Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Somatic Experiencing®

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Somatic Experiencing®"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Somatic Experiencing®
Dr Peter Levines metode til kropslig forløsning af traumer

2 Dr.Peter Levine. Peter A. Levine, Ph.D. er ophavsmand til – og udvikleren af Somatic Experiencing® og direktør for: The Somatic Experiencing Trauma Institute. Han har en doktorgrad I Medicinsk Biofysik og i Psykologi. Gennem sit 35 år lange studie af stress og traumer, har Dr. Levine udgivet adskillige videnskabelige og populære publikationer.

3 Somatic Experiencing ®
Interview med Dr. Peter Levine om udviklingen af modellen Free Weekly Wisdom. Visit Dr. Peter A. Levine discusses his online course "Healing Trauma,“

4 Metodens teoretisk grundlag
Dyr uden for fangenskab traumatiseres sjældent eller aldrig – selvom de regelmæssigt udsættes for trusler på livet

5 Det instinktive beredskab
This sequence is from a forthcoming documentary by award-winning film-maker Owen Prumm. It describes the drama and diversity of Tswalu's wildlife

6 Instinktivt forsvars beredskab en responskæde i stadier
Startlerespons (stop af aktivitet) Orientering (for at finde kilden til faren) Lokalisering ( af kilden til fare) Biologisk forsvarsreaktion: Kamp / Flugt Hvis Succesfuld afvikling af forsvarsrespons Tilbagevenden til normal tilstanden

7 Flugt Gazelle outruns cheetah
Berenice881

8 Kamp Gazelle kills cheetah JiaLiFeh

9 Lammelses respons Når byttedyr overmandes af rovdyret har de en tredje forsvarsstrategi: De lammes. Eller, de” spiller døde” Dette afbryder rovdyrets responskæde hvor rovdyr kæmper for at dræbe, og dræber for at æde. Uden bevægelse stimuleres de ikke mere, og dette giver byttedyret en chance mere for at undslippe.

10 Lammelse ”spillen død”
Gazelle Outsmarts a Cheetah and Hyena af creativetrak

11 Instinktiv beredskab: afvikling af lammelse
I lammelsen fastfryses den højaktiverede kamp / flugt reaktion der genoptages når lammelsen fortager sig. Lammelsen er en tidsbegrænset respons, og når lammelsen fortager sig går byttedyret direkte ud i den forsvarsreaktion de var i gang med da lammelsen indtraf. ” de går ud som de kom ind.”.

12 Nogen gange med overraskende resultater
Mouse Playing Dead af luisernestopozo

13 Færdiggørelse af forsvarsreaktioner
Trauma Release of Tranquilised Polar Bear contactjakobus

14 Men hvad sker der når mennesket blander sig i naturens orden?
gazelle rescued from cheetah minuspi

15 Frygt respons hos mennesker
Mennesket har det samme instinktive forsvarsberedskab der følger den samme responskæde: Startlerespons (stop af aktivitet) Orientering (for at finde kilden til faren) Lokalisering ( af kilden til fare) Biologisk forsvarsreaktion: Kamp / Flugt Hvis Succesfuld - Tilbagevenden til naturlig selvregulering

16 Frygt respons Emotional Arousal - The Fight or Flight Reaction
streetwisdombilly

17 Mennesker traumatiseres når
Koblingen imellem angst og immobilitet fastholder den traumatiserede I en fastlåst tilstand. hvor nervesystemet er højaktiveret, men angsten forhindrer en afspænding Dette blokerer færdiggørelsen af forsvarsresponsen som hos dyr medfører tilbagevenden til en naturlig selvregulering når truslen er forsvundet.

18 Årsager til PTSD Hitchcock ”Fuglene”Ikke for folk med sarte nerver

19 Pause. Fugle som vi kender dem og elsker dem
Bemærk hvad der sker i kroppen når du ser dette klip:

20 Dissociation / lammelse
Den manglende afvikling af lammelsen og de biologiske forsvarsreaktioner giver anledning til PTSD symptomerne Modsatrettede kræfter i det autonome nervesystems sympatiske og parasympatiske grene er aktiveret samtidig og blokerer hinanden.

21 Traume og Nervesystemet
Traumet er ikke i hændelsen men i nervesystemet Den fysiologiske alarmtilstand er ikke længere knyttet til ydre trusler, men er letvakt og permanent tilstede Trussels responsen er internaliseret med en konstant overvagtsomhed til følge

22 Traume og hukommelse Traumet er lagret i den sensomotoriske del af hukommelsen Traumatiske hukommelsesbilleder vækkes ved nye sanseindtryk der minder personen om traumet ( Flash Backs )

23 Behandling med Somatic Experiencing®
Elementer i SE®

24 Elementer i arbejdet med SE®
Containment Titrering Sensomotoriske interventioner Kropslig, oplevelsesbaseret generindring Afvikling af biologisk forsvarsrespons og etablering af instinktiv selvregulering

25 Etablering af sikkert rum (containment)
Koblingen imellem angst og immobilitet fastholder den traumatiserede I en fastlåst tilstand. hvor nervesystemet er højaktiveret, men angsten forhindrer en afspænding. Afkoblingen af angsten fra den fastlåste tilstand, sker igennem etablering af et indre sikkert rum (parasympaticus)

26 Dr Peter Levine grundprincipper i SE®
Resolving Trauma in Psychotherapy. With Peter A. Levine, PhD. PsychotherapyDVDs

27 Respektfuld kontakt (Containment)
Traumatiserede personer føler ofte en intens hjælpeløshed, og respekt er forudsætningen for at en helingsproces kan finde sted. ( Joining, klare grænser og information )

28 Resourcer Find ressourcer der kan støtte opbygningen af et helende indre rum - et healingvortex i modsætning til det traumevortex den traumatiserede befinder sig i

29 Processen Med ydre ( og indre ) støtte, kan det indre helende vortex stabiliseres igennem den kropslige oplevelse af sansningerne. Bevægelsen imellem de to wortex er rytmen I selvregulering.

30 Dossering – de små tings kunst
I Traumet overvældes personen af at der sker for meget for hurtigt og for pludseligt. Behandlingen tilstræber derfor at dossere interventionerne. Kun få input ad gangen og med god tid til hver enkel intervention.

31 Ud af lammelsen i terapi
The client's nervous system is going over an autonomic activation wave in the release process. Visit more information. af sajgandhi

32 Kropsligt baserede interventioner
SE® arbejder på et reptil hjerneniveau, og den sensoriske hukommelse arbejder i stedet for den kognitive hukommelse Immobilitet, blokeringer og dissociation opløses igennem de kropsligt baserede sansninger.

33 Afslutning af ufuldendte kropslige reaktioner
Kroppen ønsker at færdiggøre de afbrudte bevægelser / handlinger. Vigtigt at holde øje med begyndende - mikro - bevægelser.

34 Færdiggørelse af forsvars respons
Trauma Recovery: Completing a Defensive Response sajgandhi

35 Den traumatiske Hukommelse
Den traumatiske historie og konteksten for traumet er nødvendig som en indgang til at aktivere nervesystemet og finde en indgang til de kropsligt baserede sansninger.

36 Den traumatiske hukommelse
Men det er den kropsligt baserede sansning der skaber kontinuitet. Det er den kropsligt baserede sansning der får hele processen med afviklingen af kroppens fastfrosne overlevelsesplan til at udfolde sig.

37 Ud af dissociation Trauma Recovery: State 4 Dissociation sajgandhi

38 Akkreditering Somatic Experiencing® og SE® er varemærke beskyttet og teoriens grundlæggende begreber og behandlingsmetoden er beskyttet som Dr Peter Levine`s intellectual property. Henvisninger til teorien og begreberne bør derfor ske med kildehenvisning til Dr Peter Levine.

39 Yderligere information
Litteratur: "Væk Tigeren" by Dr Peter Levine "In an unspoken voice" by Dr Peter Levine Hjemmesider:  The Somatic Experiencing® Trauma Institute & Foundation for Human Enrichment: Ansvarlig for danske træninger i Somatic Experiencing®: Foreningen for danske Somatic Experiencing® Practitioners:


Download ppt "Introduktion til Somatic Experiencing®"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google