Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Energiværkstedet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Energiværkstedet"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Energiværkstedet
Klik her for at starte

2 Energiforsyningen i brintbyen
El fra Solceller og vindmøller kan gemmes som brint eller bruges direkte – det vælges i kontrolpanelet. Husk at slå over på lager når I ikke bruger el. Videre

3 Energiværkstedets funktioner
I kan se hvor meget energi der er til rådighed på jeres vandsøjle udenfor – husk at meget vand = lidt brint! I kan også se hvor mange liter der er tilbage i jeres kontrolpanel. I kan købe mere brint ved henvendelse til instruktøren – men det koster point! Videre

4 Sådan styres det i domerne
Denne måler fortæller hvor meget brint I har tilbage Denne knap regulerer hvor energien skal komme fra Her kan I se hvor meget energi I har brugt på hele dagen Her kan I se hvor meget energi I har til rådighed fra Sol og vind I domerne har i adgang til dette kontrolpanel. Her kan I vælge at bruge sol+vind-el direkte eller lagret strøm fra brændselscellen. I skal først se hvor meget energi der er til rådighed direkte. Videre

5 Transport i brintsamfundet
Mindre brint tilbage Mest brint tilbage Bilerne kører på den brint I har til rådighed i lageret. Under højre håndtag finder I en tæller der fortæller hvor meget brint I har tilbage. Hvis I løber tør skal I kontakte instruktøren for at købe mere brint. Videre

6 Opgavetype Afprøvning Opfindelse Praktisk Teoretisk Transport Afslut

7 Teoretisk 1. Global ekstrem 2. Lokal normal 1 3. Lokal normal 2
5. Lokal ekstrem 1 6. Lokal ekstrem 2 Til opgaver

8 Teoretisk lokal ekstrem
Der har været en usædvanlig voldsom orkan i Danmark og elektricitetsnettet og flere elektricitetsværker er brudt sammen. Der vil gå mindst 2 uger før der igen vil være strøm til alle. Der kan skaffes strøm ved at: Igangsætte decentrale elværker (de giver lidt strøm men kan startes hurtigt. Strømmen kan nemt komme frem til forbrugeren da der ikke skal repareres mange ledninger) Starte centrale kraftværker (de giver meget strøm men tager længere tid at reparere, giver typisk strøm til store byer, men for at andre kan bruge den skal ledningsnettet repareres) Importere strøm (kræver kun at ledningsnettet repareres, men der er ikke garanti for at man kan købe uendelige mængder af strøm) 1. Prioriter rækkefølge for hvem der skal have strøm først: a) private forbrugere, b) virksomheder, c) offentlig forvaltning/stat, d) skoler/uddannelsesinstitutioner, e) dem der vil betale mest, f) befolkningen i byer, g) landbefolkning Klik her

9 Teoretisk lokal ekstrem 2
2. Genetablering af elforsyning Kom med forslag til hvordan man hurtigst kan genetablere strøm i: a) byer og b) landområder Kom med forslag til hvordan man kan sikre sig mod elektricitetsnedbrud af orkaner på længere sigt? Til oversigt

10 Teoretisk lokal normal
På grund af den mere og mere truende drivhuseffekt er der indført en lov om at man skal betale afgift af den del af ens CO2-udslip der er over kvoten. Afgiften er på 1000 kr. pr. ton pr. år Vælg i CO2-beregneren tal der svarer til dem nedenfor. Klik her for at komme til beregneren – brug ALT + TAB for at komme tilbage til opgaverne. Varmeforbrug: kr./år Elforbrug: kr./år Transport: bil 13 km/l, km/år, bus: 3000 km/år, tog: 3000 km/år, fly: km/år Klik her for at komme videre

11 CO2-udslip I kan nu vælge vedvarende energi som skal erstatte den traditionelle energiforsyning. Investeringen for træpillefyr er kr. pr. familie, investeringen for vindmøllestrøm er 5000 kr. pr. andel, vindmøllen laver for 700 kr. strøm pr. år 1. Hvor mange ton CO2 slipper I mere ud pr. år end 1700? 2. Hvor mange år vil der gå før investeringen kan betale sig i forhold til bare at betale afgiften? 3. Hvor stor en del af CO2-udslippet kan fjernes ved energibesparelser? Til oversigt

12 Teoretisk lokal normal 2
Hvis vi skal bruge solceller til at dække hele Danmarks elforsyning skal vi have et temmelig stort areal. Danmarks elforbrug er 32,5 milliarder kWh (Watt-timer). Energiværkstedets solcelleareal er ca. 20 m2 og det laver ca kWh pr. år. Hvor mange km2 solceller skal der til for at dække Danmarks energiforbrug? (tip: 1 km2 = m2) Areal af Danske øer: Fyn km2, Ærø 90 km2, Langeland 284 km2 Hvis man skulle dække et område med solceller som skulle lave el til hele Danmark – hvad ville det så svare til? Klik her

13 Teoretisk lokal normal 3
Det er blevet afsløret at de der er meget mindre kul tilbage i jorden end man troede og prisen er derfor 3 doblet. El der er lavet på kul er derfor pludselig dyrt. I skal ved hjælp af model af et elsystem baseret på sol, vind og brændselsceller forklare hvordan elsystemet i Danmark skal ændres. Spm. Skal der være et samlet elnet eller kan det tænkes at det skal skilles ad – hvis ja hvorfor? Hvordan får man strøm om natten når er ingen vind er? Klik her

14 Teoretisk global normal
Hvor kommer grøntsagerne fra? Grøntsager som ellers kun gror om sommeren kan vi nu få året rundt. Men kunne man lige så godt lave tomater i Danmark med kunstigt lys og varme som at hente dem i Spanien? Hvad er energiregnskabet for babymajs fra Thailand? Opgaven går ud på at finde ud af hvilke valg af grøntsager der koster meget energi og hvad man kan gøre for at bruge mindst muligt. Til oversigt

15 Teoretisk global ekstrem
En storkrig i Mellemøsten har halveret verdens olieproduktion. Priserne på en tønde råolie er 4-doblet. En liter benzin er steget til 40 kr./liter. En elbil kører 300 km på en opladning og skal oplades i 8-12 timer før den kan bruges igen. Under opladningen bruges 25 kWh. 1 kWh koster ca. 2 kr. En familiebil der kører på el koster kr. Batterierne skal udskiftes hvert ca. 2. år og koster kr. Det er almindeligt at køre ca km på et år. I Danmark er der 1,8 millioner privatbiler. Hvad er prisen for en totaludskiftning? Hvor lang tid vil der gå før man har tjent sin investering hjem på en benzinbil der kører 12 km/l? Lav beregninger for priser, overvej fordele og ulemper ved elbiler. Til oversigt

16 Afprøvning 1. Global ekstrem 2. Lokal normal 1 3. Lokal normal 2
4. Lokal ekstrem Til opgaver

17 Afprøvning lokal normal
I skal tilberede 1 kop kaffe. I skal se hvor meget energi der skal bruges til det og om det kan lade sig gøre at lave popcornene på sol og vind eller om der skal bruges brint til formålet. Hvor mange Wh har I brugt? (tip: aflæs over cirkeldiagrammet længst til venstre) Gasblus brænder med 0,1 m3 i timen og giver 3 kg CO2 pr. m3 Elkogeplade bruger 1500 W og har samme strømkilde som mikrobølgeovnen. Den skal køre ca. 12 min. til den samme portion popcorn. Beslut hvilken type tilberedning der er bedst at bruge ved at udregne CO2-udslippet. Til oversigt

18 Afprøvning lokal normal 2
I skal koge en liter vand til te. I skal forholde jer til hvor lidt CO2 den kan laves med i dag og hvilke apparater der bruger mindst energi til opvarmning af vandet. I kan til denne opgave hente følgende i skuret: Mikrobølgeovn Elkogekedel 220 V (til stikkontakt) Elkogekedel 24 V (til at sætte direkte til solceller eller vindmøller) Gasblus med kedel Elplade 220 V med kedel (til stikkontakt) Klik her

19 Afprøvning lokal normal 3
På jeres bil er der en knap som regulerer forbruget. I kan beslutte hvor meget energi I skal bruge til en opgave ved at regulere på knappen med haren og skildpadden så den bruger mindst muligt. I skal finde ud af om jeres brintbil er effektiv. Kør ned af rampen rundt om træet og op igen 2 gange. På bilen er der ved højre gashåndtag en måler. Hvor mange klik på måleren kunne I nøjes med? Hele brinttanken indeholder 1 l brint som er komprimeret til 200 Bar. Dvs. tanken indeholder 200 l brint. 1 l brint indeholder 120 kJ. Fuld tank er 1000 klik. En benzinbil bruger ca. 0,8 l benzin pr. km. 1 l benzin indeholder kJ Hvor lang tid tog turen? (se på et af jeres ure) Hvor mange kJ har I brugt

20 Afprøvning lokal ekstrem
Der er midlertidigt ingen elforsyning fra kraftværker og vi må bruge vind- og solstrøm. Læg mærke til hvilket vejr det er – hvilken energikilde giver meste lige nu? Prøv at tilslutte radio og TV – kan det køre på sol og vind eller skal man bruge lager? Prøv at tilslutte brødrister og lav en kop kaffe – kan man også det? Hvilken kilde egner sig bedst til hvilke betingelser? Hvilken kilde kan f.eks. bruges om natten? Hvilke forholdsregler vil I anbefale at man tager for at der er strøm nok? Kan man gemme strøm? – hvordan? Hvilke problemer er der? Til oversigt

21 Global normal Danida har leveret et elsystem baseret på solcelledrift på 1 kW til afrikansk landsby. I skal forestå et borgermøde hvor det skal besluttes hvad strømmen skal bruges til. Afprøv hvor meget el der bruges til at trække forskellige apparater. I skal se på en energimåler for at bestemme det. Overvej hvor længe hvert apparat kunne trækkes af en dags opladning. Overvej hvilke apparater der kan bruge energien direkte og hvilke der skal bruge batterilager. I kan hente følgende ting i skuret: Køletaske til medicin, tv, radio, belysning, vandpumpe, energimåler Til oversigt

22 Afprøvning global ekstrem
Til oversigt

23 Opfindelse 1. Lokal normal 2. Global normal 3. Global ekstrem
Til opgaver

24 Opfindelse lokal normal
Hver dag når alle danskerne står op, stiger elforbruget til et niveau der gør det nødvendigt at starte ekstra kraftværkskapacitet op. På oversigten over produktionen på Energiværkstedets vindmøller og solceller kan I se på produktionen på forskellige tider og døgnforbruget i DK. I er deltagere i en arbejdsgruppe der skal komme med opfindelser som kan hjælpe elselskaberne med at gøre forbruget mere jævnt og passe bedre til de tidspunkter hvor det blæser. Apparater der bruger meget strøm: Elovn, el-varmeapparater, vaskemaskiner, tørretumblere, køleskabe/frysere, brødristere, elkogekedler, elplader, Klik for næste side

25 Døgnkurveoversigt over elforbruget i Danmark
Til oversigt

26 Opfindelse global ekstrem
I forbindelse med en orkan har man i landet Bangladesh fået meget store oversvømmelser som man ikke kan gøre noget ved. De lokale har brug for at kunne telefonere, men der er ikke noget sted man kan få opladet sin mobiltelefon. En nødhjælpsorganisation vil gerne hjælpe de lokale med nødstrøm til at oplade deres mobiltelefoner. I er et team der skal komme med forslag til et byggesæt der så enkelt som muligt kan bruges til at oplade eller drive små batteridrevne apparater. Spørgsmål I skal forholde jer til: Hvordan vil man kunne opbygge et system der kan løse problemet? Hvad skal energikilden være? Skal de kunne bruge strøm om aftenen? Til oversigt

27 Praktisk Lokal normal Global normal Global Ekstrem Til opgaver

28 Praktisk lokal normal Til oversigt
I skal på ferie og jeres bagage skal transporteres. Ferieruten er: ned af rampen rundt om træet over til trappen, hvor bagagen skal stå op af rampen igen Nu skifter I chauffør I skal derefter hente bagagen igen ved at gennemføre samme rute men bare medbringe bagagen tilbage til udgangspunktet. I kan regulere energiforbruget ved at stille på knappen med skildpadde og hare. Hele turen skal gøres på under 10 min. I kan tjene op til 5 point, men der tages 1 strafpoint pr. minut overskredet tid og gruppen med det højeste energiforbrug taber 2 point til den anden gruppe Til oversigt

29 Global normal Til oversigt
I en landsby i Sudan, Afrika har man ikke etableret nogen elforsyning. Udenrigsministeriets afdeling Danida har besluttet at man gerne vil hjælpe dem med det. Eksperter mener at det bedst kan betale sig at benytte solceller, da der er meget langt til det nærmeste elkraftværk. Diskuter hvad beboerne i en landsby i Afrika kan bruge el til. Hvad skal I bruge for at etablere et lokalt strømsystem på solceller? Opgaven løses ved at samle og forklare hvordan I har valgt at deres elsystem skal fungere samt hvad det skal bruges til. Til oversigt

30 Transport lokal normal
Jeres brintbil kan køre 12 min. på en tank brint. I skal altså nå frem og tilbage på den tid. Er det en energieffektiv transportform? Find først ud af hvor meget strøm der går til turen. Aflæs W og regn ud hvor mange Wh (Watt-timer) der går til turen. (Watt-timer regnes ud som Watt x Timer; f.eks. Hvis bilen bruger 1200 W i 12 min: 1200 W x (12/60)h = 240 Wh) Regn nu tallet om til J: 240 Wh *3600 = = 0,864 MJ Hvor langt kan bilen køre på en opladning? (30 km/t i 12 min.) En benzinbil bruger 3,5 – 5,5 MJ/km. tilbage

31 Transport global normal
I skal ud på skiferie og skal vælge transportform. I kan vælge mellem at køre i bil, tage bus eller flyve. I skal transportform ud fra følgende kriterier: Magelighed CO2-udslip Energiforbrug Pris Jeres valg vil have indflydelse på den samlede CO2- mængde I har brug i løbet af dagen.


Download ppt "Velkommen til Energiværkstedet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google