4 (9,3 %) 3 (18,75 %) 0,281 0,375

21 Sygdoms- og behandlings variable
Antal patienter n (%) Compliance Fuld, n (%) Delvis, n (%) Fishers test Sygdomvarighed: < 2år 2-5 år > 5år 7 (11,9 %) 17 (28,8 %) 35 (59,3 %) 5 (71,4 %) 15 (88,2 %) 32 (91,4 %) 2 (28,5 %) 2 (11,7 %) 3 (8,5 %) 0,335 Antal præparater for blodtrykket: 1 ≥ 2 28(47,5 %) 31(52,5 % ) 26 (92,8 %) 27 (87,1 %) 2 (7,14 %) 4 (12,9 %) Antal medicin- doseringer daglig 28(48,3 %) 30(51,7 %) 24 (85,7 %) 28 (93,3 %) 4 (14,2 %) 2 (6,6 %) 0,415 0,302 Medicinindtag/uge Altid Mindst 6 dage Aldrig 53 (88,3 %) 6 (10 %) 1 (1,7 %)

22 Resultater Hovedresultater:
98 % af de adspurgte patienter har høj selvvurderet compliance 56 % af de adspurgte patienter har lav viden om hypertension mens 44 % har middel til høj viden om hypertension Ikke signifikant forskel på compliance hos deltagere med henholdsvis lav og middel + høj viden. Vi har således ikke kunnet eftervise hypotesen om at der findes en sammenhæng mellem vidensniveau og compliance. Andre resultater: Der fandtes sammenhæng mellem køn og compliance, således at kvinder har en signifikant bedre compliance end mænd.

23 Diskussion Begrænsninger:
Patienternes selvvurderet compliance (alternativ: Sundhedspersonale vurdering, Medicin Possession Ratio, Medication Event Management Systems) Selektionbias (patienter), Resultatbias (forfattere) Størrelsen af vores studie Styrke: Billig og simpel. Der blev rekrutteret 61 patienter fra 3 lægepraksisser i løbet kort tid En høj svarprocent, kun et enkelt frafald.

24 Konklusion 98 % af patienterne har høj selvvurderet compliance
Resultaterne kan hverken be - eller afkræfte en sammenhæng mellem hypertensionspatienters viden om sygdommen og deres compliance. Studiet kan betragtes som et pilotstudie til en større undersøgelse indenfor emnet.

25 Litteraturliste 1. Michael T. Halpern; Zeba M. Khan; Jordana K. Schmier; Michel Burnier; J. Jaime Caro; Joyce Cramer; William L. Daley; Jerry Gurwitz; Norman K. Hollenberg. Recommendations for Evaluating Compliance and Persistence with Hypertension Therapy Using Retrospective Data. American Heart Association. Hypertension 2006;47: World Health Organization. Adherence to Long Term Therapies: Evidence for Action. Geneva, Switzerland: World Health Organization; Ibsen H, Jørgensen T, Jensen GB, Jacobsen behandling. Ugeskr f læger 2009; 171: IA. Hypertension - forekomst og behandling. Ugeskr f læger 2009; 171: Lindberg M. Compliance. Om afvigelser mellem lægers ordinationer og patienterne faktiske medicinering. Institut for Rationel Farmakoterapi Pernille Dam, Lotte Fonnesbæk, Bente Frøkjær, Hanne Herborg, Charlotte Rossing, Lene Sørensen, Dorthe Tomsen. Udviklingsrapport ”Sikker og effektiv medicinbrug” blandt brugere af blodtryksmedicin”. Pharmakom, marts Barat,I, Andreasen, F, Damsgaard, EM: Drug therapy in the elderly: what doctors believe and patients actually do. Br. J Clin. Pharmacol 51: , Strandgaard, S , Kamper, A & Haunsø, S 2009, ' Hypertensio arterialis ', OB Schaffalitzky de Muckadell, S Haunsø & H Vilstrup (red) , Medicinsk Kompendium , 17 udg, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, s Hypertensio arterialis. Behandlingsvejledning Dansk Hypertensionseselskab. 9. (Agergaard M, Maibøll M, Dam P, Herborg H, Kreiner S, Rossing C & Sørensen)Identificering af nonkompliante patienter med hypertension. Ugeskr læger 172/2 21.juni Gascón JJ, Sánchez-Ortuño M, Llor B, Skidmore D, Saturno. P.J. Why hypertensive patients do not comply with the treatment. Results from a qualitative study. Fam Pract Apr; 21(2): Karaeren H,Yokuşoğlu M, Uzun S, Baysan O, Köz C, Kara B, Kirilmaz A, Naharci I, Pinar M, Yilmaz MB, Uzun M.Department of Cardiology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara,Turkey.. The effect of the content of the knowledge on adherence to medication in Hypertensive patients Anadolu Kardiyol Derg Jun (3): John Biehn, Moira Stewart, and James E. Molineux. Patients’ Knowledge of Hypertension Can Fam Physician May; 30: 1061– Magadza C, Radloff SE, Srinivas SC The effect of an educational intervention on patients' knowledge about hypertension, beliefs about medicines, and adherence. Res Social Adm Pharm Dec;5(4) Erik von Elm, Mattias Egger, Douglas G Altman, Stuart J Pocock, Peter C Gøtzsche, Jan P Vandenbroucke. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. BMJ, 2007 Oktober 15. Schroeder K, Fahey T, Ebrahim S. Interventions for improving adherence to treatment in patients with high blood pressure in ambulatory settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3.Art.No:CD DOI: / CD

26 Tolkning af spørgeskema
Spørgsmål Tolkning Alder For kvinder:<= 64 år = 0, >=65 år =1, For mænd: <=54 år=0, >=55 år =1 Køn Mand=0, Kvinde=1 Bostatus Samboende=1, Alene=0 Sygdomsvarighed <2år =0, 2-5år=1, >5år=2 Antal hypertabl./dag. 1tbl.=0,>=2tbl=1 Antal hyperten.præp./ dag. 1præp.=0,>=2præp=1 Comorbiditets medicin nej=0, ja=1 Comorbiditet Depression: nej=0, ja=1 Antal medicindoseringer daglig 1 gang/dag=0,>=2 gange/dag=1 Medicinindtag/uge Altid =0, minimum 6 dage/uge=1, mindre end 6 dage/uge=2, aldrig=3 Patienttanker om manglende medicinindtag 0=forglemmelse, 1=medicin virker ikke, 2=bivirk., 3=social arrangementer, 4= ingen sympt., 5= medicinen er dyr, 6 = alternativ beh., 7= andre, 8 = ikke angivet på trods af 80 % compliance Viden om årsager til forhøjet blodtryk Pointscores (0-12): 0-3=0, 4-7=1, >7=2 Viden om riisici ved forhøjet blodtryk Viden om forebyggelse af forhøjet blodtryk Informationskilde om forhøjet blodtryk faglige kilder =0, Andre =1, Blanding=2 Tilstrækkelig information

27 Bilag 4 Årsager til hypertension Essentiel hypertension Ukendt Arv Lav fødselsvægt Salt Neurogene faktorer Endotheldysfunktion Hyperinsulinæmi Sekundær hypertension Nyrersygdom Binyrersygdom (Stress) Karsygdom Graviditet Hyperthyroidisme Hypercalcæmi Excessivt lakridsindtag Lægemidler Alkohol, forgiftning, stoffer (Rygning ) Interkraniel trykstigning Motion Overvægt Risici ved hypertension Hjertekarsygdomme/Hjerteinsufficiens/ Iskæmisk hjertesygdom Apoplexi/hjernesygdom Karsygdom (claudicatio intermittens) Pludselig død (symptomer) - Hovedpine, næseblod, (svimmelhed, karsprægning) Forebyggelse/non-farmakologisk behandling Sund kost/kalium tilførsel Vægttab ved overvægt Rygestop Nedsætte alkoholforbruget Saltreduktion Meditation/biofeedback (undgå stress) Medicins Kompendium 1999 , Dansk hypertensionsselskabs vejledning 2009


Download ppt "Sammenhængen mellem hypertensionspatienters viden om hypertension og deres selvvurderede compliance belyst ved en spørgeskemaundersøgelse Connie Henriksen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google