Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation i AT - Autentiske problemstillinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation i AT - Autentiske problemstillinger"— Præsentationens transcript:

1 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
Tidsplan Fase /15 januar introduktionsfasen Fase /31 januar researchfasen Fase /13 februar produkt/synopsisfasen Fase /08 marts prøve

2 Innovation i AT Opgave 1: Branding
Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med en ny sammenstilling af kendt viden. Opgave 2: Fremtidens by Du skal vælge og undersøge en sag, der rummer et problem i relation til fremtidens byudvikling. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor nyskabelse i forhold til byens liv og/eller funktioner spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets

3 Innovation i AT Synopsis og mundtlig fremlæggelse
Ifølge læreplanen består den mundtlige prøve af en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen samt en uddybende dialog. I et innovationsprojekt vil fremlæggelsen indeholde en præsentation afløsningsforslaget. En AT-synopsis i innovationsprojekter kan disponeres efter følgende tre punkter: Problemformulering Opstilling af en problemformulering med et konkret og gerne autentisk problem. Brug af faglig viden og faglige metoder til undersøgelse af det konkrete/autentiske problem. Løsningsforslag Præsenteres i synopsen Faglig begrundelse for og vurdering af løsningsforslag Brug af faglig viden og faglige metoder til udvikling af en løsning. Begrundelse for og vurdering af løsningsforslagets virkninger og konsekvenser, fx gennem afprøvning af løsningsforslaget. Vurdering af de anvendte fags og metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelse og løsningsforslag.

4 Innovation i AT Eksempler på løsningsforslag og forskellige udformninger af løsningsforslag i innovationsprojekter • Plan for gennemførelse af løsningen, opstillet i punktform i synopsen • Skitser på papir eller i digital form, som forklares nærmere i synopsen • Fysisk model, der forklares nærmere i synopsen • Kvantitativ eller kvalitativ model om antagelser om faglige sammenhænge der er • Præsentationer med tekst, billeder, lyd, video. Synopsen indeholder undersøgelsen bag løsningsforslaget, og der henvises til løsningsforslaget • Pjece, publikation eller digitalt produkt på dansk eller fremmedsprog målrettet en bestemt gruppe • Remediering af et værk, rettet mod en målgruppe. Dokumenteret med billeder,video, lyd eller beskrivelse • Notat henvendt til en bestemt politisk aktør - lokalt, nationalt eller globalt, som indeholder en anbefaling af et forslag til løsning af et problem, som aktøren skal håndtere • Handlingsplan for en virksomhed eller en forening • Strategi for lobbyvirksomhed (lokalt, national eller globalt) i en konkret sag • Teknisk løsning på et problem, fx et produkt, et måleapparat eller en testmetode • Kortskitse eller handleplan til løsning af problemer på en lokalitet på baggrund af feltarbejde • Kampagne for at få mennesker til at ændre adfærd ud fra en undersøgelse af målgruppen med brug af spørgeskema, interviews eller observation. • Et produkt, der kan sælges, fx en idé til en ny app • En kunstnerisk produktion, visuel, auditiv, dramaturgisk, dokumenteret med optagelser eller beskrivelse.

5 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
Forårsmessen i HanHerred At  der kunne laves en labyrint af spørgsmål , om de deltagende på messen, der så kunne udløse en præmie - ( tænkt 6-8 steder i hallen med QR – koder.   en vinder bliver fundet og vinder ?   vi har sat 2000,- (ialt ) kr af til det, hvad det koster jer, og hvilken præmie det kunne være, vil vi gerne have jer til at bestemme. Miljø - vi har el-biler på prøve -  til afprøvning, og vil gerne have sat focus på området.  Det er svært at lade være, efter et år med solcelleeventyr i   I skrivende stund ved vi nu at man vil give ekstra tilskud til varmepumper, men hvad betyder det ? Der  har mange spændende muligheder, vi kunne sagtens bruge flere, så vi er åbne  for flere tiltag, evt; opbygning af ny hjemmeside af messen. (på messen- ? ) FiF/ØB

6 Innovation i AT – Autentiske problemstillinger
Sparekassen Himmerland Branding: Vi skal i sparekassen leve af vores kunder. Derfor skal vi fastholde de nuværende kunder, og løbende have nye kunder i alle alders grupper. Det har overtiden vist sig svært, at få nye kunder og fastholde kunder, som er i aldersgruppen år. - Hvordan får sparekassen nye kunder i alderen år og hvordan beholder vi dette segment som kunder?         - Hvad lægger segmentet vægt på         - Hvordan kan sparekassen gøre segmentet "tryg" ved sparekassen         - Hvilke forventninger har segmentet til rådgiveren    Sparekassen er hver dag i konkurrence med andre pengeinstitutter. Det betyder at vi skal gøre vores bedste for at være et skridt foran konkurrenterne.   - Hvordan bliver sparekassen synlig i konkurrencen med andre pengeinstitutter?   - Hvordan kan sparekassen effektivt bruge internettet og sociale medier i dagligdagen?         - Facebook, hjemmesiden himmerland.dk         - Kan vi få nye kunder herigennem   - Hvordan virker sparekassens reklamer og annoncer?         - Virker de efter hensigten         - Hvordan er opsætning og indhold   - Hvordan kan sparekassen fremadrettet udvikle måden at have kundekontakt på?         - Er der forskel på personligt møde, tlf eller mail         - Møde via webcam         - Møde hjemme hos kunden

7 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
Fremtidens by: - Hvad/hvordan er sparekassens rolle i fremtidens udvikling af Fjerritslev?

8 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
Fremtidens by Fjerritslev Borgerforening Hvad skal der til for at få flere unge til at deltage i foreningslivet?

9 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
Tranum Landsbyråd PROJEKT: Information Tranum ønsker at præsentere sig selv på en god måde, både for beboere (som allerede bor der eller vurderer at flytte dit) og turister (som er i byen eller som undersøger hvor de skal rejse).  Naturen rundt Tranum og Han Herred er blandt Danmarks flotteste. Tranum er teknologisk i forkant, med 1 Gb/s Internethastighed til hvert hus og et fjernarbejderhus med top moderne IT-udstyr under planlægning, samt flere digitale projekter undervejs.   Men, hvorledes får vi det formidlet på en god måde? Kan vi skabe noget som er bedre end andre haver – både så vi når ud til vores målgrupper, men også at vi går tingene på en anderledes og innovativ måde? I projektet ”Digitale Tranum” går vi bevidst efter at lave vores tiltag både så de giver en nytteværdi og at de giver medieopmærksomhed. MÅLGRUPPER Målgrupper/steder Via internet Mobil brug Brugsen etc. (infoskærme) Beboere, eksisterende X Beboere, potentielle tilflyttere Turister

10 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
Informationsformidling hører ind under projektet ”Digitale Tranum”, hvor vi forsøger at gøre Tranum så digitalt moderne som mulig. Herunder ligger at benytte top moderne teknologi, og gerne på måder som ikke er sæt tidligere. I projektet ligger også at etablere et bredest mulig samarbejde på det digitale område mellem foreninger, skole, det digitale center og ulige aldersgrupper. Områder vi ønsker at få belyst Platform. Hvordan nå ud til de ulige målgrupper? Hvilke medier og kanaler, og hvordan bruge disse? Hvilket udstyr kræves? Kan der tænkes ind ting som ingen har tænkt på tidligere? Indhold. Hvordan sørge for at indhold er relevant og opdateret, samt attraktivt og moderne præsenteret? Hvordan sørge for at indhold kan genbruges på flere platforme, uden at taste ind på ny? Hvem skal sørge for at samle ind information? Kan vi være innovative i organiseringen? Kunne der tænkes et oplæg hvor unge (14-20?) både fra landsbyen og evt. andre steder, havde ansvaret for at skabe en platform, samt producere og vedligeholde indhold? Kontaktperson: Øyvind Strøm Næstformand, Tranum Landsbyråd Projektleder, Digitale Tranum

11 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
PROJEKT: SMART LANDSBY    Der er meget snak om Smart Cities, hvor sensorer gør administration af byer nemmere. Der er også megen snak om Smart Houses, hvor der også er en masse sensorer. Men hvad med en landsby som for eksempel Tranum? Hvorledes ser en Smart Village ud? Hvorledes kan Smart Tranum se ud? Hvilke elementer fra Smart Grid, InternetOfThings (IoT), Intelligente/Smarte huse og andet kan indgå?  Med udgangspunkt i at Tranum teknologisk er i forkant, med 1 Gb/s Internethastighed til hvert hus og flere digitale projekter undervejs, indgår også SMART teknologi som en vigtig del i fremtiden. Ikke mindst fordi IoT og sensorer vil være båndbreddekrævende fordi datamængderne kommer til at blive enorme.  RAMMER  Alt er muligt. Det må gerne være noget helt nyt. Smart Houses må gerne indgå, men i hovedsag hvor funktionaliteten (også) er ekstern. Områder vi ønsker at få belyst Hvorledes kan sensorer, smarte teknologier og InternetOfThings indgå i en helhed, i forbindelse med en Smart Landsby? Kontaktperson: Øyvind Strøm Næstformand, Tranum Landsbyråd Projektleder, Digitale Tranum

12 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
PROJEKT: Tilbud til unge i Tranum  Antal unge som benytter fritidstilbud i Tranum er faldende, fordi 7-9 klasse elever i stigende grad bruger fritidsaktiviteter i tilknytning til der de går i skole.  Denne udvikling ønsker vi at vende.  Med udgangspunkt i at Tranum teknologisk er i forkant, med 1 Gb/s Internethastighed til hvert hus og flere digitale projekter undervejs, ønsker vi at skabe rammer for attraktive digitale tilbud til de unge i og rundt landsbyen.  Forudsætninger  Der skal forudsættes at: Alt er muligt. Det må gerne være noget helt nyt. Der kan være ulige aldersgrupper som trænger ulige tilbud Det kan tænkes tiltag hvor der kun indgår unge Det kan tænkes tiltag som fremmer samarbejde mellem de unge og andre aldergrupper Områder vi ønsker at få belyst Hvilke digitale fritidsaktiviteter kan vi i Tranum igangsætte for at de unge vælger at bruge sin tid i Tranum?   Kontaktperson: Øyvind Strøm Næstformand, Tranum Landsbyråd Projektleder, Digitale Tranum

13 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
Fjerritslev er en af fire såkaldte centerbyer i Jammerbugt Kommune, hvorved den deler den politiske opmærksomhed med de tre andre byer, som er Pandrup, Aabybro og Brovst. Problemstilling / Branding Hvis Fjerritslev skal være interessant for unge tilflyttere i fremtiden, hvilke tre indsatsområder anses som de mest betydningsfulde, som kan indgå i markedsføringen. 1.      2.      3.      Problemstilling / Fremtidens by (en by i fremtiden) Hvis Fjerritslev skal sikres sig en plads i forbrugernes bevidsthed om et godt sted at være (bo, arbejde, leve). Kan det så løses under temaet: -       Høj tilgængelighed, og i så fald hvordan?  Venlig hilsen   Finn Hagedorn Souschef    Strandvejen 5 B, DK-9492 Blokhus Tel Mob

14 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger
VELKOMSTPAKKE til nye indbyggere Kommunens udviklingsplan for bosætning er koncentreret om Aabybro-området. Hvis vi vil bosætning i Han Herred, kan vi gøre en forskel ved at byde tilflyttere velkommen med en velkomstpakke – der f.eks. indeholder gode tilbud fra egnens butikker og håndværkere, og som kan give en introduktion til egnens aktive erhvervsliv. VIRTUELT NATUR- OG FRITIDSCENTER Den nyeste teknologi med app’s til mobiltelefonen samt QR-koder skal tages i anvendelse for at kunne give smagsprøver på alle de spændende seværdigheder, naturoplevelser og aktiviteter, som egnen byder på. VIDEN OG LÆRING Viden-niveauet i Han Herred skal styrkes, gerne med fokus på de tilbud, der udbydes fra og på Fjerritslev Gymnasium. Der arbejdes med at etablere et uddannelsescenter for pelsdyravlere, og en anden mulighed er at skabe et naturcollege, der evt. kan tilbyde en bachelor-uddannelse i naturformidling. BRANDING HAN HERRED Vi skal samle de gode historier om Han Herred og få dem publiceret i de rigtige medier – med baggrund i, at ”der er rart at være i Han Herred”. TURISME Vi skal tilbyde aktiviteter for turisterne, som er speciel for vores egn – med vægt på naturen med den mulighed for både ro og aktivitet, som den giver mulighed for.

15 Innovation i AT - Autentiske problemstillinger


Download ppt "Innovation i AT - Autentiske problemstillinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google