Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Alaska 2002. Deltagere Deltagere på turen 2002: Tonny Hansen Jan L. Nielsen Knud Legaard Kim Jacobsen Bent Mikkelsen Per Muff.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Alaska 2002. Deltagere Deltagere på turen 2002: Tonny Hansen Jan L. Nielsen Knud Legaard Kim Jacobsen Bent Mikkelsen Per Muff."— Præsentationens transcript:

1 Alaska 2002

2 Deltagere Deltagere på turen 2002: Tonny Hansen Jan L. Nielsen Knud Legaard Kim Jacobsen Bent Mikkelsen Per Muff

3 14 Juni Turen startede den 14/6-2002 fra Esbjerg kl. 6.00. Efter flyve turen via Amsterdam og Minneapolis landede vi i Anchorage samme dag.kl. 17.00. Turen tager ca 21 timer og tids forskydningen er på 10 timer. Efter ankomsten havde vi lidt besvær med den mobil home som vi havde bestilt via WWSFC i Danmark. Dette fik vi dog løst, således at vi næste dag efter de obligatoriske indkøb af grej, var klar til at køre sydpå.

4 15 Juni Efter at have handlet ind i diverse grejbutikker og sørget for proviant, var vi sidst på eftermiddagen klar til at køre sydpå. Vores første mål var Kasilof River, hvor vi skulle fiske Kongelaks. På vejen sydover havde vi alle lidt kløe i fiskefingrene og ville gerne have dyppet snøren hurtigst muligt, så vi aftalte at vi stoppede ved første mulighed vi mødte. Det skete allerede da vi passerede det sted hvor Russian River løber ud i Kenai River. Her stod fiskere langs bredderne og den første parkeringsplads/campground var ved at være fyldt op. Vi orienterede os og blev klar over, at p.g.a. svigtende opgang af Kongelaks, havde man ekstraordinært åbnet for Rødlaks fiskeriet, da man her havde konstateret en særdeles stor opgang. Efter at have pakket ud var vi klar til at fiske fra kl. 23.00. Vi fiskede i 2 ½ time og fangede alle fisk, 12 stk. blev det til + 10 mistede. En forrygende start, som straks gav lidt ro over os. Vi var klar over at vi var havnet lige midt i det første vilde run af rødlaks - ca. 40.000 om dagen.

5 Fiskebilleder

6 16 Juni Vores 2. Fiskedag startede kl. 7.00 efter morgenmad og den første overnatning i bil en. Dette var gået godt og havde overrasket os positivt. Vi havde fået at vide, at man kun kunne fange rødlaks, fra den anden side af elven. Man kunne komme derover med en færge for 5 $ og så havde man kø fiskeri hvor man stod skulder ved skulder. De indfødte generede det ikke, så vi prøvede. Ca. ved 14.00 tiden stoppede vi fiskeriet, da havde vi fanget 18 laks og mistet 40 laks. Vi var trætte af kø fiskeriet og havde fået fisk i fryseren til at spise undervejs. Vi kørte herefter sydpå mod Kasilof River, som havde været vores første mål på turen. Vi var særdeles godt tilfredse med det fiskeri vi var startet ud med - 30 laks + 50 mistede, på under 1 døgn— Det havde ingen af os oplevet tidligere. Ved Kasilof fik vi os indkvarteret på camp grounden og var klar til fiskeri efter Kongelaks ca. kl. 18.00. Vi fiskede indtil midnat, mistede 3, havde 1 hug og fangede 2 kongelaks, med den største på 90 cm.

7 17 Juni Vi fiskede hele dagen i kasilof River. Vi fandt hurtigt ud af, at der hvor man kommer ned til elven, der står de lokale og fisker (skulder ved skulder) de gider simpelhen ikke bevæge sig ret lang. Så når blot vi flyttede længere op eller ned af elven, havde vi det for os selv. Vi mistede 16 kongelaks og fangede 6 kongelaks. Per fangede en på ca. 12 kg og en på 89 cm. Kim fik en på ca. 10 kg. Tonny fik 2 på henholdsvis 92 og 105 cm. Og endelig fik Bent en på ca. 5 kg. Alle havde fanget eller mistet kongelaks. Dem der ikke tidligere havde prøvet at fange kongelaks fandt ud, at det er rigtigt, når man siger, at de kg. For kg. Er betydeligt stærkere end de atlantiske laks vi er vandt til fra Norge. Vi fik røget rødlaks til aftensmad. Virkeligt lækkert. Fiskeriet var ikke helt kommet i gang endnu i elven, så vi besluttede allerede næste dag at køre videre.

8 18 Juni Vi kørte yderligere sydpå til HOMER, som er den sydligste by og hvorfra der dagligt sejlede både ud til de fantastisk rige Helleflynder banker. Vi havde hjemmefra besluttet at vi ville prøve dette fisker. Jan og jeg havde haft 2 fiskedage i 1998, da vi besøgte Alaska. Vi ville gerne genopleve dette spændende fiskeri. Vi blev dog skuffede…. På grund af for meget blæst fik vi at vide, at der ikke blev sejlet de næste 2-3 dage. Det havde vi ikke tid at vente på, så efter at have fisket i HOMER SPIT en times tid, besluttede vi at køre nordpå igen til Russian River og rødlaks fiskeriet. HOMER SPIT er en stor sø der er gravet i forbindelse med havnearealet i HOMER, der er en åben kanal ud til havet. Man sætter så lakseyngel ud i søen, og ved hver højvande svømmer mængder af kongelaks ind i søen, hvor der er gratis PUT & TAKE fiskeri. Man udklækker alle 5 forskellige stillehavs laks i søen som så kommer retur gennem hele sæsonen. Når det ene fiskeri stopper, starter det næste. Man tror næste det er løgn, Men det er virkelig sandt.

9 19 – 21 Juni Vel tilbage ved Russian River, besluttede vi at vi ikke ville deltage i kø fiskeriet på modsatte side. Vi havde allerede den første aften bevidst, at der også kunne fiskes laks på samme side og her kunne vi gå alene og samtidig have plads nok til fluefiskeri og plads til at lege med fiskene. Her fik vi virkelig over de næste 3 dage styret vores lyster. Vi fiskede, faightede, landede og mistede utroligt mange rødlaks. Det var fiske på 2- 4 kg. Som godt hjulpet af den stærke strøm virkelig gav kamp til stregen. En fornøjelse på enhånds fluestang. Vi havde ondt i armene hver aften. Vi fangede 103 laks, mistede 106 laks og havde så mange hug, at vi opgav at holde tal på det. Hovedparten blev fanget på fluestang. Vi fik frosset en del af laksene ned, så vi kunne få dem med hjem. Reglerne ved elven var, at men kun måtte beholde 3 laks pr. dag. Når man slog nr. 3 ihjel, skulle fiskeriet stoppe, hvorfor vi beholdt 2 fisk hver og genudsatte resten, indtil vi var klar til at stoppe dagens fiskeri, hvor man så tog den 3. Laks. Sidst på eftermiddagen kørte vi nordpå—tilbage til Anchorage. Her fik vi afleveret laksene til frysehuset og fik indkøbt nyt grej og proviant, så vi var klar til turen nordpå.

10 Rødlaks

11 22 Juni Vi havde tidligt på turen planlagt, at vi ville fiske i Little Susitna, når vi kørte nordpå. Det lavede vi om på, da vi opdagede, at nabo elven Willow Creeck, var bedre og kun havde åbent for fisker 3 week-ender det år. Vi kom til den 2. Åbne week - end. Der måtte fiskes fra lørdag kl. 00 til mandag kl. 24.00. Dette gjorde man for at beskytte laksene. Willow Creeck forgrener sig ved udløbet til 4 elv løb der munder ud i Susitna River. Der ligger en campground ude i nærheden af elv mundingen og her var fyldt op. Men igen. Amerikanerne gider ikke gå, så de stod skulder ved skulder på en strækning på 200 meter og resten af elven var ledig.?? Forstå det hvem der kan — vi kunne ikke. Vi ankom sidst på eftermiddagen og fiskede til midnat. Knud lagde ud med en fin kongelaks på 9,5 kg.. Vi andre mistede 3 og havde 3 hug. Det var en utrolig smuk elv med mange små løb. Vi glædede os allerede til de næste 2 dages fiskeri. Starten lovede godt.

12 23 – 24 Juni Vi startede dagen med at krydse over 3 af de 4 elvløb og fiskede i hovedfloden Susitna. Vandet var grumset og gråt af ler, vandstanden var høj og der var meget strøm. Vi mistede mange kongelaks, flere af dem tømte vores hjul for line inden linen sprang. Vi kunne simpelthen ikke holde dem i den stærke strøm. Den 23/6 mistede vi 28 kongelaks og fik kun 4 på land. Derudover havde vi 26 hug. Vi blev enige om at forsøge lidt længere oppe af elven hvor den sidste af de 4 udfletninger af Willow creeck rendte ud i Susitna. Her var vandet roligere og den næste dag gik noget bedre. Vi mistede fortsat mange laks, helt nøjagtig 22 og havde 16 hug, men fik til gengæld 8 laks på land, hvoraf vi beholdt de 5. Per fik en på 13,9. Knud en på 13,5 og Kim og Jan på henholdsvis 9,5 og 8,8 kg. Tonny fiskede på et tidspunkt efter aftensmaden nede i klumpen blandt alle de lokale og fangede en laks på i hvert fald den anden side af de 20 kg. Men da den var fejlkroget og det lokale Fish and Game (Fiskepoliti) var tilstede, måtte den sættes ud igen. Fiskene vi fangede i Willow creeck var lettere farvede. Vi fandt en lille bæk, hvor vandet var helt klart. Her så vi flokke af store Kongelaks der samlede sig i flokke på op til 20-50 fisk og gik opstrøms. Det var et imponerende syn. Kl. 24.00 sluttede fiskeriet og vi hyggede os ved bilen med grill og efterfølgende bål. Vi fik whisky og øl og det blev lidt sent inden vi kom i seng. Næste morgen skulle vi videre lidt sydpå.

13 Willow Creeck

14 25 Juni Vi kørte sydpå for at fiske i Little susitna, som vi opr. havde planlagt. Efter at have provianteret kom vi til en lille grejbutik - udelukkende med fluegrej. Den måtte vi besøge. Heldigvis for det. Det viste sig nemlig, at den ene af de ansatte havde et bijob som fiskeguide. Han anbefalede at vi i stedet for Little Susitna kørte nordpå til en lille hyggelig by der hed Talkeetna. Her kunne vi blive sejlet ud til en lille flod der hed Clear Creeck. Der skulle være et fantastisk fiskeri netop nu efter kongelaks og der kunne vi også risikere at møde rødlaks. Han mente at det var betydeligt bedre fiskeri. Så vi valgte at følge hans råd og kørte tilbage nordpå. Ankommet til Talkeetna fandt vi et sted at bo og fik en aftale med et af de lokale guide selskaber om at blive sejlet ud de næste 2 dage.

15 Talkeetna

16 26 Juni Vi startede dagen med en lille smule regn. Det første og i øvrigt eneste vi oplevede på turen. Kl. 7.00 skulle vi mødes med skipper ved elven. Selve sejlturen op af Talkeetna River tog ca. 20 minutter. En meget flot tur med en fantastisk skøn natur. Det sted hvor Clear Creeck løber ud i Talkeetna River gentog seancen sig. De lokale stod skulder ved skulder og fiskede Kongelaks, på en strækning på 3oo meter. Vi gik opstrøm og fandt en anden forgrening af Clear creeks udløb i hovedløbet hvor vi kunne fiske alene. Ufatteligt, at de andre ikke spredte sig noget mere. Jan startede med at fange og genudsætte en 10 kg. laks. Lidt senere havde Kim grov laks på. Efter en længere fight, kunne Knud håndlande en laks på 106 cm, anslået vægt 13,5 kg. Da reglerne imidlertid her var, at der ikke måtte fiskes mere, når man slog en laks ihjel og vi føsrt blev hentet igen kl. 19.00 satte Kim sit livs største laks ud igen. Vi fik det heldigvis på video. Knud fik og beholdte en laks på 11 kg. Den var næsten sølvblank. En meget flot fisk. Kim, Tonny og Jan genudsatte laks på omkring 90 cm. Per havde en off-dag. Han mistede en lille en og havde et hug—ellers intet. Sidst på dagen fik Jan et kanon hug, der fleksede stangen helt ned i hjulholderen. Efter en tur nedstrøm og lidt tovtrækkeri landede Jan en laks på 110 cm og med en vægt på 17,0 kg. Dette var PR for Jan. Han mente selv at det var belønningen for tidligere på dagen at have genudsat en på 10 kg. I alt havde vi 3 hug, mistede 12 laks og landede 6 laks. Vandstanden var høj og på vej ned, så det lovede godt for næste dags fiskeri.

17 Turens næststørste 17,0 kg.

18 27 Juni Næste morgen (Vores sidste fiskedag) blev vi sejlet opstrøms igen. Vi fiskede samme sted som dagen i forvejen. Ca. kl. 10 fik Tonny et godt hug og en stor laks gik hurtigt nedstrøms. Den blev fightet hårdt og kontant og efter ca. 15 minutter måtte den overgive sig. Turens største laks. 20 kg. Og 120 cm lang. Selv med udsigt til at Tonny skulle stoppe med fiskeriet resten af dagen, endte laksens dage. Den var alligevel for stor til at sætte ud igen, så Tonny slikkede sol resten af dagen. Over middag gik Jan, Knud og Per opstrøms i Clear creeck for at udforske denne. Fiskeriet i elvmundingen var ikke ophidsende god. Her opdagede vi et jomfrueligt fiskevand uden andre fiskere og med vand så klart, at man kunne se bunden helt tydeligt på 3 meters dybde. Og det bedste. Man kunne se laksene trække op i elven. Vi fik hentet de andre og fiskede her resten af dagen. Alle oplevede et hektisk og flot fiskeri. Dette gav en god afslutning på en ellers i forvejen supergod tur. Den sidste dag endte op med: 3 hug, 16 mistede laks og 9 landede laks, heraf tog vi 6 med hjem (2x10,5-11,5-12-12,5 og 20)

19 Turens største laks 20,0 Kg.

20 28 Juni Vi havde haft 14 dages kanon fiskeri efter rødlaks og Kongelaks. Holdet på 6 mand fangede: 131 Rødlaks og 39 Kongelaks, med de 3 største på 13,9+17,0+ 20,0 kg Mistede: 156 Rødlaks og 100 Kongelaks Hug: af 54 Kongelaks Alle fik en box med 30 kg.laks med hjem. I lufthavnen på vej hjem mødte vi iøvrigt 6 tyskere, som havde lavet samme tur som os, De startede blot med at køre nordpå første uge og sydpå 2 uge. Altså modsat os. De kom for tidligt til fiskeriet Nordpå og for sent til fiskeriet sydpå. Tilsammen havde de ikke engang 30 kg. fisk med hjem. Så en god forberedelse og planlægning inden turen, betaler sig altså. Det er absolut ikke sidste gang at vi besøger Alaska.

21 Holdet

22 Slut på Alaska 2002


Download ppt "Alaska 2002. Deltagere Deltagere på turen 2002: Tonny Hansen Jan L. Nielsen Knud Legaard Kim Jacobsen Bent Mikkelsen Per Muff."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google