Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagbogsnotater fra en skolebestyrelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagbogsnotater fra en skolebestyrelse"— Præsentationens transcript:

1 Dagbogsnotater fra en skolebestyrelse
Pia Bille, tidl. formand for skolebestyrelsen ved Trekroner Skole

2 2 typer opgaver En del af et skolevæsen, høringspart ved
Budget mv. - ressourcefordeling Politikker for området – skolepolitik, Styrelsesvedtægt Deltagere i skolerådets arbejde grundlag for Lokal skoleudvikling, flere niveauer Værdigrundlag og målsætninger Principper Skoleledelse

3 Mit oplæg - mine ’dagbogsnotater’
En proces hvor værdigrundlag og målsætninger får nyt liv Proces for formulering af et princip

4 Værdigrundlag og målsætninger - overordnede retningsgivende dokumenter
Værdigrundlag – eksempel fra Trekroner Skole Vi ønsker at skabe en åben og fordomsfri skole, hvor eleverne i samspil med lærere, pædagoger og hjem kan udvikle sig til hele, selvstændige, kompetente og ansvarsfulde mennesker med et tolerant og nysgerrigt syn på tilværelsen Vi ønsker at skabe en skole i bevægelse, der til stadighed udvikles med baggrund i erfaringer, der høstes

5 Målsætninger i tilknytning hertil
Trekronerskolen har som mål At tilbyde børnene et optimalt læringsmiljø – baseret på et helhedssyn Fremme åbenhed – båret af indlevelse, tolerance og gensidigt ansvar At arbejde projektorienteret At være en grøn skole Under hvert mål en række ’det betyder at’

6 Skolebestyrelsens opgave i forhold til værdigrundlag og målsætninger
Sørge for at ’det betyder at’ svarer på de udfordringer, der er i den aktuelle skoleudvikling nødvendiggør at materialet ’støves af’ – at der iværksættes processer hvor materialet udfordres

7 Dagbogsnotater om arbejdet med at udfordre skolens værdigrundlag og målsætninger
Gennemførelse af evalueringsmøde for forældre Gruppeinterview hvor forældre i tilknytning til de enkelte målsætninger udtaler sig om ’det er godt at’ og ’ønske om’ (noget anderledes) Fælles prioritering af udsagn Gennemførelse af dialogmøde for SB, forældreråd og ansatte Skolens vigtigste succeser Skolens vigtigste udviklingsområder Forældre som procesmagere

8 Dagbogsnotater om arbejdet med at udfordre skolens værdigrundlag og målsætninger
SB’ konklusion på de gennemførte aktiviteter Ikke behov for nye målsætninger - implementeringen er i fuld sving Behov for at blive tydeligere om hvad vores målsætninger og ’det betyder at’ betyder: For skolen som helhed Og særligt I indskolingen På mellemtrin I udskoling

9 Dagbogsnotater om arbejdet med at udfordre skolens værdigrundlag og målsætninger
Nedsættelse af arbejdergrupper i skolebestyrelsen der skal arbejde med udkast til ’allonge til målsætninger’. Forældre og ansatte i alle grupper. Alle forældre sidder i 2 grupper Præsentation af gruppens arbejde i SB, hvor medarbejdere fra relevant afdeling er inviteret med Arbejdsgruppen skriver igen Vedtagelse i SB Sammenskrivning af alle 3 forløb Processen varede 1½ år

10 Dagbogsnotater om arbejdet med at udfordre skolens værdigrundlag og målsætninger
Vigtige erfaringer God proces til at få ’de stor ord’ ind under huden Mange problemstillinger i skolen er relevant at diskutere i et ’progressionsperspektiv’ Vigtig at møde skolen medarbejdere i en sammenhæng hvor de ikke står til ansvar for en praksis, men hvor vi deler tanker Ved evaluering af SB’ arbejde i 2010 udpeget som nogle af de bedste processer, vi har været i

11 Dagbogsnotater om arbejde med principper - skolebestyrelsen ’redskab’
Fra uvm: Skolens principper er retningsgivende og udgør tilsammen de kvalitative grundholdninger, de værdier som skolens virksomhed bygger på, og den kurs som skolen skal følge Et princip bør formuleres, så det er rummeligt og vier plads til skolens ledelse. Det er i formuleringen så rummeligt, at der på handleplanet er plads til fortolkninger og valgmuligheder

12 Dagbogsnotater om arbejde med principper - skolebestyrelsen ’redskab’
Principper på Trekroner Skolen På Trekroner Skole ligger en stor del af det retningsgivende materiale i værdigrundlag og målsætninger Vi har brugt formulering af principper, når vi har villet være særligt tydelige i et konkret spørgsmål Vi har brugt ikke at vedtage princip, når har vurderet at værdigrundlag og målsætninger har været tilstrækkeligt retningsgivende

13 Dagbogsnotater om arbejde med principper - skolebestyrelsen ’redskab’
Vedtagne principper i 2 SB perioder Specialundervisning Teamdannelse Klaseråd / 2007 Forældreråd / 2007 Bespisning i SFO Forældrebetaling / 2009 Klassedannelse / 2007 / 2009 Skole-hjemsamarbejde Udearealer Skolen som formidler af invitationer 2005 Mobiltelefoner Lektiecafe Kostpolitk Orden og samvær Anvendelse af sanktioner

14 Dagbogsnotater om arbejde med principper - skolebestyrelsen ’redskab’
Princip for lektiecafe – et eksempel Lektiecafeens opgave er at udvikle en kultur, hvor fællesskabet omkring faglig fordybelse er en naturlig forlængelse af skoledagen. Lektiecafeen har tilbud om lektiehjælp. Lektiecafeen er et tilbud til alle børn – både de børn, der selv opsøger lektiecafeen, og de børn der har brug for at blive opmuntret til at bruge lektiecafeen. For børn i indskolingen indgår lektiecafeaktivitet som en integreret del af et sammen- hængende SFO-tilbud For børn på melletrin og overbygning organiseres lektiecafe i Grubleren, der et tilbud uden for den almindelige skoletid, der er bemandet af lærere Det er elever og forældre der har ansvar for, at der bliver læst lektier. Aktiviteter i lektiecafeen må opfattes om et supplement hertil.

15 Dagbogsnotater om arbejde med principper - skolebestyrelsen ’redskab’
Et princip er ’en bro’ mellem interessemodsætninger Princippet kvalitet skal måles på at alle stemmer er hørt og man i fællesskab har forholdt sig til de dilemmaer princippet giver de forskellige parter i skoleudviklingen

16 Om at ’slå bro’ Lektiecafeens opgave er at udvikle en kultur, hvor fællesskabet omkring faglig fordybelse er en naturlig forlængelse af skoledagen. Lektiecafeen har tilbud om lektiehjælp. Ikke tvang og skam – positivt møde med barn og forældre, inspirerer Lektiecafeen er et tilbud til alle børn – både de børn, der selv opsøger lektiecafeen, og de børn der har brug for at blive opmuntret til at bruge lektiecafeen. Er det op til det enkelte barn at vælge? Hvad er vores ansvar som voksne? Skal de ’ikke så boglige børn’ holdes til skole eller ud og sejre på deres arenaer (sport mv) For børn i indskolingen indgår lektiecafeaktivitet som en integreret del af et sammenhængende SFO-tilbud Har SFO’ens personale opgaver i forhold til lektielæsning? Udtrykker det nedvurdering af det pædagogfaglige? Hvordan kan lektielæsning indpasses i SFO? Det er elever og forældre der har ansvar for, at der bliver læst lektier. Aktiviteter i lektiecafeen må opfattes om et supplement hertil. Forældrene/ hjemmet er ikke fritaget fra ansvar.

17 Dagbogsnotater om arbejde med principper - skolebestyrelsen ’redskab’
Processen om lektier, der ikke blev til et princip Undren over forskellig praksis Cafebordsarrangement med indledning fra lærere om deres måde at arbejde med lektier på Forældre deler erfaringer Efterfølgende konklusion i SB Ikke belæg for princip – værdigrundlag og målsætninger tilstrækkeligt retningsgivende

18 Skolebestyrelsen i skolen - et tandhjul i et urværk

19 Skolebestyrelsens indflydelse
Smede når jernet er varmt – forholde sig til det som fylder i skolen Vedtage principper med solide ’rødder’ Overblik over interesser der er på spil Vende og dreje alle væsentlige argumenter Formulere sig, så det er klart at alle er hørt Føre an i processer, der inspirerer til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre – så skolen virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati (Folkeskolelovens formålsparagraf stk. 3).


Download ppt "Dagbogsnotater fra en skolebestyrelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google