Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor er Gud? Hvor bor han? Hvor er der plads til ham?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor er Gud? Hvor bor han? Hvor er der plads til ham?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor er Gud? Hvor bor han? Hvor er der plads til ham?
Hvorfor stødte astronauterne ikke på ham?

2 Videnskaben ved ikke alt!
Videnskaben har jo sit udspring fra de gamle alkymister og troldmænd. Selv om videnskaben hævdes at være ”eksakt” (at man kun tror på ting der er bevist). Så har man jo taget fejl. Nogle eksempler kunne være det at man troede at: ”Jorden er flad” ”Jorden er centrum i Universet” ”Kunne opstå liv af dødt kød” ”Atomer er udelelige” (ordet atom betyder på græsk udelelig”)

3 Begrænsede muligheder
Vi er jo så vante til at alting drejer sig om os mennesker, så det var bare naturligt, at Jorden var centrum i Universet. Men med bedre redskaber, kom også mere sandfærdige svar. Så det at vi kikker ud fra vores egen navle, begrænser i stor udstrækning vores viden. Vores opfattelse af tid og rum er stadig meget begrænset, måske især fordi vi opfatter alting omkring os hovedsagelig i to dimensioner, og med lidt besvær i tre.

4 Begrænset viden Der er mange ting vi ikke kan give svar på ud fra videnskaben, f.eks. er teorien om sorte huller udledt efter Albert Einstein´s relativitets teori. Men vi magter ikke at beskrive fænomenet, bl.a. fordi vi ”ikke kan se det”... I virkeligheden er vi nok at sammenligne med Teen agers, der tror de ved alting, når man så spørger dem 5 år senere om hvor kloge de var som 15 årrige, så kan de godt se forskellen. Videnskaben i dette århundrede ved klart mere end for 100 år siden, men … de har ikke svar på alt.

5 Om ubevidste begrænsninger
Prøv at forestille dig at du er et to dimen-sionalt væsen (som de to på billedet). Du kan kun se i to retninger, IKKE op eller ned. Der betyder at den blå og røde ikke kan se hinanden på grund af stregen, ja de har ikke engang en mistanke om at de eksisterer. Den røde kan ved at tage en tur rundt, finde ud af at den grønne spærring er cirkelrund. Så den har altså en ringformet verden, og spekulerer på om ”der er liv derude”? Den blå oplever bare at verden stopper ved den grønne barrierer, og spekulerer på om ”der er liv derude”?

6 Så husk lige denne sætning til senere:
Men vi ved bedre! Os der kan bevæge os i en tredje dimen-sion kan selvfølgelig se både den røde og den blå, lige som vi kan vælge at løfte f.eks. den røde over den grønne grænse og sætte den på besøg hos den blå Selv om den blå ikke kan se den røde før den rammer fladen. Personen kan den heller ikke se, kun et omrids af fodsålen. Så husk lige denne sætning til senere: Et væsen med adgang til en ekstra dimension kan overskride en hvilken som helst grænse for lavere antal dimensioner.

7 Nu lidt matematik Et isoleret tal uden benævnelse har ingen værdi, henviser bare til et punkt på tallinien. Et mængdetal beskriver afstanden mellem to punkter på tallinen, den er altså opbygget af en masse punkter, og kan f.eks. beskrive en længde. Et areal beskriver noget der går i to retninger (dimensioner), en flade. Man kan sige at fladen er opbygget af en masse parallelle linier.

8 …mere matematik Et rumfang går så nu i tre retninger, en beholder. Man kan sige at rumfanget er opbygget af en masse flader (en kube har f.eks. 6 flader) Det vi har lært indtil nu er at hver gang vi forøger potensen med 1 (altså en ekstra dimension), så får vi et legeme med en anden fremtræden og som er opbygget af forrige dimensions elementer (f.eks. et rumfang; der er opbygget af flader). Nu kommer gyseren: Hvad får man når man sætter m i 4. potens (m4), ja vi kan umuligt forestille os det. Men det må jo være noget der er opbygget af en masse rumfang, og selvfølgelig umulig at afbillede.

9 Så vores næste læresætning er altså:
…matematik afrunding Se nu er vi jo nået til den fjerde dimension, men der er intet i matematikken der taler imod, at der kan være et uendeligt antal af dimensioner, m3..m4..m5..m6..m7 o.s.v. Nogle videnskabsmænd omtaler tiden som den 4. dimension, det er absolut ikke sandt. (som min gamle matematiklærer sagde det: ”man kan ikke blande pære og bananer”) i vores tilfælde meter og sekunder. Så vores næste læresætning er altså: Ifølge matematikken kan der altså være et utal af dimensioner.

10 midlertidig konklusion
1) Ifølge matematikken kan der altså være et utal af dimensioner. 2) Et væsen med adgang til en ekstra dimension kan overskride en hvilken som helst grænse for lavere antal dimensioner. Så rent videnskabeligt er der ingen hindring for at Gud kan eksisterer. Han kan f.eks. leve i en anden dimension, og kan derfor sidde lige ved siden af dig uden at du kan se ham, men han kan følge dig (som manden med de blå/røde skabninger kan se og høre begge). Afstande er ingen hindring for ham, da han kan ”skyde genvej” i sin egen dimension (som manden med de blå/ røde skabninger kan flytte dem forbi den grønne streg). Og der ér mange ting videnskaben ikke har svar på endnu, om sorte huller, mange af kræfterne i Universet o.s.v.

11 Han bor altså tæt på dig. Konklusionen
Var det så svaret? Nej det var bare for at bevise hvor tåbeligt det vil være at sige at ”vi kan ikke finde Gud”. Bibelen siger i salme 33:13: Fra himmelen har Jehova skuet; han har set alle menneskesønnerne. Bibelen siger også at Gud er en ånd, altså af en helt anden natur, og bor altså i et andet slags område (et åndeligt). Derfor hvis du skulle beskrive (over for menneskene for 2000 år siden) at Gud godtnok er her, men de kan ikke se ham, så ville langt væk, nok også blive til noget ”ude mellem stjernerne”. Så Gud kan altså være allestednærværende, se/høre os alle og reagere prompte (som han gjorde med Daniel (Daniel 9:21-23)) uden at vi kan se/opfatte ham. Han bor altså tæt på dig. Se bogen: Indsigt, bind1 side 910 ”Himmel”


Download ppt "Hvor er Gud? Hvor bor han? Hvor er der plads til ham?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google