Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere"— Præsentationens transcript:

1 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Præsentation af faglige vejledere og andre tiltag Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

2 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Cirius-ekspert 2009 Diplom i ledelse 2011 Lærer 2002 Linjefag i dansk Danskvejleder 2010 Diplom i læsning og skrivning 2012 Lærer 2003 Linjefag i matematik, biologi, natur/teknik Naturfagsvejleder 2010 Diplom i naturfag 2010 Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

3 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
730 elever 31 klasser 2 specialklasser 3-4 spor Klassekvotient 23,1 50 lærere 12 pædagoger Faglige vejledere 1 Danskvejleder 1 Engelskvejleder 1 Naturfagsvejleder 2 Matematikvejledere Andre funktioner 2 IT-vejledere 2 Skolebibliotekarer Lederteam 1 Skoleleder 1 Viceskoleleder 1 SFO-leder Nyere initiativer Resursecenter Linjer i kl. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

4 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Prioritering Beslutning om indførsel af vejlederfunktioner Valg af vejledere til uddannelse (faglighed, status, uformel magt, energi, dynamik, potentiale, loyalitet, forventningsafstemning) Uddannelse Midler til uddannelse, vikardækning Konsekvenser for skole/undervisning under uddannelsesforløb Implementering Rammer med bl.a. akkorder, mål, evaluering Kontekst med bl.a. inklusionskultur, evalueringskultur, testkultur Funktionsbeskrivelse, arbejdsopgaver, vejledning/undervisning Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

5 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Rammer Akkorder 1 Danskvejleder – 900 timer 1 Naturfagsvejleder – 300 timer 1 Engelskvejleder – 330 timer 2 Matematikvejledere – 360 timer Mål og evaluering Det er skolens mål at øge fagligheden og skabe et af Danmarks mest velfungerende vejlederteam ved at: Vejlederne bliver en relevant og accepteret ekspertise internt på skolen ved elektronisk evaluering i februar 2012. Øget udbytte af undervisningen for alle elever med en forbedring af resultaterne ved FSA, NT og lokale test/prøver. Målet er at nå over landsgennemsnittet i skoleåret 2011/2012. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

6 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Kontekst Inklusion At være inkluderet betyder, at man oplever sig som deltager i et fællesskab. Inklusion handler ikke kun om at rumme eller integrere. Inklusion handler om den enkelte elevs oplevelse af at være en værdifuld deltager i et fagligt og socialt fællesskab. Evalueringskultur og testoversigt Evaluering er en systematisk vurdering med henblik på at beslutte en handling. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

7 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Funktionsbeskrivelse, arbejdsopgaver, vejledning/undervisning Funktionsbeskrivelse udarbejdes i dialog mellem vejleder og skoleleder. Ledelsen fokuserer på korte intensive forløb og fleksibilitet. Ledelsen prioriterer undervisning og observationer – og så vejledning. Ledelsen opfordrer til holdundervisning med vejledernes deltagelse, der også har som mål at tilgodese dygtige elever. Ledelsen holder formelle vejlederteammøder med dagsorden/referat. Ledelsen tilstræber at være tydelig, synlig med henblik på opbakning formelt og uformelt – fx deltagelse i fagteammøder. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

8 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Fælles refleksion Vend dig om og drøft… (2 minutter) …spørg eller kom med kommentarer! Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

9 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Danskvejleder – funktionens indhold -900 timer til funktionen som dækker hele skoleforløbet. Undervisningsforløb på udvalgte årgange. Observationsforløb. Klassekonferencer klasse. Testfunktion – individuelle test samt klassetest jævnfør Eggeslevmagle Skoles læsehandleplan og koordination af nationale test. Fagudvalg dansk indskoling, mellemtrin og overbygning. Oplæg om læsning og skrivning for kolleger og forældre. Deltagelse i kommunale netværk. Igangsætte nye læse- og skrivetiltag samt ”pleje” af gamle tiltag. Tovholder og vejledende funktion i skolens resursecenter. Udarbejdelse af læsekoncepter i resursecenteret. Videndeling i samlemappe på PersonaleIntra. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

10 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Læsevenner i indskolingen – tiltag igangsat i august 2010 Vejleder SFH Forældre Lærere Ledelse Koncept Beskrivelse af konceptet Ideen er taget fra Projekt læsevenner fra nationalt videncenter for læsning – tilpasset Eggeslevmagle Skole. 3 udvalgte elever i kl. tilbydes en læseven. Det er klassens skolepædagog, der er læseven. Der læses 2 gange ugentligt med eleverne i 15 min. ud fra et særligt koncept. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

11 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Læsning i alle fag – fokus på læseforståelsesstrategier ”rød” tråd i klasseteamets arbejde med læsning Ledelse Beskrivelse af tiltag Opstille mål, handleplan og evaluering. Lærergruppe Orientering om tiltag. Oplæg for udvalgte lærergrupper. Klasseteam Undervisningsforløb. Klassekonference i læsning Observation af undervisning. Evt. modstand/spørgsmål Hvad er det? Hvorfor skal vi det? Hvordan gør vi? Det gør vi allerede – hele tiden og altid. Det virker ikke. Det kan de gøre i dansk. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

12 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Hvordan gør I på jeres skole? - 2 min. drøftelse med sidemakkeren Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

13 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Naturfagsvejleder – funktionens indhold - 300 timer til funktionen, som primært dækker indskoling og mellemtrin. Undervisningsforløb 0. og 1. årgang får 1 forløb af 3 lektioner. 2. årgang får 2 forløb af 3 lektioners varighed. 3. til 6. årgang får 2 forløb af 4 lektioners varighed. 2-3 forløb i specialklasserne af 3 lektioners varighed. Vejledning af kollegaer. Fagudvalgsformand i natur/teknik. Deltager i kommunale netværk. Opsamler resultater af nationale test og afgangsprøver. Deltager i relevante fagudvalgsmøder i naturfagene i overbygningen. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

14 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Fælles læseplaner Der er lavet fælles læseplaner for natur/teknik, da vi ønsker at have en ”rød tråd” i undervisningen. Der har været stor udskiftning af lærere og flere har ikke linjefag i naturfag. Undervisningsforløb Naturfagsvejlederen planlægger før skoleårets start forløb for alle klasser, der hænger sammen med de forløb, der arbejdes med ifølge læseplanen. Forløbene foregår optimalt med natur/tekniklæreren som deltager. Forløb foregår på skolen eller ude af huset. Forløbene beskrives og sendes til natur/tekniklæreren inden afholdelse. Der evalueres mundtligt. Skriftlig evaluering i marts. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

15 Eggeslevmagle Skole Resursecenter
Orienteringsmøder Der holdes møde en gang om måneden hvor ledelse, PPR og tovholder fra resursecenteret deltager Eksterne medarbejdere -Indkaldes efter behov Psykolog Konsulent Sagsbehandler Tale-hørelærer Sundhedsplejerske Motorik konsulent Repræsentant for dagtilbud SSP medarbejder Resursecenteret Tovholder – Lia Sandfeld Der holdes 4 årlige møder jf. periodeplanen, hvor også ledelse og PPR deltager AKT Morten Hof Rikke Svend Michael Matematik Marie Dansk/DSA Jette R Susanne H Louise Mie Mathilde Jens Inga Vejledere Matematik Dennis og Lisa Engelsk Desiree Naturfag Anne-Dorthe Dansk Lia

16 Eggeslevmagle Skole Resursecenter
Organisering Vi arbejder jf. skolens handleplan for resursecenteret. Tovholderen koordinerer alle perioder. Vi arbejder ud fra fire årlige perioder. Vi ønsker korte, men intensive forløb. Alt skal dokumenteres skriftligt Til alle forløb vi igangsætter, skal der udarbejdes en konceptbeskrivelse. Ved alle forløb udarbejdes opstarts- og slutbreve. Alle breve mm. placeres i resursecenterets samlemappe. Eksempler på forløb Læseløft og læseskub. AKT-støtte. Vejlederforløb. Individuelle test. IT-hjælpemidler. Observationsforløb. Lektiebånd. Teambuilding. Læsevenner. Familieklasse. Vejledning – LP, CL, nationale test og klasseledelse.

17 Hvordan gør I på jeres skole?
Eggeslevmagle Skole Resursecenter Hvordan gør I på jeres skole? - 2 min. drøftelse med sidemakkeren Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

18 Eggeslevmagle Skole FREMTIDENS SKOLE – linjer i 7.-9. kl.
Undervisningsminister Troels Lund Poulsen orienteres om projektet ved et møde på ministerens kontor den 6. maj 2011. Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole

19 Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere
Ønsker du mere viden om tiltagene, er du altid velkommen til at tjekke skoleporten eller kontakte os Faglige vejledere - Eggeslevmagle Skole


Download ppt "Eggeslevmagle Skole Faglige vejledere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google