Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

“At være til stede i orkanens øje”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "“At være til stede i orkanens øje”"— Præsentationens transcript:

1 “At være til stede i orkanens øje”
En fænomenologisk kvalitativ interview- undersøgelse af forældres oplevede erfaringer i rummet på neonatalafdelingen. Malene Beck – Cand.Cur /Tlf

2 Hvorfor? Store ressourcer på medinddragelse af forældre i plejen, men hvad er deres oplevelse af at være tilstede på neonatalafd.? Litteraturen viser, at forældre udvikler stresssygdomme på neonatalafdelingen. Har oplevelsen af rummet her en betydning?

3 Hvad vidste jeg? Familiecentreret pleje (Weis 2006)
Ombygning af neonatalafdelingen (Beck et al. 2009) Helende arkitektur (Frandsen 2011)

4 Hvad ville jeg undersøge?
Hvordan oplever forældre det levede rum, når de er indlagt på en neonatalafdeling med deres for tidligt fødte børn?

5 Hvad er rum? Rummet forståes som fysisk, OG som eksistentielt fænomen
Rum opleves ikke kun som arkitektoniske vægge, men opleves også med dimensioner af tid, egen krop, og relationer

6 Hvad gjorde jeg? Interviews: Forskerspørgsmål: 4 forældre
3 forskellige teams Forskellig diagniose Indlæggelsestid over 14 dage Forskerspørgsmål: Hvordan oplever forældrene det fysiske intensive rum? Hvilke oplevelser har forældrene af kropslig karakter? Hvordan oplever forældrene tiden som subjektivt begreb? Hvordan oplever forældrene relationen mellem andre forældre, pårørende og sygeplejersker?

7 Tema 1: At være til stede I et rum, der ejes af apparater
”Sengen ville jeg ikke kunne undvære i og med at jeg benytter sengen til, når hun skal ud til os… Man er lidt tættere på hinanden end hvis vi sad på stole. Netop også når vores barn skal ud” ”Det er skærmen der redder mig fra ikke at gå helt i panik… på et tidspunkt, var der en der tog den, jeg følte virkelig, at nu havde jeg mistet den sidste rest af privatliv”

8 Tema 2: At opleve sig fastlåst I et rum, hvor hensyn danner rammen for eksistens
“Vi har kunne tage hende med rundt en del, så vi har ikke været så låst…De bedste øjeblikke, har været der hvor vi har kunne tage ham med rundt” ”Den dag jeg tog beslutningen om at nu skulle jeg hjem, der fik hun så ekstuberet sig selv. Men jeg tog skridtet… men den der rastløshed indeni, var svær at håndterer. Jeg VILLE bare tilbage”

9 Tema 3: Grænser for normalitet ændrer sig over tid
”Fx lige i starten hvor de måske ryger ned på 70 stykker (saturering), kan man godt blive nervøs… Fordi man ikke er vant til det, på det tidspunkt. Nu har man jo prøvet det, der var værre og kan jo godt gå ind og prøve at stimulerer lidt, så de begynder at trække vejret lidt bedre” ”I og med vi har været her så længe begynder jeg at havde styr på, ”hvem er hvor”. Hvorfor er de der ikke”.. og.. ”ups, der var lige præsten, åh nej, det fordi der er en der ikke klarer den”

10 Tema 4: At være til stede i orkanens øje
”Altså lige nu er der kommet meget mere ro på, fordi vi er skiftet. Vi er væk fra kommandocentralen derude, kontorlandskabet og kan lukke døren lidt bedre…Det giver meget mere støj, når man ligger i orkanens øje. Der var mange der gik forbi på gangene og forældre og besøgene til andre stuer…” ”Det kan være rigtig hårdt … jeg havde en periode hvor jeg var helt fyldt af historier”

11 Konklusion Tilknytning sker på trods
Oplevelsen af rummet er betinget af fysiske, eksistentielle og relationelle forhold Konteksten på neonatalafd. har særlig betydning, fordi identitet her skabes Rummets negative betydning, kan potentielt set træde i baggrunden og tilknytningen ml. barn/forældre mere i forgrunden

12 Hvor efterlader undersøgelsen mig?
Implikationer for praksis: Etablering af fast seng og/eller faste stofskærme vil være tiltag, der kan imødekomme de vilkår, forældrene oplever de skal slås med, når tilknytning til deres barn skal ske på trods Nye spørgsmål: Sygeplejerskernes tone i rummet kan styrke forældres oplevelse af selvstændighed og evne til at handle. Nye spørgsmål omkring hvorledes relationerne i rummet, påvirker den menneskelig væren i rummet?

13 Referencer Als H, FAU - Lawhon G, Lawhon G, FAU - Brown E, Brown E, FAU - Gibes R, et al. (1986) Individualized behavioral and environmental care for the very low birth weight preterm infant at high risk for bronchopulmonary dysplasia: neonatal intensive care unit and developmental outcome. - Pediatrics.1986 Dec;78(6): Wallin L. (2001) Omvårdnad av det nyfödda barnet. Lund: Studentlitteratur. Vigod SN, Villegas L, Dennis CL, Ross LE. (2010) Prevalence and risk factors for postpartum depression among women with preterm and low-birth-weight infants: a systematic review. BJOG 04;117(5): Brealey SD, Hewitt C, Green JM, Morrell J, Gilbody S. (2010). Screening for postnatal depression -- is it acceptable to women and healthcare professionals? A systematic review and meta-synthesis. J REPROD INFANT PSYCHOl 11;28(4): Weis J.(2006). Familiecentreret pleje i en højintensiv neonatalafdeling: udvikling af en metode til at styrke samarbejdet mellem forældre til for tidligt fødte børn og professionelle. Århus: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Beck SA, Weis J, Greisen G, Andersen M, Zoffmann V. (2009). Room for family-centered care -- a qualitative evaluation of a Neonatal Intensive Care Unit remodeling project. Journal Neonatal Nursing S06;15(3): Frandsen AK. (2011). Helende arkitektur. 1. [i.e. ny] udgave ed. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Van Manen M.(1997) Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. 2. ed. ed. London, Ont.: Althouse Press;.


Download ppt "“At være til stede i orkanens øje”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google