Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- et nyt tilbud i det fysioterapeutiske felt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- et nyt tilbud i det fysioterapeutiske felt"— Præsentationens transcript:

1 - et nyt tilbud i det fysioterapeutiske felt
Indendørscykling - et nyt tilbud i det fysioterapeutiske felt

2 Præsentation af forelæsning
Hvem er vi? Hvorfor motion på recept. Målgrupper Indendørscykling Aerobe og anaerobe stofskifte Konditionstræning Målgrupper i forhold til cykeltræning Adipositas, Type 2 diabetes, forhøjet kolesterol, Ischæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, andre Hvordan?? Praktiske overvejelser Afsluttende kommentarer

3 Hvorfor Motion på recept??
Danskernes livsstil har ændret sig og vi er blevet et stille siddende folk Dette medfører øget forekomst af livsstilsygdomme, primært fedme, overvægt, type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. Vores livsstil er derved blevet et parameter for de sygdomme vi udvikler, det bliver derved også vores livsstil der skal helbrede os

4 Hvorfor Motion på recept, forts.
Som konceptet ser ud i øjeblikket bliver det den fysioterapeutiske verden der kommer til at stå som ”behandlere”/”vejledere” for denne gruppe af patienter. Det stiller nye krav til den enkelte fysioterapeut og i særdeleshed til faciliteterne. Det sætter ikke blot krav til fysioterapeutens faglige kompetence men i høj grad den sociale kompetence, da vi er ude i adfærdsændring/livsstilændring

5 Målgrupper Vi vil i det følgende komme ind på hvorledes indendørscykling er relevant for disse nye målgrupper for den fysioterapeutiske behandling, men først komme ind på hvad indendørscykling er

6 Indendørscykling Er konditionstræning, med mulighed for at arbejde ud fra specifikke fysiologiske parametre såsom puls, watt og div. subjektive skalaer ex. Borg Lad os lige kort rekapitulere hvad der er aerobt og anaerobt arbejde….

7 Aerob-stofskifte Det aerobe stofskifte foregår i mitochondrierne, hvor kulhydrat og fedt bliver forbrændt ved hjælp af ilt. I denne proces produceres noget energi vi kan bruge til at genopbygge vores ATP, således at det igen kan blive spaltet og energien herfra kan indgå myosin og actins mekaniske arbejde. Affaldsstofferne er Vand, kuldioxid og varme

8 Det anaerobe stofskifte
Det anaerobe stofskifte forgår i cellens cytoplasma og er nedbrydning af primært kulhydrat, således at der frigøres energi, der bruges til genopbygningen af ATP. Affaldsstoffet er Laktat og oftest sker der en forhøjelse af blodtrykket under det anaerobe arbejde

9 Konditionstræning Indendørscykeltræning er konditionstræning der tilsigter en øgning af VO2 max. Dette sker på baggrund af at kredsløbet belastes mere en ”normalt” og der derved forekommer en stigning i slagvolumen, flere lunge- og muskel- kapillærer, flere mitochondrier, en øgning af blodvolumen og derved mere hæmoglobin For at opnå denne forbedring er det for største parten af den nye patient gruppe et spørgsmål om en relativ lille stigning i aktivitetsniveau. Der ses den største forbedring fra 0 aktivitet til moderat aktivitet – det handler her ikke om den ”veltrænede masse”

10 Hvilke målgrupper og hvorfor?
I det følgende vil vi gennemgå hvilke målgrupper indendørscykling er relevant for Beskrive kort hvilke fysiologiske parametre der er interessante Kontraindikationer og ”forsigtigheds regler”

11 Adipositas Der er stærk evidens for motions gavnlige virkning på fedme og overvægt. Det anslås at der er 1,3 mill. overvægtige i Danmark, heraf er deciderede fede Hvor fedme før i tiden tilhørte overklassen er det nu de lavere sociale klassers problem Ved indendørscykling forbrændes kalorier. Forbrændes flere kalorier end der indtages taber man sig. Cykeltræningen kan med fordel kombineres med styrketræning Ikke for høje intensiteter til at starte med pga. evt. hypertension

12 Type 2 diabetes Stærk evidens for positiv effekt på sygdommen
I forbindelse med fysisk aktivitet øges insulinfølsomheden i muskelvævet og det afstedkommer et fald i det glykæmiske niveau. De fleste type 2 diabetikere kan motionere uden forbehold. Motion er kontraindiceret ved blodsukkerværdier over 17 og under 7 Motion er sammen med diæt og evt. medicin en af hjørnestenene i forbindelse med behandling af type 2 diabetes

13 Forhøjet kolesterol - dyslipidimi
Der er stærk evidens for motions gavnlige effekt. Ved træning øges musklernes evne til at forbrænde fedt i forhold til kulhydrat Her er umiddelbart ingen kontraindikationer, men ved hypertension skal intensiteten holdes lavt

14 Ischæmisk hjertesygdom
Stærk evidens for motions gavnlige virkning Nedsat risiko for blodpropper og bedre reguleret blodtryk Her anbefales aerob fysisk aktivitet, overvåget og superviseret Pt. med angina pectoris bør ikke komme over den anaerobe tærskel Kontraindikationer: AMI, hvile apnø, peri- myo- endo-carditis, symptomgivende aorta-stenose, svær hypertension, feber. Anvend pulsur

15 Hjerteinsufficiens V. hjerteinsufficiens har pt. reduceret VO2 max.
Forsøg med træning har påvist forbedret VO2 max, faldende hvilepuls, faldende systolisk blodtryk og øget anaerob tærskel Her anbefales cykeltræning med stigende intensitet og varighed Kontraindikationer som foregående Træn med pulsur

16 Andre relevante patientgrupper
Hypertension KOL Osteoporose Depression Hjerneskadede Rematoid artrit Spastikere Perifere pareser blinde

17 Hvordan gør vi det så?? I har alle muligheder for at skræddersy små hold der er tilpasset efter patientgruppe, alder, køn, religion etc. Optimalt vil være små hold med 6-10 deltagere Indstilling og gennemgang af cyklen Som undervisere arbejder i med 4 parametre; tempo, tid, watt (modstand) og evt. puls. Hvilket musik vælger i????

18 Praktiske overvejelser
Tempo, Tempoet afgør hvor hurtigt i beder jeres elever om at træde. Find musik der passer og pas på det ikke kommer til at gå for stærkt Kadencer mellem 60 og 110 er realistiske for disse målgrupper Kadencen er takten i musikken, hvor mange gange i drejer rundt

19 Praktiske overvejelser
Tid Tiden er afgørende. Start med korte arbejdsintervaller og lange pauser. Tiden er forskellig i forhold til tempo og watt. Arbejdes der i høje tempi eller med meget watt, skal arbejdstiden være begrænset.

20 Praktiske overvejelser forts.
Modstand/watt Nogle cykler er forsynet med watt måler, som giver en god indikation for arbejdet. Er der ikke watt måler på cyklen, bruges belastningsknappen sammen med billeder; vindmodstand, bakker, borgs skala etc.

21 Praktiske overvejelser forts
Puls Pulsen er et afgørende parameter for de fleste målgrupper. For at kunne arbejde optimalt med pulsen, er det nødvendigt at lave arbejdsbelastnings test for at få tal på max. Puls, hvile puls og anaerob tærskel Har man disse værdier, kan man hele tiden have fuld kontrol over hvorledes belastningen og tempoet på cyklen skal være

22 Afsluttende bemærkninger
Dette var en super kort introduktion til indendørscykel træning I har alle muligheder for at tilpasse den aerobe træning til den enkelte Hold-ånd, team-spirit, det er sjovere at træne sammen end alene.. Kurser, workshops og uddannelser God fornøjelse……


Download ppt "- et nyt tilbud i det fysioterapeutiske felt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google