Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Priskryds-, Indkomst- og Marketing-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Priskryds-, Indkomst- og Marketing-"— Præsentationens transcript:

1 Priskryds-, Indkomst- og Marketing-
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Elasticiteter Priskryds-, Indkomst- og Marketing- Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 I denne film redegøres der på ovenstående baggrund for
Der er i en anden film redegjort for Det generelle elasticitetsbegreb og for Priselasticiteten Fælles Pris-elasticitet I denne film redegøres der på ovenstående baggrund for Priskryds- Indkomst- og Marketing-elasticiteten. Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 Vi arbejder ud fra, at i en given periode er
Fælles Fælles Vi arbejder ud fra, at i en given periode er QX= f(PX, PY, I, T, M, N), hvor QX = afsat mængde af vare x pr. periode PX = prisen pr. enhed på vare x PY = prisen pr. enhed på vare y I = indkomst T = ”Taste” M = marketing-indsats N = antal konsumenter i segmentet Pris-elasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 Årsag/virkning går altså fra PX, PY, I, T, M eller N og til QX
Fælles for PX, PY, I, T, M og N er, at hvis én af disse ændres, og de andre faktorer holdes konstante, vil QX ændre sig Fælles Årsag/virkning går altså fra PX, PY, I, T, M eller N og til QX Priselasticitet Nu vil vi gerne måle den effekt, som en ændring i den enkelte faktor har på QX, Priskryds-elasticitet Denne ”måler” kaldes ”elasticiteten” og defineres som Indkomst-elasticitet Δ QX : ΔfaktorX QX faktorX Marketing-elasticitet Altså %-ændring i QX _ %-ændring i faktorX Afslutning Dette resulterer i en tal-værdi, som altså angiver den %-vise ændring i QX, når den udløsende faktor stiger med 1 % Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 4

5 For alle elasticiteter, som de er defineret foran, gælder:
Fortegn angiver retning Gælder i et punkt – og altså ikke i et interval Gælder ved ændringer i den udløsende faktor ”begge veje” Talværdien angiver elasticitetens styrke Gælder proportionalt ved %-ændringer i den udløsende faktor Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet 6. Jo mere snævert, varen defineres/afgrænses, jo større værdier antager elasticiteten Marketing-elasticitet 7. Jo længere tid, vi måler elasticiteterne over, jo større værdi vil de antage, (målt numerisk) Afslutning Alle elasticiteter er altså som udgangspunkt defineret i et punkt De kan også udarbejdes som ”arc”-elasticiteter, der udregnes som et gennemsnit for et interval NU vil vi herfra fokusere på PY-, I- og MX-elasticiteten. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

6 Priskrydselasticitet
I en anden film, hvor der blev redegjort for EP, blev PX ændret og derpå blev ændringen i QX målt. Fælles Priselasticitet Nu ændrer vi igen prisen på P, PX. Men ændringer i PX kan også påvirke QY, altså afsætningen af en anden vare, y Priskryds-elasticitet Vi vil derfor diskutere Priskrydselasticiteten – eller Krydspriselasticiteten – fra vare x til vare y Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Denne betegnes her EP,XY, altså den udgående EP fra vare x til vare y, eller den indgående EP til vare y fra vare x – altså når PX ændres og dermed påvirker QY. Afslutning Det bliver altså her til EP,XY = ΔQY : ΔPX = ΔQY * PX = ΔQY * PX_ QY PX QY * ΔPX ΔPX QY Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

7 Så hvor mange % ændres QY, fordi PX stiger med 1 %?
Fælles Hvis der er tale om substituerende varer – altså enten det ene produkt eller det andet – får vi, at idet PX stiger => QX falder => QY stiger. Så når ΔPX er positiv, bliver ΔQY her også positiv, så dermed PX QY bliver EP,XY positiv Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Som eksempler på substituerende varer kan nævnes havregryn eller cornflakes, letmælk eller skummetmælk, Tuborg eller Carlsberg etc. Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 bliver hele EP,XY negativ.
Komplementære varer (både og): Hvis PX stiger, falder QX, og QY falder ligeledes. Så når Fælles Priselasticitet ΔPX er positiv, bliver ΔQY her negativ, så dermed PX QY Priskryds-elasticitet bliver hele EP,XY negativ. Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Som eksempler: Kaffe og sukker, biler og benzin, Kærgården og rugbrød etc. Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

9 Priskrydselasticitet
Fælles Eksempler på praktisk anvendelse Priselasticitet Priskryds-elasticitet Projektbeskrivelse Projekttitel Lancering/relancering af Erhvervskortet på Vestegnen Indkomst-elasticitet Prisforskellen mellem de forskellige transportformer har en vigtig betydning for befolkningens valg af transportform. Der er overordnet en lav krydspriselasticitet, hvilket betyder at, der skal ret store prisændringer til for at overflytte folk fra bilen, og endvidere er taksterne i den kollektive trafik, målt i løbende priser, i en årrække steget mere end benzinprisen. Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet På baggrund af informationer om priser, markedsandele samt egen- og krydspriselasticiteter er det muligt at beregne omkostningerne ved at producere de tre produkttyper. Det sker ud fra en forudsætning om, at bryggerierne under den givne konkurrenceform maksimerer deres profit, og at markedet er i ligevægt. Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Først skal indholdet af indkomstbegrebet fastlægges;
Indkomstelasticitet Fælles Som den næste faktor, som jf. ovenfor påvirker QX, ser vi på indkomsten I. Priselasticitet Først skal indholdet af indkomstbegrebet fastlægges; brutto, netto, disponibel, kort eller lang sigt. etc. Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Dernæst er der tale om 2 forskellige kategorier af varer: Normale varer; Stigende I => stigende QX. Altså jo højere indkomst, jo mere efterspørges der af vare x. Marketing-elasticitet Dette er den mest normale årsagssammenhæng og er vel ikke så svær at forestille sig!? Afslutning Det resulterer i en positiv værdi af EI Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12 Det resulterer i en negativ værdi af EI
Fælles Inferiøre varer, hvor Stigende I => faldende QX. Altså jo højere indkomst, jo mindre efterspørges der af vare x. Priselasticitet Det resulterer i en negativ værdi af EI Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Her kan der være tale om varer af en dårlig kvalitet, som forbrugeren ved en stigning i indkomsten ønsker at erstatte med varer af en bedre kvalitet Marketing-elasticitet Dermed får vi for de dårlige varer en negativ værdi af EI Afslutning Som eksempler kan nævnes dårlig vin, pasta, tøj af dårlig kvalitet etc. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

13 Idet Q-funktionen kan skrives som QX = AI + B QX
Der kan også være tale om, at forbrugeren med en stigende indkomst ønsker at substituere forbruget med andre typer af varer. Fælles Priselasticitet Derfor vil offentlig transport for mange forbrugere ha’ en negativ værdi af EI Priskryds-elasticitet Når vi afbilder Q = f(I) som en lineær funktion, får vi for normale varer, at Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Idet Q-funktionen kan skrives som QX = AI + B QX Afslutning B I Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

14 Eksempler kan være boligudstyr, forbrugselektronik, pelse etc.
Man definerer ”luksusgoder” som varer, hvor ΙEPΙ > 1. Det vil altså sige, at hvis I stiger med 1 %, falder QX med mere end 1% Eksempler kan være boligudstyr, forbrugselektronik, pelse etc. Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Man definerer ”nødvendighedsvarer” som varer, hvor 0 < EI < 1. Det vil altså sige, at hvis I stiger med 1 %, falder QX med mindre end 1% Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Eksempler kan være hverdags fødevarer, rengøringsmidler, transport, cigaretter Afslutning Men hvad der er hvad, er jo selvfølgelig en personlig sag, der også afhænger af information, indkomst, smag, økonomi, familiesituation, fremtidsudsigter etc. 14 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 Når QX er en lineær funktion af I, får vi, at
Ei = ΔQX : ΔIX = ΔQX * IX = ΔQX * IX = A * IX _ QX IX QX * ΔIX ΔIX QX QX Fælles Priselasticitet Q QX = AI + B Priskryds-elasticitet A 1 enhed Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet B I Afslutning Hvis B = 0, får man, at EI = A * __IX_ = 1 A * IX Hvis B ≠ 0, bliver EI = 1 også grænseværdien for Ei for I => ∞ EI vil altså antage værdien 1 på længere sigt, når (hvis) I stiger. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 Ei = ΔQX : ΔIX = ΔQX * IX = ΔQX * IX = A * IX _= Øvre_
For inferiøre varer får man ved en lineær sammenhæng mellem QX og I, at Fælles Ei = ΔQX : ΔIX = ΔQX * IX = ΔQX * IX = A * IX _= Øvre_ QX IX QX * ΔIX ΔIX QX QX Nedre Priselasticitet Q Idet Q-funktionen kan skrives som QX = AI + B Priskryds-elasticitet B Indkomst-elasticitet Tæller = A * IX ”Øvre” Marketing-elasticitet QX Nævner = QX ”Nedre” Afslutning IX I EI = ”Øvre/Nedre”, hvilket er ”omvendt” fra reglen ved EP, fordi årsagsrelationen nu er byttet om fra I = f(Q) til det mere logiske, Q = f(I). Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

17 Hvis QX = AI2 + BI + C får vi, at EI = ΔQX : ΔIX = QX IX
ΔQX * IX = ΔQX * IX = (2AI + B) * _ I____ QX * ΔIX ΔIX QX AI2 + BI + C Fælles Priselasticitet = d(AI2 + BI + C) DI Q Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet QX = AI2 + BI + C Marketing-elasticitet C Afslutning I Hvis B = 0, får man, at EI = 2 Hvis B ≠ 0, bliver grænseværdien for Ei = 2 => ∞ EI vil altså antage værdien 2 på længere sigt, når (hvis) I stiger. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

18 Indkomstelasticitet Kun teori? Danmarks Statistik
Fælles Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Lena Larsen 27. maj 1997 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen? Resumé: jao27597.wp Nøgleord: bolig, indkomstelasticitet, trend Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik. I papiret påpeges et s-formet forløb af forholdet mellem realindkomst og boligbeholdning. Forløbet kan ikke umiddelbart forklares af user cost, og det kan være et tegn på variabel indkomstelasticitet. Der forsøges en indledende estimation af en logistisk trend i forholdet mellem boligbeholdning og indkomst, uden at der hermed tages stilling til, om en sådan trend skal bygges ind i boligmodellen Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

19 Priskryds-elasticitet
Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

20 Marketingelasticitet
Fælles Endelig er der marketingindsatsen. Der formodes en positiv sammenhæng – hvorfor skulle man ellers bruge marketing-kr.? Priselasticitet Alle andre faktorer, som påvirker afsætningen af vare x, QX – altså PX, PY, I m.v. – holdes konstante, og så får vi, at QX = f(M). Priskryds-elasticitet Ved en lineær sammenhæng mellem QX og M, QX = AM + B at Indkomst-elasticitet EM = ΔQX : ΔMX = ΔQX * MX = ΔQX * MX = A * MX _ QX MX QX * ΔMX ΔMX QX QX Marketing-elasticitet Q Q = AM + B A Afslutning 1 enhed B 20 M Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

21 Hvis B = 0, får man, at EM = A * _MX_ = 1 A*MX
Fælles Priselasticitet Hvis B ≠ 0, bliver EM = 1 også grænseværdien for EM for M => ∞ Priskryds-elasticitet Hvis man i stedet antager nedenstående sammenhæng mellem den afsatte mængde, QX og marketing-indsatsen, M, får man (når alle andre faktorer holdes konstante), at Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Q Afslutning QX = AM2 + BM + C C M Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

22 ΔQX * MX = ΔQx * MX = (2AM + B) *_____M_____
EM = ΔQX : ΔMX = QX MX Fælles Priselasticitet ΔQX * MX = ΔQx * MX = (2AM + B) *_____M_____ QX * ΔMX ΔMX QX AM2 + BM + C Priskryds-elasticitet = d(AM2 + BM + C) dM Hvis B = 0, får man, at EM = 2 Indkomst-elasticitet Hvis B ≠ 0, bliver EM = 2 også grænseværdien for EM for M => ∞ Marketing-elasticitet Afslutning EM vil altså antage værdien 2 på længere sigt, når (hvis) M stiger. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 22

23 Bruges begrebet EM i virkeligheden?
Fælles Priselasticitet Ja, bestemt – men måske mest indirekte (?) Priskryds-elasticitet For når en mulig kommende marketing-indsats skal planlægges, er det en integreret del heraf på et tidligt tidspunkt at vurdere, hvilken indflydelse kampagnen vil ha’ på virksomhedens afsætning – og dermed på lønsomheden! Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning For ellers ved man jo ikke, om indsatsen er pengene værd!! Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

24 Arc elasticitet Uanset om det var EP,XY, EI eller EM har vi indtil nu kun beskæftiget os med og beregnet Elasticiteten i et punkt Problemet her er, at værdien af Elasticiteten afhænger af det punkt – den værdi af (variabel, Q) – hvor den bliver målt. Derfor vil enhver ændring i variabel (PX, I eller MX) medføre en ændring i Elasticiteten Og Elasticiteten fra (variabel1, Q1) til (Variabel2, Q2) er derfor ikke den samme som EP tilbage igen fra (Variabel2, Q2) til (Variabel1, Q1) Derfor bruger man i stedet ofte Arc-elasticiteten i praksis Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Ved EP gælder P Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

25 F.eks.: Arc elasticiteten for P er defineret for et interval:
Punktet (P, Q) ændres hermed til midten af intervallet, og nu bliver værdien af EP altså den samme ved prisændringer fra (P1, Q1) til (P2, Q2) og tilbage igen fra (P2, Q2) til (P1, Q1). Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Så Arc priselasticiteten er et gennemsnit for et interval af (P, Q) Jo mere snævert intervallet er, jo nærmere kommer værdien for Arc-priselasticiteten til værdien for Punktpriselasticiteten – og tilsvarende omvendt Marketing-elasticitet Afslutning Ovenstående gælder for EP, men kan også anvendes for EP,XY, EI og EM, se ovenfor Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

26 ”Tak for nu” Så nåede vi til vejs ende, og jeg vil derfor sige
Afslutning Fælles Priselasticitet Så nåede vi til vejs ende, og jeg vil derfor sige Priskryds-elasticitet ”Tak for nu” Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Priskryds-, Indkomst- og Marketing-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google