Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tvivl om naturalistisk metodologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tvivl om naturalistisk metodologi"— Præsentationens transcript:

1 Tvivl om naturalistisk metodologi
Peter Nedergaard: Tvivl om naturalistisk metodologi

2 Naturalistiske antagelser:
Der findes en virkelig verden Kritik: Tvivlsomt om den sociale verden findes som en enkelt enhed Denne verden er uafhængig af vores indvirkning på den Kritik: Tvivlsom om man meningsfyldt kan tale om en social verden uafhængig af menneskelig aktivitet = indvirkning Den virkelige verden er ordnet et bestemt logisk mønster Kritik: Det er tvivlsomt, om disse mønstre findes i den sociale verden, fordi mennesket har vilje til at styre i andre retninger end de forventede

3 ONTOLOGISK TVIVL Den naturlige verden
Her blev den naturalistiske ontologi født Tvivlen om rigtigheden af den naturlige verdens ontologi kan stamme fra en metafysisk side og en fysisk side Metafysik: en stor del af troen på den ordnede fysiske verden, som naturvidenskaben afdækkede, stammede fra troen på Gud, som netop havde skabt en sådan ordnet verden. Den er gradvis eroderet Fysik: Kvantefysikken og kaosteorien har stillet spørgsmåls regn ved den ordnede fysiske verden

4 ONTOLOGISK TVIVL Den sociale verden
Siden begyndelsen af samfundsvidenskaben har det været debatteret, om samfunds- og naturvidenskaben er ontologisk forskellige eller ej Skaber samfundsvidenskaben delvis sin egen verden (fx Huntingtons ”The Clash of Civilisations”) Ja, siger nogen: postmodernister, Foucault, poststrukturalister osv.

5 EPISTEMOLOGISK TVIVL Epistimologisk tvivl om det naturalistiske approach kan grupperes under tre overskrifter: A. Forudsætninger: Deres rolle i empiriske undersøgelser Collingwood: Facts er selv historiske fænomener, og observationen af dem afhænger i højeste grad af forskerens forudsætninger Observationer er altid selektive – afhænger af referencerammen Observationer er sådan bundet op på en bestemt fortolkning og dermed teori, at når vi beslutter angående facts, tager vi også stilling til rivaliserende teorier

6 EPISTEMOLOGISK TVIVL B. Mening: Det antages normalt, at det udbredte net af meninger er, hvad der adskiller den naturlige fra den sociale verden Sociale fænomener er ikke ”givne” på samme måde som den naturlige verden

7 EPISTEMOLOGISK TVIVL C. Videnskabelig autoritet:
Den naturalistiske approach beror kraftigt på en empiristisk erkendelsesteori blandet med en vis dosis rationalisme Holder rationalismen: Er retorik, sædvane, diskurser, fortolkning osv. vigtigere?

8 METODOLOGISK TVIVL Tidligere: Comte, Mill, Marx, logiske positivister – metodologisk enhed mellem natur- og socialvidenskaber Nu: I høj grad kritik af enhedenstænkningen. Dækker både A) Fortalere for metodologisk pluralisme (fx Feyeraband, Against Method) og B) Postmodernister, som vil væk fra metodologisk antagelser overhovedet = ”falske demarkationslinjer”.


Download ppt "Tvivl om naturalistisk metodologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google