Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udbygning af Panum-komplekset

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udbygning af Panum-komplekset"— Præsentationens transcript:

1 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

2 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Klik på vindue for at lukke  Her udvælges (prækvalificeres ) de 7 totalrådgiverhold, som senere skal tegne forslagene til den nye laboratoriebygning. Prækvalificeringen af totalrådgiverholdene sker ved at de fremsender oplysninger om deres kompetencer, referencer og kapacitet til at løse denne store byggeopgave. Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

3 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Klik på vindue for at lukke  De 7 totalrådgiverhold udarbejder et skitseprojekt (konkurrenceprojekt). Skitseprojektet skal opfylde de krav og ønsker, som UBST, KU og SUND har beskrevet i konkurrencematerialet. De 7 skitseprojekter vil blive bedømt af nogle fagdommere og brugerne. Projektets jury vil i sidste ende udvælge vinderprojektet og totalrådgiveren. Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

4 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Klik på vindue for at lukke  Med udgangspunkt i skitseprojektet færdiggør totalrådgiveren programmeringen sammen med brugerne og bygherren, som bliver til et byggeprogram. Byggeprogrammet vil indeholde oplysninger om brugernes og bygherrens krav og ønsker til det kommende byggeri. Byggeprogrammet vil bl.a. indeholde oplysninger om arealer og lokaler, installationer, overflader og en række andre informationer. Dette vil danne grundlag for totalrådgiverens fremtidige bearbejdning og udvikling af skitseprojektet i de efterfølgende faser. Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

5 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Klik på vindue for at lukke  Under dette forløb vil totalrådgiveren bearbejde oplysningerne fra byggeprogrammet og skitseprojektet. Dispositionsforslaget vil indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligehold. Totalrådgiveren vil udarbejde de første tegninger af bl.a. facaderne, etageplanerne, snit i bygningen og andre tegninger. Efter behov vil brugerne blive inddraget, så det sikres, at projektet udvikles efter brugernes og bygherrens ønsker og krav. Bygherren vil i sidste ende godkende dispositionsforslaget. Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

6 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam Klik på vindue for at lukke  Projektforslaget er en bearbejdelse af det god - kendte dispositionsforslag. Totalrådgiveren vil detaljere projektet yderligere ved mere detaljerede tegninger, valg af materialer, mv. Projektet detaljeres i en sådan grad, at alle projektets afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Totalrådgiveren vil også beregne et detaljeret budget for byggeriet, som vil danne grundlag for bygherrens afgørende økonomiske beslutningsgrundlag. 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

7 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam Klik på vindue for at lukke  Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af det godkendte projektforslag og indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav. Totalrådgiveren beskriver projektets arkitektur, udarbejder tegninger, beregninger af konstruktioner og installationer, indarbejder brandforhold mv., som fremsendes til myndighederne for godkendelse. Myndighederne vil efterfølgende behandle projektet og i sidste ende udstede en byggetilladelse med en række betingelser. Herefter kan de første byggearbejder påbegyndes. 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

8 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Klik på vindue for at lukke  Udarbejdelse af hovedprojektet vil med en mindre tidsmæssige forskydning løbe parallelt med myndighedsprojektet. Totalrådgiveren vil fastlægge opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser. Desuden vil bygherren beslutte, hvor mange entrepriser projektet skal opdeles i. Totalrådgiveren udarbejder detaljerede beskrivelser og tegninger, så udvalgte entreprenører kan beregne tilbud for opførelse af den nye laboratoriebygning. De enkelt entreprenørfirmaer skal også igennem en prækvalifikation inden de får mulighed for at give tilbud. Sidst i dette forløb vil der blive indgået kontrakter med de vindende entreprenører. Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

9 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Klik på vindue for at lukke  Udførelsen opstartes med etablering af byggepladsen og nedrivning af udvalgte bygninger. Derefter vil ledninger i jorden blive omlagt og der graves ud for den nye laboratoriebygning. Der vil blive støbt fundamenter og konstruktionen vil rejse sig, facader vil blive lukket og de indvendige arbejder påbegyndes. Terrænarbejder med beplantning vil blive udført som en af de sidste arbejder . Ved afslutningen af byggeriet vil alle arbejder blive gennemgået for mangler, og entreprenørerne vil udbedre manglerne inden indflytning. Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

10 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt Klik på vindue for at lukke  Byggeriet er færdigt og SUND flytter ind. Sidst under udførelsesperioden bliver alle tekniske installationer indkørt, så alle de tekniske anlæg virker, som de skal. Driften af bygningen og de tekniske anlæg vil være en daglig opgave for SUNDs driftsorganisation og udvalgte entreprenører. 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

11 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Klik på vindue for at lukke  Brugergrupperne dannes, og grupperne modtager deres kommissorier. Dialog om indhold af kommissorier med Styregruppen. Færdige kommissorier for hver brugergruppe. Fuldt besatte brugergrupper med udpeget formand. Koordinerings- og kommunikationsgruppe (KK-gruppe) bestående af formændene fra brugergrupperne, og med en brugerkoordinator som formand. Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

12 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Klik på vindue for at lukke  Brugergrupperne indleder med en workshop umiddelbart efter sommerferien Herefter starter grupperne arbejdet. I første gennemløb svares der uafhængigt af hvilken totalrådgiver der bliver valgt, og hvilken konkret udformning projektet vil få. Grupperne søger deres grænser til de andre grupper, og aftaler samarbejdet. Brugergrupperne gør sig klar til at møde totalrådgiveren. Output er strukturerede og åbne dokumenter, der rummer data, funktionsbeskrivelser, krav og ønsker fra den enkelte gruppe til byggeprogrammet. Dokumenterne bliver sammenredigeret af KK-gruppen. Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

13 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Klik på vindue for at lukke  Brugergrupperne arbejder aktivt sammen med totalrådgiveren. I praksis er Programgruppen bindeleddet , og hjælper totalrådgiveren med at finde svar på alle de spørgsmål, der opstår under programmeringen. Programgruppen aktiverer evt. KK-gruppen for svar. Brugergrupperne arbejder mere konkret, i forhold til det skitseprojekt der nu er kendt. Output er et byggeprogram, som udarbejdes af totalrådgiveren. Totalrådgiveren tager udgangspunkt i de sammenskrevne dokumenter fra brugergrupperne, og indarbejder disse i byggeprogrammet. Undervejs opstår der spørgsmål til dokumenterne, og opgaver som brugergrupperne skal løse Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

14 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam Klik på vindue for at lukke  Når der opstår spørgsmål fra enten totalrådgiveren eller entreprenører, så kan brugergrupperne blive aktiverede igen. Totalrådgiverne samler spørgsmålene, og stiller den til Projektgruppen. Projektgruppen afgør om den selv eller KK-gruppen kan besvare spørgsmålet tilfredsstillende, eller om en eller flere brugergrupper skal aktiveres. 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

15 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Maj Klik på vindue for at lukke  Brugergrupperne er nu ved at blive dannet, og de enkelte formænd udpeget. Alle kommissorier er færdige i oplæg, og skal nu godkendes af SUND. Brugernes indledende workshop er blevet datofastsat til den 9. september fra 9 til 12. Workshoppen foregår i Dam-auditoriet. Her startes alle brugergrupperne op. Aktuelle datoer: Her følger så alle aktuelle nyheder: Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det. (A.A. Milne) Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

16 Udbygning af Panum-komplekset
Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Brugernes aktivitetsplan Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Projektforslag Foto og webcam 2012 Klik for at lukke  Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

17 Udbygning af Panum-komplekset
Foto & webcam Retur til oversigt  Her indsættes løbende aktuelle foto og en permanent webcam boks

18 Udbygning af Panum-komplekset
Klik for at lukke  UGE DATO AKTIVITET DELTAGERE 13-24 Grupperne bemandes. Kommissorier og kommunikationsplan udarbejdes. Workshop designes SUND + bygherrerådgiver 25-34 Sommerferie 36 9. September 9 - 12 Workshops for alle brugergrupper. Grupperne startes i en fælles ½ dags workshop Special-/emnegrupper - bygherrerådgiver faciliterer KK-gruppen konstituerer sig, og udformer arbejdsplan KK-gruppen 37/38 Arbejdsmøder i special-/emnegrupperne Special-/emnegrupper 38/39 Møde i KK-gruppen. Redigering af output og kommunikation til hele Panum KK-gruppen + bygherrerådgiver 42 Efterårsferie 45/46 46/47 46 15. november Færdigredigering af output fra alle grupper. Processen afventer udpegning af vinder Byggeriets faser Klik og læs indhold Brugerinvolveringens faser Klik og læs indhold Se tidsplan Se organisation Prækvalifikation Brugermobilisering 2010 Sidste nyt Valg af totalrådgiver Brugerinvolvering fase 1 Programmering Brugerinvolvering fase 2 Dispositionsforslag 2011 Brugerinvolvering ad hoc Download dokumenter Projektforslag Foto og webcam 2012 Myndighedsprojekt Hovedprojekt 2013 Udførelse 2014 I drift 2015

19 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBST og KU Projektgruppe UBST + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

20 Udbygning af Panum-komplekset
KOMMUNIKATIONSPLAN Klik for at lukke  Gruppe Hvad kommunikeres? Til hvem? Tidspunkt Medie/form Programgruppe Ønske om assistance Brugerkoordinator Efter behov Mail Ønske om granskning Fokusgruppe Efter sammenskrivning af materiale fra brugergrupperne Mail/tekstdokument Status og fremdrift Projektgruppe Måned Status i kort form Brugerkoordinator til brug for opdatering af intranet Oplæg til byggeprogram 1 Totalrådgiver Umiddelbart efter arbejdsmøde og sammenredigering af brugergruppernes input Oplæg til byggeprogram 2 På anfordring af totalrådgiver eller under møder med totalrådgiver Svar efter granskning 1 uge efter modtagelse KK-gruppe Sammenskrevet materiale fra brugergrupperne 1 uge efter tidsplanlagt arbejdsmøde Formel status Fortællende status for brugerinvolveringen Intranet/alle brugere Måned samt efter behov Intranet/HTML Brugergruppeformand Brugergruppe Opfordring til indmeldinger Brugere i gruppens emneområde Perioderne før arbejdsmøderne Mail; fysiske opslag; oplæg på møder; indlæg i SUND medier Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Bygherre = UBSt Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

21 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Programgruppen Programgruppens opgave er at skabe det overordnede sammenhængende billede af den fremtidige bygning, ud fra brugernes input, og sikre opfyldelsen af visionen for byggeriet jf. konkurrenceprogrammet. Projektgruppens fokus er det byggetekniske. Det betyder bl.a. at gruppen skal sikre at totalrådgiveren i byggeprogrammet beskriver den byggetekniske løsning på et givet input fra brugerne, i respekt for de intentioner der ligger i brugernes arbejde. Programgruppens opgaver i øvrigt: Sikrer, at byggeprogrammet er tilstrækkeligt fremtidssikret og uafhængigt af individuelle interesser(jf. vision for nybyggeriet) Arbejder med de områder der går på tværs af alle brugergrupper, som f.eks. arealdisponering, mængder, generel kvalitet, flow og sammenhæng Varetager nærhed og samarbejde i bygningen, således forstået at den endelige placering af laboratorieområder i bygningen besluttes her Er kontaktpunkt for totalrådgiveren under hele programfasen, og totalrådgiveren deltager i gruppens arbejde Inddrager Fokusgruppen aktivt, ved at fremsende alt redigeret materiale til granskning efter hvert arbejdsmøde, samt når der foreligger nyt materiale, der ikke er blevet gransket af fokusgruppen. På denne måde bliver programmet afprøvet i forhold til visionerne for nybyggeriet. Såfremt fokusgruppen påpeger uoverensstemmelser, inviterer programgruppen til dialog for at opnå enighed. Programgruppen kan her involvere KK-gruppen. Gruppen modtager de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og bearbejder disse for at sikre den overordnede helhed og sammenhæng. Gruppen tilføjer i nødvendigt omfang nye afsnit til oplægget. Dette gælder f.eks. arealdisponeringer, mængder og kvalitetsbeskrivelser. Programgruppen behandler alle spørgsmål fra totalrådgiveren, og leverer de nødvendige dokumenter i forbindelse med svar. Der udarbejdes referat fra møder med totalrådgiveren. Programgruppen kan beslutte, om der skal åbnes en midlertidig kommunikation mellem totalrådgiveren og KK-gruppen eller enkelte af brugergrupperne, og hvornår den skal lukkes igen. Programgruppen producerer en status til projektgruppen efter hvert møde. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

22 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Fokusgruppen Fokusgruppen refererer til Programgruppen, men i tilfælde af uoverensstemmelser til Projektgruppen. Fokusgruppens sikrer videreførelsen af de visioner, der allerede har været dannet i forbindelse med udarbejdelse af konkurrencematerialet. Overskrifterne er: 'Fremtidens forskningsmiljø', 'Fleksibilitet og foranderlighed', 'Energi og bæredygtighed' samt 'Byggeri i højden'. Fokusgruppens opretholdes under alle byggeriets faser, men kan få fornyet sit kommissorium. Opgaver og ansvarsområder Fokusgruppens opgaver består primært i granskning og kvalitetssikring set i forhold til vision og intentioner. Fokusgruppen gransker det af programgruppen redigerede materiale fra brugergrupperne (fremsendt af programgruppen), for at sikre videreførelsen af intentionerne for projektet. I det omfang fokusgruppen finder mangler eller afvigelser, skal den meddele dette til programgruppen, der inviterer til dialog. Når det færdige byggeprogram foreligger, har fokusgruppen tilgang til dette for en endelig granskning. Fokusgruppen producerer en status til Projektgruppen efter hvert møde. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBST og KU Projektgruppe UBST + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

23 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Koordinerings- og Kommunikationsgruppen (KK-gruppen) KK-gruppen refererer til Programgruppen, og er sammensat af formændene fra alle brugergrupperne (emne- og specialgrupper). Gruppen har som formand en brugerkoordinator, ansat til opgaven. KK-gruppen virker under hele byggeriet, men er primært aktiv i programfasen. I byggeriets efterfølgende faser aktiveres KK-gruppen ved behov. Ledelsen på SUND inviteres generelt til arbejdsmøder, og deltager i disse efter eget behov. Efter programfasen kan special/emnegrupperne ændres, og dermed vil KK-gruppen også ændres. Det er vigtigt at brugerkoordinatoren er den samme person gennem alle organisationsændringerne i den totale byggeperiode. Opgaver og ansvarsområder KK-gruppens ansvarsområde er, at sikre at alle brugernes krav og ønsker fra det samlede SUND bliver sammenskrevet til en helhed. KK-gruppens ansvarsområde er ikke at vurdere og ændre på indholdet i brugernes krav og ønsker. Den sammenskrevne tekst afleveres til programgruppen, således at totalrådgiveren får adgang til alle relevante designparametre fra brugerne, og kan bruge disse i de følgende faser af byggeriet. Sikrer den nødvendige kommunikation og information i forhold til SUND's bagland. Indsamler materiale fra baglandet til behandling på møderne i KK-gruppen. Output fra gruppens virke er sammenredigerede og digitale dokumenter. Samler, kvalitetssikrer og organiserer special-/emnegruppernes output. Med kvalitetssikring menes, at KK-gruppen skal kontrollere, om de enkelte brugergrupper har arbejdet med alle opgaverne indenfor eget kommissorium, og at emnegrupperne har arbejdet på det generelle niveau i programfasen (specialgrupper / forskergrupper arbejder mere konkret). Sikrer - gennem opsøgende og proaktiv adfærd - at deres special-/emnegrupper holdes aktive, med den hensigt at få processen til at køre, samt få output frem til tiden. Sikrer grænsefladerne mellem de enkelte special- eller emnegrupper, således at modstrid og dobbeltarbejde undgås, og således at ingen områder for involvering glemmes. Special- og emnegrupperne kommunikerer med KK-gruppen gennem deres formand. Al øvrig kommunikation fra den øvrige organisation går til KK-gruppens brugerkoordinator. Det er programgruppen der kan beslutte, om der skal åbnes en midlertidig kommunikation mellem totalrådgiveren og KK-gruppen eller enkelte medlemmer af speciel- eller emnegrupperne, og hvornår den skal lukkes igen. KK-gruppen skal sikre en tilbagemelding til brugerne, således at brugerne kan følge de input der bliver formidlet videre til totalrådgiveren, eller se hvorfor et input bliver justeret eller afvist. KK-gruppen producerer en status til programgruppen efter hvert møde. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

24 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Core-faciliteter Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen arbejder med de centrale core-faciliteter, herunder støttelaboratorier eller støttefunktioner. Core-faciliteter kan betegnes som ikke-fleksible i forhold til mobilitet og ændring af bygningen. Core-faciliteter er en teknisk krævende funktion, og denne forefindes derfor kun ét sted i bygningen. Core-faciliteter kan anvendes af såvel laboratorieudvidelsen som af det eksisterende Panum. Med core-faciliteter optimeres både arealforbrug, funktion, drifts- og energiomkostninger. Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder: Opvask / autoklavering. GMO KL. 2 Substralafdeling GMO KL. 3 laboratorier Isotoplab KL. B Humant testrum Centralt klimaskabsrum med køle- og fryseskabe (placeret i kælder) Celletank / centralt fryserum til -140oC N2 Rum med særligt avanceret udstyr f.eks. flowcytometrium, massespektrometri o.a. Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

25 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Indretning af arbejdspladser Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen varetager den generelle indretning af alle de områder der kan karakteriseres som arbejdsområder, dog ikke laboratorier og sociale områder. Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Ved arbejdsområder forstås: Områder til administration (kontor) Satellit-sekretariat Rum hvor der kan samtales fortroligt Rum til fordybelse Touch down områder Områder hvor der skrives f.eks. Ph.d. og foregår nogen videndeling Områder hvor der videndeles mellem forskere og lign. Rum til mødet mellem studerende og forskere Håndbiblioteker Printrum og depoter der ikke er til laboratorieudstyr Gruppen beskriver hvilke af disse rum, der skal placeres i hvilken optimal nærhed til laboratorierne, således at disse bliver funktionsdygtige. Såfremt at visse af de rumligheder der er nævnt ovenfor, i fremtiden integreres i højere grad med selve laboratoriet, så skal denne grænse beskrives i samarbejde med lab-indretning. I beskrivelsen skal der altså medtages nærhed (hvad skal ligge tæt på hvad?) og afskærmning (hvilke rumligheder må være transparente til andre og hvilke ikke?). Programgruppen varetager den overordnede placering af laboratorier i bygningen. Gruppen bør sætte sig ind i teorier og erfaringer med arbejdsrum, der i størst mulig grad spejler fremtidens arbejde i videndelende og samarbejdende forskergrupper og administrationer. Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

26 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  It og teknologi Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen varetager den del af indretningen, der karakteriseres ved brugen af digital informationsteknologi, audiovisuelt udstyr og kommunikationsudstyr. Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder: At udtrække de dele af de forskellige strategier og politikker på it området, der vil have en indflydelse på beskrivelsen af det kommende byggeri. At specificere områder med trådløshed i byggeriet, og at sikre adgang til dele af nettet (Internettet og intranettet) for medarbejdere, gæster, studerende, håndværkere, servicepersonale etc. At omsætte it sikkerhed til retningslinjer for byggeriet (adgang til net, stik og områder) Placering af nødstrømsforsynede stik Av i møderum, undervisningsrum og auditorier. Herunder interaktive medier Informationstavler som aktive elementer i information, flow og fordeling. Videokonferencefaciliteter Reservation af lokaler, evt. gennem aktive skærme Strategi for placering af krydsfelter samt bestykning med aktivt udstyr Områder med særlige behov for højhastighed, fiberkabling og lignende Bestykning af arbejdspladser, printerrum, møderum og lign. med it, telefon og strøm til it-udstyr og ladeaggregater. Gruppen bør sætte sig ind i teorier og erfaringer med fleksibilitet, interaktivitet og mobilitet på it-området, således at den i størst mulig grad spejler fremtidens arbejde i videndelende og samarbejdende forskergrupper og administrationer. Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

27 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Drift og vedligehold Emnegruppen refererer under programfasen til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Efter programfasen indgår gruppen som en aktiv deltager i commissioning forløbet frem til afleveringen af byggeriet, og instruktionen i betjening af alle bygningens funktioner. Under de følgende faser refererer gruppen til Projektgruppen. Emnegruppen fokuserer på de dele af byggeprogrammet, der vil få betydning for den kommende drift af laboratoriebygningen, herunder den samlede totaløkonomi. Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder: Vurderer de nuværende driftsstrategier, og finde hvad der skal føres videre, og hvad der skal opdateres Give input til miljømæssig bæredygtighed (energi, vand, ventilation, køling mv.) Afdækker alle driftsmæssige grænseflader (forsyningsledninger og rør, fælles service, samarbejdet materialevalg til gulve mv.) til det eksisterende byggeri, og beskrive sammenhængene til den nye laboratoriebygning. Medvirker til fortegnelsen af bygningsdele, der skal medtages ved totaløkonomiberegninger Beskriver foretrukne rengøringsmetoder, logistik for rengøring, rengøringsrum og depoter Udformer positiv- og negativ lister for materialer og kvaliteter til slid-bygningsdele (gulve, døre, håndlister etc.) Udformer positiv- og negativ lister for installationsprincipper og tilgængelighed til installationer Udformer positivliste for lyskilder (sammentænkes med den eksisterende bygningsmasse) Udpeger steder for særlig slidbeskyttelse med fendere, stødkanter og sparkeplader, eller særlig beskyttelse mod vand, sne og salt der trækkes ind Beskriver krav til dataoverførsel af driftsdata til eget driftssystem Beskriver den kommende driftsorganisation og dens udstyr (CTS, FM-systemer og lign.), samt balancen mellem egen drift og outsourcing såfremt denne er væsentlig for byggeriet. Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Efter programfasen deltager gruppen efter behov i projekteringsmøder og med granskning for drift under kvalitetssikringen. Under udførelsen aktiveres gruppen ved valg af konkrete materialer eller løsninger, og kobles på tilsynet. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

28 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Logistik og flow Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen fokuserer på de dele af byggeprogrammet, der handler om placering, nærhed, adgangsveje, gulvbelægninger, fremkommelighed og depoter Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder: Ankomsten til bygningen med alle transportmidler. Placering af biler og cykler. Plads til parkering og handicap-parkering Tilgængelighed for handicappede overalt (blinde og svagtseende, hørehæmmede samt bevægelseshandicappede) Cirkulation af mennesker. Overtøj og lockers. Modtagelse af gæster og håndværkere Varelevering og affaldsfjernelse. Modtagelse af varer. Størrelse af lastbiler samt midlertidig parkering af håndværkerbiler. Læsserampe og ankomstdepot. Containere og containergård. Farligt eller fortroligt affald Cirkulation af varer, f.eks. papir på palleløftere til printerrum, eller teknisk udstyr som kopimaskiner. Bredder af gange og døre, dimensioner på elevatorstole, lastgrænser for elevatorer Depoter for varer Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

29 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Repræsentation, møde- og sociale faciliteter Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen fokuserer på alle de steder i laboratoriebygningen der har betydning for repræsentation, møder og samlinger, samt for det sociale miljø, inklusive interaktion. Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder: Indretning der understøtter social interaktion (ved f.eks. pauserum, "mellemrum", fællestrapperum, sociale rum, ved fælles forskningsfaciliteter m.v.) At beskrive alle de områder der iscenesættes til social interaktion, hvad enten denne er planlagt eller kan opstå spontant. Her medtages torve, gange, cafeer, nicher eller bare "mellemrum". Samling af alle til fælles information eller lignende. Arealer for repræsentation og møde (område C) Auditorium for 600 personer Beskrive behov for drikkemuligheder samt evt. opbevaring af et mindre antal fødevarer (frugt, madpakker, mælkeprodukter mv.) Steder til afslapning med fysisk aktivitet (spil, motion etc.) Steder til læsning, dæmpet samtale eller midlertidigt arbejde med pc Rum til sociale grupper, foreninger og lignende. Motionsrum. Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

30 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Kultur og samarbejde Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen arbejder med alle de områder der skal forme den nye kultur i laboratoriebygningen, samt sikre et samarbejde med alle øvrige i den eksisterende bebyggelse, og en sammenhæng på hele Panum komplekset. Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder. Nedenfor er nævnt forslag til områder. Disse kvalificeres senere af Ulla Wewer og Ole William: At kortlægge alle de områder der kan sikre en sammenhæng i det totale bygningskompleks. Rumligt er det f.eks. overgangszoner mellem nyt og gammelt. Organisatorisk er det f.eks. en fordeling af funktioner, således at der er lige stor grund til bevægelse fra nyt til gammelt som omvendt. Placering af fællesfaciliteter, der betjener den øvrige bygningsmasse. Eksempelvis kan en eksisterende rumlighed udnyttes fælles, i stedet for at placere denne to steder. Arbejde med steder og muligheder for visning af det forskergrupperne arbejder med. Arbejde med udsmykning og kunst. Oplæg til kodeks for adfærd og kommunikation. Justering af samarbejdsfora. Beskrivelse af de funktioner, indretninger eller rumligheder der kan medvirke til etablering af en ny og fælles kultur Tværgående it- eller kommunikationssystemer (sociale systemer), der kan binde det totale bygningskompleks sammen, og medvirke til en ny kultur Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

31 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen arbejder med det totale fysiske arbejdsmiljø i den nye laboratoriebygning. Gruppen arbejder derudover med de sundhedsaspekter, der har indflydelse på programmeringen af bygningen. Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder: Fastlægge minimumsbehov for de forskellige aspekter af det totale fysiske arbejdsmiljø, herunder de optiske (dagslys og kunstig belysning), atmosfæriske (renhed af luft), termiske (varme, kulde og træk) samt akustiske (støj, efterklang og dæmpning) Beskrive fysiske krav til arbejdssikkerhed i de forskellige laboratorier, herunder sikkerhed i forhold til kemi-, bakterie-, virus-, brand- og faldulykker. Der skal her medtages forebyggende udformninger og materialevalg (gulvbelægning, laboratorieborde, teknisk udstyr etc.) Udstyr til brandbekæmpelse og førstehjælp samt placering af dette Faciliteter til både forebyggende og akut behandling af personale og studerende, herunder rum til sikkerhedsorganisationen, læge og andet Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

32 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Laboratorieindretning - generel Emnegruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Emnegruppen arbejder med den generelle / generiske indretning af alle laboratorier. Specielle laboratorieindretninger varetages af specialgrupper. Der forventes en udstrakt koordinering mellem den generelle og specialgrupperne (evt. flere). Opgaver og ansvarsområder Gruppen tager udgangspunkt i de kendte eller erfarede behov, mangler og ønsker. Gruppen skal herefter vurdere disse set i forhold til fremtiden, og herefter orientere sig ud mod fremtiden. På denne måde sikrer gruppen, at det der beskrives i så høj grad som muligt er fremtiden i en bygning, der er så fleksibel, at den i videst mulig udstrækning kan tilpasses skiftende organiseringer, forskningsområder og arbejdsformer. Gruppens områder: Finde eller udarbejde retningslinjer for fysisk indretning af de forskellige laboratorieklasser, med henblik på arbejdsgange, arbejdsområder, nærhed mellem inventar og installationer samt udformning af de enkelte installationstyper Beskrive behov for nærhed mellem laboratorier og de omkringliggende rum eller faciliteter (øvrige arbejdspladser og sociale områder) Beskrive forskellige former for arbejdspladser i laboratorierne, både med hensyn til arbejdsbord, arbejdsstilling, reguleringsmuligheder, stole og hjælpeudstyr Beskrive behov for dagslys, afskærmning, mørke samt særlig belysning Kortlægge behov for alle generelle forsyninger som el, data, vand, luftarter, ventilation, køling og afløb, herunder særlige former for luftarter og væsker Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

33 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Core-faciliteter Klik på vindue for at lukke  Specialgruppe Gruppen refererer til KK-gruppen. Gruppen konstituerer sig med en formand, der indgår som medlem af KK-gruppen. Specialgruppen arbejder med den konkrete beskrivelse og indretning til de eksisterende forskergrupper, der skal flyttes til den nye laboratoriebygning. Opgaver og ansvarsområder Beskrivelserne skal i så høj grad, det er muligt, gøres generelle / generiske af hensyn til den fremtidige fleksibilitet, men skal selvfølgelig rumme de nutidige behov, der skal overføres. Der forventes en udstrakt koordinering mellem den generelle gruppe og den/de specielle grupper. Gruppens områder: Skitsere deres behov for areal, indretning og udstyr - herunder tungt udstyr Beskrive behov for nærhed med andre laboratorier og de omkringliggende rum eller faciliteter (øvrige arbejdspladser og sociale områder) Beskrive behov for dagslys, afskærmning, mørke samt særlig belysning Beskrive behov for alle forsyninger som el, data, vand, luftarter, ventilation, køling og afløb, herunder særlige former for luftarter og væsker Gruppen skal ikke skrive selve byggeprogrammet, men levere input således at totalrådgiveren kan skrive byggeprogrammet. Gruppens output i form af krav og ønsker er skriftligt, og bæres af formanden ind i en fælles koordinering i KK-gruppen. Gruppen har herefter tilgang til de sammenskrevne oplæg fra KK-gruppen, og benytter disse som inspiration i det videre arbejde. Emnegruppen grænser op til flere andre grupper. I oversigten over gruppernes arbejdsområder er denne afgrænsning indskrevet. Gruppen skal i sit arbejde være opmærksom på disse grænseflader til de øvrige grupper, og evt. justere opgavefordelingen gennem formand og KK-gruppe. Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBSt og KU Projektgruppe UBSt + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe

34 Udbygning af Panum-komplekset
Organisation Retur til oversigt  Download dokumenter Kommunikationsplan Bygherre = UBST Lejer = KU Bruger = SUND TR = Totalrådgiver Baglandet / det eksisterende Panum Klik på vindue for at lukke  Download dokumenter Kommissorier: Alle kommissorier i rækkefølge (A4) Alle kommissorier på en A3 oversigt med grænseflader Programgruppe Fokusgruppe Koordinerings- og Kommunikationsgruppe Core-faciliteter Indretning af arbejdspladser It og teknologi Drift og vedligehold Logistik og flow Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Laboratorie-indretning Specialgruppe Kommunikationsplan Core-faciliteter Fokusgruppe Indretning af arbejdspladser It og teknologi Klik på boksene for at se gruppens medlemmer og dens kommissorium Drift og vedligehold Logistik og flow Styregruppe øverste ledelse fra UBST og KU Projektgruppe UBST + KU + TR Programgruppe BYG + SUND + TR Koordinerings- og Kommunikations-gruppe Repræsentation, møde og sociale faciliteter Kultur og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed laboratorie-indretning Specialgruppe


Download ppt "Udbygning af Panum-komplekset"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google