Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitale udfordringer på Færøerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitale udfordringer på Færøerne"— Præsentationens transcript:

1 Digitale udfordringer på Færøerne
Vi har 2 slags skoler: folkeskoler og skoler for gymnasiale og erhvervsmæssige uddannelser På folkeskoleområdet er det kommunerne, der er ansvarlige for skolernes udstyr, og således også for computerudstyr. Mens landet (Mentamálaráðið) ansætter lærerne og betaler deres løn På alle ungdomsuddannelserne er det landet (Mentamálráðið), der afholder alle udgifter til både udstyr og lærere Der er stor forskel på skolerne – både udstyrsmæssigt og mentalt, særligt når det gælder folkeskolen Ofte klages der fra skolernes side over manglende udstyr – men det er forskelligt Men måske er vi computermæssigt kommet dertil, hvor så at sige alle elever har en bærbar computer eller I Pad – og dette giver større operationsfrihed. Se f.eks. OECD-rapporten: Connected Minds, Technology and Today’s Learners ( Digitale udfordringer

2 1 OECD: “taking advantage og the fact that students already go to school with their own equipment, although schools may not acknowlegde it.” Meget forskelligt, i hvilken grad skolerne i dagligdagen bruger digitalt undervisningsmateriale og digital indlevering via First Class Dette er en udfordring, når det gælder f.eks. digital aflevering af eksamensbesvarelser – eleverne skal bl. a. have gennemprøvet måden NÁM, vort læringscenter, gennemfører for øjeblikket kurser på alle landets folkeskoler om brug af digitale undervisningsmidler i faglige sammenhænge Disse kurser skal være med til at løfte brugen af digitale medier på skolerne, hvilket også medfører, at Mentamálaráðið kan stille krav i forbindelse med eksamen Digitale udfordringer

3 Skoler, der har ungdomsuddannelser, både gymnasiale og yrkesrettede
1 Skoler, der har ungdomsuddannelser, både gymnasiale og yrkesrettede Generelt mere indstillede på at bruge ICT Mange skoler har allerede taget springet ind i den digitale verden En del skoler har i adskillige år brugt digital indlevering af en del skriftlige opgavebesvarelser, uden dog at sende disse videre i digital form før for 1½ år siden Kun i få tilfælde har der været tale om digitalt eksamensgrundlag, og det er især i de tilfælde, hvor eksamensgrundlaget har været dansk, f.eks. fysik på HTX Eleverne har i ungdomsudannelserne egen computer – hvilket giver større frihed, også i eksamenssammenhæng Digitale udfordringer

4 Antal folkeskoler, hvor der holdes skriftlige eksaminer er 22
1 Antal folkeskoler, hvor der holdes skriftlige eksaminer er 22 Antal elever til skriftlig eksamen i 2013 i 9. klasse ca. 750 i 10. klasse ca. 490 Stor spredning angående foleskolernes størrelse Antal skoler med ungdomsuddannelser er 10 Den minste har 25 elever til afsluttende skriftlig eksamen, mens den største har en 600 Der er rigtig stor spredninng i skolernes størrelse – hvorfor der også er særdeles stor spredning i skolernes behov for implementering af styring af digital indlevering og forsendelse af eksamensbesvarelser Digitale udfordringer

5 Sommeren 2013 Mentamálaráðið kræver i folkeskolen digital aflevering af stil i færøsk, engelsk og dansk Selve eksamensgrundlaget (tekstmaterialet) er dog stadigvæk trykt materiale, der uddeles til hver eksaminand Foretager 2013 i folkeskolen forsøg med digital besvarelse og aflevering i faget matematik I ungdomsuddannelserne er det stort set kun i matematik, at opgavebesvarelserne ikke skal afleveres digitalt I 2013 bliver der krav om, at al forsendelse af opgavebesvarelser sker digital Sammen med vor ICT tjeneste udvikle enklere procedurer for digital indberetning af hold, fag, elever på holdene, o.s.v. Digitale udfordringer

6 Fremtiden For øjeblikket har eleverne kun adgang til et websted, hvor alle færøske ordboger ligger digitalt, gennem en port på routeren, så de kan bruge elektronisk ordbog til eksamen, som de gør i dagligdagen Vi må arbejde med, at eleverne har fuld adgang til internettet i forbindelse med de skriftlige eksaminer Eksamensgrundlaget skal ændres, så eleverne skal opsøge de fornødne informationer for at kunne besvare opgaverne Opgaveformuleringerne skal stille mere præcise krav til eleven omkring selvstændig behandlig af emnet Måske udforme opgaverne på en sådean måde, at eleverne “stresses” en smule, d.v.s. at de skal lære målrettet at indhente oplysninger og behandle dem Udvikle en stikprøvekontol (logfil-kontrol) for at fange snyd Digitale udfordringer


Download ppt "Digitale udfordringer på Færøerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google