Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foto: Mads Danquah.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foto: Mads Danquah."— Præsentationens transcript:

1 Foto: Mads Danquah

2 INDHOLD Fakta Fokus Forældre Tilmelding / bestilling Mere info
Tid, sted, pris, gruppering, proviant , toiletforhold og aktiviteter Fokus Klima Forældre Kom på besøg eller tag på lejr Tilmelding / bestilling Forberedelse og materialer Mere info Ledermanual, nyhedsbrev og hjemmeside

3 TID & STED Stevninghus, Kliplev, Sønderjylland, Juli 2009
Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Forlejr juli Lejr juli Efterlejr juli Forlejren er der hvor alle lejrens basisting bygges op: Toiletter, madudlevering, affaldsindsamling, el og vvs, kantiner osv. Lejren er der hvor det hele sker! Vi er mange, vi er på aktiviteter, vi laver mad sammen og vi møder nye spejdervenner. Hjælpere bryder alle toiletter, kantiner, el og vvs ned igen og rydder op. Minilejr / halv lejr juli Minilejr er for spejdere i alderen 6-10 år som ikke vil med på en hele lejren. Der vil være samme muligheder for aktiviteter , som for de der er med på hele lejren.

4 PRIS For deltagere Hele lejren Pris 1600 kr.
- inklusiv transport ( juli) Halv lejr Pris 1150 kr. - inklusiv transport ( juli) Kasseren kan søge tilskud til lejren fra jeres kommune

5 PRIS For hjælpere Forlejr 50 kr. pr. dag Max. 200 kr.
Lejr Min. for 5 dage 750 kr. Herefter 100 kr. pr. dag Max kr. Efterlejr 0 kr. pr. dag. Udholdenhedspræmie for at blive til lejren er ryddet: 350 kr. Betaling ved fuld pakke Forlejr 200 kr. Blå Sommer 1150 kr. Retur for udholdenhed   – 350 kr. I alt 1000 kr.

6 GRUPPERING Regioner bor sammen i underlejre, men man bor ikke nødvendig-vis ved siden af grupper fra sin egen division.

7 GRUPPERING Vi skal bo i regioner fordi:
Både spejdere og ledere kan danne netværk med grupper, som det er nemt at besøge og lave aktiviteter med efter lejren. Vi kan arrangere fælles transport og dermed spare CO2. Dem der arrangerer underlejren bor i regionen. De kan komme ud på ledermøder mv. og fortælle om lejren.

8 PROVIANT Kød udleveres til hver gruppe, efter hvor mange personer gruppen har tilmeldt lejren. Alt andet tager I selv i store selvbetjeningssupermarkeder, som vil bugne af mad. Der kommer opskrifter til inspiration hver dag. Planlægger I en gourmetaften bør særlige ingredienser som f.eks. safran og snegle på dåse medbringes hjemmefra. På Blå Sommer 2009 bliver der en gratis frugtordning og vi skal have masser af grøntsager. Foto: Mads Danquah

9 TOILET OG BAD Toiletter Varmt bad Hygiejne
Et af de nye tiltag på Blå Sommer er, at der flere steder vil være vandskyllende toiletter. Resten af lejrens toiletter vil være almindelige festivaltoiletter. Varmt bad Det vil være muligt for alle, at købe sig til et varmt bad, blot skal man gå lidt efter det, og måske stå i kø. Hygiejne På Blå Sommer tilstræbes der en fornuftig hygiejnisk standard. Derfor skal vi alle hjælpe til med rengøringen af toiletterne, for at sikre at toiletterne altid er rene og behagelige.

10 AKTIVITETER Sign ind Drop ind Zap ind
For alle aldersgrupper gælder det, at der er tre typer af aktiviteter på Blå Sommer: Sign ind Drop ind Zap ind

11 AKTIVITETER Sign ind Aktiviteter, som man tilmelder sig hjemmefra, og hvor man deltager i en hel aktivitetsperiode. Her er der aldersopdelte dage og hele døgn med aktiviteter, der dog strækker sig over mere end en aktivitetsperiode.

12 AKTIVITETER Drop ind Aktiviteter, der varer en hel aktivitetsperiode, men hvor man ikke skal have tilmeldt sig hjemmefra.

13 AKTIVITETER Zap ind Aktiviteter, der har en fleksibel varighed, og hvor man kan deltage efter lyst og behov. Det kan være kasseaktiviteter, man kan hente ned på lejrpladsen, når man vil have en lidt stille aktivitet eller det kan være et stort rollespil, som alle kan deltage i, der varer helt fra åbningen af lejren til slutningen af lejren.

14 AKTIVITETER Planlægning
Det er en god ide at gøre plads til de 3 aktivitetstyper i sit program, da det giver mulighed for fleksibilitet under lejren. Husk også at indlægge friperioder, både til bare at holde fri og til at lade sig inspirere til at deltage i Drop ind og Zap ind aktiviteter. Ved en del aktiviteter skal spejdernes ledere deltage sammen med spejderne for at aktiviteten kan gennemføres.

15 AKTIVITETER Særligt for de 6-10-årige
Der er aktiviteter for de 6-10-årige under hele Blå Sommer. Lørdag d. 18. juli vil der være et fælles dagsarrangement for alle lejrens 6-10-årige, så vi anbefaler, at I ikke lægger forældrebesøg den dag. Det fælles dagsarrangement hedder ”Jagten på spejderånden” og vil indeholde: Find spejderånden ved hjælp af dine sanser. Få større forståelse for spejderånden og loven, og hvordan de kan bidrage til at holde sig selv og verden sund. Oplev spejderånden ved store ”sus-oplevelser” - som kun kan lade sig gøre når vi er rigtig mange.

16 AKTIVITETER & UDDANNELSE
Særligt for de årige PLan-døgn Blå Sommer 2009 har taget det bedste fra PLan-kurserne og sammensat et intenst døgn, PLan-døgnet. PLan-døgnet bliver med fokus på forløbstanken, patruljeliv, patruljeledelse, desuden er det en enestående måde, at få en masse nye spejdervenner på og opleve en helt masse. Der bliver ét PLan-døgn for de årige (uden overnatning) fredag d. 17. juli og ét for de årige (med overnatning) lørdag d. 18. juli til søndag d. 19. juli. Desuden vil blive holdt en fed fest efter PLan-døgnet, for hver af de to aldersgrupper .

17 AKTIVITETER & UDDANNELSE
Særligt for de årige Der bliver masser af aktiviteter for de årige: seniordøgn, mulighed for at deltage på kursusmoduler for ledere og projektledelseskursus. Senior-døgn d. 19. – 21. juli - Nat-aktivitet med oplevelser og udfordringer. - Kurser om at have et godt liv i klanen. - Seniorfest. Uddannelse - Uddannelsesmarked med valgfrie moduler og modulforløb. Projektlederkursus for seniorer - Kompetencegivende kursus for seniorer. Husk at give plads til at seniorerne kan være seniorer og tag gerne en snak om det i gruppen inden lejren.

18 AKTIVITETER & UDDANNELSE
Særligt til ledere Der er en masse af fleksible moduler og modulforløb med mulighed for at prøve det hele af i praksis. Kæmpe uddannelsesmarked med valgfrie moduler Forskellige modulforløb - For eksempel: Modulforløb i spejderloven gennem lejrliv for de yngstes ledere. Husk at planlægge ugeprogrammet, så alle ledere i gruppen får adgang til at deltage i uddannelse.

19 UGEPROGRAM Tilmeldingssystemet og aktivitetstilmeldingssystemet gør det muligt at tilmelde både grupper og enkelte spejdere til aktiviteter. Derfor kan lederne udskrive et personligt ugeskema til hver enkelt spejder. Det personlige ugeskema er inddelt i 24 timer, da nogle aktiviteter ligger aften og nat. Et eksempel på et overordnet ugeskema for en spejder på 11 år kunne være: Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Morgen Vækning/ morgen-mad Lejr-opbygning PLan døgn Zap ind aktiviteter Besøgsdag Fra affald til natur Vestas Vind Labora-torium Ole Henriksen Wellness Hjemrejse Ankomst/ lejr-opbygning Frokost-pause Tovværk / rebslag-ning Gps geochacing Drop ind aktiviteter Lejrned-brydning Aftensmad Aften Åbning Lejrbål i gruppen Afslutning

20 KLIMA I FOKUS Lejren sætter fokus på klima og miljø
Klima og miljø vil i høj grad kunne ses i lejrens aktiviteter. Også under planlægningen af Blå Sommer fylder klima og miljø meget, og der er i alle dele af lejrens planlægning lagt vægt på at vælge miljørigtige løsninger. Bl.a. gør det en forskel at en stor del af deltagerne skal til lejren i tog frem for i busser og biler. For den enkelte spejder betyder det at vi hjælpes ad med at gøre hvad vi kan for at begrænse lejrens CO2 forbrug. Foto: DDS arkivfoto

21 KLIMA I FOKUS Sæt selv fokus på CO2 udslip i gruppen Plant et træ
Forud for lejren opfordres I til at plante et træ pr. medlem i gruppen der deltager på Blå Sommer for at være med til at sætte fokus på at nedbringe lejrens samlede CO2 udslip. Mere information kan snart findes på dds.dk/blaasommer. Foto: Andreas Tolstrup Laursen

22 KOM PÅ BESØG Forældre, søskende, bedsteforældre, onkler og tanter og alle andre nysgerrige er velkomne på besøg på Blå Sommer. Det er muligt at besøge lejren alle dage fra fredag d. 17. juli til tirsdag den 21. juli. Grupperne opfordres til selv at aftale med forældregruppen, hvornår de vil have besøg. Information om besøg, parkering, madbilletter mv. kan I finde på dds.dk/blaasommer > Praktisk info > Gæster > Forældrebesøg.

23 KOM PÅ BESØG Transport Parkering Madbilletter
Af hensyn til klimaet opfordrer vi alle besøgende til at tage toget. Lejren arbejder på en rabataftale med DSB. Parkering For de der vælger at tage bilen vil der være en afgift for at parkere. Ønsker man at køre, opfordres I til at arrangere fællestransport, for at støtte lejrens fokus på klima og minimalt CO2 forbrug. Madbilletter Det vil være muligt at købe parkerings- og spisebilletter hjemmefra via internettet med en rabat.

24 TAG PÅ LEJR Vil du gerne være tæt på dit barn på lejren,
så kan du være hjælper og f.eks. melde dig til….. At lave aktiviteter At udlevere mad At snitte salat At udlevere plaster eller yde førstehjælp At være brandvagt At lave el- eller vvs-installationer ………….og meget, meget andet

25 FOROPGAVE DM i Blå Energi på Blå Sommer 2009
Opfind den bedste og mest bæredygtige tilføjelse til jeres lejrplads… og vind anerkendelse og beundring hos de andre lejrdeltagere på Blå Sommer … samt fede spejderpræmier! Mere information kan snart findes på dds.dk/blaasommer. Konkurrence

26 MATERIALER I grupperne kan I bestille materialer som I måtte have brug for til jeres lejrplads. Det kan f.eks. være ekstra rafter eller brandspande. Varebestillingen foregår via dds.dk/blaasommer > Praktisk info > Materialebestilling.

27 LEDERMANUAL Der bliver lavet en ledermanual, som gruppen kan bruge under lejren, til at finde ud af alt det praktiske, for eksempel: Caféernes åbningstider Hvordan finder man lejrhospitalet Sådan fungerer affaldssorteringen Etc.………. Hver gruppe vil få udleveret en mappe til ledermanualen på fordagen for ledere den 28. eller 29. marts. Selve indholdet printes fra dds.dk/blaasommer et par uger forud for lejren. Det I ikke kan finde i ledermanualen vil I kunne finde i lejrens informationer.

28 NYHEDSBREV Følg med i lejrens udvikling og tilbud
Frem til lejren udsender Blå Sommer nyheder ca. hver anden uge. Tilmeld dig Nyhedsbrevet på forsiden af Blå Sommers hjemmeside dds.dk/blaasommer, og vær konstant opdateret med det sidste nye. I første nyhedsbrev kunne man bl.a. læse om: Besøgsdag Lejravisen Proviantsystemet Hjælpertilmelding Hent tidligere udsendte nyhedsbreve her: dds.dk/blaasommer > Praktisk info > Dokumenter > Nyhedsbreve.

29 MERE INFORMATION Følg med på dds.dk/blaasommer
Her kan du blandt meget andet finde information om: Fakta og informationer om både småt og stort – aktiviteter, mad, praktiske forhold osv. osv. Muligheder for at blive hjælper. Muligheder for at få en venskabsgruppe. Underlejrhjemmesider Her kan du for eksempel finde information om: Hvem der leder underlejren. Hvornår der er før-lejr-arrangementer for underlejren. Hvor mange der er tilmeldt fra din region. Ledige jobs i underlejren. Facebook grupper for underlejren.

30 VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!


Download ppt "Foto: Mads Danquah."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google