Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsbyordning Salbrovad

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsbyordning Salbrovad"— Præsentationens transcript:

1 Landsbyordning Salbrovad
Præsentation af en aktiv landsbyskole anno 2010

2 Salbrovadskolens historie:
1958: Indvies den nye Salbrovadskole. En moderne skole fra 1. til 8. klasse. 1997 Børnehuset Salbrohave indvies. Her er plads til ialt 40 børn. De fleste år er der overbelægning 2003 Salbrovadskolen renoveres for 13 mio. kr. og fremstår som topmoderne folkeskole 2004 AKT klassen på Salbrovadskolen indvies

3 1. januar 2010 LANDSBYORDNING indvies

4 Fysiske Rammer Landsbyordningen ligger midt i landsbyen Salbrovad.
Skolen opførte i 2007 en musikalsk legeplads vha. midler fra RD´s fond Skolen har i opført en helt ny legeplads på 2000m2. Finansieret vha. fundraising og frivilligt arbejde. Indskoling SFO børnehave Nærmeste nabo er Salbrovadhallen, som blev opført vha. frivillige kræfter og finansiering i 1991.

5 Fakta Landsbyordningen rummer i dag 200 børn i alderen 3 år til og med 7. klasse, samt specialsporet ”AKT”. Landsbyordningen har et personale på 30 medarbejdere, fordelt som lærerpersonale, pædagogisk personale, tekniske medarbejdere, samt adm. personale. Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder samt pædagogisk afd.-leder.

6 Fællesbestyrelsen Fællesbestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 repr. fra skolen, 2 elevrepræsentanter, samt skolelederen Bestyrelsen mødes 3 timer, 1 x månedligt samt ved behov. Bestyrelsen har den overordnede tilsynsforpligtigelse for skolen Bestyrelsen fastlægger PRINCIPPER for skolens drift

7 Skolens traditioner Salbrovadskolen har mange faste traditioner, nogle af dem er:
Årlig skolefest, hvor 7. kl. opfører skuespil

8 Fællesudflugt 2009 Trekantsområdet
Årlig udflugt for hele skolen, fx til Givskud Fælles juleafslutning for hele skolen. Idrætsdag både i skole og børnehave. Alle mødes til fælles samling og morgensang, hver mandag, onsdag og fredag. Hver tirsdag og torsdag er der morgenmotion for alle klasser. Ældstegruppen fra børnehaven har bibliotekstid på skolebiblioteket. Fælles aktiviteter for SFO og børnehave. Fællesudflugt 2009 Trekantsområdet

9 Faglige fyrtårne Salbrovadskolen har 2 uddannede læsevejledere.
Læseresultaterne på Salbrovadskolen ligger for samtlige klasser væsentligt over landsgennemsnittet. Skolen har 3 lærere, som har gennemgået Assens kommunes Sciencekursus Skolen har de sidste 2 år deltaget med klasser i scienceprojekter. Skolen har en motoriklærer. Tæt samarbejde lærere og pædagoger Akt-klassen Musiklegeplads

10 Aktiviteter til styrkelse af sociale kompetancer
Skolen har i 2010 deltaget i Dancebattle i Odense. Skolen har i 2009 Skolen har vundet kommunes skolehåndboldturnering i årene 2005, 2008.

11 Trivsel Salbrovadskolen deltager i ”Projekt 50 skoler knækker mobbekurven”. Det har bla. resulteret i følgende tiltag: Venskabsklasser Projekt ”Ven” – de store tager sig af de små Halvårlige trivselsundersøgelser Trivselssamtaler med klasselærer 2x årligt Skolefe´

12 Skolefe Salbrovadskolen har siden august 2009 haft sin egen skolefe
Skolefeen er en medarbejder som har som særlig opgave at tage sig af elever der af den ene eller anden grund har et særligt behov Skolefeen blev i december 2009 betænkt med midler fra Trygfonden med den begrundelse at feen er med til at skabe tryghed i hverdagen.

13 Forankring i Lokalsamfundet
Salbrovadskolen samarbejder med den lokale dagpleje. Disse har legestuelokaler på skolen. Salbrovadskolen samarbejder med de lokale sportsklubber. Der er hente/bringe ordning således børnene kan blive fulgt fra skole til sport. De lokale klubber, kor, kortklub m.fl. låner lokaler på skolen uden for undervisningstiden Salbrovadskolen har sit eget børne-kirkekor. De deltager i gudstjenester ca. 1 x om måneden.

14 Faciliteter Nybygget indskolingsfløj Multisal Veludstyret musiklokale
Godkendt og veludstyret fysiklokale Auditorium til natur og teknik fag Gymnastiksal med nyt gulv samt scene Veludstyret skolebibliotek Fuldt opdateret IT udstyr

15 Vores nyeste Aktiv Børnehuset Salbrohave er pr blevet sammenlagt med Salbrovadskolen. Børnehuset er normeret til 40 børn og er beliggende i en dejlig lys og nyopført bygning fra 2003.

16 Landsbyordningens ønsker og mål for fremtiden er:
At indgå i et endnu tættere samarbejde med dagplejen. Udvidelse og styrkelse af samarbejdet med lokale foreninger og sportsklubber. At arbejde målrettet på, at alle elever fra Salbrovadskolen vil gennemføre en videregående ungdomsuddannelse.


Download ppt "Landsbyordning Salbrovad"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google