Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indvandring, kultur og det liberale demokrati 26. marts 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indvandring, kultur og det liberale demokrati 26. marts 2009"— Præsentationens transcript:

1 Indvandring, kultur og det liberale demokrati 26. marts 2009
CEPOS Indvandring, kultur og det liberale demokrati 26. marts 2009 Forskningschef Geert Laier Christensen

2 Indhold DEL 1: DEL 2: DEL 3: Hvorfor har kultur en betydning?
Empiriske resultater DEL 3: Indretning af samfundet – hvilken vej skal vi?

3 DEL 1: Hvorfor har kultur betydning?

4 Kulturdefinitioner Kultur: et sæt af fælles holdninger, værdier, mål og adfærd i en gruppe. I det økonomiske perspektiv modelleres kulturs betydning vha.: - præferencer - evner (human kapital, kulturel kapital) - perceptioner

5 Kulturel heterogenitet i økonomisk perspektiv
Muligheder Større udvalg af ”varer” Forøget innovation Udfordringer: Øgede transaktionsomkostninger Større udfordring for regulering og forskellige krav til offentlige ydelser

6 DEL 2: Empiriske resultater

7 Det empiriske materiale

8 Hovedtemaer Kulturelle forskelle Tillid Indvandres holdninger til frihedsrettigheder Diskrimination Danskernes holdning til indvandring Indvandrernes tilfredshed

9 1. Kulturelle forskelle: ”Hvor vigtige er følgende elementer i dit liv
1. Kulturelle forskelle: ”Hvor vigtige er følgende elementer i dit liv?” 1:meget vigtigt – 5:slet ikke vigtigt

10 2. Tillid Danskere Indvandrere Efterkommere
Hvor stor tillid har du til beboerne i dit nabolag? 90% 75% 72% Hvor stor tillid har du til danskere i almindelighed? 76% 78% Hvor stor tillid har du til muslimer i Danmark? 55% 65% Hvor stor tillid tror du danskere har til muslimer i Danmark? 18% 26% 27% Hvor stor tillid tror du muslimer i Danmark har til danskere? 21% 34% 28% Kilde: Survey gennemført af Danmarks Statistik for CEPOS 2007

11 Nej/Delvist uenig/uenig
3. Frihedsrettigheder Ja/Enig/ Delvist enig Nej/Delvist uenig/uenig Ved ikke ”Den danske lovgivning [bør] i højere grad afspejle Sharia-lovgivningen” 11% 77% 12% ”Lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion” 50% 37% 13% ”Lovgivningen bør forbyde homoseksuelle at dyrke deres seksualitet” 28% 65% 7%

12 4. Diskrimination Definition: 1. der må ikke tages usaglige hensyn 2. enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Oplevet og faktisk diskrimination

13 Hvor bekymret er du for ikke at blive ansat til et job eller ikke at blive forfremmet på grund af din religiøse overbevisning?

14 Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for ubehagelig forskelsbehandling pga. din etniske eller religiøse baggrund?

15 Danskernes holdning til diskrimination: ”Jeg vil bede dig forestille dig, at du er på en arbejdsplads, og der skal ansættes en ny kollega. Der er to ansøgere, som begge er lige kvalificerede. Hvilken person ville du umiddelbart foretrække?”

16 Faktisk diskrimination
Meget store forskelle i beskæftigelse og lønniveau mellem etniske danskere og indvandrere og efterkommere Men kun en meget lille del af forskel i løn og ledighed kan ”forklares” med ”herkomst”, når der kontrolleres for uddannelse mv. Diskrimination på arbejdspladserne findes, men den er sandsynligvis begrænset. Den store synder er barriererne på arbejdsmarkedet

17 5. Danskernes holdning til indvandring
Det diskuteres hyppigt hvorledes det danske samfund skal forholde sig til integration af muslimske indvandrere og efterkommere. Jeg læser nu to personers holdning til dette op. Hvilke af de to personer er du mest enig med? Person A siger: For at gøre det lettere for indvandrerne at blive integrerede i det danske samfund, skal samfundet i højere grad tilpasse sig indvandrernes kultur, religion og levevis. Person B siger: Integrationen finder bedst sted ved, at der stilles større krav til indvandrerne om, at de skal tilpasse sig det danske samfund, som det ser ud i dag. 1: Mest enig med person A (10 pct.) 2: Mest enig med person B (74 pct.) 3: Hverken enig med person A eller person B (16 pct.) Kilde: Catinét survey februar 2009 (n=1.006)

18 Andel af partiernes vælgere der mener indvandrere skal tilpasse sig samfundet

19 Er danskerne specielt assimilatoriske?
When people move to America from other parts of the world, should they adopt America’s culture, language, and heritage or should they try to maintain the culture, language and heritage of their own country? Adopt America’s culture, language and heritage 75 % Maintain culture, language and heritage of home country 13 % Not sure 12 % Total 100 % Rasmussen reports: Survey of 1,200 Likely Voters (May 16-18, 2008)

20 Vi vil gerne høre, hvordan du vurderer konsekvenserne af indvandringen til Danmark

21 Andel der mener, der er et problem

22 6. Indvandreres og efterkommeres tilfredshed med livet i Danmark
Er livet bedre for dig i Danmark eller ville det være bedre for dig i dit oprindelsesland? Danmark Oprindelsesland Ved ikke I alt Indvandrere 79,3 % 14,1 % 6,6 % 100 % Efterkommer 91,1 % 5,3 % 3,6 % Samlet set, er du så tilfreds eller utilfreds med samfundssituationen i DK? Tilfreds Utilfreds Ved ikke I alt Danskere 77,4 % 21,6 % 1,0 % 100 % Indvandrere 76,4 % 20,4 % 3,1 % Efterkommere 74,9 % 22,1 %

23 Samlet set, hvordan bedømmer du følgende i Danmark sammenlignet med dit oprindelsesland?
Bedre i oprindelses-landet Hverken bedre eller ringere Ringere i oprindelses-landet Ved ikke I alt Din økonomiske situation Indvandrer 8,7 % 12,1 % 74,8 % 4,4 % 100 % Efterkommer 5,3 % 8,6 % 81,5 % 4,6 % De politiske forhold 13,5 % 15,8 % 60,9 % 9,9 % 14,8 % 23,2 % 52,9 % 9,1 % Respekten for ytringsfriheden 12,2 % 20,5 % 61,8 % 5,6 % 15,4 % 24,9 % 52,1 % 6,6 % Kvindernes rettigheder 11,2 % 60,2 % 3,6 % 13,2 % 23,7 % 59,2 % 3,9 % De religiøse mindretals rettigheder 22,8 % 28,1 % 42,6 % 6,5 % 34,0 % 30,1 % 7,7 %

24 DEL 3: Hvilken vej skal vi?

25 Sammenhæng mellem heterogenitet og omfordeling
Alesina (2007), Why Doesn't the United States Have a European-Style Welfare State

26 Policy veje Vi skal: Vi skal ikke:
Stille håndfaste krav om at overholde landets love Fastholde de grundlæggende frihedsrettigheder Mindske det offentliges andel af økonomien Sikre fri og fair konkurrence for at udrydde diskrimination Lave sær regulering for forskellige grupper (det cementerer forskelle) Mindske friheden for alle borgere for at tvinge til integration Tvinge folk til at betale for andre kulturelle praksis

27 Tid til spørgsmål


Download ppt "Indvandring, kultur og det liberale demokrati 26. marts 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google