Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Korruption, risici og god udviklingsbistand Lars Engberg-Pedersen Projektseniorforsker.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Korruption, risici og god udviklingsbistand Lars Engberg-Pedersen Projektseniorforsker."— Præsentationens transcript:

1 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Korruption, risici og god udviklingsbistand Lars Engberg-Pedersen Projektseniorforsker

2 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES DAC Peer Review 2007 “While Denmark’s strong consensus-based culture brings a flexible, pragmatic approach, it may inhibit innovative thinking and risk-taking. Denmark tends to be cautious about taking risks, in particular regarding financial management issues. This may lead to insufficient scope for learning, experimentation and initiative, both for the recipient country and Danida, thereby weakening the ability to improve performance and implement the ownership and alignment principles. It may also lead to Denmark favouring relatively stable and well-performing countries over more risky environments”.

3 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Hvor risikovillig er dansk bistand?  Anvendelse af den offentlige sektors finansielle styringssystemer i modtagerlandene (%-del af midlerne til den offentlige sektor). 20052007 Danmark29%54% Canada42%75% EU-kommission40% Japan29%62% Norge60%59% England78%77% USA10%3%

4 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Hvor risikovillig er dansk bistand?  Anvendelse af modtagerlandenes egne indkøbs- systemer (%-del af midlerne til den offentlige sektor). 20052007 Danmark44%68% Canada45%39% EU- kommission 41%37% Japan26%61% Norge68%75% England78%68% USA12%5%

5 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Hvor risikovillig er dansk bistand?  Undgåelse af parallelle implementerings- strukturer (antal parallelle enheder pr. land) 20052007 Danmark3,82,6 Canada3,41,9 EU- kommission 6,33,3 Japan0,1 Norge0,30,6 England1,80,9 USA10,19,0

6 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Hvor risikovillig er dansk bistand?  Anvendelse af generel budgetstøtte –6 lande modtager generel budgetstøtte fra Danmark (Benin, Burkina Faso, Ghana, Mozambique, Tanzania og Vietnam) pr. 28/9-07. I 2006 var 9,2% af bevilling- erne til programsamarbejdslandene generel budget- støtte og 3,8% af den samlede bilaterale bistand. –Et princip foreskriver at max. 25% af bistanden til et enkelt land kan være generel budgetstøtte og kun hvis 10 kriterier er opfyldt.

7 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Hvor risikovillig er dansk bistand?  Støtte til skrøbelige stater –Programsamarbejdslandene omfatter: Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Ægypten, Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Tanzania, Uganda, Vietnam og Zambia. –Derudover aktiviteter i Afghanistan, Irak og Sydsudan.

8 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Hvad kan årsagerne til ringe risikovillighed være?  Offentlighedens fokus på korruption og svindel.  “[P]arliament’s strong oversight may […] lead to an overemphasis on the need for accountability and transparency.” (DAC Peer Review 2007: 38)  For ringe bemanding i administrationen af bistanden.

9 DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Hvad er konsekvenserne af ringe risikovillighed?  For få eksperimenter og for ringe læring  Bistanden kanaliseres til lande og sektorer med gode politikker snarere end i forhold til behovene  Modtagerlandenes ejerskab nedprioriteres  Nedbringelse af omkostningerne ved bistanden kommer til at overskygge maksimeringen af de udviklingsmæssige målsætninger


Download ppt "DIIS ∙ DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Korruption, risici og god udviklingsbistand Lars Engberg-Pedersen Projektseniorforsker."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google