Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rundt om Marmorkirken II

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rundt om Marmorkirken II"— Præsentationens transcript:

1 Rundt om Marmorkirken II
Forklaringer til nogle af statuerne på balustraden

2

3 Bagsiden af kirken Chrysostemos Gregor den Store
Ambrosius Benedikt af Nursia Augustin Hieronimus

4 Balustradens skulpturer
Benedikt af Nursia Hieronimus Augustin Ambrosius Gregor den Store Chrysostemos Bernhard af Clairvaux John Wycliff Johan Huus Martin Luther Athanasius Irenæus Polykarp Paulus Moses Elias Johannes Døberen Peter

5 Moses den jødiske tros hovedskikkelse (Mosaisk trossamfund)
Bibelske fortællinger: Moses i sivkurven den brændende tornebusk Ægyptens ti plager exodus: Udgangen over det røde hav De ti Bud på Sinajs bjerg og guldkalven

6 Elias Profet i jødedommen, kristendommen og islam
Bibelske fortællinger: Styrkeprøven på Karmels bjerg Elias’ himmelfart Russisk ikon

7 Johannes Døber Bibelske fortællinger: Døbte Jesus
Omvendelses-prædikant og profet Kritiserede kong Herodes for hor og blev fængslet Blev halshugget (hovedet på et fad)

8 Peter Bibelske fortællinger den ledende apostel
gik på vandet, tvivlede forrådte Jesus (hanegal), men angrede hurtigt Peters pinseprædiken indførte kristen frihed fra jødiske spiseregler korsfæstet nedad = (Peterskors) kendetegn: nøgler

9

10 Paulus Bibelske fortællinger:
jøde, først forfølger af kristendommen. Dramatisk omvendelse. Den første kristne missionær blandt ikke-jøder. skrevet 13 ”breve” i Det nye Testamente ofte i fangenskab for sin tro sandsynligvis halshugget i Rom under forfølgelse imod kristne (evt. år 64 eller 67) Paulus’ missionsrejser

11

12 Polykarp Biskop ca. år 69-155 i Vesttyrkiet: Smyrna
symbol på de mange kristne martyrer i Romerriget brændt på bålet 86 år gammel, fordi han nægtede af afsværge sin tro under kejser Markus Aurelius' (80-161) forfølgelser

13 Augustin 354 – 430 meget indflydelsesrig kirkelærer og biskop
desuden filosof boet i bl.a. Tunesien, Rom og Milano En stor munkeorden er senere opkaldt efter ham: augustinerordenen Billede fra 500-tallet, Rom

14 Benedikt af Nursia 480 – 547 Stiftede benedikti-nerordenen med berømte regler for munkes fællesliv: fattigdom lydighed kyskhed (cølibat) kendt fra fx navnet: Sct. Bendts kirke

15 Gregor den Store 540 – 604, pave eneste pave hædret ved Marmorkirken
kendt fra ”gregoriansk” sang kendt for navnet ”de syv dødssynder”: hovmod, griskhed, utugt, vrede, grådighed, misundelse, dovenskab Gregor den Stores grav

16 Johan Hus 1369 – 1415 tidlig kirkereformator, inspireret af bl.a. John Wyclif (se statue) kritiserede kirkens moral og nogle af dens lærepunkter blev dømt som kætter , mishandlet og brændt på bålet i Pragh I 1999 beklagede paven brutaliteten imod Hus

17 Mindesmærke over Johan Hus i Pragh

18 Martin Luther Grundlæggeren af de lutherske kirker, bl.a. Den danske Folkekirke oprindelig augustinermunk præst og doktor i teologi opslog i kritiske teser på kirkedøren i Wittenberg imod bl.a. den udbredte afladshandel maleri: Luther 46 år

19 ”Lutherhaus” i Wittenberg
… Martin Luther ”Tårnoplevelsen”: I perioden 1518/19 finder Luther svaret på sit nagende spørgsmål: Hvordan finder jeg en nådig Gud? – Svaret bliver: Ved tro på Jesus Kristus gives Guds nåde som en ren og ufortjent gave. Han fastholder sin kritik af misbrug i kirken og i pavedømmet Paven udsender en bandtrussel Luther svarer igen med en offentlig afbrænding af trusselen Luther bandlyses og dømmes fredløs i 1521 ”Lutherhaus” i Wittenberg

20 Reformationen i 1500-tallet
To særlige dage i Luthers liv 1: 31.okt Luther opsætter 95 teser på kirkedøren i Wittenberg (datidens opslagstavle) 2: 10. dec Luther afbrænder pavens trussel om bandlysning Reformationen indføres i Danmark 1536. Reformationen gennemføres i hele Danmark. Kongen beslaglægger hele Den katolske Kirkes ejendom, herunder i snesevis af klostre og 1/3- af hele landets jord Bandbullen imod Luther

21 Foto: Wikipedia Marmorkirken: Bent Dahl Jensen


Download ppt "Rundt om Marmorkirken II"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google