Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientkommunikation i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientkommunikation i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Patientkommunikation i praksis
Den gode – strukturerede - samtale Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

2 Hvad skal vi nå? Hvorfor er viden om kommunikation vigtig?
Kursusindhold Calgary/Cambridge modellen – kort præsentation Erfaringer med ”Patientkommunikation i praksis” Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

3 Om at arbejde unødigt meget…
”Når vi har set videooptagelser af konsultationer, har det slået os, hvor ofte læger arbejder unødigt meget. Når man betragter konsultationsprocessen udefra, lægger man mærke til de steder, hvor lægen i sin kommunikation kommer ud af trit med patienten, hvor lægen lægger op til at tage hele ansvaret, eller hvor patienten unddrager sig sin del af ansvaret. Nogle typiske eksempler på dette er, hvis lægen: Ikke lader patienten tale ud, men tidligt stiller lukkede spørgsmål Ikke i tide får klarlagt patientens forventninger, forestillinger og frygt Ikke hører efter, hvad patienten siger / svarer Overtager ansvaret og følger sit eget spor” Jan-Helge Larsen & Ole Risør Camilla: En case der beskriver hvor svært det kan være at få det rette udbytte af en samtale. Jan-Helge Larsen og Ole Risør er begge læger. De har uddannet sig i og arbejdet med kommunikation mellem læger og patienter. De har bl.a. været ude og undersøge hvad der sker i konsultationssammenhænge. I forbindelse med et dialogmøde med patienter fra et ambulant afsnit, sagde en patient: ”God plan, men den kan jeg jo ikke følge…” Mon ikke det er overførbart til andre faggrupper, der skal udarbejde planer til deres patienter? Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

4 Virkninger af god kommunikation
God kommunikation mellem behandler og patient Bedre planlægning Mere præcise diagnoser Professionelt og personligt tilfredsstillende Større patienttilfredshed Forstår og husker information bedre Mindre angst Mindre usikkerhed Øget tilfredshed Øget compliance/aktivitet Camilla: gennemgang Bedre resultater Kortere indlæggelser Færre komplikationer Færre patientklager Ressource-økonomisk Effektive konsultationer efter L. Fallowfield 1995 Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

5 At udforske og forene to dagsordner Personalets dagsorden
(disease) Patientens dagsorden (illness) Udredning Fysiske undersøgelser Laboratorieundersøgelser Forestillinger Følelser Forventninger Diagnose Behandling og pleje Genoptræning Oplevelsen af sygdom Livskvalitet Målet er at begge parter opnår viden om hinandens dagsorden Patientcentreret kommunikation - frem for sygdomscentret Interaktioner, hvor personalet aktivt udforsker patientens oplevelser, tanker, holdninger og følelser. Hvor personalet udviser en adfærd, der fremmer patientens mulighed for at udtrykke sig, tale frit og stille de spørgsmål, som er vigtige for patienten. Patienten får mulighed for at fortælle sin historie, hvorigennem personalets og patientens opfattelse af sygdommen integreres patienten er i sig selv ekspert og kan give værdifuld indsigt i sin fysiske tilstand, sit psykiske og fysiske funktionsniveau og oplevede livskvalitet. Informationsudveksling rummer både faktuelle og følelsesmæssige aspekter. Kommunikation er baseret på gensidighed og samarbejde – under hensyn til de roller, som hhv. personale og patient indgår i. Giver begge parter øget mulighed for oplevet indflydelse, kontrol, respekt og fleksibilitet. Integration » Efter Bobby Zachariae Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

6 Citat fra patient Mere end tørre tal Grundlaget for et godt samarbejde skabes kun med input fra begge sider. Man må jo hele tiden være bevidst om, at der er to eksperter til stede, nemlig behandleren, der er ekspert i sygdommen og patienten, der er ekspert i lige netop sit eget liv. Og hvis en behandler har den mindste forhåbning om at bidrage med noget til en andens liv, ja så er det indlysende, at han/hun først må sætte sig ind i den aktuelle livssituation og lærer mennesket at kende. Camilla: gennemgang Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

7 Patientkommunikation i praksis
Formål: Udvikle generelle kompetencer i at kommunikere med patienter og pårørende Øge forståelse for psykologiske faktorers betydning for kommunikation Udvikle færdigheder i relation til udvalgte samtalesituationer Så vi kan Sætte fokus på patienten Gøre samtaler meningsfulde Sikre alle har samme viden ift. en problemstilling Finde den bedst mulige plan Bruge samtaletid optimalt Kunne håndtere mange slags samtaler Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

8 Hvad bygger Patientkommunikation i praksis på?
Et evidensbaseret grundlag Positiv virkning af kommunikationstræning Kun 1 af 81 studier påviste ikke positivt udbytte Studerende, yngre og seniore læger, speciallæger og alment praktiserende læger havde effekt Aspegren, 1999 Intet forsøg på at: Bemærke patientens forventninger/syn 70% Forhandle 90% Stille opmuntrende spørgsmål % Gentage råd 63% Tjekke forståelse 89% Opdele og rubricere information 90% Er erfaring ikke nok? Læger med 5 års erfaring er gode til at optage anamnese – men dårlig til formidling og planlægning Maguire et al 1986 Patientkommunikation i praksis Lægeforeningen Marianne Lau & Eva Ethelberg Camilla Gjedsted fabricius

9 Kursusindhold Indføring i og afprøvning af Calgary/Cambridge guiden
Håndtering af forskellige typer af samtaler, f.ex: Samtale med alvorlig besked Den vrede patient Den tavse patient Samtale mellem flere parter Viden om psykologiske reaktioner på somatisk sygdom Praktiske øvelser Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

10 CALGARY-CAMBRIDGE GUIDE RAMMEN FOR EN SUNDHEDSFAGLIG SAMTALE
Indlede samtalen Skabe struktur Opbygge en relation Indhente information Undersøgelse Many models have been developed to delineate the communication process skills - the point is that models work in communication skills teaching. An example is the C-C Guides, which are built around a framework that corresponds directly to the way we structure a consultation in real life. [HANDOUT of pocket version] - it provides a summary of the literature on the skills worth teaching and a structured way to frame learning, feedback, and curriculum development. Formidle information Lægge en plan Afslutte Kurtz, Silverman, Draper (2005) Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius 10

11 Samtalens opbygning Calgary-Cambridge Guide
Struktur/faser Indhold Indlede samtalen Skabe initial kontakt Afklare/identificere baggrunden til samtalen Lave en fælles dagsorden Indhente information Undersøge og uddybe patientens forventninger Yderligere forståelse af patientens perspektiv Skabe struktur i samtalen – kontinuerligt Synliggøre strukturen Være opmærksom på samtalens flow Opbygge en relation - kontinuerligt Anvende passende non-verbal adfærd Udvikle kontakt Involvere og medinddrage patienten Formidle information og udarbejde en plan Formidle den korrekte information i det rette omfang Støtte at patienten kan forstå og huske information og aftaler Arbejde mod en fælles forståelse, hvor patientens perspektiv er inkorporeret Lægge en plan baseret på en fælles (forhandlet) beslutning Afslutte samtalen Forestående plan aftales – plan B Sikre en god afrunding – opsummering og tjek Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

12 Hvor fører den fælles dagsorden hen?
Huskeliste over hvad vi skal nå Prioritering af emnerne Støtter en systematisk indhentning af mere information Støtter udarbejdelsen af en fælles plan Styrker Patient Empowerment Camilla: Den fælles dagsorden lægger op til at patienten bliver en del af processen og derved medbestemmende ift. planer om eget forløb Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

13 Effekt af den fælles dagsorden 1
”…det bevidste i / målet med kommunikationen, er at jeg ridser "emnerne" op for patienten, (det) gør at jeg får mine svar, samt at det ikke bliver en "løs" samtale hvor vi glemmer målet. Dette gør også at jeg som plejepersonale ikke bruger meget tid på "alt-mulig" snak.” Sygeplejerske på Rygkirurgisk afd. Malene: Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

14 Effekt af den fælles dagsorden 2
”Jeg synes den største bonus i fht. at lave en fælles dagsorden med patienten er at det giver patienten ejerskab til træningen. Så bliver den mere meningsfuld, patienten vil give den mere gas og derfor bliver træningseffekten større. Det er ihvert fald min oplevelse. Fysioterapeut neurologisk afd. Malene: Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius

15 Hvornår søger vi en fælles dagsorden og plan/aftale?
Stuegang Reagerer på en klokke Svar på prøver og undersøgelser Kommer for at træne med patienten Indlæggelsessamtale Aftale morgentoilette Udskrivelseskonferencer Information om behandlingsplan Forventningssamtale Dem svære samtale Tilfældigt møde med pårørende på stuen Statussamtaler Lægesamtaler

16 Afvikling af Kommunikation i praksis
3 dages kursus – dag Vekslen mellem teori og praksis Calgary/Cambridge Guiden Forskellige typer samtaler Psykologiske reaktioner på somatisk sygdom Rollespil med reflekterende team Film Hjemmeøvelser: Arbejde med selvvalgt delproces i guiden Videooptagelse af en samtale med en patient Gennemgang af udvalgt passage i plenum Patientkommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabricius


Download ppt "Patientkommunikation i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google