Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencedokumentation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencedokumentation"— Præsentationens transcript:

1 Kompetencedokumentation
Selvfølgelig lærer man noget på en produktionsskole Maleren Forstanderen Det kan enhver jo komme og sige Så lad os nu lige forsøge at etablere en tryg ramme For hvem er det nu der står her og påstår det ? Hvad er baggrunden for den påstand og det system til kompetencedokumentation ? Kontorchefen Viceforstanderen Er startet i 1984 og har altså fungeret i godt 25 år Den ligger inde i byen i Korsør (nu Slagelse kommune) Den havde i 2009 godt 112 årselever, når vi regner det hele med Der er for tiden 18 fastansatte på skolen De har sammen udviklet og afprøvet kompetence-dokumentationen Teknikeren 2. Læreren Den anden 2. lærer Webmasteren Sejleren Musikeren Designeren Smeden Køkkenchefen Pædagogen Tømreren EGU vejlederne Jeres Konsulent

2 Kompetencedokumentation
Der er nok to tilgange til at dokumentere kompetencer Man kan tage udgangspunkt i behovet/forventningerne Hvad forventer regeringen samfundet de unge fremtiden og på den baggrund beslutte hvad man skal dokumentere og gå efter en type skoler, der kan netop det Man kan tage udgangspunkt i at vi i praksis har fået udviklet en skoleform og en pædagogik der er virkningsfuld at vi hver især allerede har en skole og på den baggrund se efter hvad vi kan stå inde for hvad kan vi i vores skolesammenhæng og med vores baggrund tillade os at bedømme Man er naturligvis nødt til at gøre begge dele. Men starten og vægten kan være forskellig. Måske osse afhængigt af ens eget udgangspunkt Vi er startet der

3 Credo: Kompetencedokumentation
Selvfølgelig lærer man noget på en produktionsskole. Som i alle andre sammenhænge og på alle andre slags skoler lærer man noget fagligt, noget socialt og noget personligt. Men i forhold til mange andre skoleformer, lærer man på en anden måde. Og det vil vi gerne stå ved, både at man lærer noget og at man lærer det på en anden måde.

4 Ja – ja – ja Kompetencedokumentation
Selvfølgelig lærer man noget på en produktionsskole. Ja – ja – ja Det ved vi jo godt – vi arbejder på produktionsskoler alle sammen Men pointen er at vi skal huske det osse når vi laver dokumentation Det er ikke et dokumentationssystem der skal lave grundlæggende om på vores måde at arbejde på Udgangspunktet er aktiviteter der giver umiddelbar mening her og nu ude i den virkelige verden. Det er altså ikke bare noget der foregår inde i deltagerne og som skal bære frugt i en eller anden fremtid, resultatet er samtidig synlig, konkret og brugbar produktion. Og for en gruppe unge har det vist sig at være en effektiv læringsform. Produktionen er godt nok et middel, men det middel fungerer kun hvis produktionen samtidig betragtes som et mål. Produktionsskolelærerens kunst er derfor at sammensætte og prioritere en kombination af reelle arbejdsopgaver, så det både afspejler en nødvendighed i virkeligheden og behovet for læring i deltagerne.

5 Kompetencedokumentation
Selvfølgelig lærer man noget på en produktionsskole. Produktionen er godt nok et middel, men det middel fungerer kun hvis produktionen samtidig betragtes som et mål. Produktionsskolelærerens kunst er derfor at sammensætte og prioritere en kombination af reelle arbejdsopgaver, så det både afspejler en nødvendighed i virkeligheden og behovet for læring i deltagerne. Så vi gentager: Når vi dokumenterer den læring der foregår på skolen, er det vigtigt at det ikke forstyrrer den balance. Et godt dokumentationssystem skal derfor kunne fungere i den daglige produktion samtidig med at det dokumenterer læring, både for den enkelte deltager og for skoleformen som sådan. Systemet skal give mening, både i forhold til et produktionssystem og et uddannelsessystem. Og så skal det være overskueligt og let at anvende på et værksted.

6 Kompetencedokumentation s
består af tre værktøjer og et par enkle ritualer, der alt sammen rimeligt enkelt kan tilpasses en hvilken som helst produktionsskole Ritual 1: Morgenmødet et kort dagligt møde hvor produktionen og værkstedet (og evt andre aktiviteter) overskues og hvor den kommende produktion planlægges og arbejdsopgaverne fordeles

7 Kompetencedokumentation s
består af tre værktøjer og et par enkle ritualer, der alt sammen rimeligt enkelt kan tilpasses en hvilken som helst produktionsskole Ritual 2: Samtaledagen en kvartårlig dag der er helliget deltagerne en og en, hvor der følges op på planer og samtaler og hvor der trækkes en status på deltagerens kompetencer

8 Kompetencedokumentation s
består af tre værktøjer og et par enkle ritualer, der alt sammen rimeligt enkelt kan tilpasses en hvilken som helst produktionsskole Værktøj 1: Tavlen og det faglige kompetenceark (de værkstedsfaglige kompetencer + generelt faglige kompetencer) Det er et kompetencevurderingsværktøj hvor skolen på en tre trins skala (nybegynder/øvet/kompetent) angiver hvad man som skole/ værksted kan stå inde for at deltageren kan. Vi har arket liggende på papir. Det kan alternativt konstrueres så det ligger digitalt på skolens server

9 Kompetencedokumentation s
består af tre værktøjer og et par enkle ritualer, der alt sammen rimeligt enkelt kan tilpasses en hvilken som helst produktionsskole Værktøj 1: Tavlen og det faglige kompetenceark (de værkstedsfaglige kompetencer + generelt faglige kompetencer) på andre skoler

10 Kompetencedokumentation s
består af tre værktøjer og et par enkle ritualer, der alt sammen rimeligt enkelt kan tilpasses en hvilken som helst produktionsskole Værktøj 2: Edderkoppespindet med spørgeskema der danner udgangspunkt for en samtale om generelle personlige og sociale kompetencer. Der er tale om et kompetence-afklaringsværktøj, der med udgangspunkt i spørgeskemaets ret konkrete spørgsmål ender op i konstateringer og aftaler, der noteres i deltagerens forløbsplan

11 Kompetencedokumentation s
består af tre værktøjer og et par enkle ritualer, der alt sammen rimeligt enkelt kan tilpasses en hvilken som helst produktionsskole Værktøj 3: Dagsordenen der styrer samtalen på samtaledagen

12 Kompetencedokumentation s
består af tre værktøjer og et par enkle ritualer, der alt sammen rimeligt enkelt kan tilpasses en hvilken som helst produktionsskole Ritual 1: Morgenmødet Ritual 2: Samtaledagen Værktøj 1: Det faglige kompetenceark + tavlen Værktøj 2: Edderkoppespindet med spørgeskema Værktøj 3: Dagsordenen

13 Kompetencedokumentation
Den røde deltagermappe. udleveres første mødedag incl. forløbsplan, kalender m.v. (viceforstander) opbevares på værkstedet (værkstedslærer) værkstedet sørger selv for at sende mappen til maler som påfører navn 1. side udfyldes 1. dag ved indskrivning. (viceforstander). indslusningssamtale inden 14 dage fra start. (anden underviser) Her præsenteres forløbsplanen, og de første mål noteres. Herefter ajourføres forløbsplanen løbende for hver 3 mdr. samtale og for hver anden aftale der indgås, som har indflydelse på planen. (værkstedslæreren har ansvaret for 3- mdr. samtalen, men anden underviser deltager altid og har ansvaret for at konklusioner overføres til forløbsplanen ) evt. dispensation fra 1-års reglen noteres på forløbsplanens sidste side. (Anden underviser). Forløbsplanens sidste side udfyldes i øvrigt i forbindelse med evalueringen. (værkstedslærer/anden underviser) (Anden underviser har i det hele taget ansvaret for den skriftlige del af forløbsplanen). Vi tilbyder At introducere systemet på skolen (en pædagogisk dag) At hjælpe med design og beskrivelse af ritualer så de passer ind i skolens dagligdag At hjælpe med tilretning af kompetenceark/tavler og spørgsmål så de passer til skolen (sammen med de lokale værkstedlærerne og andre ansatte) At hjælpe med (evt stå for) opsætning af ark og skemaer At fremstille tavlerne At hjælpe med igangsætning af systemet (en pædagogisk dag)

14 Kompetencedokumentation
Vi tilbyder At introducere systemet på skolen (en pædagogisk dag) At hjælpe med design og beskrivelse af ritualer så de passer ind i skolens dagligag At hjælpe med tilretning af kompetenceark/tavler og spørgsmål så de passer til skolen (sammen med de lokale værkstedlærerne og andre ansatte) At hjælpe med (evt stå for) opsætning af ark og skemaer At fremstille tavlerne At hjælpe med igangsætning af systemet (en pædagogisk dag) Vi takker for opmærksomheden Er der nogle spørgsmål eller kommentarer? eller

15 Jeg takker for opmærksomheden
Er der nogle spørgsmål eller kommentarer? eller


Download ppt "Kompetencedokumentation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google