Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Formålet med studieaktivitetsmodellen er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Formålet med studieaktivitetsmodellen er."— Præsentationens transcript:

1 Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Formålet med studieaktivitetsmodellen er at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de studerendes studium rummer klassiske undervisningsformer som forelæsningen, men også nye læringsformer og innovative projekter i samarbejde med praksis. Modellen angiver vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter. Formålet er at give et samlet overblik over alle studieaktiviteter svarende til tænkningen i ECTS-systemet og dermed inkludere alle typer af læringsaktiviteter i en præsentation af uddannelsen – og ikke kun de dele, hvor en underviser er til stede. Herunder redegøres der for, hvilke kriterier der ligger til grund for udarbejdelsen af modellen: Modellen tager udgangspunkt i syv semester af 20 uger x 40 timer om ugen dvs. i alt 800 timer pr. semester. Modellens datagrundlag er undervisning i foråret 2012, da uddannelsesstedet er i konstant udvikling og skifter projektformer og undervisning. Dermed skal modellen ses som et øjebliksbillede af uddannelsen anno 2012. På 2., 3. og 6 semester er der placeret praktikperioder, disse perioders arbejde registreres i felt et (se modellen på side 2). I modellen følger vi én studerendes møde med pædagoguddannelsens syv semestre, dvs. at timetallene, der bruges på fx eksamensvejledning, er langt højere, hvis vi opgjorde summen for alle studerende. Perioder, der er rammesat af uddannelsen fx projektarbejde og eksamen, fremgår ligeledes af felt et. Felt tre er vanskeligt at opgøre præcist. Mange studerende deltager i politisk og studiesocialt arbejde, men vi har ikke kendskab til det nøjagtige timetal. Felt to er ikke særligt udviklet i forhold til det studiemæssige indhold

2 4 1 2 3

3 Projektarbejde, underviserinitieret forberedelse, PLS og karrieredage
1. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest 1. Semester består af tre forløb: Introduktionsforløb af en uges varighed med pædagogik (0,75 ECTS) og DKK (0.75 ECTS). PKS forløb af 10 ugers varighed med pædagogik (12 ECTS) og DKK (7ECTS). 3) Medieforløb af 4 ugers varighed med DKK (5 ECTS) . Praktikforberedelse ”Den pædagogiske relation” 2 ½ uge. Pædagogik (2 ECTS), DKK (2 ECTS) IIS (0,5 ECTS) Obligatorisk førstehjælpskursus. 209 timer/26% 11 timer / 1% 360,5 timer/ 45% 219,5 timer /28% Forelæsninger, holdundervisning, vejledning, workshop, introduktioner, klassemøder, førstehjælp, Projektarbejde, underviserinitieret forberedelse, PLS og karrieredage Selvstændige studier, studiegruppearbejde, tutoraktiviteter, ajourføring af studienet, mails, besøg praktiksted Bibliotekssøgning, IT og studieadm. støtte, studievejledning, læsegrupper, fagligt studenterpolitisk arbejde, optræden i offentlig rum,

4 Studenterpolitisk arbejde,
2. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2. semester består af seks forløb. 1. praktikperiode ”Den pædagogiske relation” af varighed 9 uger og 2 dage (14 ECTS) . Praktikopsamling af 2 ugers varighed pædagogik (0,5 ECTS) og DKK (0.5 ECTA). Linjefag af 3 ugers varighed, hvor der arbejdes med SKB, UMD og VNT (1,5 ECTS hver). Fagforløb i pædagogik (3 ECTS) og DKK (2,75 ECTS) af 4 ugers varighed. Førsteårsprøve (2 ECTS) intern prøve. Praktikforberedelse ”Den pædagogiske institution” IIS (2 ECTS) og pædagogik (0.75 ECTS) af 1 uges varighed. 133,5 timer /17% 10 timer/ 1% 522 timer/ 65% 134,5 timer/17% Studiedage, forelæsninger, holdundervisning, vejledning, studierefleksioner, workshop, eksamen, introduktioner Praktik, arbejde med læringsmål, praktikdokument, produktudvikling, eksamensopgave, studiebesøg, underviser initieret forberedelse Praktikvalg, besøge praktiksted, Selvstændige studier, mails, studienet, praktikportal, eksamensforberedelse Studenterpolitisk arbejde, Forberede praktik

5 Læsegruppe, studenterpolitisk arbejde
3. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest. 3. semester består af 2. praktik ”Den pædagogiske institution” 6 måneder inklusiv 10 studiedage. I alt 30 ECTS, heraf 8 ECTS til det tværprofessionelle element. 0 timer / 0 % 0 timer / 0% 780 timer/ 97% 21 timer /3% Forelæsninger, holdundervisning, workshops, studievejledning, 2/3 møde, vejledning, øvelser, orienteringer, evaluering Praktik, skemalagt studiearbejde uden underviser, skriftlig individuel eksamen Selvstændig forberedelse til og i praktik, udarbejde diverse praktikdokumenter. Selvstændige studier og forberedelse, eksamensforberedelse Læsegruppe, studenterpolitisk arbejde

6 4. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest
4. semester består af fire forløb. Praktikopsamling af 1 uges varighed IIS (1 ECTS) og pædagogik (1 ECTS). Individ, institution og samfund af 8 ugers varighed (14 ECTS). Sundhedspædagogik af 5 ugers varighed pædagogik (6,5ECTS). Linjefag-kernefaglighed af 5 ugers varighed hvor der vælges mellem SKB, UMD eller VNT (7 ECTS pr. fag) 355 timer/ 44% 15 timer/ 2% 294,5 timer /37 % 135,5 timer / 17% Forelæsninger, holdundervisning, workshops, studievejledning, feedback på opgaver, vejledning, øvelser, orienteringer, evaluering Projektforløb, skemalagt studiearbejde uden underviser, skriftlig individuel eksamen Selvstændige studier og forberedelse, eksamensforberedelse Læsegruppe, studenterpolitisk arbejde

7 5. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest
5. semester består af fire forløb. Linjefag-fordybelse 6 uger, hvor valget er mellem SKB, VNT, UMD (7 ECTS). Sprogforløb af 6 ugers varighed, DKK (9ECTS) Specialiseringsforløb af 9 ugers varighed med pædagogik (10 ECTS), Linjefag (5ECTS), specialisering (5ECTS). Praktikforberedelse praktikken (15 ECTS) 374 timer/47% 22 timer/2% 182 timer/23% 222 timer/28% Forelæsninger, holdundervisning, studiegrupper. studievejledning, vejledning, studietur, Projektforløb, produktudvikling. Portfolio, skriftlig individuel eksamen, mini didaktiske opgave, læringsmål Selvstændige studier, læsegruppe, eksamensforberedelse Sudenterpolitisk arbejde Se andres eksamen

8 6. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest.
6. semester består af 3. praktik og 10 studiedage. I alt 30 ECTS heraf 15 ECTS til specialisering. 0 timer/0% 780 timer/97% 21 timer/3% Forelæsninger, holdundervisning, workshops, studievejledning, 2/3 møde, vejledning, øvelser, orienteringer, evalueringi Praktik incl. vejledning, skemalagt studiearbejde uden underviser Selvstændig forberedelse til og i praktik, udarbejde diverse praktikdokumenter. Selvstændige studier og forberedelse, eksamensforberedelse Læsegruppe, studenterpolitisk arbejde Se andres eksamen

9 7. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest.
7. semester består af . Praktikopsamling og afslutning af specialiseringsforløb af 1 uges varighed. Linjefag- eksamensforløb af 4 ugers varighed (4,5 ECTS). Pædagogik – eksamensforløb af 5 ugers varighed (5,5 ECTS). Bachelorprojekt af 10 ugers varighed inkl. Eksamen (12 ECTS) 413 timer/52% 13 timer/2% 305 timer/38% 69 timer/9% Praktikopsamling, Holdundervisning, vejledning, orienteringer, mundtlig eksamen Eksamensforløb, projektarbejde, underviserinitieret forberedelse, eksamensopgave, Selvstændige studier eksamensforberedelse Læsegruppe, studenterpolitisk arbejde, dimission, gæstevejledning


Download ppt "Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Formålet med studieaktivitetsmodellen er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google