Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pilotprojektet er støttet af:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pilotprojektet er støttet af:"— Præsentationens transcript:

1 www.friskop.dk Pilotprojektet er støttet af:
Evaluering af pilotprojekt 2012: Gå med Bryd Grænser fra København til Viborg og kom i form til Hærvejsmarchen. Pilotprojektet er støttet af: (TrygFonden, j.nr )

2 Baggrund og målsætning for pilotprojektet: Pilotprojekt: Gå med Bryd Grænser og kom i form/hold dig i form til holdets Hærvejsmarch. Formålet: Formålet med pilotprojektet var at undersøge om en længerevarende skridtkonkurrence suppleret med et gå-trænings program i et netværk med tidligere deltagere på Bryd Grænser holdet på Hærvejsmarchen kunne hjælpe interesserede nye kræftramte/kræftoverlevere i gang med at gå og komme i form, så de fik mod til at gå med BG-holdet på Hærvejsmarchens grønne rute 2x20 km.

3 Målgruppen: Side 1/2 Målgruppen var kræftramte og kræftoverlevere fra hele landet - uanset kræftdiagnose, køn og alder med lyst til at træne sig op til at deltage på Bryd Grænser holdet på Hærvejsmarchen i weekenden 23. 24. juni Ligesom for Bryd Grænser holdet på Hærvejsmarchen kunne hver kræftramt/kræftoverlever tage en voksen ledsager med.  Vort mål var at kunne tilbyde hold, fordelt udover landet, bestående af en blanding af nye og tidligere deltagere på BG- holdet på Hærvejsmarchen. Holdlederne skulle være en tidligere deltager fra BG holdene i perioden Aktivitetskonkurrencen strakte sig over en periode på 3 måneder. Turen var virtuel og gik fra København til Viborg i alt 377 km i perioden 1. marts til 31. maj. For at gå I mål til tiden skulle hver deltager i gennemsnit dagligt gå min skridt.

4 Målgruppen: Side 2/2 For at alle kunne bevare motivationen, fortsatte turen videre til Holstebro (835 km) for de deltagere, som nåede i mål i Viborg inden konkurrencen sluttede den 31. maj. Undervejs måtte turen forlænges yderligere til Hjerting (976 km), til Hamborg (1214 km), til Flensborg (1398 km) og tilbage over Fredericia til Viborg (i alt 1625 km). Turen blev tilbudt til foreningens medlemmer og takket være Trygfondens støtte og samarbejdet med Friskop.dk har vi kunnet tilbyde gratis deltagelse for de første 70 deltagere inkl. holdlederne. Herefter var prisen pr. deltager: 350 kr. inkl. skridttæller og 290 kr. uden. Succeskriterier for turen var: at der blev mindst 50 deltagere i pilotprojektet, heraf mindst 15 nye deltagere at antal nye deltagere udgør mindst 1/3 af BG-holdet på Hærvejsmarchen 2012 at antal tidligere deltagere udgør mindst halvdelen af BG-holdet på Hærvejsmarchen 2012

5 Fakta vedr. pilotprojektet Side 1/2
Rute: København til Viborg (377 km) med forlængelse til Holstebro (850 km) Periode: marts til 31. maj 2012 / 92 dage Afstand: km, skridtlængde 0,82, skridt pr. dag. min 5.000 Antal deltagere: personer + projektlederen. De 68 fordeler sig med 35 nye og 33 tidligere deltagere på BG-holdet. Afdelinger: Bornholm (1 hold/5 deltagere), Sjælland (3 hold/12 deltagere), Fyn (2 hold/11 deltagere )og Jylland (9 hold/40 deltagere)

6 Fakta vedr. pilotprojektet Side 2/2
Gåtrænings- Et gåtrænings program for ugerne nr til 2x20 km på Hærvejsmarchen programmet (udarbejdet i samarbejde med Fodslaw Viborg) –blev i uge 17 tilbudt deltagerne – 6 har rekvireret det. Evaluering: Spørgeskema med 15 spørgsmål udsendt til deltagerne 23. maj Pr. 17. juni 2012 havde 45 af deltagerne anonymt besvaret spørgeskemaet – se svarene nedenfor. Iflg. sp. 8 stammer de 45 besvarelser fra 23 nye og 22 tidligere deltagere. Denne sammensætning svarer helt til holdets sammensætning, hvorfor det skønnes forsvarligt med en besvarelses% på 65, at antage, at besvarelsen pr. 17. juni 2012 er gældende for hele holdet.

7 Hvor langt gik vi? Bryd Grænser har i alt gået : skridt hvilket svarer til km eller 1,51 jorden rundt. Alle hold og afdelinger nåede i mål. 3 deltagere måtte stoppe før tiden og nåede derfor ikke skridtgennemsnittet. 2 deltagere nåede tilbage til Viborg (1625 km) efter turen over Hamborg med i alt 1788 km og 1698 km. Holdnavn Antal pr. hold Km Skridtgennemsnit Region Sjælland 2 1478 19600 Djursland 3 1036 13735 bjergbypræstbro 8 1031 13674 Trekanten 1000 13261 Vestjyderne 971 12872 Carins gymnastikpiger 6 952 12629 Optimistskridt 922 12231 Brystsvømmerne 7 918 12178 Aalborg 849 11258 Aktivisterne 4 843 11184 Fynboerne 5 834 11056 bgviborgniels 780 10341 BOSKERNE fra Bornholm 667 8846 Hejmdal 654 8669 Seje Sønderjyder 482 6389

8 Konklusion: Side 1/3 Der var opstillet 3 Succeskriterier for pilotprojektet: 1. at der blev mindst 50 deltagere i pilotprojektet, heraf mindst 15 nye deltagere 2. at antal nye deltagere udgør mindst 1/3 af BG-holdet på Hærvejsmarchen at antal tidligere deltagere udgør mindst halvdelen af BG-holdet på Hærvejsmarchen 2012 ad 1 Antal deltagere blev i alt 68, hvoraf de 35 var nye deltagere (28 kræftramte/kræftoverlevere og 7 ledsagere) og 33 tidligere deltagere (25 kræftramte/kræftoverlevere og 8 ledsagere). Med til at vi nåede så højt et deltagerantal hører nok, at deltagelsen i pilotprojektet var gratis for medlemmer og støttemedlemmer. Iflg. sp. 12 vil deltagerne således være villige til at betale 100 kr. for at deltage i en sådan længerevarende aktivitetskonkurrence. En deltagerpris på 200 kr. ser derimod kun ud til at være acceptabel for ca. 57%. 300 kr. accepteres kun af ca. 10% af deltagerne. Interessen for at deltage synes at være afhængig af, hvad det koster at deltage. En deltagerbetaling på 200 kr. må anses for at være den maksimale.

9 Konklusion: Side 2/3 Ad 2 Vi havde som mål ønsket, at mindst 1/3 af BG-holdet skulle være nye deltagere i 2012, som det var i og de foregående år. Sidste år var andelen af nye deltagere faldet til knap 25%. Der er i år i alt tilmeldt 26 nye deltagere sv. til lige godt 25% af holdet. Heraf kommer de 10 fra pilotprojektet (7 kræftramte/ kræftoverlevere og 3 ledsagere). Tilsvarende deltager 23 af de tidligere deltagere fra pilotprojektet (17 kræftramte/kræftoverlevere og 6 ledsagere) på holdet. BG-holdet er i år på 103 deltagere, fordelt på 61 kræftramte/kræftoverlevere og 42 ledsagere. Blandt ledsagerne er to børn (børnebørn). Ifl. sp. 9: Har du lyst til at deltage i år eller næste år i Hærvejsmarchen? synes interessen for at træne sig op til at gå 2x20 km med Bryd Grænser-holdet meget stor – næsten 85% har svaret ja til spørgsmålet – og i alt 33 har tilmeldt sig i år.

10 Konklusion: Side 3/3 Ad 3 Andelen af tidligere deltagere er i år 75% - så der er ingen problemer med at fastholde tidligere deltagere. Således kommer 59 af deltagerne fra sidste år med på Hærvejsmarchen igen i år. Det er således indsatsen for at få nye deltagere med, der er vigtig. Ingen tvivl om, at deltagelse i en længerevarende aktivitetskonkurrence som i pilotprojektet – kan være en god måde at få fat i nye deltagere til BG-holdet på. Svarene på sp. 1, 2 og 3 viser således, at ca. 80% af deltagerne generelt er kommet i bedre form, har forbedret motionsniveauet og er blevet motiveret til mere vedvarende motion. Med hensyn til mere gåtræning og flere gåede skridt pr. dag (sp. 4 og 5) svarer ca. 75 % ja, men uddyber ikke i sp. 15, hvor meget træningen og antal skridt er øget i løbet af konkurrencen. Gåtrænings programmet over 16 uger med start 5. marts blev først introduceret den 24. april og Dermed for sent i projektet. Kun 6 deltagere har rekvireret det og alle 6 er deltagere på BG-holdet i år de 5 er nye. Det er derfor uvist, om en bedre koordinering af Gåtrænings programmet og Aktivitetskonkurrencen kunne have fået flere nye til at deltage på BG-holdet på Hærvejsmarchen allerede i år.

11 Resultatet af survey 1: Bedre form og velbefindende
Velbefindende er blevet bedre under skridttællerkonkurrencen? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 37 Nej: 8

12 2: Bedre motions niveau Har du forbedret dit motions niveau? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 35 Nej: 10

13 3: Er du blevet motiveret
Har turen inspireret til mere vedvarende motion? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 39 Nej: 6

14 4: Er du blevet motiveret til mere gå træning?
Har turen motiveret til mere gå træning? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 34 Nej: 11

15 5: Flere skridt om dagen? Er dit antal gåede skridt pr. dag øget under konkurrencen? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 33 Nej: 12

16 6: Deltagelse i Bryd Grænsers træningsture?
Har deltagelse i skridttællerkonkurrencen motiveret dig til at deltage i Bryd Grænsers træningsture? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 23 Nej: 22

17 7: Deltagelse i andre træningsture?
Har deltagelse i skridttællerkonkurrencen motiveret dig til at deltage i andre træningsture? Totalt: 45 I alt besvarede: 4 Tomme besvarede: 0 Ja: 27 Nej: 18

18 8: Hærvejsmarchen (grøn rute 2x20 km)?
Har du tidligere deltaget på Bryd Grænser holdet på Hærvejsmarchen? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 22 Nej: 23

19 9: Hærvejsmarchen 2012? Har du fået lyst til at deltage i år eller måske næste år? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 38 Nej: 7

20 10: Deltagelse i skridt konkurrencer?
Har du tidligere deltaget i en skridttællekonkurrence? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 19 Nej: 26

21 11: Ny skridtkonkurrence med Bryd Grænser?
Kunne du tænke dig at være med i en ny skridtkonkurrence med Bryd Grænser? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0 Ja: 41 Nej: 4

22 12: Hvor meget ville du betale, hvis Bryd Grænser ikke havde modtaget støtte fra Tryg Fonden
Hvor meget ville du som medlem selv have betale for at deltage (1 op til kr. 100,-, 2 op til kr. 200,-, 3 op til kr. 250,-, 4 op til kr. 300,- 5 op til kr. 350,-)? Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0

23 13: Skridttæller Har du været tilfreds med skridttælleren fra Friskop.dk? (1 Meget tilfreds, 3 Tilfreds, 2 Mindre tilfreds, 4 Utilfreds, 5 Har brugt min egen) Totalt: 45 I alt besvarede: 45 Tomme besvarede: 0

24 14: Turens varighed har været 3 mdr. - 92 dage
Har det været? (1 Tilpas, 2 For kort tid, 3 For lang tid ) Totalt: 45 I alt besvarede: 44 Tomme besvarede: 1

25 15: Konkurrencen i helhed
Skriv din kommentar (Besvares ikke - ønsker du svar mail til: Jeg har trænet nogenlunde det samme som jeg plejer Det har fået mig til at bevæge mig mere. Jeg har fået lyst til at fortsætte med, at tælle skridt, det har animeret mig til fortsætte den gode vane, jeg har i dag. Turen har været en stor inspiration til yderligere virke. Turen til Viborg stoppede lidt brat (tidlig), det slog mig ud af rytmen, men jeg vender tilbage. Det har været rigtig godt ,og der gik daglig konkurrence i at opnå eller øge skridtantallet fra dagen før ok det har været meget inspirerende at deltage... :o) Fin og meget motiverende konkurrence. det har været skægt at være et hold det forpligter lidt og giver god snak. Er blevet helt afhængig af at få skridttælleren med, uanset hvor jeg tager hen el. hvad jeg foretager mig. Jeg synes, det har været sjovt og positivt at presse sig selv til, i hvert fald, ikke at gå under et vist min. antal skridt hver dag. Vil komme til at savne konkurrencen, når den er slut. Det var en god tur fantastisk initiativ OK Jeg synes, at det er en rigtig god ide. Haft kontakt til firmaet og sjældent mødt så megen imødekommenhed. Det har været en fin oplevelse for mig at være med. sjovt at være med Synes det har været en sjov måde at være sammen med vennerne på. Håber på et større hold næste år dejligt motiverende at være med i konkurrencen meget motiverende at deltage Den har været god! Side 1/3

26 15: Fortsat fra forrige side Side 2/3
Det var svært at svare på flere af spørgsmålene, så her er en forklaring på mine mærkelige svar. Jeg er allerede involveret i Bryd Grænsers ture, vil gerne fortsætte, men blev ikke inspireret her. Under normale omstændigheder ville jeg have gået mere, men undervejs stødte jeg ind i den forhindring, at mit ene ben drillede - med en blanding af gamle skader og overbelastning. Heldigvis gav cykle-omregningen mange skridt - og det har jeg benyttet mig af i den sidste tid. Rigtig god tur, men lidt for lang tid Det er et vældig godt projekt, men efter min mening er kravet om skridt pr. dag for lavt og perioden for lang. Og der bør henstilles til holdlederen, at der forsøges etableret en fælles begivenhed, f.eks. en afsluttende fælles gåtur med efterfølgende frokost eller lignende. Konkurrencen har været god, men for lang tid Har givet en god motivation for at motionere regelmæssig Det har været sjovt at deltage Meget motiverende Er blevet helt afhængig af at få gået så mange skridt som muligt og hver dag tjekke, om jeg har forbedret min position på listen. Er derfor ovenud tilfreds med konkurrencen, som gerne må være længere jeg har været meget glad for at være med i konkurrencen, den har virket meget motiverende. jeg har virkelig fået nogle skridt på tælleren hurra for det !!!!! Det er svært at svare når man kun kan svare ja eller nej mange . Da af svarene er måske både og. Da jeg går i forvejen er det jo ikke på grund af skridttælleren. Det samme med deltagelse i bryd grænsers ture. ok - men kunne være mere social i real world Rigtig god konkurrence, hvor man oplever at have følgeskab af andre vandreentusiaster. Vil gerne deltage igen. Tak for initiativet :-) x Det har været sjovt at deltage. Det har inspireret til at gøre lidt mere ud af sin daglige træning, gåture og cykelture. Ang. træningsture med bryd grænser har jeg gerne villet deltage, men har ikke kunnet. Hærvejsmarchen er en sand oplevelse Det skal være nemmere og komme på hjemmesiden. Den har været okay - vores hold er nok for lille - kun 3 deltagere. Side 2/3

27 15: Fortsat fra forrige side Side 3/3
Den har været okay - vores hold er nok for lille - kun 3 deltagere. Jeg er udmærket tilfreds, men der er måske en brist i informationerne, jeg synes det er ærgerlig at flere af dem der er gået i mål i Viborg er stoppet med at taste skridt ind. Den er virkelig god. Hellere opdelt, så det ikke bliver mere end een måned ad gangen, ellers et meget fint og velfungerende rapporteringssystem. godt med nogen til at sætte skub i motionen Turen har været ok. Totalt: 43 I alt besvarede: 43 Side 3/3

28 Tak for denne gang – vi håber at se jer igen!

29 www.friskop.dk Per Frøsig Henrik Buchholtz Søren Brogaard
Friskop.dk - Hjørringvej 180 A Frederikshavn - Telefon – – mail:


Download ppt "Pilotprojektet er støttet af:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google