Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Online registrering af GIS data med GPS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Online registrering af GIS data med GPS"— Præsentationens transcript:

1 Online registrering af GIS data med GPS
Svend Isko Ledende Arealinspektør DSB Ejendomme Drift & Vedligehold, Arealer Tak Personlig præsentation Organisatorisk placering

2 Online registrering af GIS data med GPS
Baggrund 1. Drift & Vedligeholds arbejdsopgaver 2. Værktøjerne Online registrering af GIS data med GPS 1. Opgaven 2. Opgavens omfang 3. Valg af registreringsmetode 4. Fordele og ulemper ved registreringsmetoden 5. Resultatet Fremtidsperspektiver 1. GIS kort grundlaget 2. Data 3. GPS

3 Bestiller af arealvedligeholdelse (BUM) Tilsyn med ”forpladsaftaler”
Online registrering af GIS data med GPS - Drift & Vedligeholds arbejdsopgaver Bestiller af arealvedligeholdelse (BUM) Tilsyn med ”forpladsaftaler” Forvaltningsopgaver Sags og projektledelse ”Siriuspatrulje” virksomhed………… BUM model / rammeaftaler

4 Online registrering af GIS data med GPS - Værktøjerne
Forvaltning af ejerskabet Nordpilen vender ned / registrering fra København og ud Vigtigheden understreges af flere årstal / underskrifter / arealberegninger / udviskninger Dokumentet har været brugt!!!!

5 Online registrering af GIS data med GPS - Værktøjerne
Nordpilen vender stadig ned Digitaliseret Tabulare registreringer i databaser EjendomsInfo

6 Online registrering af GIS data med GPS - Værktøjerne
Stor afhængighed af medarbejderne Sygdom / nye medarbejdere / panik i ferier Slipper aldrig ud af den klemme ……….. Heldigvis!

7 Online registrering af GIS data med GPS - Opgaven
Drift & Vedligehold Registrering af: Hvad? Hvor? Hvor meget? Styring af kvalitet og kvalitetsniveau Registrering af ejer (matrikel/element) Registrering af ansvarlig Hvor? Hvem? Hvor meget? Tilbudslister til udbud ”De andre” Kort over arealernes ”topografi” Kort med ansvarsfordeling Vintervedligeholdelse (sne & is) Renholdelse (affald) Vedligeholdelse (pleje) Krav om informationer til os selv / og til kolleger i virksomheden Mange ”Hv” spørgsmål Hvad og hvor meget / database Hvor / Kort / GIS Løsningen tegnede sig relativ hurtig / ingen ønsker om at udvikle vort eget system / sygdom / nye kolleger / Ferier

8 Online registrering af GIS data med GPS - Opgaven
Tilstandskrav Udførselskrav ……et sprog ”alle” forstår! FSLs ”Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder” lige for Videre udvikling af kendte værktøj i et praktisk videnskabeligt samarbejde !!!!!!!! Tilstandskrav / hvordan skal det se ud / bruger, samarbejdspartnere og kolleger Udførselskrav / hvad og hvor tit / entreprenøren Har udarbejder egne kvalitetsbeskrivelser / en del arealer registreres som sammensatte elementer.

9 Online registrering af GIS data med GPS - Opgaven
Første skridt Kvalitetsbeskrivelserne / Andet skridt X-mager Geodatacenter Database og GIS (kort) på Kvalitetesbeskrivelsernes systematik Regulering af kvalitetsniveau / mængder / tilbudslister Grundlag for tema og arbejdskort

10 Online registrering af GIS data med GPS - Opgavens omfang
350 stationer 1000 grundstykker 900 ha Ekstensive sammensatte elementer Intensive enkeltregistrerede elementer

11 Online registrering af GIS data med GPS - Opgavens omfang
Intensive enkeltregistrerede elementer Registrering / Hvad / Hvor / Hvormeget Elementer !!!!!

12 Online registrering af GIS data med GPS - Opgavens omfang
Ejerskab !!!!! Ansvar !!!!! Intensive enkeltregistrerede elementer Registrering / Hvem / Hvor Finde grænserne i forbindelse med registreringen / finde tilbage til grænserne når værktøjet er i brug

13 Online registrering af GIS data med GPS – Valg af registreringsmetode
Trimble Geo XT GPS-modtager Differential GPS Position fra sattelitter Korrektion og præsision via mobiltelefonnettet / Præcision +/- 15 cm Trimble Geo XT (skærmbillede)

14 Online registrering af GIS data med GPS - Valg af registreringsmetode
Luftfoto (tema) Strækningskort (tema) Skelkort (tema) CAD tegninger (tema) Elementer (produktion / tema) Kladde (produktion) FP = forprossesering i GIS / CAD tegninger gøres brugbare i GIS / X-Manager EP = Efterprossesering i GIS / retter overlapninger/ beskærer i forhold til literagrænser BS = bestykning i X-Manager / kobling af GIS element og Kvalitetsbeskrivelse Tema = data til kontrol eller rentegning Produktion = Data som oprettes i forbindelse med registereringen / rentegning fra temaer / opmåling med GPS Der arbejdes mest muligt i CAD i dataopbygningsfasen / flest tilgængelige ressourcer / GIS manual

15 Online registrering af GIS data med GPS - Fordele og ulemper ved metoden
Data produceres i GIS Data produceres på stedet Præcision Fleksibel ……. Ulemper Prisen? Skærmens størrelse! Brugervenlighed! Man skal hele vejen rundt! Største ulempe er skærmens størrelse / brugervenlighed / det skal være som at åbne en web browser Præcision / fleksibiliteten

16 Online registrering af GIS data med GPS – Resultatet
Elementer (hvad & hvor) Rapporter (hvor meget, hvordan & hvem) Med Valg af areal- og elementtype styrer Xman og ArcGis elementtemaet og tilbudslister Sammensat af Xman og ArcGis funktionalitet

17 Online registrering af GIS data med GPS – Resultatet
Vedligehold (hvem, hvor) Vinter vedligehold (hvem, hvor) Med Valg af ejer og ansvarlig styrer Xman og ArcGis hvem der er opgaveansvarlig Sammensat af Xman og ArcGis funktionalitet

18 Online registrering af GIS data med GPS – Resultatet
Element & Ejerskab Et godt samarbejde mellem bruger og ekspert Brugeren arbejder i Xman Eksperten bearbejder dynamiske layouts i ArcGis

19 Online registrering af GIS data med GPS – Fremtidsperspektiver
GIS kort grundlaget Data GPS Kortet skal redigeres i særskilt rutine / GIS manual Data kan redigeres ”on the fly” / ombestykning / etableringsfase / funktionsfase Præcis GPS position!!!!!!

20 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Online registrering af GIS data med GPS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google