Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Risk Management planer for nye aktive substanser IFF 16 maj 2006 Jens Peter Balling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Risk Management planer for nye aktive substanser IFF 16 maj 2006 Jens Peter Balling"— Præsentationens transcript:

1 Risk Management planer for nye aktive substanser IFF 16 maj 2006 Jens Peter Balling jep@lundbeck.com

2 2 Agenda ● Et levende dokument ● Guide for RMP og andre relevante dokumenter ● Definition ● Elementer i en RMP ● Hvornår skal der udarbejdes en RMP? ● Praktisk erfaring ● Section 4.5 Safety specification ● Section 4.6 Pharmacovigilance Plan ● Section 4.9 Risk minimisation plan ● Post authorisations commitments

3 3 RMP et levende dokument ● Dækker et produkts levetid ● RMP beskriver meget nøjagtigt sikkerheds profil til enhver tid – fra klinik til markedsført produkt ● Er et dialog værktøj ● Firmaerne laver en aktionsplan som konfirmeres af CA ● CA kontrollerer og godkender ● Skal opdateres løbende og indsendes i forbindelse med kontakt til CA

4 4 Relevante Dokumenter ● EMEA Guideline on risk management systems for medicinal products for human use ● ICH E2E – (EMEA Note for Guidance on Planning pharmacovigilance ativities (CPMP/IC/5716/03) ● Template for safety Specification and Pharmacovigilance Plan (RMP-June05) Template v2EU Vol 9 ● MHRA Statuary Pharmacovigilance inspection ● EMEA (draft) Guideline on monitoring of compliance with pharmacovigilance regulatory obligations and pharmacovigilance inspections – beskrivelse og format af Pv systemet ● (Vol 9 / 9A) ● Directive 2001/83/EC art 8 as amended by 2004/27/EC ● Regulative 2004/726 art 6 med ref til 2001/20/EC

5 5 Definitioner ● A risk management system is defined in this guideline as a: •set of pharmacovigilance activities and interventions designed to identify, characterise, prevent or minimise risks relating to medicinal products, •and the assessment of the effectiveness of those interventions

6 6 Elementer i en RMP ● EU Risk Management Plan •Part I −A safety Specification −A pharmacovigilance plan •Part II −Evaluation of the need for risk minimisation activities −A risk minimisation plan

7 7 Hvornår er en RMP krævet ● Ved ansøgning om markedsføringstilladelse for: •Produkter der indeholder nye aktive substanser •Lignende /’generiske?’ biologiske produkter •Andre generiske/hybrid medicinske produkter hvor der er en i forvejen identificeret behov for en ’risk minimisation plan’ •Ved ændringer i dosis, formulering, produktionsproces med mindre andet er aftalt med CA •På anmodning fra CA (før og efter godkendelse) •For markedsførte produkter i forbindelse med ansøgning til central godkendelse ● Aftal møde/dialog med den ansvarlige myndighed, EMEA, CA, CA i ’reference member state’

8 8 Hvem har praktisk erfaring? ● Hvem har udarbejdet en MRP eller er i gang? ● Hvor lang tid tog det? ● Hvor mange arbejdede på RMP’en? ● Hvem var med i processen? ● Var guidelinen ok? ● Så I på andre dokumenter? ● Hvem godkendte den? ● Hvem har SOP/WI – templates for RMP?

9 9 Praktisk erfaring Detailed description of the pharmacovigilance system (Art 8.3 (ia) and n) of the amended Directive) (see Annex) jf. 2004/27/EC?? The applicant has to provide documents that set out a detailed description of the system of pharmacovigilance. A statement signed by the applicant and the qualified person for pharmacovigilance, indicating that the applicant has the services of a qualified person responsible for pharmacovigilance and the necessary means for the notification of any adverse reaction occurring either in the Community or in a third country has been provided.

10 10 Praktisk erfaring Detailed description of the risk-management system, where appropriate (Art 8 (ia) of the amended Directive; Art 9.4(c) and Art 127 (a) of the new Regulation) Reference is made to the draft CHMP Guideline on Risk Management Systems for medicinal products for human use (EMEA/CHMP/96268/2005) recently published on the EMEA website: http://www.emea.eu.int/pdfs/human/euleg/9626805en.pdf http://www.emea.eu.int/pdfs/human/euleg/9626805en.pdf Please be informed that an (updated) EU Risk Management Plan, as per the CHMP Guideline on Risk Management Systems for medicinal products for human use, should be submitted either within the application or submission of responses; or post-authorisation at the same time as the PSURs, within 60 days of an important (Pharmacovigilance or Risk minimisation) milestone being reached or when the results of a study becoming available or at the request of the Competent authority.

11 11 Praktisk erfaring ● Det rigtige hold •Dem der kender ansøgningen ● SOP & Template •Identisk dokument for samme og andre produkter •Implementer og fasthold systematisk erfaring ● Rutine pharmacovigilance (4.6.1) •Kan genbruges, er uafhængigt af produktet ● ’Location of the RMP in the dossier (eCTD) •Hvor skal den placeres?

12 12 Section 4.5 Safety specification ● Følg Guidelinen ● Brug erfaringen fra ansøgningen kombineret med evalueringer i ’assessment’ rapporten

13 13 Section 4.6 Pharmacovigilance Plan ● Rutine overvågning •Som beskrevet i Vol 9 / 9a •Hvis mere detaljeret følg :’ EMEA (draft) Guideline on monitoring of compliance with pharmacovigilance regulatory obligations and pharmacovigilance inspections’ – er obligatorisk del af ansøgningen •Kan genbruges i forbindelse med audit, inspektioner, partner due diligence ● Action plan for safety concerns •Brug annex C - Søg inspiration fra Template eu2 Vol 9 (Draft) •Protokol(er)/synopsis •Diskuter mulige konsekvenser af studie resultater

14 14 Section 4.9 Risk minimisation plan ● Need for a risk minimisation plan •For ethvert sikkerheds problem evaluer behovet for en risk minimisation plan ● Potential for medication errors •Specielt hvis der er mulighed for livstruende i medicinerings fejl ● The risk minimisation plan •En udfordrende opgave •Inkluderer både rutine og de foreslåede ’risk minimisation’ aktiviteter •Søg inspiration fra liste over aktiviteter som opført i Annex B •Inkluderer ’milestones’

15 15 Post authorisations safety commitments ● Stræb efter en ’Win Win’ situation •Sæt ikke aktiviteter op som ikke er gennemførlige •Gå i dialog – vær vel forberedt – flere alternative muligheder •Brug gerne offentlige registre som data grundlag −I DK Recept registeret & Lands Patient Registeret −Kontrakt med akademisk institution /universitet •Etabler selv et register fx gennem CRO •Store simple kliniske afprøvninger

16 16 Hvor går det så rigtig galt ● Lov ikke noget I ikke har undersøgt til bunds ● Befolkningen underlaget skal være ok ● Det skal være muligt at lave den type studier i det pågældende land •CHMPs medlemmer og firmaets intentioner er ikke altid foreneligt med National lovgivning •Etiske komiteer skal også tages i ed •Det kan tage meget lang tid at få sat et registerstudie op selvom CRO’et siger de kan sætte en database op til dette formål ● ’Milestones’ skal følges


Download ppt "Risk Management planer for nye aktive substanser IFF 16 maj 2006 Jens Peter Balling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google