Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metropol på vej Vision og strategi for Trekantområdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metropol på vej Vision og strategi for Trekantområdet."— Præsentationens transcript:

1 Metropol på vej Vision og strategi for Trekantområdet

2 Metropol på vej…..? ?

3

4 Bærende principper 1.Samarbejdet bygger på og understøtter de enkelte kommuners styrkepositioner og initiativer 2.Samarbejdet skal fremme synergien mellem kommunernes styrkepositioner og initiativer 3.Samarbejdet skal sikre en samlet tyngde og styrke, der gør området mere attraktivt – og gør det muligt at løfte opgaver, vi hver især er for små til

5 En ny type metropol Ingen skyskrabere  men en masse, der rager op Ingen monolit  men en unik kombination af lokale styrkepositioner Ingen topstyring  men masser af interaktioner Ingen udviskning af lokal identitet  men fælles selvbevidsthed

6 Trekantområdets DNA •Erhvervsprofilen er produktionsorienteret –Trekantområdet er historisk en industriregion – hvor transportvejene både til lands og fra vandet har skabt store og mange produktionsarbejdspladser •Infrastrukturen er udgangspunktet –Trekantområdet er i sit navn defineret ved sin geografiske placering og infrastruktur •En livsform præget af virkelyst –Trekantområdets borgere har – uden i øvrigt historisk at føle stort slægtskab - været fælles om handlekraft og selvtillid •Rammerne er en ny type by –Trekantområdet er muligvis det bedste sted at leve i hele verden. En åben, grøn metropol med mange centre, byer og land. 17

7 En fælles grundfortælling Trekantområdet er en metropol på vej. Du kan kende os på virkelysten og på, at her er kort fra tanke til handling. I flere hundrede år har vi været landets trafikale knudepunkt og produktionscentrum. Det agter vi også at være i fremtiden med en halv million arbejdspladser og en infrastruktur, hvor mennesker og varer mødes fra alle fire verdenshjørner. Trekantområdet er Danmarks industriregion, nu og i fremtiden. Vi går forrest, når den 3. industrielle revolution for alvor skal styrkes i Danmark:… Trekantområdet forbinder dig med alting. Vores centrale beliggenhed har altid gjort os til knudepunktet i Danmarks infrastruktur… Trekantområdet står aldrig stille. Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, der tager ansvar for tingene og hinanden. Derfor er der også i dag kort fra tanke til handling… 19

8

9 Væksten kommer ikke af sig selv… Fremtidens vækst forudsætter aktive, fokuserede indsatser i et tæt samspil mellem offentlige myndigheder og private aktører Vi skal konkurrere med storbyer og større byregioner om innovation, iværksætteri, internationalisering og kompetent arbejdskraft ‘Trekantområdet er stadig en af Danmarks mere velstående regioner. Men positionen er opnået i en tid, hvor væksten blev skabt ud fra andre rammer og forudsætninger, end den gør i dag’ Feasibility study, august 2013

10 Når forudsætningerne er dårligere… Trekantområdet har færre iværksættere og vækstiværksættere end de fire store universitetsbyer – selv om udviklingen er ved at vende….

11 …må vi knokle hårdere Dobbelt så mange skoleelever modtager undervisning i entreprenørskab i Trekantområdet – sammenlignet med de fire store universitetsbyer. …og derfor er Trekantområdet vært for Danish Entrepreneurship Award 2012-15

12 Vores Fremtid Trekantområdets fælles vækststrategi Ambitionen Det vigtigste vækstcenter i Vestdanmark •En stærkere byregion baseret på sammenhæng, samarbejde og synlighed Vedtaget i alle 6 byråd i foråret 2013 Trekantområdets Advisory Board etableret august 2013 Strategisk handlingsplan godkendt februar 2014

13 Bedre rammevilkår •Tættere samarbejde om bedre servicering af erhvervslivet –Bedre, hurtigere og mere smidig myndighedssagsbehandling baseret på best practice og udnyttelse af fælles kompetencer •Afgiftsfri zone –Fælles ambition om at reducere og udfase dækningsafgift og byggesagsgebyrer for erhvervslivet •Fælles infrastrukturplan –Fælles fodslag bag en prioriteret plan for væsentlige infrastrukturønsker •Fælles kommuneplan –Fortsættelse af eksisterende samarbejde siden 2003 med øget strategisk fokus

14 Erhvervsudvikling •Integreret erhvervsservice –Et åbent marked for erhvervsserviceindsatserne, hvor kompetencer og ressourcer udnyttes på tværs af kommunerne for at sikre den bedst mulige erhvervsservice til virksomhederne •Udvidet samarbejde om iværksætteri –Udvidelse af eksisterende samarbejde med eliteprogrammer og øget samarbejde mellem inkubationsmiljøer •Industri 21 –Revitalisering af vores position som dansk produktionscentrum gennem specialiserede klyngeinitiativer på tværs af kommunerne

15 Kompetencer •Regional kompetencestrategi –Erhvervslivets aktuelle og fremtidige behov for kompetent arbejdskraft sikres i tæt samspil ml. uddannelser, erhverv, jobcentre og kommuner •Unge entreprenører –Trekantområdet skal være Danmarks entreprenante centrum gennem målrettet fremme af entreprenørskab i undervisningen på alle niveauer •Styrkelse af erhvervsfaglige uddannelser –Erhvervsuddannelserne skal styrkes gennem tættere samarbejde for at fastholde Trekantområdets position som produktionscentrum •Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter –International Community Trekantområdet er omdrejningspunktet for sociale, kulturelle og faglige aktiviteter for expats og spouses –Bosætningskoordinatorer i alle kommuner

16 Branding •Branding af Trekantområdet –Tæt samarbejde om at synliggøre Trekantområdet i kommunernes kommunikation –Ny grundfortælling ‘Metropol på vej’, visuel identitet og website •Kulturmetropolen –Tættere samarbejde om kulturelle initiativer, fyrtårne og markedsføring •Trekantområdets Festuge –Danmarks næststørste kulturfestival hvert år i uge 35. Første gang i 2013 •Sport & Event Trekantområdet –Tiltrækning af attraktive nationale og internationale events og mesterskaber

17 Resultaterne er på vej… De første resultater af Trekantområdets satsninger er ved at vise sig •Markante forbedringer af det lokale erhvervsklima –4 af Trekantområdets kommuner er i top 10 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse •Vejle årets innovationskommune –5 ud af de sidste 7 år har en Trekantkommune vundet titlen •Vejen årets iværksætterkommune •En række større virksomheder udvider eller flytter til Trekantområdet –Fx InterAcustics i Middelfart og Eurofins i Vejen •Stadigt flere studerer i Trekantområdet –Fx steg optaget på SDU Kolding med 23% i 2013


Download ppt "Metropol på vej Vision og strategi for Trekantområdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google