Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Version 1.4 - 06.2006 Semesterlitteratur via Reference Manager Sygeplejeskolen i Randers >>> Afslut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Version 1.4 - 06.2006 Semesterlitteratur via Reference Manager Sygeplejeskolen i Randers >>> Afslut."— Præsentationens transcript:

1 Version 1.4 - 06.2006 Semesterlitteratur via Reference Manager Sygeplejeskolen i Randers >>> Afslut

2 Version 1.4 - 06.2006 Dette program giver en kortfattet vejledning til, hvordan semesterlitteratur indtastes i Reference Manager® (RefMan). Indtastningen i en fælles RefMan-database er en del af det samarbejde med sekretariatet, der foregår omkring udarbejdelsen af semesterplaner (o.a.). Litteraturreferencerne skal derfor indtastes efter nogle retningslinier, som effektiviserer samarbejdet. Vejledningen er opbygget i to selvstændige spor: Spor 1 medtager grundlæggende funktioner i RefMan. Kender du programmet, kan du gå direkte til spor 2. Indledning Gå til spor 1: Vejledning incl. RefMan-funktioner Gå til spor 2: Vejledning Du kan til enhver tid åbne programmet Reference Manager ved at klikke på RefMan- grafikken til højre. Skift mellem programmet og denne vejledning ved hjælp af +. Enkelte steder kan du se en animeret demo – markeret med et videosymbol. Obs – det er muligt, at demoen lægger sig ’bag’ denne vejledning. I så fald finder du demoen igen ved hjælp af +. Afslut

3 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1Vejledning incl. RefMan-funktioner 1.Reference manager…Reference manager… 2.Principperne…Principperne… 3.Brug RefMan/hent databasenBrug RefMan/hent databasen 4.Ny reference eller ændring?Ny reference eller ændring? 5.Valg af Ref TypeValg af Ref Type 6.Indtastning af referencedataIndtastning af referencedata 7.Valg af KeywordsValg af Keywords 8.Indtastning af Notes (sidetal o.a.)Indtastning af Notes (sidetal o.a.) 9.Hvis URL’en også skal visesHvis URL’en også skal vises 10.Kopiering af referencer fra anden RefMan-databaseKopiering af referencer fra anden RefMan-database 11.Søg referencer fra et bestemt semester/fagSøg referencer fra et bestemt semester/fag >>> <<< Indledning Du kan klikke på kapitlerne, hvis du søger efter noget bestemt Du kan klikke på, hvis du vil gå frem trin for trin… >>> Afslut

4 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  1. Reference Manager… >>> <<< Indledning Reference Manager™ (RefMan) er en database, designet til litteraturreferencer. Programmet er bl.a. integreret med Microsoft Word, således at litteraturhenvis- ninger og referencelister automatisk kan genereres efter den valgte stil. Endvidere kan man via RefMan søge direkte i (fx) PubMed og automatisk få hentet de relevante referencedata. I denne sammenhæng anvender vi programmet til et samlet overblik over semesterlitteratur. Via RefMan sikrer vi, at referencerne opgives korrekt efter Harvard Style – ligesom programmet gør det muligt at kvalificerer opdateringen af referencerne. Spor 1 indeholder programvejledninger – udelukkende rettet mod anvendelsen af den fælles ’Semesterlitteratur’-database. For andre af programmets funktioner henvises til en vejledning på biblioteket. Menu Afslut

5 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  2. Principperne… >>> <<< Indledning Litteraturreferencerne skal kun indtastes én gang. Det vil fx sige, at bøger eller hele kapitler i bøger kun indtastes én gang, uanset om de anvendes i flere forskellige sammenhænge. Henvisningen til hvor referencen anvendes, sker via keywords – og de anvendte sidetal indtastes i feltet Notes (se senere i vejledningen). Det drejer sig om at give sekretariatet de fornødne referencedata jf. Harvard style. Da semesterplanerne genbruges / revideres er det dog også nødvendigt at tydeliggøre, hvilke ændringer der aktuelt er lavet. Dette gøres ved at markere de ændrede referencer i en semesterplan, som rundsendes, og her henvise til referencens ID (Ref ID) i databasen (tydelig markering med rødt). Idet de enkelte referencer kun indtastes én gang, bliver ansvaret for opdateringen delt hos de undervisere, som anvender den pågældende reference. Indtastningen sker jf. retningslinier for undervisernes ansvar i forbindelse med semesterplaner og studieplaner. Menu Afslut

6 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  3. Brug RefMan/hent databasen >>> <<< Indledning Menu I forhold til indtastning af referencer med henblik på semesterplaner og lign., kræves der kun anvendelse af forholdsvis få funktioner i RefMan. Du finder databasen ’Semesterlitteratur’ på F: i mappen ’Reference Manager’. Åbn databasen via menuen File eller via værktøjslinien Databasen åbnes med flg. afsnit: Referenceindhold (markerede reference) Referenceliste Faneblade til flere åbne databaser Se video for flere detaljer! Afslut

7 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  4. Ny reference eller ændring? >>> <<< Indledning Menu Hvis du skal ændre en eksisterende reference: •Find den pågældende reference og klik på det felt i referenceindholdet, du ønsker at ændre •Gem ændringerne ved at klikke på eller taste Ctrl+S •Se evt. resultatet via menuen View, Output Style Display Hvis du skal tilføje en ny reference: •Tryk på tasten Insert eller klik på •Indtast de relevante referencedata (se de følgende sider) •Gem ændringerne ved at klikke på eller taste Ctrl+S •Luk indtastningsvinduet (ikke programmet… ;-) •Se evt. resultatet via menuen View, Output Style Display Afslut

8 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning Referencetypen vælges via rullemenuen. Det er en fordel at begrænse, hvor mange forskellige typer der anvendes – derfor er følgende udvalgt: - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - Generic I helt specielle situationer kan det være nødvendigt at anvende andre reference- typer (fx Computerprogram), men som hovedregel anvendes ovenstående. Valget af referencetype er bestemmende for, hvilke felter der vises i databasen – og hvordan referencen præsenteres i en referenceliste. Se næste side for en forklaring på ovenstående valgmuligheder… 1 af 2 Menu Afslut

9 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric 2 af 2 Klik for at se en forklaring Menu Afslut

10 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Menu *URL = Uniform Resource Locator = internetadresse (www. …) - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Kapitel i bog Bemærk hvordan sidetal indtastes, når siderne omfatter hele kapitlet. Ellers skal sidetal indtastes under Notes (se senere). Book Chapter Type kan ikke vise URL* – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data Afslut

11 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Menu *URL = Uniform Resource Locator = internetadresse (www. …) - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Kapitel i bog Bemærk hvordan sidetal indtastes, når siderne omfatter hele kapitlet. Ellers skal sidetal indtastes under Notes (se senere). Book Chapter Type kan ikke vise URL* – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! ! ! ! ! ! ! ! ! Klik for at se de krævede data Afslut

12 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Hel bog Bemærk at alle forfattere indtastes efter formlen [efternavn,fornavn] (uden mellemrum). Book, Whole Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric ! Klik for at se de krævede data Afslut

13 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Hel bog Bemærk at alle forfattere indtastes efter formlen [efternavn,fornavn] (uden mellemrum). Book, Whole Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric ! Klik for at se de krævede data ! ! ! ! ! ! Afslut

14 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Artikel Bemærk at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Journal Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data Afslut

15 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Artikel Bemærk at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Journal Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data ! ! ! ! ! ! (!)(!) (!)(!) Afslut

16 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Love, bekendtgørelser etc. Bemærk skrivemåden under titlen. LBK-/BEK-nummeret etc. skal med, hvorimod datoen skrives under Pub Date. Bemærk endvidere, at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Hvis URL skal vises, skal den (også) skrives i feltet Code. Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric ! Klik for at se de krævede data Afslut

17 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Love, bekendtgørelser etc. Bemærk skrivemåden under titlen. LBK-/BEK-nummeret etc. skal med, hvorimod datoen skrives under Pub Date. Bemærk endvidere, at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Hvis URL skal vises, skal den (også) skrives i feltet Code. Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric ! Klik for at se de krævede data ! ! ! Afslut

18 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  5. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut Generel – til alle andre typer… Hér fx en artikel på internettet… Bemærk at URL’en vises i slutningen af reference-output, hvis den skrives som vist i feltet Title, series… (feltet er egentlig ikke beregnet til det – men det virker!)

19 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  6. Indtastning af referencedata >>> <<< Indledning Indtast data direkte i de relevante felter – og vær opmærksom på… •Titel Titlen skrives fuldt ud inkl. undertitel (ingen forkortelser) •Forfatter/-e Alle forfattere skrives efter formlen [efternavn,fornavn](uden mellemrum). Fornavne skrives helt ud (ikke kun initialer). Hvis en forfatter tidl. har været anvendt, vælges forfatteren via rullemenu •Dato Datoen afhænger af referencetypen, herunder om datoen skal omfatte hele datoen eller kun årstallet. Ved bøger angives fx kun udgivelsesåret. Skiftet mellem hel dato/kun årstal sker ved at klikke på •Edition Edition står for udgave (bøger). Skal altid indtastes (dog ikke ved 1. udgave) •Volume Volume står for bind (bøger) eller årgang (tidsskrifter, skal altid indtastes) •Issue Issue står for nummer (tidsskrifter, skal altid indtastes) •Tidsskrift Tidsskrifter skrives med tidsskriftets fulde navn. Hvis et tidsskrift tidl. har været anvendt, vælges tidsskriftet via rullemenu •Forlag Ordet ’forlag’ medtages ikke, med mindre ordet indgår i forlagets navn Menu Afslut

20 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  7. Valg af Keywords >>> <<< Indledning For at kunne fremsøge referencer til et bestemt fag i et bestemt semester, er det nødvendigt at anvende bestemte ’Keywords’. Husk derfor altid at tilføje keywords! Menu Du må kun anvende de keywords, som allerede er lagt ind i databasen. Tast det første tal (semester) og vælg via den fremkomne rullemenu! Keywords er opbygget efter formlen: [semester-fag-[tema]] Fx: 1-sygepl-grundl behov 5-sundhedsinformatik Når du ønsker at fjerne en reference i semesterplanen skal du ikke slette referencen i databasen. Du skal blot slette det pågældende keyword. Afslut

21 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  8. Indtastning af Notes (sidetal o.a.) >>> <<< Indledning Noterne kan i princippet anvendes til hvad som helst – de vises ikke i reference- output. Vi anvender dog (primært) noterne til sidetal efter følgende principper: •Sidetal angives kun under Notes, hvis de ikke fremgår på anden vis (fx ved hele bogkapitler) •Angiv først semester og fag/tema (skrives ligesom det valgte keyword) •Tilføj det opgivne sidetal, fx… Anvend p. eller pp. før sidetallet. 5-sundhedsinformatik: pp 23-28 Menu Sidetal overføres herefter manuelt til semesterplanerne. Metoden gør det muligt at overholde det princip, at referencerne kun skal indtastes én gang. Referencen kan jf. ovenstående anvendes i forskellige sammenhænge. Afslut

22 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  9. Hvis URL’en også skal vises >>> <<< Indledning RefMan (Harvard style) viser i mange sammenhænge ikke URL*. Hvis URL ønskes vist, er man nogle gange nødt til at ’snyde’ programmet lidt… Følgende er en oversigt over, hvor URL kan skrives, så adressen automatisk vises i reference-output: - Book ChapterURL kan ikke vises - Book, WholeURL kan ikke vises - JournalURL kan ikke vises - StatuteSkrives under ’Code’ - GenericSkrives under ’Title, series’ Ønskes URL vist ved fx en bog eller en artikel, som findes på internettet i elektro- nisk udgave, så tilføjes URL i det aktive felt til Web/URLs og det angives under Notes, at URL manuelt skal tilføjes referencen… Menu *URL = Uniform Resource Locator = internetadresse (www. …) Afslut

23 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  10. Kopiering af referencer >>> <<< Indledning •Åbn begge databaser •Fjern Keywords på de ønskede referencer! (det er vigtigt for ikke at ’ødelægge’ listen af keywords i databasen Semesterlitteratur) •Markér de ønskede referencer •Højreklik på referencelisten og vælg Copy Between Databases… 1 af 2 Hvis du har oprettet egne RefMan-databaser, er det enkelt at kopiere udvalgte referencer til den fælles Semesterlitteratur-database: Menu Afslut

24 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  10. Kopiering af referencer >>> <<< Indledning Du har valgt Copy Between Databases… •Vælg destinationsdatabasen (Semesterlitteratur) •Vælg Marked Reference(s) •Vælg evt. Mark Copied Reference(s) – så er det let at finde de kopierede referencer igen. •Klik på Copy… •Husk at tilføje keyword og evt. notes i Semesterlitteratur-databasen! 2 af 2 Menu Afslut

25 Version 1.4 - 06.2006 Spor 1  11. Søg referencer… >>> <<< Indledning Menu For at få overblik over de referencer, der hører til et bestemt semester/et bestemt fag, anvendes søgefunktionen og de valgte keywords. •Klik på F4 eller knappen •Klik i feltet Field og vælg Keywords •Klik i feltet Parameter og tast F3 for en liste med valgmuligheder •Vælg keyword og luk listen igen •Søg med F12 eller knappen Resultatet vises i en separat referenceliste (’Retrieved’) – alt er dermed samlet ét sted. Du kan lukke listen igen ved at højreklikke og vælge Close Retrieved Reference List. Afslut

26 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2Vejledning (RefMan er kendt…) 1.Principperne…Principperne… 2.Valg af Ref TypeValg af Ref Type 3.Indtastning af referencedataIndtastning af referencedata 4.Valg af KeywordsValg af Keywords 5.Indtastning af Notes (sidetal o.a.)Indtastning af Notes (sidetal o.a.) 6.Hvis URL’en også skal visesHvis URL’en også skal vises 7.Kopiering af referencer fra anden RefMan-databaseKopiering af referencer fra anden RefMan-database 8.Søg referencer fra et bestemt semester/fagSøg referencer fra et bestemt semester/fag >>> <<< Indledning Du kan klikke på kapitlerne, hvis du søger efter noget bestemt Du kan klikke på, hvis du vil gå frem trin for trin… >>> Afslut

27 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  1. Principperne… >>> <<< Indledning Menu Afslut Litteraturreferencerne skal kun indtastes én gang. Det vil fx sige, at bøger eller hele kapitler i bøger kun indtastes én gang, uanset om de anvendes i flere forskellige sammenhænge. Henvisningen til hvor referencen anvendes, sker via keywords – og de anvendte sidetal indtastes i feltet Notes (se senere i vejledningen). Det drejer sig om at give sekretariatet de fornødne referencedata jf. Harvard style. Da semesterplanerne genbruges / revideres er det dog også nødvendigt at tydeliggøre, hvilke ændringer der aktuelt er lavet. Dette gøres ved at markere de ændrede referencer i en semesterplan, som rundsendes, og her henvise til referencens ID (Ref ID) i databasen (tydelig markering med rødt). Idet de enkelte referencer kun indtastes én gang, bliver ansvaret for opdateringen delt hos de undervisere, som anvender den pågældende reference. Indtastningen sker jf. retningslinier for undervisernes ansvar i forbindelse med semesterplaner og studieplaner.

28 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning Referencetypen vælges via rullemenuen. Det er en fordel at begrænse, hvor mange forskellige typer der anvendes – derfor er følgende udvalgt: - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - Generic I helt specielle situationer kan det være nødvendigt at anvende andre reference- typer (fx Computerprogram), men som hovedregel anvendes ovenstående. Valget af referencetype er bestemmende for, hvilke felter der vises i databasen – og hvordan referencen præsenteres i en referenceliste. Se næste side for en forklaring på ovenstående valgmuligheder… 1 af 2 Menu Afslut

29 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric 2 af 2 Klik for at se en forklaring Menu Afslut

30 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 *URL = Uniform Resource Locator = internetadresse (www. …) Kapitel i bog Bemærk hvordan sidetal indtastes, når siderne omfatter hele kapitlet. Ellers skal sidetal indtastes under Notes (se senere). Book Chapter Type kan ikke vise URL* – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

31 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 *URL = Uniform Resource Locator = internetadresse (www. …) Kapitel i bog Bemærk hvordan sidetal indtastes, når siderne omfatter hele kapitlet. Ellers skal sidetal indtastes under Notes (se senere). Book Chapter Type kan ikke vise URL* – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! ! ! ! ! ! ! ! ! Klik for at se de krævede data Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

32 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Hel bog Bemærk at alle forfattere indtastes efter formlen [efternavn,fornavn] (uden mellemrum). Book, Whole Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

33 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Hel bog Bemærk at alle forfattere indtastes efter formlen [efternavn,fornavn] (uden mellemrum). Book, Whole Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data ! ! ! ! ! ! Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

34 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Artikel Bemærk at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Journal Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

35 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Artikel Bemærk at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Journal Type kan ikke vise URL – den skal tilføjes manuelt i referencelisten, hvis det ønskes. Se senere ’Hvis URL’en også skal vises’. ! Klik for at se de krævede data ! ! ! ! ! ! (!)(!) (!)(!) Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

36 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Love, bekendtgørelser etc. Bemærk skrivemåden under titlen. LBK-/BEK-nummeret etc. skal med, hvorimod datoen skrives under Pub Date. Bemærk endvidere, at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Hvis URL skal vises, skal den (også) skrives i feltet Code. ! Klik for at se de krævede data Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

37 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Love, bekendtgørelser etc. Bemærk skrivemåden under titlen. LBK-/BEK-nummeret etc. skal med, hvorimod datoen skrives under Pub Date. Bemærk endvidere, at URL ikke vises i reference-output, hvis den skrives som vist – men man kan let klikke videre til referencen via databasen… Hvis URL skal vises, skal den (også) skrives i feltet Code. ! Klik for at se de krævede data ! ! ! Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut

38 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  2. Valg af Ref Type >>> <<< Indledning 2 af 2 Menu - Book Chapter - Book, Whole - Journal - Statute - GenericBook ChapterBook, WholeJournalStatuteGeneric Afslut Generel – til alle andre typer… Hér fx en artikel på internettet… Bemærk at URL’en vises i slutningen af reference-output, hvis den skrives som vist i feltet Title, series… (feltet er egentlig ikke beregnet til det – men det virker!)

39 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  3. Indtastning af referencedata >>> <<< Indledning Menu Afslut Indtast data direkte i de relevante felter – og vær opmærksom på… •Titel Titlen skrives fuldt ud inkl. undertitel (ingen forkortelser) •Forfatter/-e Alle forfattere skrives efter formlen [efternavn,fornavn](uden mellemrum). Fornavne skrives helt ud (ikke kun initialer). Hvis en forfatter tidl. har været anvendt, vælges forfatteren via rullemenu •Dato Datoen afhænger af referencetypen, herunder om datoen skal omfatte hele datoen eller kun årstallet. Ved bøger angives fx kun udgivelsesåret. Skiftet mellem hel dato/kun årstal sker ved at klikke på •Edition Edition står for udgave (bøger). Skal altid indtastes (dog ikke ved 1. udgave) •Volume Volume står for bind (bøger) eller årgang (tidsskrifter, skal altid indtastes) •Issue Issue står for nummer (tidsskrifter, skal altid indtastes) •Tidsskrift Tidsskrifter skrives med tidsskriftets fulde navn. Hvis et tidsskrift tidl. har været anvendt, vælges tidsskriftet via rullemenu •Forlag Ordet ’forlag’ medtages ikke, med mindre ordet indgår i forlagets navn

40 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  4. Valg af Keywords >>> <<< Indledning Menu Afslut For at kunne fremsøge referencer til et bestemt fag i et bestemt semester, er det nødvendigt at anvende bestemte ’Keywords’. Husk derfor altid at tilføje keywords! Du må kun anvende de keywords, som allerede er lagt ind i databasen. Tast det første tal (semester) og vælg via den fremkomne rullemenu! Keywords er opbygget efter formlen: [semester-fag-[tema]] Fx: 1-sygepl-grundl behov 5-sundhedsinformatik Når du ønsker at fjerne en reference i semesterplanen skal du ikke slette referencen i databasen. Du skal blot slette det pågældende keyword.

41 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  5. Indtastning af Notes (sidetal o.a.) >>> <<< Indledning Noterne kan i princippet anvendes til hvad som helst – de vises ikke i reference- output. Vi anvender dog (primært) noterne til sidetal efter følgende principper: •Sidetal angives kun under Notes, hvis de ikke fremgår på anden vis (fx ved hele bogkapitler) •Angiv først semester og fag/tema (skrives ligesom det valgte keyword) •Tilføj det opgivne sidetal, fx… Anvend p. eller pp. før sidetallet. 5-sundhedsinformatik: pp 23-28 Sidetal overføres herefter manuelt til semesterplanerne. Metoden gør det muligt at overholde det princip, at referencerne kun skal indtastes én gang. Referencen kan jf. ovenstående anvendes i forskellige sammenhænge. Menu Afslut

42 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  6. Hvis URL’en også skal vises >>> <<< Indledning RefMan (Harvard style) viser i mange sammenhænge ikke URL*. Hvis URL ønskes vist, er man nogle gange nødt til at ’snyde’ programmet lidt… Følgende er en oversigt over, hvor URL kan skrives, så adressen automatisk vises i reference-output: - Book ChapterURL kan ikke vises - Book, WholeURL kan ikke vises - JournalURL kan ikke vises - StatuteSkrives under ’Code’ - GenericSkrives under ’Title, series’ *URL = Uniform Resource Locator = internetadresse (www. …) Menu Afslut Ønskes URL vist ved fx en bog eller en artikel, som findes på internettet i elektro- nisk udgave, så tilføjes URL i det aktive felt til Web/URLs og det angives under Notes, at URL manuelt skal tilføjes referencen…

43 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  7. Kopiering af referencer >>> <<< Indledning 1 af 2 Hvis du har oprettet egne RefMan-databaser, er det enkelt at kopiere udvalgte referencer til den fælles ’Semesterlitteratur’-database: Menu •Åbn begge databaser •Fjern Keywords på de ønskede referencer! (det er vigtigt for ikke at ’ødelægge’ listen af keywords i databasen Semesterlitteratur) •Markér de ønskede referencer •Højreklik på referencelisten og vælg Copy Between Databases… Afslut

44 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  7. Kopiering af referencer >>> <<< Indledning 2 af 2 Menu Du har valgt Copy Between Databases… •Vælg destinationsdatabasen (Semesterlitteratur) •Vælg Marked Reference(s) •Vælg evt. Mark Copied Reference(s) – så er det let at finde de kopierede referencer igen. •Klik på Copy… •Husk at tilføje keyword og evt. notes i Semesterlitteratur-databasen! Afslut

45 Version 1.4 - 06.2006 Spor 2  8. Søg referencer… >>> <<< Indledning For at få overblik over de referencer, der hører til et bestemt semester/et bestemt fag, anvendes søgefunktionen og de valgte keywords. •Klik på F4 eller knappen •Klik i feltet Field og vælg Keywords •Klik i feltet Parameter og tast F3 for en liste med valgmuligheder •Vælg keyword og luk listen igen •Søg med F12 eller knappen Resultatet vises i en separat referenceliste (’Retrieved’) – alt er dermed samlet ét sted. Du kan lukke listen igen ved at højreklikke og vælge Close Retrieved Reference List. Menu Afslut

46 Version 1.4 - 06.2006 Slut Afslut Indledning Copyright © 2006 Sygeplejeskolen i Randers Udarbejdet af kim Jacobsen Underviser, it-vejleder Tlf. 8910 2111 E-mail sirkj@sir.aaa.dksirkj@sir.aaa.dk Du kan se programmet igen ved at klikke på Indledning Kilder: Harvard style examples. 13-7-2005. http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html, Monash University Library. Hentet: 22-3-2006.http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. 2005, Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3 edn, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg C. Reference Manager. [11]. 2004. Thomson ISI ResearchSoft.


Download ppt "Version 1.4 - 06.2006 Semesterlitteratur via Reference Manager Sygeplejeskolen i Randers >>> Afslut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google