Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Føler du dig magtesløs, har du mistet overblikket, er dit liv et kaos og har du brug for hjælp?

2 Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune
Akuttilbuddet bygger på en forståelse af at psykiske problemer har relation til oplevelser i livet

3 Vidensgrundlag – IMHCN og Slotsvænget Nøgleprincipper fra whole life whole systems tilgangen ift akut psykisk krise En tid til forandring og for personen til at se på livet i sin helhed Krisen kan føre til recovery i stedet for forværring Tid til refleksion, vækst, selvbestemmelse i stedet for håbløshed og vedligeholdelse Krisens årsager kalder på forskellige løsninger – økonomi, helbred, netværk Vigtigt at tilbuddene hviler på samme grundlag for at sikre fælles grundlag og kontinuitet

4 Målgrupper: med og uden kontakt til psykiatrien
Understøtte social inklusion

5 Akuttilbuddet i Lyngby Taarbæk Kommune
Åbent 24/7 Samtaler hjemme og i tilbuddet Tlf., mail, sms Overnatning Anonymitet 10 ansatte Budget: kr. 3,2 mil. årligt

6 Den første kontakt Tid til at lytte
Støtte til at finde ro, tryghed og sikkerhed – undersøge måder at håndtere og løse problemer på Støtte til at finde mening i krisen Støtte til at genvinde kontrollen

7 Akuttilbuddets metode
Kriseplan med afsæt i forskning i krise og recovery Inspiration fra Styr livet med personcentreret planlægning Servicestyrelsen har udvalgt den som én af to metoder

8 Scoring fra 1-5 1 = meget dårlig 2 = dårlig 3 = hverken eller 4 = god 5 = meget god

9 1 Scoring på de 5 områder af selvet
Hvordan vurderer du din evne til at passe på dig selv? Har du et sted hvor du kan føle dig tryg og sikker, mad, søvn, kommer du ud, arbejde, udd.? Hvordan vurderer du din evne til at håndtere følelser? Hvilke følelser fylder mest – vrede, glæde, ked af det, angst, modløshed, hvad gør du når du har den følelse, hjælper det, hvilken værdi er blevet krænket når du er vred, angst m.v.?

10 Hvordan vurderer du din evne til at forstå den situation du er i lige nu?
Hvorfor er du her lige nu, hvad er der sket, har du haft det sådan før? Hvordan vurderer du din evne til at tage ansvar for dig selv? Hvilke ting føler du at du har kontrol over og hvilke har du ikke? Føler du dig magtesløs, hvem eller hvad har magten? Hvordan vurderer du dit netværk lige nu? Er du afhængig af nogle og er der nogle der er afhængige af dig?

11 Scoring fra 1-5 1 = meget dårlig 2 = dårlig 3 = hverken eller 4 = god 5 = meget god

12 2 Mål Hvor du vil være om 5 dage - praktiske, positive og mulige mål: Hvad har du fået øje på er mest vigtigt? De 5 områder giver pejlemærker for hvor der er brug for en ændring og indsats. Hvad håber du på at opnå inden for de næste 5 dage? Hvad ville være et lille tegn for dig på, at du er på vej i den rigtige retning? Hvad ville være et tegn for dig på at du har nået dine mål fx oplever mere kontrol over din situation? 3 Situationen nu og her Energien til at følge en vej kommer fra spændingen mellem hvor du er nu og hvor du vil være inden for 5 dage

13 Scoring fra 1-5 1 = meget dårlig 2 = dårlig 3 = hverken eller 4 = god 5 = meget god

14 4 måder at opbygge styrke på
Hvad kan du selv gøre for at blive stærk og hvad kan vi gøre, mens du arbejder på at nå dine mål? Hvilken viden har du brug for? Hvad kan du gøre for at håndtere det som er svært? Hvad må ikke ske? Hvad kan vi hjælpe dig med for at du kan blive stærkere og få mere ro? 5 hvem skal involveres? Hvem har du brug for til at hjælpe dig? Prøv at forhandle en aftale med dem du har brug for – eller find en vej uden om dem Hvem er afhængige af dig?

15 Relationskort

16 Scoring fra 1-5 1 = meget dårlig 2 = dårlig 3 = hverken eller 4 = god 5 = meget god

17 6 plan for dag 4, 3 og i morgen Tag handling mod det du vil nå eller fuldføre Hvilke skridt må du tage de næste dage Hvad skal du have gjort 7 Nu – at forpligte sig til det første skridt At bevæge sig fra plan til handling kræver forpligtelse til det 1. skridt Hvad er den største barriere for at tage dette skridt? Hvem vil støtte dig, hvordan vil du bede om deres hjælp? 8 evaluering af kriseplanen

18 Scoring fra 1-5 1 = meget dårlig 2 = dårlig 3 = hverken eller 4 = god 5 = meget god

19 Kopi til os Registrere aftaler i skema for at sikre koordination, kontinuitet og konkret daglig opfølgning Evaluering efter 5 dage

20 Opfølgning – mulighed for dokumentation
Vi spørger om vi må kontakte borgeren om en måned Opfølgningssamtaler – 1, 6 og 12 måneder Tilfredshed, inddragelse, virkede det Effektindikatorer: bolig, netværk, forsørgelse, indlæggelse Samtykke fra 20 borgere - journal

21 Brian er flyttet fra kone og tre børn pga utroskab og midlertidigt hjem til sin mor. Afvises da han søger hjælp til lejlighed og havner i et sort hul i 3 mdr. hvorefter en medarbejder fra Paradiset anbefaler ham at kontakte Akuttilbuddet. Stort misbrug indtil for fem år siden. Afventer afsoning De fem områder: passe på sig selv – 3 (4) følelser – 2 (3) situation – 3 (4) ansvar – 2 (4) netværk – 1 (3) Mål: kontrol over følelser, søvn, undgå misbrug, lejlighed Opbygge styrke: motion, søvn, få vendt tingene involveres: sagsbehandlere ift. kontanthjælp, undgå aktivering, hjælp til bolig Opfølgning 6 mdr: egen lejlighed, motionscenter, nyt netværk, igen kontakt til børn og et mål om at bruge sine erfaringer og ressourcer i et fremtidigt job.

22 Hans er midt i 40´erne, ingeniør, 15 år siden førte angst og stemmer til tab af arbejde og efter ½ år på pension. Kontakter os pga at stemmerne er meget dominerende, søvnproblemer, angst. Aflede de skræmmende oplevelser gennem at skabe jordforbindelse og tæt kontakt.overnatning De fem områder: følelser – angst, fortvivlelse, ked af det men også vrede, 1 (4) situation – hænger sammen med fremtidsønsket, 4 (4) passe på sig selv – dårlig søvn, spiser for lidt og ryger for meget, 2 (5) ansvar – mangler kontrol men vil gerne, 3 (5) netværk – meget tyndt kun prof., 1 (4) Kriseplan: mål – at arbejde med drømmen om at komme i arbejde igen uden at miste kontrollen. Involveres: bostøtte, jobkonsulent, sagsbehandler ift pension opbygge styrke: motion og mad, daglig kontakt, støtte til at finde ro og sikkerhed, evaluering efter 3 uger: genvundet kontrollen og arbejder på drømmen om arbejde med opbakning fra de andre aktører opfølgning efter 6 mdr. - fleksjob

23 Peter kommer forbi efter arbejde og kan ikke overskue at tage hjem til familien. Er meget plaget af stress og angst. Efter samtale og behandling som er med til at skabe ro er Peter parat til at tage hjem til familien. Kommer et par gange mere inden for 2 uger og ved opfølgningssamtale 1 og 6 mdr. senere fortæller Peter at han har taget nogle valg ift. sit arbejdsliv, har det godt sammen med familien og med sit arbejde.

24 Karin ankommer sammen med sin psykolog pga et ønske om at slutte livet
Karin ankommer sammen med sin psykolog pga et ønske om at slutte livet. Der skabes tryghed og sikkerhed, og hun overnatter og laver en kriseplan. De fem områder: Passe på sig selv – 1 (5)‏ Følelser – konstant ked af det og helt mistet modet 1 (4)‏ Situation – 3 (4)‏ Ansvar – 1 (4)‏ Netværk – 2 (4)‏ Kortsigtet mål: følelse af kontrol, langvarige mål: ændringer både ift. netværk og arbejdsliv. Både arbejdsplads og netværk skal involveres. Opbygge styrke: tro over for egne følelser og værdier, give sig selv lov til at modtage omsorg Opfølgning efter 6 mdr. har Karin fået skabt ændringer i både sit arbejdsliv og netværk.

25 Nina på 18 år bliver fulgt ned af en vejleder fra skolen
Nina på 18 år bliver fulgt ned af en vejleder fra skolen. Har haft samtaler med skolens psykolog gennem mere end et år men nu er der en akut krise med angst og tab af modet. Føler sig meget utryg hvor hun bor. De fem områder: Passe på sig selv – 1 (3)‏ Følelser – 2 (3)‏ Situation – 3 (4)‏ Ansvar – 2 (4)‏ Netværk – 2 (2)‏ Mål: få kontrol over situationen, få mod og at kunne færdiggøre uddannelsen. Opbygge styrke: Involveres: egen læge pga mistanke om somatisk, og mhp. Behandlingstilbud. Socialforvaltning mhp lejlighed Evaluering efter 3 uger, lejlighed er sikret og behandling sat i værk

26 Jesper kan ikke gennemføre sit studium, har tvangstanker, hører ind imellem stemmer og har et dagligt misbrug af hash. De andre på kollegiet er meget utrygge ved ham og da han er holdt op med studiet er han nødt til at flytte. En vejleder følger ham ned til Akuttilbuddet. Det bliver til en måned i Akuttilbuddet inden Jesper kan flytte ind i egen lejlighed. I mellemtiden er Jesper ophørt med at ryge hash og er begyndt at tænke på hvordan han igen kan arbejde på at genoptage studiet og få sin drømmeuddannelse.

27

28 Udfordringer: Stafet – til andre tilbud som understøtter personens mål
Eksklusionsmekanismer i samfundet: fordomme, stigma, specialisering og manglende helhedsorientering


Download ppt "Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google