Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Rytmiske Efterskole i Baaring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Rytmiske Efterskole i Baaring"— Præsentationens transcript:

1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring
Skoleåret 2011/2012

2 Dagens Program Hvorfor Efterskole – og hvorfor på Den Rytmiske ? v/ forstander Jens Horn Kaffe/te og snak med mulighed for afklaring af ??? i skolens spisesal Vi har lavet 4 ruter for jer der vil ud i vejret.

3

4 Hvorfor efterskole? Kostskoleform hvor man bor, spiser, undervises i fælles skabte rammer Et skolemiljø, hvor gensidig respekt, tolerance, ret til forskellighed, gensidig tillid og lyst/vilje til at tage ansvar i dagligdagen om det fælles og tage hensyn til vores særegne individualitet.

5 Hvorfor Den Rytmiske Efterskole ?
Lyst til udfordring, til at starte på en frisk Vilje til at sige ” jeg har lyst til at være med – og jeg bliver klar til at give noget af mig til andre Motivation og vilje til at synge og spille musik dagligt i et helt skoleår, på en faglig musisk velfunderet skole med mulighed for en 9. klasse eller en 10. klasse boglig afgangsprøve med særlig vægt på sprog Lyst og vilje til at arbejde med skolefag i en ny sammenhæng, hvor kvalitet er nøgleordet

6 Skolens værdigrundlag
Vi er en Grundvig – Koldsk efterskole der vægter de boglige og musisk kreative fag ligeligt Vi vægter : Motivation Kvalitet Nærvær Engagement Kreativitet Mangfoldighed Vi ”undrer – viser” Vi anti-mobber

7 Vores skole er: En 9. eller 10. klasses skole
Du kan kun være elev et år Solid boglig undervisning i alle skolefag Sprog der undervises ; prøvefag: Engelsk,Tysk/Fransk, valgfag i 9. og 10. klasse; Spansk og evt. Italiensk, Adv. Engelsk Matematik, Fysik/kemi (valgfag i 10. klasse) Valgfag i 9. og 10.klasse: Adv. Matematik Internationale ambitioner – Folkeskolens afgangsprøve( FSA) & FS 10 obligatorisk idræt for alle Morgensamlinger Fortælletime Kontaktgruppe Fællesspisning 3 rejser; sprogrejse, fællesrejse og Turné Og……… ikke mindst

8 Musikundervisning er:
4 musiklinier; Rytmisk, klassisk, sanglinie, Producerlinie Individuel Undervisning i hovedinstrument – sang eller instrument Korsang for alle Musikteori for alle – kombineret med SSB Valgfagsundervisning (11/12); storband, filosofi, MGK-teori, lydteknik. ridning, sangskriver/forfatterværksted, teater, dans, idræt, billedkunst, performance, crew, sang for musikere

9 Skal man være super god??:
Den første uge laver vi en 10 min. Orientering på dit instrument, og vi sammensætter derefter velfungerende hold efter instrumenter, holdstørrelse Musikalsk udvikling sammen med andre Alle vore rum er åbne i fritiden Vi har klaver i de fleste rum Vores musiklærere er alle uddannet på konservatoriet eller universitetet Vores boglige lærere er alle uddannet på seminariet eller universitetet Du skal være super motiveret ..så er du god.

10 vigtigt I dag er det vigtigt for os at du siger JA til at bruge hele skolen

11 Formelt værdigrundlag
Den Rytmiske Efterskole i Baaring tager udgangspunkt i Grundtvig - Koldsk menneskesyn om det enkelte menneskes egenart og opbygger en hverdag, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elevs personlige udvikling. Den Rytmiske Efterskole i Baaring sætter fokus på engagement, innovation, fordybelse og ansvar i det globaliserede samfund. Gennem et bredt, kulturelt fællesskab, hvor mennesker med forskellig baggrund udvikler sig sammen på en måde, der er i harmoni med et samfund, hvor ligeværdighed, bæredygtighed og solidaritet er centrale værdier.

12 Skolelivsregler/1 Vi behandler hinanden med respekt, passer på skolens, kammeraternes og vores egne ting Vi engagerer os i undervisningen og bidrager hver især til at dette skoleår bliver så udbytterigt og inspirerende som muligt Der er mødepligt til alle timers undervisning, måltider og fællesarrangementer Derfor er vores 1. regel; Du skal være motiveret.

13 Skolelivsregler /2 Du skal være en god kammerat
Du skal have lov til at være dig selv Vi accepterer ikke racisme i nogen form Vi ønsker en skole, hvor samtalen er det bærende i samværet Du skal have lov til at sove hele natten Du vil gerne indrette dig efter de fælles regler Derfor er vores 2. regel: Ingen mObning

14 Skolelivsregler /3 Alkohol og alle former for brug af euforiserende midler (herunder snifning) medfører øjeblikkelig bortvisning Vi er en røgfri skole

15                                            

16 Boglige fag 9. og 10. klasse Dansk Engelsk Tysk eller Fransk Matematik
Fysik Adv. Engelsk (valgfag)

17 Boglige fag 9. klasse (FSA)
Biologi Geografi Historie Kristendom Samfundsfag Folkeskolens afgangsprøve

18 Boglige fag i 10. klasse Medborgerskab – globalisering, studievejledning, debat I år er filosofi kun for 10. klasse, men vi prøver at lave et skema hvor der også er den mulighed for 9. klasse Alle elever skal have min. 21 timer om ugen

19 Valgfag Musikfag: sang for musikere, storband, MGK-teori, lydteknik, ”crew”, sangskriver/forfatterværksted Hånden: billedkunst Kroppen: teater, dans, ekstra idræt, Humanistiske fag: filosofi Frilufts – og bevægelsesfag: friluftsliv, ridning

20 Fællesfag Fælleskor Fortælletimer Fællessang Morgensamlinger Idræt
Projektopgave/OSO Samfundsfag

21 Fritiden Fritidsorkestre Alt det løse Wii Din bærbare
Vores natur – stranden er 2 km . Væk Din cykel Staden… Nr. Åby – 2. km, Middelfart 15 km. Baaring – Brugsen åben til 19.00

22 Vi laver også andet end musik

23 Hverdagen Go morgen kl.7.00 Morgenmad kl. 7.30 – rengøring 7.50-8.15
Morgensamling kl. 8.15 Undervisning til kl Frokost med varm mad Undervisning kl – 17.40 Aftensmad kl Stilletime/lektiehjælp kl fritid Godnat kl

24 Rugbrødsugen… 4 halve dage med boglig undervisning
3 halve dag med valgfag ( sammenspil, fysik) ¼ dag med fællesmøde, kontaktgruppe ½ dag med rengøring og fælles kor ½ dag med idræt og fællessang, fortælletime

25 Brug Hjemmesiden http://www.rytmiskefterskole.dk/
Ny hjemmeside fra 1. august 2011 – om alt går vel

26 Årsrytmen 2011/2012 26 til 27 ugers rugbrødsskema Projektuger: Intro
Tema Musical Koncerter omkring nytår Selvvalgt opgave – også for 9. klasser Bevægelsesdage Turne Skriftlige prøver Mundtlige prøver Musikfestival

27 Hvem er du sammen med ? Klasser på 25 Sammenspilsgruppe på 6-10
Kontaktgrupper 7-9 Værelse med 1, 3, 2 andre Praktisk arbejde i køkken, pedel, rengøring

28 Har vi ikke mulighed for at komme hjem ?
Skoleweekends Hjemrejseweekends Ferier iflg. Alm. skoleår Uge 42 efterårsferie Uge juleferie Uge 8 vinterferie

29 Er vi velkommen på skolen – os gamle forældre?
Vi afholder arrangementer hvor forældre er velkommen. Vores rammer er ikke gode til 500 mennesker – men alle inviteres til : Musical Nytårskoncerter Konsultation/studievalgs orientering Festival den næstsidste weekend i juni Kirkekoncerter med fælleskor og varierende besætninger rundt i det danske land koncerter i forbindelse med turne i maj måned Aaben efterskole – offentlige koncerter Generalforsamling - skolekredsen

30 Så ser jeg ikke mit afkom et helt år..
Nej

31 Er det rigtigt+++? Nej Men I får et ”roligt” år i jeres hjem.
Og I kan altid følge med på Og maile til skolen på Eller til mig på

32 Den aktuelle politiske situation
9. klasse. Mange nye eksaminer, prøveformer, mange nye fag Giver lange dage fordi vi vil have musik i skemaet Vi ser ikke forskellen i dagligdagen Lidt fritid

33 Den aktuelle situation
10 klasse Brobygning – tænk over det allerede i sommerferien 90 % søger STX,HHX eller HTX Alle skal have søgt ungdomsuddannelse inden 1. marts Vi har fælles 9. og 10 klasses projektopgave Vi hjælper med at finde rundt i ungdomsuddannelserne, men I skal ud på det enkelte uddannelsessted for at se mulighederne

34 Den aktuelle situation…
424 × 311 15KB GIF

35 Hvad koster det?? Ugeprisen er 1900.- kr. i 43 uger
Herudover betales kr for fællesrejsen – betales over de første 5 rater -- og så er alt betalt. Individuel elevstøtte efter indkomst 2 år før skolestart Betaling af gebyr kr er bekræftelse på at man gerne vil på skolen. I betaler depositum kr. 1300– der dækker for bl.a værelsesdep. og nøgle Depositum fratrækkes efter aflevering af værelset og nøgle når året er slut NY beregning udleveres Beregn på

36 Hvad Sker der nu ? Jeg går ned og smager skolens kaffe, og det står klar til alle . Udfylde SU skema – gerne med blokbogstaver Tage det med ned til kaffen Spørge hvis I er i tvivl – vi har blanke liggende Få jeres barn til at skrive under Aflevere SU skema førend I forlader skolen Få…

37 Til sidst.. Vi har lavet 3 ruter:
Byggecentrum, Keramikmuseum/Hindsgavl Føns, Gamborg fjord, Middelfart Vedelshave Strand med mulighed for IS Eller I kan hygge jer i vores park Vi ses kl Tak fordi I ville komme Hvis der er supplerende ??? Kom til mig Jens Horn eller Konst. Viceforstander Julie Ahrenkiel li

38 Kom godt hjem Et efterskoleår er en yderst rentabel investering i jeres barns studieklarhed til ungdomsuddannelsen Og husk flg. Jeres barn skal have En cykel Gerne en bærbar Låne en sovepose Gerne et telt Husk sit instrument Gerne en forstærker I skal sørge for at vi har et pas inden uge 32:!

39

40 Tak fordi I alle kom til Baaring


Download ppt "Den Rytmiske Efterskole i Baaring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google