Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trafikpolitik Hedelyskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trafikpolitik Hedelyskolen"— Præsentationens transcript:

1 Trafikpolitik Hedelyskolen
Hedelyskolens trafikpolitik

2 Hedelyskolens trafikpolitik
Indholdsfortegnelse Side 3 4 5 6 10 14 Forord Den trafiksikre skolevej Skolens trafikpolitik Trafikafvikling i og omkring skolen Undervisning Voksne som rollemodeller Samarbejdet om sikker skoletrafik HEDELYSKOLEN Hedelyskolens trafikpolitik

3 Hedelyskolens trafikpolitik
1.Forord I henhold til Greve Kommunes trafiksikkerheds-plan 2011 samt Færdselskommisionens Nationale Handlingsplan for trafiksikkerhed anbefales det, at alle skoler skal have en trafikpolitik, som er understøttet af kommunen og det lokale politi. Trafikpolitikken omhandler regler eller forudsætninger for, hvordan vi sikrer, at eleverne, forældrene og lærerne kan færdes sikkert og trygt omkring skolen i og uden for skoletiden. Trafikpolitikken her opstiller således mål for både færdselsundervisning og sikker skolevej på vores skole. Trafikpolitikken angiver skolens målsætninger i forhold til færdselsundervisningen på de forskellige klassetrin. Et samarbejde Teknik- og Miljøforvaltningen har været behjælpelig med at udarbejde denne handleplan for skolens trafikpolitik - dette med henblik på, at skabe bedre og mere sikre skoleveje i vores lokalområde. I forbindelse med udarbejdelsen af trafikpolitikken blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af viceskoleinspektøren og repræsentanter fra skolebestyrelsen. Arbejdsgruppen gennemgik et skema med inspiration fra Rådet for Sikker Trafik - hvor der var opstillet en række udsagn og uddybende spørgsmål inden for fire overordnede emner omhandlende: Trafikafvikling, undervisning, voksne som rollemodeller og samarbejdet om sikker skoletrafik. Dette arbejde har således været grundlaget for denne trafikpolitiks tilblivelse. Trafikpolitikken kan også ses på skolens hjemmeside FAKTA: Mange børn har ikke erfaring som selvstændige trafikanter Børn er fremtidens voksne trafikanter I de ældste klasser står eleverne foran de 10 farligste år i trafikken Den mest udsatte gruppe i trafikken er de årige. Hvert år dræbes over 400 mennesker i trafikken og ca kvæstes. Omkring hver 10. er et barn i skolealderen Hvad er en trafik politik? Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver en målrettet indsats fra såvel forældre som fra medarbejdernes side. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. En trafikpolitik sætter både fokus på trafik i undervisningen, på afviklingen af trafikken omkring skolen og på trafikvaner hos både børn og voksne. Revideret i november 2012 Venlig hilsen Skolebestyrelsen og skoleledelsen Hedelyskolens trafikpolitik

4 2. Den trafiksikre skolevej
Nærområdet Hedelyskolen ligger ud til Dønnergårds Allé og Greve Centervej. Langs disse veje ligger også en del andre trafikskabende forhold, blandt andet flere etageboliger og parcel- og rækkehuse. Det betyder, at der ofte er tæt trafik på vejen om morgenen. Opfordring til forældrene Du bør derfor overveje, om ikke dit barn kan gå i skole – eventuelt efter at være blevet sat af på et sted, hvorfra det er muligt at gå trafiksikkert til skole f.eks. fra Hedelyparken eller over for tandlægen. Der arbejdes fra skolens side på, at brandvejen foran skolen ensrettes, således at blandt andet morgentrafikken bliver nemmere for alle. Det er en god idé, hvis du som forælder gentagne gange går eller cykler barnets skolevej sammen med dit barn. Dette er især vigtigt med de yngste skolebørn, så de gennem træning bliver opmærksomme på risikoen ved at færdes i trafikken og bliver gode til at tackle den. Der er etableret en ”kiss and ride” plads på den langside af boldbanen, der vender ud mod Dønnergårds Allé. Der arbejdes på en ny kiss and ride plads til skolebussen, der hvor Hedelyskolens navn står på muren ved SFOén. Vi arbejder fortsat på at få etableret en vendeplads for enden af Dønnergårds Allé. I forbindelse med gennemgangen af skolevejen bør du fortælle dit barn, hvordan det skal forholde sig til forskellige situationer i trafikken. Dette kan eksempelvis være, hvordan man krydser en vej eller hvordan man cykler gennem et vejkryds. Det er vigtigt at huske, at det først er ved 12 års alderen, at barnet er fuldstændig i stand til at opfatte trafikken på samme måde som voksne. Kører du dit barn til skole må du ikke benytte p-pladsen foran hovedindgangen. Den er til medarbejderne. I stedet kan der benyttes afsætningspladsen ved SFO’en, hvorfra der let kan gåes til skolens hovedindgang. Der er ligeledes mulighed for at sætte barnet af ved den lille p-plads overfor tandlægen ved SFOén og gå ind langs bagsiden af skolen. Dette er langt den sikreste vej. Træningen bør derfor foregå på barnets betingelser og i barnets eget tempo. Så får I de bedste resultater. Børn i flok er mere ukoncentrerede, hvorfor det er vigtigt at indskærpe overfor hver enkelt barn, at de skal følge de samme regler, som når de går eller cykler alene. Det er til gene og risiko for andre trafikanter og ikke mindst andre skoleelever, hvis du kører helt hen til skolen for at sætte dit barn af, og der skabes unødigt kaos. Hedelyskolens trafikpolitik

5 3. Skolens trafikpolitik
Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejderne kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter. Emner Trafikpolitikken er opdelt i følgende 4 overordnede emner: • Trafikafvikling i og omkring skolen • Undervisning • Voksne som rollemodeller Derudover er der fokus på parkeringsforhold og afsætningsmuligheder. • Samarbejdet om sikker skole trafik Læs mere om de enkelte emner på de følgende sider. Formål Vores skoles trafikpolitik skal have som formål: At skabe trygge forhold på skolevejen At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelsen med skolens undervisning og øvrige aktiviteter At fremme og koordinere skolens færdselsundervisning Trafikpolitikken lægges ud på skolens hjemmeside. TRAFIKAFVIKLING > UNDERVISNING > VOKSNE SOM ROLLEMODELLER > SAMARBEJDE > Hedelyskolens trafikpolitik

6 Hedelyskolens trafikpolitik
4. Trafikafvikling Skolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder Mål For at undgå trafikkaos om morgenen findes der følgende anbefalede afsætningspladser ved skolen: P-pladsen overfor tandlægen langs SFO’en og ikke foran bommen ned mod indskolingen. Det er skolens mål, at: • Flere elever bliver selvtransporterende ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi. • Alle elever bruger cykelhjelm Vestlige side af boldbanen ud mod Dønnergårds Allé Afsætningspladserne bliver i dag benyttet af forældrene. • Alle elever bruger lys på cyklen i lygtetændingstiden Emne Handling Mindre morgenmylder Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Afsætning på ”kiss and ride-pladserne” langs med den gamle boldbane. Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler bestyrelsen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum. Forældrefoldere: Der bliver ud over selve handleplanen udarbejdet en lille folder til forældrene vedr. vigtige emner, de skal huske om skolens trafikpolitik. Denne folder skal opfattes som et supplement til den skolevejsfolder, som uddeles ved skolestart vedr. den trafiksikre skolevej. Folderen hedder: På vej til skole… Forældremøder: Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. og 1. klasse samt i 7. klasse (film fra sikkertrafik vises), hvor forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd, og at forældrene følger trafikpolitikkens anbefalinger. Hedelyskolens trafikpolitik

7 Hedelyskolens trafikpolitik
Emne Handling På gå-ben til skole Det forventes, at eleverne benytter kommunens stisystemer. På cykel til skole I klasse er børnenes motorik og deres evne til at vurdere hastighed og afstand ikke fuldt udviklet, derfor anbefales det, at børn der cykler i skole har fået vist og afprøvet skolevejen af deres forældre, inden de cykler selv. Skolevejen skal/bør være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelm! Elever i bil til skole Det henstilles, at forældrene benytter afsætningspladserne. Der må ikke sættes elever af eller samles elever op foran de 2 pullerter ved hovedindgangen. TRAFIKAFVIKLING > UNDERVISNING > VOKSNE SOM ROLLEMODELLER > SAMARBEJDE > Hedelyskolens trafikpolitik

8 Hedelyskolens trafikpolitik
Emne Handling Cykelhjelm Vi opfordrer alle medarbejdere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm. På cykeltur med skolen Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe: • Cyklerne skal være i orden hjemmefra • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter • Alle skal køre med cykelhjelm, også lærerne Forældrene skal sørge for, at eleven har en cykelhjelm med til brug for turene. En af lærerne medbringer en mobiltelefon samt en telefonliste. På tur med skolen i øvrigt Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur. Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på. Det forventes, at eleverne er bekendtgjort med ruten via vejledning fra læreren. Hedelyskolens trafikpolitik

9 Hedelyskolens trafikpolitik
Emne Handling Cykellygter i den mørketid Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser. Elever i fritiden: Fuld på knallert I bil med ung fører Vi tager emnet op i undervisningen og ved forældremøder. TRAFIKAFVIKLING > UNDERVISNING > VOKSNE SOM ROLLEMODELLER > SAMARBEJDE > Hedelyskolens trafikpolitik

10 Hedelyskolens trafikpolitik
5. Undervisning Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. • Eleverne skal kende trafikkens risikomomenter • Eleverne skal forstå trafikken som et område, hvor de har medansvar og forpligtelser. • Eleverne skal blive opmærksomme og ansvarlige trafikanter Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter. • Eleverne skal opnå rutine om færdsel i trafikken. Færdselsundervisningen har følgende mål: Emne Handling Færdselsundervisning i hele skoleforløbet Vi skal have en undervisningsplan for alle klassetrin – også for de store. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende. • Yngste klasser (0. – 1. kl.): Rollen som fodgænger – gå prøve • Mellemtrinnet (3. kl.): den lille cyklistprøve • Ældste klasser (6. kl.) : den store cyklistprøve med politiets hjælp. De store klasser skal samtidig forholde sig til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester osv. Førstehjælp indgår som en del af undervisningen i hele skoleperioden fra 0. kl. – 9. kl. 0-3. klasse Undervisningen skal være konkret! Fokus er bevægelse i lokalområdet med de regler, viden om samspil og egen ansvarlighed, som dette naturligt rummer. Der skal være mange praktiske øvelser og iagttagelser ude i trafikken. Der aflægges gå–prøver i børnehaveklassen. I slutningen af forløbet øves på en mobil cykelbane i skolegården. Hedelyskolens trafikpolitik

11 Hedelyskolens trafikpolitik
Emne Handling 4.-6. klasse Cyklen er et meget væsentligt tema Der afholdes cyklistprøver i 6. klasse. Fokus rettes mod transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor. Rundt omkring de praktiske øvelser og cyklistprøven skal der være plads til at beskrive forhold, der har betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen med egen og andre trafikanters adfærd. Skolens nye cykelbane kan bruges af børn fra klasse og kan bruges ved f.eks. en temadag om trafik eller til idrætsundervisning. 7.-9. klasse Emnerne er mere overordnede Det handler om elevernes ansvar og holdninger i forhold til risici i trafikken og medansvar for andre. Emner som fx alkohol og trafik tages op. Færdselsreglerne skal være kendte på et generelt plan i forhold til egen færden, og der arbejdes med selvstændige vurderinger af samspil, trafik og risici. I 9. klasse kan LIVE-ambassadører inddrages Materialer til færdsels-undervisningen Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere. Klasselærerne skal planlægge færdselsundervisning. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen. Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken. Planlægning af undervisningen Hedelyskolens trafikpolitik

12 Hedelyskolens trafikpolitik
Emne Handling Gæster i undervisningen Vi opfordrer klasselærerne til at invitere gæster til undervisningen. Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres så ofte, det er muligt. Trafikinformatører Skolen benytter eventuelle tilbud om at bruge en trafikinformatør (LIVE-ambassadører) i undervisningen af de ældste klassetrin. Færdselskontaktlæreren minder kommende klasselærere om muligheden. Klasselærerne indgår den konkrete aftale. Kampagner ABC – Alle Børn Cykler Pas på de små i trafikken (skolestart) Eleverne skal deltage i undervisningstiden i kampagnen ”ABC - Alle Børn Cykler” i september måned hvert år arrangeret af Dansk Cyklist Forbund. Kampagnens mål er, at få eleverne og også gerne deres forældre til at vælge sundere og sjovere trafikvaner. Skolen bakker op om og deltager aktivt i skolestartskampagnen ”Pas på de små i trafikken”. Hedelyskolens trafikpolitik

13 Hedelyskolens trafikpolitik
Emne Handling Ressourcer til færdsels-undervisningen Skolen har en færdselskontaktlærer, men det påhviler også den enkelte klasselærer at integrere færdselsundervisningen på de enkelte klassetrin. Der er mulighed at deltage på et af Rådet for Sikker Trafiks kurser. TRAFIKAFVIKLING > UNDERVISNING > VOKSNE SOM ROLLEMODELLER > SAMARBEJDE > Hedelyskolens trafikpolitik

14 Hedelyskolens trafikpolitik
6. Voksne som rollemodeller Emne Handling Skolens ansatte: • Sikker kørsel • Cykelhjelm • P-pladsen • Fodgængerfeltet Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt mm.). Biler skal parkeres på P-pladserne. Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen, skal benytte fodgængerovergangene. Ansatte opfordres til at bruge cykelhjelm, hvis de kører på cykel til og fra skole. Forældrene: • Fart • Seler • Afsætning • Skolepatrulje Mål for undervisningen skal opnås i et samarbejde mellem forældre og skole. Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag – uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gør eller siger, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt. Derfor forventer vi, at: • De voksne følger færdselsloven • De voksne bruger de af skolen anviste af- og pålæsningspladser På forældremøder indgår skolen i en dialog om forældrenes og medarbejderne rolle som ’de gode eksempler’. Skolen vil fra tid til anden følge op på problemstillinger i relation til trafik-politikken. Materiale og argumenter findes på . Hedelyskolens trafikpolitik

15 Hedelyskolens trafikpolitik
Voksne som rollemodeller Emne Handling Skolens ældste elever: • Store og små sammen • Forbilleder Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever. TRAFIKAFVIKLING > UNDERVISNING > VOKSNE SOM ROLLEMODELLER > SAMARBEJDE > Hedelyskolens trafikpolitik

16 Hedelyskolens trafikpolitik
7. Samarbejdet om sikker skoletrafik Skolen erkender, at det er nødvendigt med Som i mange andre af skolens arbejdsområder I forbindelse med færdselsundervisning / et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. er det af væsentlig betydning med de rigtige -opdragelse ser vi følgende samarbejdspartnere: samarbejdspartnere – både internt og eksternt. • Forældre (cyklistprøve, skolepatrulje) Derfor vil skolen både være initiativtagere • Politiet (cyklistprøve, lygtekontrol, undervisning) og deltagere i en lang række relevante sammenhænge. Emne Handling Forældrene Skolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra. Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden. Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, de skal vedligeholde børnenes cykler samt opfordre børnene til at benytte cykelhjelm både til og fra skole samt i fritiden. Politiet Skolen har kontakt til politiet, som deltager i samarbejdet og i undervisningen. Så vidt muligt deltager politiet i undervisningen i: • 6. kl. (cyklistprøven) • 8. kl. (om holdninger, alkohol, bilkørsel, fremtid) Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer at kontakten er etableret. Den enkelte klasselærer følger selv op med konkrete aftaler. Færdselskontaktlæreren fungerer som kontaktperson i forhold til eventuelle nye politibetjente m.h.t. velkomst og praktisk introduktion til skolen. Skolen har mulighed for at kontakte Københavns Politi/DKA Kaspar Teatret . Det er et dukketeater, der lærer børn om trafik. Målgruppen er klasse Politikredsen afholder hvert år møder, hvor skolen deltager. Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed. Hedelyskolens trafikpolitik

17 Hedelyskolens trafikpolitik
Emne Handling Kommunen Skolen deltager i kontaktmøder med Greve Kommune. Skolen og klasselæren står for uddeling af TRYG-fondens reflekser. Lokalområdet • Der bør laves en plan for P-pladser/ af- og påsætning ved og omkring skolen, der tager højde for alle trafikanter, især gående og cyklende. TRAFIKAFVIKLING > UNDERVISNING > VOKSNE SOM ROLLEMODELLER > SAMARBEJDE > Hedelyskolen Dønnergårds Alle Greve Tlf Fax Hedelyskolens trafikpolitik


Download ppt "Trafikpolitik Hedelyskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google