Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trafikstyringsuddannelse i T.I.C. Casen består af en række slides, hvor du bliver bedt om at redegøre for din håndtering af en hændelse enten ved beskrivelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trafikstyringsuddannelse i T.I.C. Casen består af en række slides, hvor du bliver bedt om at redegøre for din håndtering af en hændelse enten ved beskrivelse."— Præsentationens transcript:

1 Trafikstyringsuddannelse i T.I.C. Casen består af en række slides, hvor du bliver bedt om at redegøre for din håndtering af en hændelse enten ved beskrivelse i tekst eller ved valg mellem en række forskellige svarmuligheder. Vha. piletasterne nedenfor trykker du dig frem igennem casen. Det er altid muligt at gå tilbage til tidligere slides. På sidste slide gemmer du casen ved at trykke på knappen ”Gem case” og du har mulighed for at komme med kommentarer til selve casen. Indtast navn, initialer og dato for gennemførelse af casen. Navn Dato (åååå-mm-dd) Casen gennemføres ikke på tid. Initialer

2 Case 3 Situationsbeskrivelse Læs grundigt de input du får til casen, inden du går i gang med løsningen. Undervejs i casen kan der komme flere input – disse står alle i en blå boks i øverste højre hjørne. Nedenfor får du baggrundsoplysninger som kan have betydning for dine senere svar. Dag og tid: Mandag kl. 16:15 Trafik: Kø Fra 112 modtages følgende melding: 112 Meddelelse (H) Referencenr. 826685 Område 0 Brøndby; RefNo=230 Gade 003 Motorring 3 ; Mva0315 Gade ekstra info TILK. JYLLINGEVEJ (23) MOD KBH. Aktion Ambulance Y.Tilskadekomst; Kode= Kommentar LASTVOGN PÅ AUTOVÆRN Via kameraer ses nedenstående situation. Indmelding Vejrforhold: Normal

3 Case 3 Tilføj eventuelt kommentarer til lokalisering Kmt Fra Til Kørselsretning Omfang Skriv hvor Lokalisering Placér og afgræns hændelsen. Brug evt. oversigtskortet (papirudgaven). For at aktivere rullemenuerne klik først på ”Vis til-/frakørsler”. Svarende til f.eks. 47,5

4 Case 3 Tavlesætning Klik på ”Aktivér tavlesætning”; herved tilknyttes tavlebiblioteket til tavlerne. Når du markerer de tavler du vil sætte visninger på, kommer en rullemenu frem, hvor du kan vælge visninger fra tavlebiblioteket. Sæt det samlede tavleforløb, som du mener at det skal se ud, uanset om tavler sættes manuelt eller automatisk. Tavlernes farvekode skal respekteres, dvs. der kan f.eks. ikke sættes visninger på røde tavler. LP1 – Helsingør MV syd LP2 – Lyngby Omfartsvej øst LP4 – Hillerød MV øst LP3 - Hillerød MV vest LP5 - Holbæk MV vest LP6 - Holbæk MV øst LP7 – Køge Bugt MV øst LP8 – Køge Bugt MV vest Anvendt tavleforløb Tilføj eventuelt kommentarer til tavlesætning, herunder afvigelser fra tavleforløb Oplys tavleforløbsnummer og betegnelse. Sættes ingen tavler skrives ”Ingen”. BEMÆRK! Tavlevisninger vises på én linie adskilt af komma. Gul pil på hastighedstavler vises med ”  ” eller ”  ”.

5 Case 3 Alarmering Definér alarmansvar og beredskabsaftale. Alarmansvarlig iht. Beredskabsplan Hvem alarmeres/udkaldes: Oplys kørselstype Tilføj eventuelt kommentarer til alarmering Oplys politikreds

6 Case 3 Trafikinformation Oplys hvilken melding du sender ud og på hvilke medier. Trafikmelding Oplys medie Meldingens indhold Tilføj eventuelt kommentarer til trafikinformation Lav meldingen i Trafikman testversion og noter meldingens nummer i feltet til højre. Meldingens nr. i Trafikman testversion

7 Case 3 Ny melding Beskriv hvad du gør når ny melding fra vejen er modtaget. På de næste slides er plads til at vise eventuel ny trafikrestriktion og trafikmelding Politiets vagtcentral videregiver melding fra indsatsleder om at hele vejen skal spærres for at få fjernet lastbilen. Ny melding Tilføj eventuelt kommentarer til ny melding Aktioner (Skriv hvad du gør i forbindelse med den nye melding)

8 Case 3 Tavlesætning Klik på ”Aktivér tavlesætning”; herved tilknyttes tavlebiblioteket til tavlerne. Når du markerer de tavler du vil sætte visninger på, kommer en rullemenu frem, hvor du kan vælge visninger fra tavlebiblioteket. Sæt det samlede tavleforløb, som du mener at det skal se ud, uanset om tavler sættes manuelt eller automatisk. Tavlernes farvekode skal respekteres, dvs. der kan f.eks. ikke sættes visninger på tavler. LP1 – Helsingør MV syd LP2 – Lyngby Omfartsvej øst LP4 – Hillerød MV øst LP3 - Hillerød MV vest LP5 - Holbæk MV vest LP6 - Holbæk MV øst LP7 – Køge Bugt MV øst LP8 – Køge Bugt MV vest Anvendt tavleforløb Tilføj eventuelt kommentarer til tavlesætning, herunder afvigelser fra tavleforløb Oplys tavleforløbsnummer og betegnelse. Sættes ingen tavler skrives ”Ingen”. BEMÆRK! Tavlevisninger vises på én linie adskilt af komma. Gul pil på hastighedstavler vises med ”  ” eller ”  ”.

9 Case 3 Trafikinformation Oplys hvilken melding du sender ud og på hvilke medier. Trafikmelding Oplys medie Meldingens indhold Tilføj eventuelt kommentarer til trafikinformation Lav ændringer til meldingen i Trafikman testversion og noter meldingens nummer i feltet til højre. Meldingens nr. i Trafikman testversion

10 Case 3 Situationsbeskrivelse Beskriv hvad du gør i situationen. M3 har været afspærret i næsten en time – og er fortsat spærret. Trafiksituationen i hele københavns-området er kaotisk. Politiet leder de strandede trafikanter forbi skadestedet. Køen på M3 strækker sig tilbage til Hillerødmotorvejen. Situationsbeskrivelse Tilføj eventuelt kommentarer til situationsbeskrivelse Aktioner (Skriv hvad du gør og hvilke overvejelser du har)

11 Case 3 Afmelding Beskriv hvad du gør når afmelding er modtaget fra vejen. Beskriv hvor du rapporterer om hændelsen. Politiets vagtcentral melder efter 2 timer at bilen nu er flyttet og vejen kan genåbnes. Køen afvikles kun langsomt. Afmelding Afmelding (Skriv dine handlinger i den rækkefølge du udfører dem) Rapportering Tilføj eventuelt kommentarer til afmelding

12 Case 3 Gem casen Kommentarer til casen Gem case Tillykke – du har gennemført Tryk på ”Gem case” for at afslutte og lukke præsentationen. Casen gemmes som Case _ _.pps Tilføj evt. kommentarer til casen, forslag til forbedringer o.lign.


Download ppt "Trafikstyringsuddannelse i T.I.C. Casen består af en række slides, hvor du bliver bedt om at redegøre for din håndtering af en hændelse enten ved beskrivelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google