Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor svært kan det være? LAR i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor svært kan det være? LAR i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Hvor svært kan det være? LAR i praksis

2 Afkobling af tagvand

3 The downspout disconnection program
Kampagne over 20 år afkoblede tage Indsatsen målrettet oplande, der overbelaster kloakken Opsøgende og personlig henvendelse Billigere end alle andre tiltag (jf. rapport) Intet væsentligt økonomisk incitament for brugeren(7 $ pr. måned)

4 Opland

5

6 Pilotprojekt på Lindevang

7 Projektformål Udvikle afskæring af tagvand til et realistisk alternativ til traditionelle løsninger - praktisk og administrativt i myndighed og forsyning. Undersøge, hvor stor en del af tagvandet, der er opbakning til og fornuft i at afskære i et parcelhusopland Demonstrere og dokumentere lokale nedsivningsløsninger på tagvand Identificere og overkomme barrierer

8 Kloakering i Brøndby Kommune

9 Hvorfor lige Lindevang?
Vand i kældrene og overløb til strandsøerne Til Spildevandscenter Avedøre

10 Forudsætninger Overensstemmelse med kommunens spildevandsplan
Enighed mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen om udtræden Kloakforsyningens samlede økonomi forringes ikke væsentligt og kloakforsyningen kan fortsat fungere teknisk forsvarligt Vi har en model, hvor vi selv kan tage initiativet

11 Køreplan og status for pilotprojekt
Udpege caseområde (Lindevang – 29 huse) Borgerkommunikation Nedsivningstests Besigtigelse – Ejer, Kommune, Forsyning, Orbicon og to entreprenører Tilbud fra entreprenører Udarbejdelse af ansøgninger Sagsbehandling Udførelse Tilsyn, færdigmelding, udmelding af forsyning samt afregning Afrapportering og evaluering Eventuel udbredelse til hele området

12 Barrierer og erfaringer
Højt grundvand og dårlig nedsivningsevne Modvillige borgere og uegnede haver Grundvandsrisiko ved nedsivning Regler for jordhåndtering Ulovligt byggeri Eksisterende ulovlige løsninger – f.eks. afledning til vej eller skel Modvilje mod ”nye” løsninger Nedsivning nær vandløb Kun en del af arealet afskæres Overløb til kloak Anlægsøkonomi og finansieringsmodeller Kun fantasien sætter grænser

13 Nedsivning på græs

14 Vend nedløbsrørene væk fra kloakken

15 Nedsivning på græsplæne

16 Nedsivning i regnbed Fordele Ulemper Nyt sjovt element i haven
Simpel og billig Ingen drift Magasinvolumen Synligt ”overløb” Ulemper Kræver plads

17 Få glæde af regnvandet i haven

18 Regnbed

19

20 Pænt regnbed

21

22 Planter til regnbede FUGTIG TØR Maj Juli Sept
Kattehale (Lythrum salicaria) Røllike ’Boule de Neige’ (Achillea ptarmica ) Plantebedet skal kunne tåle både at stå helt tørt og meget fugtigt i perioder. Slangeurt (Persicaria bistorta ) Røllike ’Walter Funke’ (Achillea mil. ) Juli Engblomme (Trollius europaeus) Nyserøllike (Achillea ptarmica ) Eng-Nellikerod (Geum rivale) Gyldenris (Solidago virgaurea) Eng-forglemmigej (Myosotis arvensis ) Kejserbusk (Viburnum Bodnantense) Sept Mjødurt (Filipendula ulmaria ) Hjertegræs (Briza media) Star (Carex nigra) Blåklokke (Campanula rotundifolia) Pors (Myrica gale )

23 Opbygning af regnbed

24 Serie af regnbede Illustration: Julia Gram Jensen, Haveselskabet


Download ppt "Hvor svært kan det være? LAR i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google