Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Empiri i forbindelse med bacheloropgaven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Empiri i forbindelse med bacheloropgaven"— Præsentationens transcript:

1 Empiri i forbindelse med bacheloropgaven
v Peter Jespersen

2 Empiri Empiri handler om at kigge på verden og blive klogere…
Hvorfor så gøre det så indviklet (metodekrav, analyse, teori, diskussion….) En skelnen mellem erfaring og viden Kvalificering af erfaringer ved hjælp af viden Systematisering af erfaringer koblet med viden

3 Et stykke empiri, hvor (jeg formoder) I har meget lidt viden
DK vs SE

4 Problem: Hvordan kan danskerne forbedre deres spil?

5 Hvad er forudsætningerne for at kunne påbegynde et svar på det spørgsmål?
Hvad er værdifuld og mindre betydningsfuld information i sekvensen Kunne gå fra hverdagssprog til faglige termer

6 3. At kunne koble til logikker og systematikker inden for feltet
I forståelses og indsigtsperspektiv I et handleperspektiv Fra problem til problemformulering: - Hvordan kan viden om styrker og svagheder i holdenes angrebsspil, udnyttes til at styrke danskernes chance for at vinde

7 Grundlæggende: Kravet om empiri i jeres opgave stilles for at udvikle jeres evne til at samle værdifulde og betydningsfulde informationer og udnytte dem til at opnå indsigt og handlekompetence.

8 Systematisk indsamling af informationer
Den rutinerede træners/lærers blik kvalificeres af erfaring og viden Men det handler også om valg og fravalg Man må vælge perspektiv og fokus

9 Yderligere indskrænkning af fokus
Resultater (vinder han bolden) Handlemønstre (teknik og koordination) Aktørernes beslutninger (taktik) Affektive og sociale processer (udstråling – holdånd)

10 Hvilke tilgange har vi til den empiri vi interessere os for?
Umiddelbart målbare empiri beskrives ofte som objektiv - ikke ensbetydende med, at det dermed er den mest værdifulde og betydningsfulde information man indsamler. Hvordan måler man selvtillid, overblik, spilforståelse…. Tolkninger hermeneutisk. Diskursive, narrative fænomenologiske analyser

11 Hvilke tilgange har vi til den empiri vi interessere os for?
Fordybelse i en enkelt spilhandlings kvaliteter Inddrage en lang række forskellige kendetegn i forbindelse med spilhandlingen for at få en flerdimensionel beskrivelse af hændelsen Påvisning af en handlings generelle karakter Vi fokusere på enkelte kendetegn, som gør det muligt at se generelle mønstre i spillet

12

13 Serv Modtagning Angreb - side out Angreb - transition Angreb i alt Blok 1 2 3 fejl i alt snit + - Effekt Antal Anders 5 8 2,50 4 2,27 6 0,75 0,00 18 0,33 Søren 13 1,85 1,89 0,56 0,67 21 0,62 Mathias 9 2,44 10 0,18 0,41 39 0,28 Claus 19 1,68 0,50 0,22 Per 2,83 1,50 -0,29 11 -0,18 Morten 7 2,00 Nikolaj 12 -0,17 -0,14 John 2,08

14 ”…at kvantitativt orienterede forskere typisk fokuserer på sammenhængene mellem et mindre antal kendetegn hos mange undersøgelsesenheder, når de skal opbygge beskrivelserne af ”social life”, mens kvalitativt orienterede forskere fokusere på sammenhænge mellem et større antal kendetegn hos relativt få undersøgelsesenheder.” (Et sociologisk værktøj – E.J. Hansen s.22)

15 Vi vi gøre os klart, hvad vi vil med vores indsamling af viden
En ambition om at ændre praksis – et handleperspektiv Vinde kampen Gøre spillerne bedre Skabe et bedre sammenhold på holdet .....

16 Vi vil bruge informationer til at opnå forståelse og indsigt
Resultater (vinder han bolden – hvordan klarer eleverne forsk. skoleopgaver) Handlemønstre (teknik og koordination – hvordan agere eleverne i klassen) Aktørernes beslutninger (taktik – hvorfor agerer eleverne som de gør) Affektive og sociale processer (udstråling – holdånd - hvordan oplever eleverne miljøet i klassen)

17 God empiri forudsætter et grundigt arbejde med problemafklaring inden man går i gang med sin undersøgelse

18 Et stykke empiri hvor (jeg formoder) I var på udebane
Nye begreber, nye logikker og nye systematikker – et nyt vidensområde Pædagogikken og didaktikken er jeres hjemmebane – et professionsfaglige felt, hvor I kan indhente kvalificerede erfaringer og kombinere dem med relevant viden.

19 Nu til mere kendt territorium
Overvej: Hvilke spørgsmål rejser sig, når du ser klippet. Hvad kunne i dine øjne være relevant at undersøge? Hvilke former for empiri kunne du tænke dig at indsamle i den virkelighed, der udspiller sig i forbindelse med Rikkes undervisning? Hvilken viden kunne man inddrage for at kvalificere denne empiri? Tænker du i et forståelses- og indsigtsperspektiv – eller i et handleperspektiv? lærer til tælling

20

21 En indre og ydre dimension i forhold til fordelene ved at mestre behandlingen af empiri
Kvalificering af egen praksis At kunne forholde sig til andres resultater


Download ppt "Empiri i forbindelse med bacheloropgaven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google