Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vækstacceleration: Hvor meget, Hvordan og Hvorfra? Carl-Johan Dalgaard Mini seminar om produktivitet og vækst Økonomi – og Erhvervsministeriet 26.4.2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vækstacceleration: Hvor meget, Hvordan og Hvorfra? Carl-Johan Dalgaard Mini seminar om produktivitet og vækst Økonomi – og Erhvervsministeriet 26.4.2011."— Præsentationens transcript:

1 Vækstacceleration: Hvor meget, Hvordan og Hvorfra? Carl-Johan Dalgaard Mini seminar om produktivitet og vækst Økonomi – og Erhvervsministeriet 26.4.2011

2 Tre hovedbudskaber •Det muliges kunst: Max 0.9% point p.a. på 10 års-sigt •Fokusområde: International handel •Policy indsats: Liberalisering af handel med tjenester

3 Del 1: Hvor meget? Svar: Max 0.9% p.a. over 10 års periode

4 •Afgørende kilde til aggregeret vækst: Aggregeret TFP (fx Caselli, 2005, Handbook) •Drives af entry/exit & selektion (fx Lentz & Mortensen, Ec’trica, 2008) •TFP niveau = F(Adoption af viden; makroøkonomisk effektivitet) •Vækst acceleration kræver øget teknologi adoption og/eller øget makroøkonomisk effektivitet

5 • Trend vækst; tekniske fremskridt • Ringe, eller ingen, kontrol; givet fra ”verdens-markedet” (global innovation/ FoU) • Afvigelse fra trend; Teknologisk catch-up • Kan principielt set påvirkes. Men hvor meget i DNK’s tilfælde? •Lidt mere formelt (reduceret form, fx Comin & Hobijn, AER, 2010):

6 20-25 %

7 • Antag fuld konvergens: (y*-y) = log(1.25) • Skøn for empirisk niveau på  : 0.02-0.05 • Maksimal vækstacceleration: 0.4% p.a. – 0.9% p.a. i gennemsnit over 10 års tidshorisont. • Er det empirisk muligt eller ren fiktion?

8 1.0 (min); 3.3 (max)

9

10 Bundlinje: • En vækstacceleration, der tillader konvergens mod USA i indkomst per capita over en 10 års periode, er erfaringsmæssigst muligt. • MAX vækstacceleration: 0.9% point (gns over 10 år).

11 Del 2: Hvordan? Svar: International handel

12 Vækstaccelerationernes anatomi Fokusområder for policy Easterly et al., JME, 1993; Prichett, WBER, 2000; Hausmann, Pritchett & Rodrik, JOEG, 2005; Jones and Olken, ReStat, 2008; Jerzmanovski, JDE, 2006; Cuberes & Jerzmanovski, EJ, 2009; Jerzmanovski, 2011.

13 •Vækst brud. Robuste fund: vækst brud (+) forbundet med øget samhandel og TFP acceleration •Ikke en ”efterspørgselshistorie”: exp + imp, ikke exp - imp. •Konsistent med positiv effekt af handel og rejse på output og TFP niveau (Frankel & Romer, AER, 1999; Alcalá og Ciccone, QJE, 2004; Andersen and Dalgaard, JOEG, 2011) •Bundlinje: International handel. Men med hvad?

14 Del 3: Hvorfra? Svar: Service sektoren; liberalisering af handel med tjenester

15 Vækst forskel ca. 1% p.a. i arbejdskraft produktivitet • 70% af den amerikanske vækst acceleration kom fra service sektoren (Bosworth & Tripplet, 2004) • TFP; ikke ”IT akkumulation”

16 •I Danmark har service sektoren ”altid” været vigtig (fx Dalgaard, NØT, 2010) •Siden midten af 1990’erne er den også begyndt at betyde mere i forhold til valutaindtjeningen …

17 • Vækst: 6% p.a. 1995-2007 • 2/3 af den globale vækst 2000-07 kom fra service (Mishra et al, 2011, WB wp) • Kan være forbundet med WWW (1991)

18 ”Moderne upersonlige tjenester” (Baumol)

19

20 •I Danmark har service sektoren ”altid” været vigtig (fx Dalgaard, NØT, 2010) •Siden midten af 1990’erne er den også begyndt at betyde mere i forhold til valutaindtjeningen … •Det betyder imidlertid ikke at ”alt (nødvendigvis) er godt”… Francois og Hoekmann om handelsrestriktioner på service handel (JEL, 2010, p. 662): “…the indexes […] also point to generally higher restrictions in developing countries than in the OECD. At the same time though, some OECD countries (Australia, Canada, and Denmark, for example) have restrictions comparable to the averages prevailing in major developing country economies.” (min fremhævelse )

21

22 Sidste bundlinje •Indsatsområde: reguleringen af tjenestehandlen •Målsætning: Øget international handel (IM+EX) •Oplagt eksport potentiale. Fx: urbane problem- løsninger •Handel: Driver TFP via selektion (ny viden; konk.)

23 •Andre indsatsområder (centrale rammebetingelser): •Uddannelseskvalitet styrkes. Incitamenter. •”Security” i”flexicurity” for uddannede arbejdsstyrke

24 Tak for jeres opmærksomhed

25 Appendiks: En lille legetøjsmodel


Download ppt "Vækstacceleration: Hvor meget, Hvordan og Hvorfra? Carl-Johan Dalgaard Mini seminar om produktivitet og vækst Økonomi – og Erhvervsministeriet 26.4.2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google