Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af BibTeach2 Uddannelsesbiblioteket i en omstillingstid Middelfart, d. 9.-10. november 2006 v. Susanne Nielsen Holstebro Tekniske Gymnasium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af BibTeach2 Uddannelsesbiblioteket i en omstillingstid Middelfart, d. 9.-10. november 2006 v. Susanne Nielsen Holstebro Tekniske Gymnasium."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af BibTeach2 Uddannelsesbiblioteket i en omstillingstid Middelfart, d. 9.-10. november 2006 v. Susanne Nielsen Holstebro Tekniske Gymnasium

2 Baggrund Bibteach1 : •2003-2005 •NJL og HCB •Folkebibliotekernes undervisere. •Det færdige resultat blev bl.a. 10 forskellige kursusmaterialer. •Rapport over projektforløbet kan læses på Biblioteksstyrelsens hjemmeside.Rapport •Fokus på den almindelige borger!

3 Bibteach2 – strategi & mål •Fokus på den studerende! Strategi: •Opgraderingen af de studerendes informationskompetence. •Sømløse bibliotek, hvor folkeskole, folkebibliotek og uddannelsesbibliotek er en treenighed med folkebiblioteket som det bindende led. Mål: •Indsats omkring borgernes informationskompetencer i uddannelsesforløbet fra folkeskolens afgangsklasser gennem de gymnasiale uddannelser og op til de korte og mellemlange videregående uddannelser. •Gennem definition af projektets informationskompetencebegreb at fastlægge niveauopbyggede vejledende undervisningsmoduler. •Overvejelser omkring pædagogisk metode/principper og påpege elementer til succes.

4 Udviklingsmål •12 undervisningsforløb fra eksterne kilder •At definere hvilket niveau for informationskompetencer der er ønskeligt til forskellige klassetrin / aldersgrupper / studieniveau. •At lave en samlet strategi for folkebibliotekernes indsats omkring borgernes informationskompetencer i uddannelsesforløbet fra folkeskolens – KVU/MVU. •At indlede samarbejde med bibliotekarer for de videregående uddannelsesinstitutioner og CVU uddannelse. Dette med henblik på at sikre sammenhæng mellem projektgruppens anbefalinger og det reelle behov på uddannelsesinstitutionerne. •At udvikle handleanvisninger for folkebibliotekerne i aktivt at bidrage til borgerens informationskompetenceuddannelse gennem 3 niveauopbyggede undervisningsmaterialer.

5 Informationskompetence •Den studerende skal kunne identificere sine informationsbehov og formulere spørgsmål på grundlag af behovet •Den studerende kan udvikle søgestrategier og søge systematisk •Den studerende skal kunne identificere relevante hjælpemidler til informationssøgning, både traditionelle og elektroniske •Den studerende skal kunne vurdere og anvende informationer hensigtsmæssigt •Den studerende skal kunne anvende informationsteknologi

6 Spørgeskema undersøgelse Udsendt til 17 uddannelsesbiblioteker heraf har 12 svaret. Nogle af de meninger der kom frem: •Ingen store forventninger til elever/studerendes informationskompetence ved studiestart •Folkebiblioteket er primært materialeafhentningssted •Undervisningen i informationskompetence foregår bedst på uddannelsesstedet, hvor der tages udgangspunkt i elevens/den studerendes aktuelle problemstilling. •http://www.bibteach.dk/OmProjektet/Spørgeskemabesva relser%20.pdfhttp://www.bibteach.dk/OmProjektet/Spørgeskemabesva relser%20.pdf

7 Informationskompetencemodellen •Opdelt i 3 niveauer •Med udgangspunkt i projektets definition af begrebet informationskompetence indeholder modellen mål og indhold indenfor de 3 niveauer •Modellen er ikke øjebliksbillede •Modellen er et diskussionsoplæg! •http://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/Maalsaetning_niveauer. htmhttp://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/Maalsaetning_niveauer. htm

8 Undervisningsmateriale •Fra Bjarne Herskin til den didaktiske relationsmode •http://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/didaktiske_ov ervejelser.htmhttp://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/didaktiske_ov ervejelser.htm •Undervisningsmaterialernes opbygning •http://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/Databasetyp er/default.htmhttp://www.bibteach.dk/Uddannelsessektor/Databasetyp er/default.htm •Hvordan kan vi bruge dem?

9 Forslag til samarbejdsflader 1 Projekter •Projekter på tværs af uddannelsesbibliotekerne og folkebibliotekerne •Dialog om hvilke projekter hver især er i gang med. Udvalg •Et rådgivende udvalg (som de nordjyske gymnasiebiblioteker har i dag) bestående af rep. fra folkebibliotekerne, rep. fra uddannelsesbibliotekerne, rep. fra amtet (falder væk efter 2006), en fra CB, en fra rektorgruppen. •En overordnet udvalg kunne være repræsentanter fra CB, fra de forskellige grupper indenfor uddannelsesbibliotekerne og undervisningsministeriet og BS/Deff.

10 Forslag til samarbejdsflader 2 Dialog •Møder mellem uddannelsesbibliotekerne og det lokale folkebibliotek. •Afklaring i folkebibliotekerne/uddannelsesbibliotekerne, hvordan man forholder sig til de studerende. •Sende skolens "kalender" til folkebiblioteket, hvornår der er opgaver/projekter på skolen. (Er et forslag til mindre biblioteker.) •Give mulighed for at uddannelsesbibliotekaren har en bestemt kontaktperson på det lokale folkebibliotek og på CB.

11 Forslag til samarbejdsflader 3 Ressourcer •Folkebibliotekets markedsføring af bibliotekets ressourcer især online til uddannelsesbibliotekarer, så de har mulighed for at videregive det til de stud/lærerne. •Evt. uformelle og korte ”morgenmøder” om nyheder på biblioteket. •Undersøge mulighederne/priser for fjernadgang til online-ressourcer via CB til uddannelsesbibliotekerne. •Samarbejde om licenser CB/uddannelsesbibliotekerne.

12 Forslag til samarbejdsflader 4 Andre tiltag •Undervisere fra folkebiblioteker på uddannelsesstederne •Hurtig boglevering / kørselsordning, pris m.m. •Udbydelse af kurser som både folke- og uddannelsesbiblioteker kan deltage i

13 Resultater •Vigtigt at få undervisningen i informationskompetence dokumenteret og diskuteret. – informationskompetencemodellen tænkes som et godt udgangspunkt for denne dokumentation & diskussion. •Vigtigt med dialog mellem uddannelsesbibliotekerne og folkebibliotekerne •De studerendes undervisning i informationskompetence foregår bedst på uddannelsesstedet •Undervisningsmaterialerne kan bruges som inspiration og man kan klippe efter behov.

14 Tak for i dag. •Kig ind på http://www.bibteach.dk/http://www.bibteach.dk/ •Evaluering – vi modtager MEGET gerne dine kommentarer! •Fremtidige projekter?


Download ppt "Præsentation af BibTeach2 Uddannelsesbiblioteket i en omstillingstid Middelfart, d. 9.-10. november 2006 v. Susanne Nielsen Holstebro Tekniske Gymnasium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google