Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013 1."— Præsentationens transcript:

1 Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013 1

2 Indhold 1.Baggrund og formål 2.Undersøgelsesdesign 3.Resultater Agenda 2

3 Baggrund og formål 3

4 Baggrund Fynsk Erhverv ønsker at gennemføre en undersøgelse af fynboernes holdning til den fynske infrastruktur med særlig vægt på tilgængeligheden af Odense centrum som følge af den politiske beslutning om lukning af Thomas B. Thriges gade. Formål Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvad fynboerne mener om den kommende byudvikling i Odense centrum heriblandt lukningen af Thomas B. Thriges gade, og hvad det betyder i forhold til trafikken og forretningslivet. Derudover ønskes der en afdækning af den fynske infrastruktur i forhold til, hvor attraktivt det er at bo og arbejde på Fyn. Baggrund og formål 4

5 Undersøgelsesdesign 5

6 6

7 Metode Undersøgelsen er gennemført som CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) via M3 Panelet i Danmark. Målgruppe Personer 18 år eller ældre, som er bosiddende på Fyn. Interviews Der er gennemført 1.000 interviews i målgruppen i perioden den 14.-19. juni 2013. Undersøgelses -design 7

8 Ved offentliggørelse af resultaterne af undersøgelsen skal M3 Research A/S angives som kilde. Samtidig skal M3 Research A/S inden offentliggørelse af resultater fra undersøgelsen godkende om fakta er korrekt gengivet i materialet. Det materiale, som påtænkes offentliggjort, bedes således sendes til Client Service Manager Claus Gersdorff på e-mail CG@M3Research.com.CG@M3Research.com Det skal understreges, at M3 Research A/S behandler alt materiale 100% fortroligt i forbindelse med dette projekt, som med alle andre projekter, som M3 Research A/S gennemfører for vores kunder.” Undersøgelses -design 8

9 Resultater 9

10 Q5: Bliver Odense centrum mere eller mindre attraktiv som indkøbssted sammenlignet med i dag? 10

11 Mere end hver 3. fynbo mener, at Odense centrum bliver meget mere/mere attraktiv som indkøbssted. Bliver Odense centrum mere eller mindre attraktiv som indkøbssted sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 11

12 Halvdelen af dem der bor i Odense centrum mener, at Odense centrum bliver meget mere/mere attraktiv som indkøbssted. Blandt dem der ikke bor i Odense centrum er der 32%, der mener dette. Bliver Odense centrum mere eller mindre attraktiv som indkøbssted sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 Centrum = 5000, 5100 og 5230 12

13 Q6: Mener du, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag? 13

14 Hver anden fynbo mener, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver lidt eller meget forringet, sammenlignet med i dag. Mener du, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 14

15 Knap hver anden af de, der bor i Odense Centrum mener, at tilgængeligheden bliver lidt eller meget forringet. Mener du, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 15

16 Uanset alder, mener fynboerne, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver lidt eller meget forringet sammenlignet med i dag. Dog tilkendegiver de ældre på 60+ år i større udstrækning, at tilgængeligheden bliver meget forringet. Mener du, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 16

17 Over halvdelen af dem, der har bil i husstanden, mener i højere grad, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver lidt eller meget forringet – sammenlignet med de der ikke har bil i husstanden. Mener du, at tilgængeligheden til Odense centrum bliver forbedret eller forringet sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 17

18 Q7: Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag? 18

19 En stor andel af fynboerne tror, at deres indkøbsmønster i Odense centrum vil blive det samme som i dag. Ca. en fjerdedel tror at de besøge Odense centrum sjældnere. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 19

20 Ca. en fjerdedel af dem der bor i Odense centrum, tror at de vil besøge Odense centrum oftere, mens 28% af dem der bor udenfor Odense centrum tror, at de vil besøge Odense centrum sjældnere. Base: n= 1.000 Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag? 20

21 Jo ældre man er, desto sjældnere vil man besøge Odense centrum. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 21

22 Dem der ingen bil har vil oftere besøge Odense centrum end dem der har bil. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive sammenlignet med i dag? Base: n= 1.000 22

23 Q8: Hvad er årsagen til, at du sjældnere vil besøge Odense centrum? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum) 23

24 Udfordringer med tilgængeligheden og parkeringsforhold vil holde borgerne fra Odense centrum Base: n= 260 Hvad er årsagen til, at du sjældnere vil besøge Odense centrum? 24

25 Blandt borgerne i centrum, der ændrer sit indkøbsmønster til sjældnere at handle i centrum, tilkendegiver hver tiende, at det bliver nemmere at handle i indkøbscenter. Base: n= 260 Hvad er årsagen til, at du sjældnere vil besøge Odense centrum? 25

26 Q9: Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum) 26

27 Dem der mener, at de vil besøge Odense centrum sjældnere vil i højere grad foretage deres indkøb i lokalområdet og Rosengårdcentret. Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture? Base: n= 260 27

28 Hovedparten af dem der bor i Odense centrum og som vil besøge Odense centrum sjældnere ifm. indkøbsture vil i højere grad foretage deres indkøb i Rosengårdcentret. Derudover også i lokalområdet og andre steder i Odense. Base: n= 260 Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture? 28

29 Q10: Hvad er afgørende for dig, når du skal vælge, hvor du foretager dine indkøbsture? 29

30 For halvdelen af fynboerne er gratis parkering, parkering tæt på indkøbssted og tilgængelighed via egen bil afgørende, når de skal vælge, hvor de foretager deres indkøbsture. Base: n= 1.000 Hvad er afgørende for dig, når du skal vælge, hvor du foretager dine indkøbsture? 30

31 For dem der bor udenfor centrum er tilgængelighed og parkering afgørende for hvor de foretager deres indkøb. Base: n= 1.000 Hvad er afgørende for dig, når du skal vælge, hvor du foretager dine indkøbsture? 31

32 Q11: I hvilken grad tror du, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker? 32

33 45% af fynboerne tror slet ikke eller i lille grad, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker. Base: n= 1.000 I hvilken grad tror du, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker? 33

34 Blandt dem, der bor i Odense Centrum, er der 42 %, der slet ikke eller i lille grad tror, at byudviklingsprojektet vil påvirke omsætningen i byens butikker. I hvilken grad tror du, at byudviklingsprojektet vil skabe mere omsætning i Odense centrums butikker? Base: n= 1.000 34

35 Q12: Byudviklingsprojektet påbegyndes medio juli 2014, hvor Thomas B. Thriges Gade som nævnt lukkes for biltrafik og forventes at være færdiggjort omkring år 2020. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive i byggeperioden sammenlignet med i dag? 35

36 Over en tredjedel af fynboerne mener, at de sjældnere vil besøge Odense centrum under byggeperioden. Base: n= 1.000 Byudviklingsprojektet påbegyndes medio juli 2014, hvor Thomas B. Thriges Gade som nævnt lukkes for biltrafik og forventes at være færdiggjort omkring år 2020. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive i byggeperioden sammenlignet med i dag? 36

37 38% af dem der bor udenfor Odense centrum mener, at de sjældnere vil besøge Odense centrum under byggeperioden. Base: n= 1.000 Byudviklingsprojektet påbegyndes medio juli 2014, hvor Thomas B. Thriges Gade som nævnt lukkes for biltrafik og forventes at være færdiggjort omkring år 2020. Hvordan tror du, at din husstands indkøbsmønster vil blive i byggeperioden sammenlignet med i dag? 37

38 Q13: Hvad er årsagen til, at du i byggeperioden vil besøge Odense centrum sjældnere? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum) 38

39 Årsagerne til man vil besøge Odense centrum mindre er, at det er besværligt/uoverskueligt, man handler lokalt eller det er nemmere at tage i et indkøbscenter. Base: n= 352 39

40 Q14: Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture i byggeperioden? (hvis svar: vil sjældnere besøge Odense centrum) 40

41 69% af dem der vil besøge Odense centrum sjældnere i byggeperioden, vil i højere grad foretage deres indkøb i lokalområdet. 65% vil i højere grad foretage deres indkøb i Rosengårdcentret. Base: n= 352 Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture i byggeperioden? 41

42 Hovedparten af dem der bor i Odense centrum og som vil besøge Odense centrum sjældnere ifm. indkøbsture vil i højere grad foretage deres indkøb i Rosengårdcentret i byggeperioden. Hvor vil du i højere grad foretage dine indkøbsture i byggeperioden? Base: n= 352 42

43 Q15 : Hvis det er muligt i byggeperioden at have en såkaldt sivegade med langsom kørsel, hvor biler kun må køre med stærkt nedsat hastighed og under hensyntagen til cyklister og fodgængere, hvor god eller dårlig idé synes du, det er? 43

44 Knap halvdelen af Fynboerne mener, at det er en meget god eller god idé med en sivegade med langsom kørsel i byggeperioden. Base: n= 1.000 Hvis det er muligt i byggeperioden at have en såkaldt sivegade med langsom kørsel, hvor biler kun må køre med stærkt nedsat hastighed og under hensyntagen til cyklister og fodgængere, hvor god eller dårlig idé synes du, det er? 44

45 Blandt borgerne i Odense centrum er det knap halvdelen, der mener, at det er en meget god eller god idé med en sivegade i byggeperioden. Base: n= 1.000 Hvis det er muligt i byggeperioden at have en såkaldt sivegade med langsom kørsel, hvor biler kun må køre med stærkt nedsat hastighed og under hensyntagen til cyklister og fodgængere, hvor god eller dårlig idé synes du, det er? 45

46 Q16 : I hvilken grad går du ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik? 46

47 Knap halvdelen af fynboerne går kun i lille grad eller slet ikke ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum med en lukning af Thomas B. Thriges Gade. Base: n= 1.000 I hvilken grad går du ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik? 47

48 Blandt dem, der bor i Odense Centrum, er der 40% der i lille grad eller slet ikke går ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik. Base: n= 1.000 I hvilken grad går du ind for gennemførelsen af byudviklingsprojektet i Odense centrum, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik? 48

49 Q17 : Mener du, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler og sikre, at bilerne fortsat har adgang, når byudviklingsprojektet står færdigt? 49

50 Knap to tredjedel af Fynboerne foretrækker, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om, at lukke Thomas B. Thriges Gade og sikre fortsat adgang for biler, når byudviklingsprojektet står færdigt. Base: n= 1.000 Mener du, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler og sikre, at bilerne fortsat har adgang, når byudviklingsprojektet står færdigt? 50

51 59% af dem, der bor i Odense Centrum, foretrækker fortsat passage på Thomas B. Thriges Gade – enten i form af en tunnel eller en grøn boulevard, når byudviklingsprojektet står færdigt. Base: n= 1.000 Mener du, at Odense Byråd skal ændre beslutningen om at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler og sikre, at bilerne fortsat har adgang, når byudviklingsprojektet står færdigt? 51

52 Q19 : Når byudviklingsprojektet står færdigt, i hvilken grad tror du, at du vil lade bilen stå og i stedet anvende den kollektive trafik (inklusiv den kommende letbane) ved indkøbsture til Odense centrum? (hvis man har bil) 52

53 Over halvdelen vil slet ikke – eller kun i lille grad lade bilen stå og anvende kollektiv trafik ved indkøbsture til Odense centrum. Når byudviklingsprojektet står færdigt, i hvilken grad tror du, at du vil lade bilen stå og i stedet anvende den kollektive trafik (inklusiv den kommende letbane) ved indkøbsture til Odense centrum? Base: n= 869 53

54 Mange fynboer uden for Odense centrum er slet ikke villige til at lade bilen stå ved indkøbsture i Odense Centrum. Når byudviklingsprojektet står færdigt, i hvilken grad tror du, at du vil lade bilen stå og i stedet anvende den kollektive trafik (inklusiv den kommende letbane) ved indkøbsture til Odense centrum? Base: n= 869 54

55 M3 Research A/S Kristen Bernkowsgade 1 1264 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 70 70 17 18 URL : www.m3research.com E-mail: info@m3research.com M3 Research A/S Londongade 4 5000 Odense C Denmark Tlf.: +45 70 70 17 18 URL : www.m3research.com E-mail: info@m3research.com M3 Research AB Birger Jarlsgatan 50 114 85 Stockholm Sweden Tlf.: +46 723 28 94 22 URL : www.m3research.com E-mail: info@m3research.com M3 Research OY Yrjönkatu 34 A 12 FI-00100 Helsinki Finland Tlf.: +35 8 50 349 7543 URL : www.m3research.com E-mail: info@m3research.com Request for quotation: rfq@m3research.com


Download ppt "Fynske infrastrukturforhold Fynsk Erhverv Den 26. juni 2013 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google