Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Høreprøver & Audiogrammer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Høreprøver & Audiogrammer."— Præsentationens transcript:

1 Høreprøver & Audiogrammer

2 Når vi er færdige, vil dette give mening

3 Høretab er ikke bare et høretab - et høreapparat er ikke bare et høreapparat.
Et høretab ikke bare er et høretab. Øresneglen kan gå i stykker på hundrede af måder. Det interessante er hvad der sker oven øret, oppe i hjernen. Det er der fortolkningen sker. Et høretab er et miks af skader, hørekurven kan være ens, betyder det ikke nødvendigvis, at man har samme defekt. Forstærkning til to personer med samme hørekurve kan meget vel være forskellig. Og udbytte af høreapparatet kan ligeledes være meget forskelligt.

4 Tilpasningsstrategier.
Der findes på verdensplan forskellige strategier med hensyn til forstærkningen i høreapparaterne. Forskellige firmaer bruger forskellige filosofier med hensyn til forstærkning. Det ene strategi udelukker ikke den anden. Man kan ikke på forhånd sige hvilken forstærkning der er bedst. Derfor kræver en god tilpasning ofte finjusteringer. Ved at vælge firmaernes topmodeller får mange features, men betyder det ikke nødvendigvis, et perfekt resultat hvis det valgte produkt ikke forstærker og behandler lyden på en måde der er hensigtsmæssig for mit høretab. Det betyder altså ikke at det ene produkt er bedre eller dårligere end et andet.

5 deciBel dB dB er en logaritmisk skala til angivelse af lydtryk.
0 dB defineres som den normale høretærskel for unge mennesker.

6 Høreområdet. dB Hz Ubehagstærskel Musik Tale området Hørbart område
120 90 Musik Tale området 60 30 Hørbart område Høretærskel Hz 10 20 50 100 500 1000 2000 5000 10000 50000

7 Høreundersøgelsen. En høreundersøgelse består typisk af flere forskellige undersøgelser, hvor både øret og hørelsen bliver undersøgt. Høreundersøgelser kan give svar på: hvorvidt der er et høretab hvor svært høretabet er eventuelt hvad årsagen til høretabet er

8 Høreundersøgelsen Otoskopi - visuel undersøgelse af øregang og trommehinde med et otoskop Tympanometri - undersøgelse af trommehindens bevægelse som følge af trykforandringer Rentoneaudiometri - undersøgelse af en persons høretærskler for lyde ved forskellige frekvenser Taleaudiometri - undersøgelse af en persons evne til at skelne lyde fra hinanden ved forskellige frekvenser Hjernestammeaudiometri - undersøgelse af hørenervens reaktion på lyd Otoakustiske emissioner - undersøgelse af cochleas ydre hårcellers reaktion på lyd

9 Høreundersøgelsen Rentoneaudiometri
Høretærskel = hvor kraftig en lyd skal være for, at personen lige netop kan høre den. Der måles udvalgte frekvenser mellem 125 Hz og 8000 Hz. ”luftledning”, hvor tonerne sendes gennem høretelefoner ”benledning”, hvor en 'benleder', der placeres på knoglen bag øret, overfører vibrationer (lyd) gennem kraniet. Ved at lave begge prøver kan man konstatere, om høretabet skyldes lidelser i den ydre del af øret (et konduktivt høretab) eller lidelser i det indre øre (et sensorineuralt høretab).

10 Høreprøve: Luftledning og benledning
Luftledning: Lyden sendes gennem øregangen Benledning: Lyden sendes direkte til det indre øre via knoglen bag øret Hvis benledning er normal og luftledning nedsat er der en lidelse i øregang, trommehinde eller mellemøre (konduktiv lidelse) Hvis både luftledning og benledning er nedsat er hørenedsættelsen lokaliseret i det indre øre eller hørenerven (perseptiv lidelse)

11 Lydmåling. luftledning benledning

12 Høreundersøgelsen Taleaudiometri
Ved en høreprøve undersøges ofte også personens evne til at skelne ord fra hinanden. Det skyldes, at skelneevnen har betydning for, hvor god personens taleforståelse er. Ordene bliver præsenteret med en lydstyrke, så man ved at personen kan høre dem. Ordene skal gentages af vedkommende. Man tæller antallet af ikke-korrekt gentagede ord, og finder dermed personens skelnetab, DL (discrimination loss).

13 Audiogram 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

14 Altså……. Man måler frekvensen i Hertz Hertz bas diskant mellemtoner
bas diskant mellemtoner

15 Audiogram 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 x x 20 30 x 40 50 x x 60 x 70 80 x 90 100 110

16 Audiogram Hertz dB Høretærskel UCL Ubehags-tærskel 125 250 500 1000
2000 4000 8000 Hertz dB 10 Høretærskel 20 30 40 50 60 70 80 UCL Ubehags-tærskel 90 100 110

17 Audiogram Dynamikområde Hertz dB 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 20
10 20 30 40 Dynamikområde 50 60 70 80 90 100 110

18 Audiogram Dynamikområde Hertz dB
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hertz dB 10 20 30 Dynamikområde 40 50 Indsnævret dynamikområde = recruitment = støjoverfølsomhed 60 70 80 90 100 110

19 Stapediusrefleksen. Stapediusrefleksen er en muskel refleks, der udløses ved relativt kraftige lyde. Stapidus er en lille muskel der er hæftet på stigbøjlen. Når muskelen strammes bliver knoglekæden stivere, hvilket medføre at lyden ikke bliver overført optimalt til det indre øre fra trommehinden. Stapediusrefleksen beskytter derfor det indre øre med kraftige støjpåvirkninger.

20 Audiogram 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 x x 20 30 x 40 50 x x 60 x 70 80 x 90 100 110

21 tone Lydstyrke Nedsat hørelse bas diskant svag Høretærskel Hørbart men
ZV MD B L A N O NG EI R U Høretærskel Hørbart men svag F S TH P H CH G K SH Lydstyrke Det mest behagelige område Ubehagstærskel For højt kraftig Ubehageligt

22 Symboler på audiogrammet
Luftledning højre øre Luftledning venstre øre Venstre øre med maskering af højre øre Benledning O x Højre øre med maskering af venstre øre Benledning Stapediusrefleks - svarer nogenlunde til ubehagstærsklen

23 Audiogram 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 20 30 TC 40 50 SRT 60 70 DL 80 90 100 110

24 Skelnetab DL = Discrimination Loss = skelnetab angives i %
Det kan være svært at få fat i hvad der bliver sagt, selvom man godt kan høre at der bliver talt

25 Skelnetab DL = Discrimination Loss = skelnetab angives i %
Det kan være svært at få fat i hvad der bliver sagt, selvom man godt kan høre at der bliver talt

26 Typer af høretab. Høretab er udtryk for en nedsat følsomhed i hørefunktionen udtrykt i forhold til normalthørendes hørefunktion. Der er forskellige typer af høretab, som kategoriseres i forhold til, hvor årsagen til høretabet findes. konduktive høretab perceptive høretab centrale auditive høretab

27 Typer af høretab. Konduktive høretab er relateret til lidelser i ydre øre, øregang eller mellemøret Perceptive høretab er relateret til lidelser i sneglen i det indre øre. Centrale auditive hørevanskeligheder er relatateret til lidelser i det centrale auditive nervesystem, som fx hørenerven. Blandede høretab Et konduktivt og et perceptivt høretab kan forekomme på samme tid, og kaldes et blandet høretab. Blandingshøretab kan enten være forårsaget af den samme lidelse eller af forskellige lidelser.

28 Konduktive høretab. Konduktive høretab Konduktive er forårsaget af lidelser i øregang, trommehinde eller mellemøre. kan fx skyldes: Ophobet ørevoks i øregangen (ses tit hos høreapparatbrugere) Mellemørebetændelse (en hyppig årsag hos børn) Undertryk i mellemøret Otosklerose (forekommer hyppigst hos kvinder) Størstedelen af de konduktive høretab er midlertidige, da årsagen til høretabet enten forsvinder af sig selv eller kan behandles medicinsk eller kirurgisk. I visse tilfælde vil der efter behandling stadig være et høretab. Permanente konduktive høretab kan som regel afhjælpes effektivt med høreapparat, da hørelsen vil fungere normalt ved tilstrækkelig lydforstærkning

29 Perceptive høretab. Perceptive høretab Perceptive høretab er forårsaget af skader i sneglen (cochlea) i det indre øre, en mindre effektiv omdannelse af lydbølger til nerveimpulser. Et perceptivt høretab har andre konsekvenser . Når hårcellerne beskadiges, så mistes i nogle tilfælde sneglens evne til at adskille lyde med forskellig tonehøjde fra hinanden. Det gælder både lyde, der opfattes samtidigt og lyde, hvor den ene er kraftigere end den anden og forstyrrer den tone, der kommer efter. I praksis betyder det, at nogle mennesker med et perceptivt høretab godt vil kunne høre, at der bliver talt, men opfattelse af, at lydene og ordene flyder sammen. Det giver problemer med at forstå tale, og især hvis talen foregår i støjfyldte omgivelser.

30 Perceptive høretab. Et tredje problem er, at forskellen mellem den svageste lyd, man kan høre, og den kraftigste lyd, de kan holde ud at høre på, ikke er så stor. Personens ”dynamikområde” er reduceret. Nedsat skelneevne og reduceret dynamikområde betyder, at høreapparatteknologiens lydforstærkning ikke kan afhjælpe høreproblemet fuldstændigt. Erhvervede perceptive høretab skyldes bl.a: Alder (den mest almindelige årsag) Støj Medicin (nogle former for kemoterapi, antibiotika, og smertestillende piller) Meningitis OBS !

31 Hørekurven.

32 Efter tone. bas høretab mellemtone høretab diskant høretab

33 Et tilfældigt eksempel på et audiogram


Download ppt "Høreprøver & Audiogrammer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google