Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Navngivning i TV-inspektion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Navngivning i TV-inspektion"— Præsentationens transcript:

1 Navngivning i TV-inspektion
Arbejder for korrekt forståelse og udfyldning af DANDAS XML-format, herunder retningslinjer, der sikrer en entydig navngivning

2 Status Arbejdet startet 2008
DDV projekt 2012 i en mindre arbejdsgruppe 20 siders vejledningen foreligger nu i 2. reviderede udgave Udsendt til eksterne høringspartnere: Den oprindelige arbejdsgruppe fra 2008 (Kolding Spildevand, Niras, Envidan, Per Aarsleff, LMJ Morten fra Kaj’s TV Peter Christensen, Fotomanualgruppen + Randers Spildevand Bo Laden, Aalborg Spildevand Navn Virksomhed Jackie Sandgård, Projektejer Intergraph Henrik Madsen, Projektleder Orbicon Pia Mayoh Aarhus Vand Morten Anders Rasmussen Teknologi – VAV

3 FOCUS Fotomanual og/eller Brønd manual sikre alene data til at vurdere anlæggets tilstand. Reel værdi i ledningsregistrerings- og planlægningssammenhæng sikres med entydig identifikationen af den strækning, der er kørt TV eller den brønd, hvor brøndrapporten er udført. Nye rapporter skal sameksistere, også over tid, med historiske data i den databank, som ledningsregistreringen udgør.

4 Arbejdsgrundlag Retningslinjer for identifikation og navngivning vil give såvel GIS- som TV-operatøren et ensartet arbejdsgrundlag og samtidig sikre en smidig import og anvendelse af data i ledningsregistreringen og tilknyttede programmer.

5 Udbud Vejledningen kan anvendes som bilag til bestilling af rapporter:
i den fulde form eller redigeret, hvor materialet anvendes som udgangspunkt og checkliste for opstilling af egne regler. Materialet vil desuden være retningsgivende for TV-branchen i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en yderligere aftale om navngivning og dataleverance.

6 Krav til navngivning af knuder og ledninger
Knudenavne i hovedsystemet Knudenavne for stik til hovedledning Knudenavne til brøndstik Knudenavne i ukendt område

7 Knudenavne for stik til hovedledning
Navngivning med knudenavne afledt af hovedledningens knudenavne, en stationering og en urreference. Tilslutning ved hovedledningen angives som AN0505S–AN0510S-12,4-03 Hvis toppunktet (T) har et kendt knudenavn anvendes dette – alternativt navngives toppunktet som tilslutningen ved hovedledningen efterfulgt af T, AN0505S–AN0510S-12,4-03-T Ved kørsel af stik-på-stik erstattes dette T med et fortløbende bogstav A,B,C…

8 Knudenavne til stik AN0505S AN0510S AN0505S–AN0510S-12,4-03-B
AN0505S–AN0510S-5,3-03-T AN0505S–AN0510S-12,4-03-T AN0505S–AN0510S-12,4-03 AN0505S–AN0510S-12,4-03-A AN0505S–AN0510S-12,4-03-C AN0505S–AN0510S-12,4-03-D AN0505S–AN0510S-12,4-03-E AN0505S–AN0510S-12,4-03-F

9 Navngivning af filer Eksempel på TV-inspektion, Startpunktnr og Slutpunktnr i hovednettet Eksempel på TV-inspektion, hvis stik-referencefelterne anvendes Eksempel på Brøndrapporter FotoFilnavn Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en TV-inspektion Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en ”gammel” Brøndrapport Eksempel på Filnavn anvendt i Brøndrapport 2010

10 Navngivning af filer Afleveres en samlet XML-fil for flere strækninger, navngives den med et sagsnavn (også med i rapporten - 30 tegn) og dato samt evt. et gadenavn. Samlerapporter afleveres særskilt. TV-inspektionens TekstFil angiver navnet på XML-filen Videosekvenser (FilmFil) angives med rapportnavn, efterfulgt af filtypen (.mpg) Billeddokumentation angives med rapportnavn – efterfulgt af en typebetegnelse og et løbenummer

11 Rapportnavne Fælles rapportstruktur for alle rapporttyper  Krav om entydige rapportnavne Rapportnavn – TV-inspektion før DANDAS 2.5.2

12 Navngivning af Rapporter
TV-inspektion på hovedledning Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-ÅrMdrDag[-evt. lbnr] [-1] [-12] TV-inspektion af stik Stikstartpunktnr-Stikslutpunktnr[-Stikledningsnr]-Stationering-urref-ÅrMdrDag[-evt.lnbr] [-1]-123, [-12] Samlerapporter SAM-Startpunktnr-Slutpunktnr-Ledningsnr-ÅrMdrDag Brøndrapporter Knudenavn-årmdrdag[-evt.lbnr] [-1002]

13 Udfyldelse af XML-formatet
Regler for TV på en hovedledning og stik med kendte knudenavne Regler for TV på en stikledning uden kendte knudenavne Regler for rapportering af stikTV på brøndstik Regler for afrapportering af Brøndrapport 2010 Regler for afrapportering ”gammel” brøndrapport Generelt regler for rapporter

14 XML til TV i stik til hovedledningen
<StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr> <StikLedningsnr>1</StikLedningsnr> <Stikafstand>5.3</Stikafstand> <StikUrref>3</StikUrref> <Startpunktnr>AN0505S-AN0510S-5,3-03</Startpunktnr> <Slutpunktnr>AN0505S-AN0510S-5,3-03-T</Slutpunktnr> <StartpunktKode>2</StartpunktKode> <!--Stiktilslutning--> <SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd--> <Ledningsnr>1</Ledningsnr> <Medstroems>N</Medstroems>

15 Stikreferencefelterne – Stik på hovedledning

16 Diverse Levering af XML-filer Mappestruktur – hvordan gemmes data
Samlerapporter Mappestruktur – hvordan gemmes data

17 Fotomanual – Erfamødet 10. okt
Høringspartnere ? Kontakt DANVA Eller

18 Høringssvar Claus Vangsager, Per Aarsleff. 26/11
Uklarheder om navngivning af brøndstik og stikreferencefelterne.

19

20 Knudenavne til brøndstik
Toppunktet for brøndstikket navngives ud fra hovedbrønden Stikket nummereres efter sammen standard som for StikNr i brøndrapporter: med uret fra hovedudløbet – hvis flere i samme urref, startes nummereringen fra bunden. Eks: AN0510S-T2

21 Knudenavne til brøndstik
AN0510S-T2 AN0505S AN0510S AN0510S-T3 AN0510S-T5 AN0510S-T4

22 XML til TV på Brøndstik StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr (den brønd i hovedsystemet, stikket er tilsluttet) StikUrref tolkes ift. udløb urreference 6 Stikafstand sættes til 0,0 Hvis der er flere udløb fra brønden, anvendes feltet StikUr6Slutpunktnr til at angive hvilken ledning fra brønden, der er anvendt som kl. 6

23 Stikreferencefelterne - Brøndstik

24 XML til TV på Brøndstik <StikStartpunktnr>AN0510S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr> <StikUrref>10</StikUrref> <Stikafstand>0.0</Stikafstand> <StikUr6Slutpunktnr>AN0505S</ StikUr6Slutpunktnr > <Startpunktnr>AN0510S</Startpunktnr> <Slutpunktnr>AN0510S-T2</Slutpunktnr> <StartpunktKode>1</StartpunktKode> <!-- Brønd--> <SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd--> <Medstroems>N</Medstroems>


Download ppt "Navngivning i TV-inspektion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google