Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremlæggelse ernæringsgruppen (BK)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremlæggelse ernæringsgruppen (BK)"— Præsentationens transcript:

1 Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK)
Did you feed your patient today?

2 PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland
Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde frem til den bedste sygepleje indenfor udvalgte områder: tryksår, konfusion, UVI / kateteranvendelse, rehabilitering og ernæring

3 Ernæring Tidligere gruppearbejde: Fokuseret spørgsmål:
Bliver elektive hoftealloplastikpatienter tilstrækkeligt ernæret (energi og protein)? Under indlæggelse Efter udskrivelse

4 Accelerede operationsforløb
Vi kender begrebet accelererede operationsforløb, Henrik Kehlet RH Vi har haft undervisning på temadag i vores afdeling, har læst artikler om det…

5 Accelerede operationsforløb
Postoperativt tillades almindelig kost fra operationsdagen, hvilket ikke giver anledning til problemer (Lewis 2009). Postoperativt bør der foretages en kostvurdering af patientens protein- og energiindtag. Efter operationen er det vigtigt at patientens protein og energi indtag er sufficient, da det har betydning for sårheling og patientens evne til at gennemføre træning. Derfor bør proteindrikke tilbydes som supplement til almindelig kost og drikke. Undersøgelser har vist, at proteintilskud postoperativt har betydning for forebyggelse af mindre kirurgiske komplikationer uanset den præoperative ernæringstilstand (Smedeley 2004). Tidlig mobilisering, ernæringstilskud og tilstrækkelig smertebehandling reducerer indlæggelsestiden (Henriksen , DiFronzo 2003). (Fra perioperativ enheds hjemmeside, om hoftealloplastik) Der ligger anbefalinger som beskriver på patientkategori og på sygeplejeområde, eks. ernæring til hoftealloplastikker.

6 Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)
Vi ville lave undersøgelse af 20 hoftealloplastikpatienter i DK og 20 patienter i Sverige Højde Vægt (ved indlæggelse, ved udskrivelse, efter 14 dage) Kostregistrering (0., 1., 2. dag) Hvor længe faster patienten? Vores egen undersøgelse. Vi valgte de elektive patienter da det var den patientkategori som var repræsenteret i både DK og S i ernæringsgruppen. Vi var ikke i tvivl om at der ville være mere ”kød på” at arbejde med hoftealloplastikker.

7 Ernæringsundersøgelse
Undersøgelse i Næstved (20 patienter): 7 mænd og 13 kvinder 16/20 primær ernæringsscreening 1/20 sekundær screening Alder (gennemsnit 69) BMI (gennemsnit 29) Den ene som var sekundært screenet, var pga ´vægttab op til operation. Alder: 73, 79, 46, 71, 65, 83, 72, 73, 49, 73, 65, 80, 67, 71, 66, 61, 72, 68, 77, 78. Gennemsnitsalder: 69 år

8 Ernæringsundersøgelse
Energi (hvor mange har fået nok energi): 0. dag: 1/20 1. dag: 9/20 2. dag: 7/20 (5 udskrevet i løbet af dagen)

9 Ernæringsundersøgelse
Protein (hvor mange har fået nok protein): 0. dag: 0/20 1. dag: 6/20 2. dag: 5/20 (5 udskrevet i løbet af dagen)

10 Ernæring – faste / tørste
Hvor længe skal patienten faste: Retningslinje siger 6 timer Hvor mange patienter faster mere end 6 timer: 20/20 (8-14 timer) Hvor længe skal patienten tørste: Retningslinje siger 2 timer Hvor mange patienter tørster mere end 2 timer: 16/20 (2,5-8,5 timer)

11 Ernæring - opvågningsafdelingen
Personalet oplever en undren: Mange af vores elektive patienter giver udtryk for at de har hovedpine, kvalme og er meget sultne Uafhængigt af vores projekt.

12 Ernæring - opvågningsafdelingen
Artikel som har undersøgt effekt af henholdsvis glucose i.v. postoperativt og sød saft 2 timer præoperativt samt på opvågningen – viser at sukkerholdige drikke er bedst Konference for opvågningsspl. – hvor godt er timers regel implementeret (personalet har ikke implementeret den?, patienterne gradbøjer også reglen?)

13 Ernæring - opvågningsafdelingen
Laver egen undersøgelse: Hvornår får næste dags OP-patient dagens sidste måltid? Hvornår får næste dags OP-patient dagens sidste drikkevarer? Hvad og hvor meget får patienten at drikke til morgenmedicin? Hvilke overvejelser udløser det i afdelingen hvilket nr. patienten er (2-4-6 timers regel)? Hvor højt prioriteres det i afdelingen at patienten ikke tørster mere end 2 timer? På hvilken måde opdateres personalets viden og betydning heraf? Næste dags operationspatient får sidste måltid kl. 17? Næste dags operationspatient får drikke kl. 24 (senest) + lidt om natten – slut kl. 6 Vand til morgenmedicin. Det som er nok til at synke piller. Ingen overvejelser ift faste. Dog i.v. væske op kl. 10 til fastende patienter. Det prioriteres ikke at patienten ikke faster mere end 2 timer, da vi ikke har en fast aftale med anæstesi. Nogle gange ringer de og nogle gange ringer vi. Opdatering af viden – ved introduktion af personale.

14 Ernæring - opvågningsafdelingen
Overvejelser: Skal der være tilbud om mad på opvågningen? Skal patienterne tilbydes ekstra måltid om aftenen? Give sukkerholdig drikke…(præoperativt samt med det samme på opvågningen) Skal alle tilbydes noget kl. 6 om morgenen

15 Ernæring – brainstorm ideer
Faste og tørste regler på hjemmeside Gode ideer vedr. ernæring på hjemmeside (forbered små retter, opskrifter fra diætist, undgå vægttab lige før og efter opr.) Udlevere opskrift på proteindrik til INFO-møde Smagsprøve på proteindrikke til INFO-møde Danskergruppen samlet.

16 Ernæring – brainstorm fortsat…
Patienterne skal motiveres til selv at tage initiativ (sørge for at få 3 glas proteindrik pr. dag under indlæggelse) Væskekladde på alle patienter 0. og 1. dag (forudfyldt med 3 proteindrikke, som påmindelse for personalet…) Patienterne skal selv udfylde en seddel / have en reminder på stuen.

17 Proteindrikke Jeg havde i min undersøgelse en kostregistrering på 3 dage, hvor alt var opgivet…inkl. proteindrikke. Jeg fik hurtig en undren, da jeg sad og tastede ind i det elektroniske skema Tror I at patienterne fik proteindrikke hver dag?

18 Ernæringsundersøgelse
Proteindrikke – det får patienterne dagligt? 6/20 patienter har ikke fået proteindrik under indlæggelse (dvs. 30 %) 4/20 har fået 1 glas proteindrik 4/20 har fået 2 glas proteindrik 4/20 har fået 3 glas proteindrik 1/20 har fået 4 glas proteindrik 1/20 har fået 5 glas proteindrik Personalet mente at alloplastikpatienter får flere glas dagligt 50 % af patienterne har fået 0 eller 1 glas proteindrik under indlæggelsen. Det er det som er dokumenteret!

19 Ernæringsundersøgelse - proteindrik
Vi er begyndt at uddele smagsprøver til INFO-mødet Vi er begyndt at uddele opskrift på proteindrik til INFO-mødet Patienterne begynder at spørge efter det / det er noget de husker når vi nævner det Der er patient som har fortalt at der ikke var nok, hvorfor det kun var de nyopererede patienter som fik det den dag.

20 Ernæringsundersøgelse
Afdelingen bestilte 2 liter proteindrik 1 glas er 175 ml Vi har op til 18 alloplastikpatienter (dog sjældent) Hvis alle skulle have 2 glas dagligt er behovet 6,3 liter Hvis alle skulle have 3 glas dagligt er behovet 9,5 liter Det er jo ikke realistisk at nå at give 2-3 glas på 0. dagen En del patienter går hjem 2. dag om eftermiddagen, så de når heller ikke 3 glas denne dag.

21 Ernæringsundersøgelse - proteindrik
Præsentation af resultatet på personalemøde Der er mere fokus på at give patienterne proteindrik Der bestilles mere proteindrik nu Vi overvejer at sætte det fast på væskekladde som reminder Udarbejde skema til at have hos patienten (selv aktiv)

22 Fasteperioden Vi har aftalt møde med anæstesilægerne.
Vi er ved at opstarte fokusgruppe om ernæring (diætist, overlæge, sygeplejersker, SSA, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker) Vi undersøger mulige tiltag præoperativt (saft eller ”preop”) Opsøgende arbejde – hvad gør andre rundt omkring i landet…

23 Ernæringsundersøgelse (interview)
Vi ville undersøge følgende: Har patienten fået skr. Information, og har de læst den? Har patienten fået mdt. Information inden indlæggelsen? Ved patienten hvad ”proteinrig kost” er? Ved patienten hvad ”energirig kost” er ?

24 Interview… Kendskab til proteindrikke, herunder sygehusets tilbud
at de selv kan spørge efter det Hvilke typer der findes At man selv kan lave det Hvor man kan købe det At der kan gives tilskud

25 Interview… Ved patienten at man ikke skal tabe sig LIGE INDEN operation (og hvor længe det er)? Ved patienten at man ikke skal tabe sig LIGE EFTER operation (og hvor længe det er)?

26 Interview (overvejelser)
Interviewguide med faste spørgsmål med svarskema 2 interviewere (en som skriver/ observerer, og en som stiller spørgsmål) Vi har valgt at interviewe 10 (ikke selekteret) Mulighed for at komme med kommentarer En sygeplejerske som er vant til at interviewe patienter fra andet projekt Flere testlæsere Diætist har kommet med kommentarer

27 Ernæringsinterview (resultater)
2/10 har fået mundtlig information v. FUS 6/10 har fået skr. Information v. FUS 6/10 har læst skr. Information Det er fast procedure at vi informerer om ernæring v. FUS, i forbindelse med individuel samtale og opstart af sygeplejejournal

28 Ernæringsinterview (resultater)
6/10 vidste noget om proteinrig kost (varierende mængde viden!) 2/10 mente de vidste noget om energirig kost Vi tager for givet at alle ved hvad proteiner og energi er ift vores information?

29 Ernæringsinterview (resultater)
Proteindrikke 6/10 kendte sygehusets tilbud 5/10 vidste der var forskellige typer 3/10 vidste at de selv kunne spørge efter proteindrik 2/10 vidste at de selv kunne lave proteindrik 5/10 vidste at de kunne købe proteindrik 2/10 vidste at der kunne gives tilskud til proteindrikke

30 Ernæringsinterview (fortsat)
Vi spurgte endvidere patienterne om de selv lavede mad 7/10 lavede selv mad (mange kvinder!) I undersøgelsen indgik (tilfældigt) 3 mænd og 7 kvinder

31 Ernæringsinterview - resultater
Vidste patienterne det vi tror? Nej, det var overraskende at så få vidste hvad protein og energi var. Overraskende få havde fået skriftlig, men især mundtlig information inden operation Der er også plads til forbedring ift patienternes viden om vægttab Kun 6/10 kendte sygehusets tilbud om proteindrik (svarer meget godt til anden ernæringsunder-søgelse)

32 Ernæring – fandt vi hvad vi troede?
Personalets påstande: Det er ”raske” mennesker, som spiser rigeligt… Vi giver dem alle sammen proteindrikke… Denne patientgruppe har ikke noget ernæringsproblem…

33 Ernæring Hvad synes I???

34 Litteratur Preben Ulrich Pedersen:
Nutritional care: the effectiveness of actively involving older patients (artikel fra 2003)


Download ppt "Fremlæggelse ernæringsgruppen (BK)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google