Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg på Kulturarvskonference i Vordingborg, den 28. maj 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg på Kulturarvskonference i Vordingborg, den 28. maj 2010"— Præsentationens transcript:

1 Kulturarven som udviklingsgenerator – og bevaringsforeningernes rolle heri
Oplæg på Kulturarvskonference i Vordingborg, den 28. maj 2010 Bevaringsforeningerne i Vordingborg kommune v. Erik Büchert, Møn

2 Udvikling og / eller bevaring?
Ses ofte som modsætninger Behøver ikke at være det! Gamle huse skal elskes og bruges! Udvikling og bevaring kan understøtte hinanden Kan de skabe synergi? - ’Bevaringsmæssig merværdi’?

3 Superbrugsen Stege - et aktuelt eksempel på, at udvikling og bevaring er gået i konflikt 3

4

5

6 Bevaringsforeningernes rolle
Sure konservatorer eller aktive deltagere i lokalsamfundets udvikling? Hvordan passer ’udviklingsfremme’ til vore traditionelle arbejdsopgaver? Har vi ressourcer til en aktiv indsats? Den folkelige forankring må ikke glemmes!

7 Ex Hages Stiftelse Hages Stiftelse, Stege
- det behøvede ikke at ha’ gået galt!

8

9 Beboelseshus i Præstø - 1979 og 2010

10 Hvor svært kan det være?

11 Ex Kraneledsvej (Østmøn)

12 12

13 Ex Luffes Gård, Stege 13

14 Ex Hages Gård / Netto Hages Gård + Netto, Stege

15 Infill – Davids, Storegade, Stege
15

16 Fakta / boligbebygg. på tidl. ’Hotel Skandinavien’
Gåsetorvet, Storegade, stege 16

17 Ex Mølleporten, Stege 17

18 Ex Sukkerfabrikken i Stege
18

19

20 Ex Vordingborg?

21 Morten Reenbergs Gård, Stege

22

23

24 Morten Reenbergs Gård 24

25

26 Nyt og gammelt Ex Møns Bank
26

27 Nyt og gammelt - Ex Møn Bibliotek
27

28 Nyt og gammelt - Ex Fr. VII café, Storetorv, Stege
28

29 Forsøg på en konklusion 1
Vordingborg Kommune er Kulturarvskommune og har valgt, at kulturarven fortsat skal være omdrej- ningspunkt for markedsføring og branding af kommunen… Det forpligter! Hvordan virkeliggøres dette? (strategi & handlingsplan, please…) Bør afspejle sig i generel planlægning – f. eks. rammebestemmelser for købstæderne og ’planlægning af bevaringsplanlægningen’; Kommunen bør ikke handle i modstrid med denne målsætning… Kommunen bør deltage aktivt i det oplysende arbejde omkring kulturarven.

30 Forsøg på en konklusion 2
Som bevaringsforeninger skal vi ikke blot acceptere, at kulturarven anvendes som et aktiv i kommunens udvik- ling – Vi skal være med til aktivt at fremme en sådan anvendelse, og se det som en del af vores opgave at foreslå og faci- litere ny anvendelse af bevaringsværdige bygninger o.a. kulturarv. Under den faste forudsætning, at udviklings-projektet ikke blot sikrer bevaringsværdierne, men skaber ’bevaringsmæssig merværdi’. Kommunen er flyttet til Vordingborg – foreningerne må påtage sig en mere aktiv rolle som overvågere.. Har vi ressourcer til det? Går det ud over den brede folkelige forening?

31 Forsøg på en konklusion 3
Kulturarvstyrelsen: Hvordan bakke den aktive lokale indsats op? KUAS’ rolle i det folkeoplysende? (Bygnings- kulturens Dag goodbye…) Landsforeningen Bygnings- og landskabskultur: Hvordan styrke foreningen?


Download ppt "Oplæg på Kulturarvskonference i Vordingborg, den 28. maj 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google