Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Gode Møde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Gode Møde."— Præsentationens transcript:

1 Det Gode Møde

2 HVEM ER JEG? MARIANNE BOYE MOVING MINDS,
SYSTEMISK PROCES – OG KREATIVITETS-KONSULENT, FACILITATOR. FRIVILLIG RÅDGIVER PÅ LIVSLINIEN

3 Hvad laver Moving Minds?
Mødeledelse Hjælper virksomheder med at tænke nyt og få ideer. Underviser i undervisning/formidling Laver mødedesign og uddanner folk i mødeindustrien Personaledage Positiv Psykologi Hvad laver Moving Minds?

4 Bos bøger: Mødeledelse og Kontorets Indiana Jones

5 Hvad skal der ske i dag. Det lille og det store møde
Hvad skal der ske i dag? Det lille og det store møde. Noget om værtsskab

6 Hvor mange her har prøvet at deltage i et møde?

7 Hvor mange går til mindst 2 møder om ugen?

8 Hvor mange har prøvet at være mødeleder?

9 Hvor mange er helt nye i dette regi?

10 Summe med sidemakker. Hvad er et godt møde?

11

12 Klassisk mødelokale

13 Øget kompleksitet kræver nye arbejdsformer.
Dynamisk kompleksitet Årsag og effekt er adskilt i tid og rum Fremtids kompleksitet Uforudsete situationer og en ukendt fremtid Kompleksiteten øges derfor har vi brug for at kunne ændre hjerterytme. Social kompleksitet Aktørerne har forskellige værdier og interesser

14 Vi træffer bedre beslutninger

15 Vores egne børn er altid smukke

16 Positive relationer

17 Hvad motiverer os? Relationer Autonomi Kompetence

18 Mødeledelse. Hvordan gør man?

19 De første overvejelser
Hvad er formålet med mødet? Hvem skal deltage? Hvad skal mødets resultater være? Hvem skal deltage: E.mails. Mødets resultater – handle uden at komme hjem med noget.

20 Forberedelsen Forberedelsesmateriale er godt, men vær realistisk.
Afklar rollefordeling? Lav en drejebog. Forberedelse – giv ikke skideballe, men vær realistisk. Afklar rollefordeling – som at køre i bil og tale mobiltelefon samtidig. Lav en drejebog – som at planlægge en børnefødseldsg.

21 Drejebog: Tag stilling til proces og tid
Indhold Proces 9.00 Intro Oplæg 9.10 Opsummering på sidste møde 9.15 Forslag til velkomst-procedure for nye medlemmer Summe i triader Vælg 2 gode forslag 9.45 Opsummer og afrund. Skriv på planche 9.50 Farvel Lav en ekstra søjle. Som en børnefødselsdag.

22 Start med et klart formål
Inspirere Motivere Relationer Anvendelige metoder 2 ting der giver en god start: Peg mod Disneyland Hav et formål: Formålet med mit oplæg. Plejer er ikke noget godt formål. Dagens output: Artikel, inspiration og deltagelse i kursus.

23 Starten på mødet Tag værtsskabet Hils på deltagerne.
Hvad er mødets formål? Præsentation (hvorfor er hver enkelt deltager der) Dagsorden – Hvad skal vi udrette? Udnævn referent.

24 Fordeling af ordet Fokus og energi fremfor demokratisk ligemandsprincip. Fordel ordet efter behov – i stedet for at følge talerlisten slavisk. Del diskussionen op i emner – afslut et emne før det næste påbegyndes. Spring over meget talende eller bede dem forkorte deres indlæg. Folk holder længere på ordet, når der er talerliste.

25 Konkluder og tag beslutninger
Opsamlinger: Brug deltagernes egne ord. Lad en anden konkludere (hvis du ikke ved nok). Gå aldrig videre til næste punkt uden at have bundet en ordentlig sløjfe på det aktuelle punkt.

26 Fordele handlingsansvar
Placer ansvaret på en respektfuld og anerkendende måde. Bed evt. den ansvarlige selv formulere opgaven. Få den ansvarlige til at skrive opgaven ned (referater er upræcise og upålidelige). Sæt en tidsfrist på.

27 Afslut mødet Hvem gør hvad? Fastlæg næste møde.
Fælles anerkendelse (nævn en god ting fra mødet). Anerkend facilitator. Undgå hurtig og overfladisk kritik.

28 Værtsskab

29 Værtskab 1. Summerunde 2 og 2 eller 3 og 3
Hvad har du gjort for at nytilkommende skal føle sig velkomne? Hvordan har du selv oplevet at blive mødt?

30 Værtskab 2. Summerunde 2 og 2 eller 3 og 3 Hvad synes du er vigtigt?
Hvad vil I foreslå andre at gøre?

31 Positive følelser Mere handlekraftige Bredere handlerepertoire
Øget commitment Større arbejdsglæde Bedre præstationerr Positive følelser appelerer umiddelbart til os - det er derfor at små børn der smiler og griner er noget af det mest downloadede på youtube. Bredere Handlerepetoire: vi ser flere udveje og flere handlingsmønstre - vi ser flere løsningsmuligheder. Win Win

32 Det magiske vendepunkt
3:1 Ikke ved 2:1 Ægtrepar 5:1

33 I parforholdet 5:1

34 Dumme gamle hjerne! (stakkels gamle hjerne)

35

36 Forbrydelsen

37 Brug metafor Ordsfære: Kahyt, styrbord, skipperlabskovs, gast
mytteri, vind i sejlene, beskøjter, kompas, destination osv.

38 Brug effekter Spil musik, når folk kommer
Involver deltagerne fra starten Lav en god scenografi Lav en lille overraskelse Muliggør at deltagerne får snakket med hinanden

39 ”Happy End”

40 Opsummering Tag værtskabet og hjælp den gode stemning på vej.
Vær tydelig om formål og forventning af udbytte. Sørg for at involvere deltagerne og få deres viden i spil. Mødet skal være varieret. Tænk dramaturgi.

41 Spørgsmål eller kommentarer?

42 Tak for i dag I er altid velkomne til at maile eller ringe, hvis I har spørgsmål eller kommentarer Marianne Boye, Moving Minds Tlf:


Download ppt "Det Gode Møde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google