Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FFC / 1 FOTdanmark status og perspektiver Jysk/Fynsk GIS-konference Kulturhuset, Skanderborg 9. juni 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FFC / 1 FOTdanmark status og perspektiver Jysk/Fynsk GIS-konference Kulturhuset, Skanderborg 9. juni 2011."— Præsentationens transcript:

1 FFC / 1 FOTdanmark status og perspektiver Jysk/Fynsk GIS-konference Kulturhuset, Skanderborg 9. juni 2011

2 FFC / 2 Indledning •Flemming F. Christensen –Silkeborg Kommune, Informatik –Sektionsleder, 22 medarbejder –Kort-Tema, GIS-IT, Register, Stab –Uddannet landinspektør •Relation til FOT –FOT-storskalaforsøg i 1999 –Projekt FOTdanmark styregruppen i 2006 –FOTdanmark bestyrelsen siden 2007 –GeoMidt styregruppen siden 2007

3 FFC / 3 Indledning •FOT produktion –Første FOT produktion i Silkeborg 2006/2008 –Opgradering til fuld FOT i 2009 –Lokal FOT samarbejde i Region Midt i 2009 –FOT ajourføring i 2010

4 FFC / 4 Indhold •FOTdanmark – status og perspektiver –Hvor langt er vi nået siden 2007? –Hvad er de vigtigste udfordringer? –Hvordan spiller FOT sammen med andre offentlige geodatatiltag?

5 FFC / 5 Hvor langt er vi nået siden 2007? •Medlemmer  94 kommuner  staten v/ KMS •Landsdækkende  det lover godt  måske i 2012

6 FFC / 6 Hvor langt er vi nået siden 2007? •Etableringstidspunkt

7 FFC / 7 Hvor langt er vi nået siden 2007? •FOT i databasen

8 FFC / 8 Hvor langt er vi nået siden 2007? •FOTdanmark organisationen –Bestyrelsen •6 prs. kom/stat –Sekretariat •5 prs. inkl. årsværk –Specifikationsforum •10 prs. stat/kom/priv –FOT2007 Forum •6 prs. kom/stat –Kontaktforum •11 prs. samarb/stat Specifikations forum FOT2007 Forum Kontaktforum

9 FFC / 9 Hvor langt er vi nået siden 2007? •FOT-specifikation-kvalitet –Er nået til version 4.1 –Engelsk og dansk version –Proces ’hovedoprydning’ –Manual for kvalitetssikring

10 FFC / 10 Hvor langt er vi nået siden 2007? •FOT-database –FOT arkitekturrapport –Kartografiopsætning –Bygningsgeokodning –GMLupload –FOTwms/wfs –FOTbrowser –KL-oversætter –FOTdownload

11 FFC / 11 Hvor langt er vi nået siden 2007? •FOT-kontakt-dialog –Erfaringsopsamling –Input til arbejdsprogram –CB el. BC på objekttyperne –Suppl. arbejdsgrupper •Vejmidte, 3D, LSA.. –Se mere på www.fotdanmark.dk

12 FFC / 12 Hvad er de vigtigste udfordringer? •Få de sidste med –Alle er medlemmer på nær 4 kommuner –Dialog om produktion i alle medlemsområder –Vigtigt at nå i mål, ellers udebliver gevinsten –Hvem finansierer eventuelle ’huller’? •Fra etableringsfase til driftsfase –Skift i indsatsområder og opgavetyper –Fokus på omkostningseffektivisering

13 FFC / 13 Hvad er de vigtigste udfordringer? •Få fælles fodslag –Vi vil gerne fællesskabet, og samtidigt vil vi gerne selv, både vertikalt og horisontalt –Så vi er der ikke helt endnu •Formidling og forståelse –Vi er en stor forening med mange medlemmer og interesser –Behov for kommunikation og videndeling –Nyt og udvidet Kontaktforum

14 FFC / 14 Hvad er de vigtigste udfordringer? •’Ny’ FOT-database –FOT it-arkitekturfasen er gennemført; fokus på parternes forretningsmæssige behov –Hvor meget skal vi tillægge FOT-databasen at håndtere ift. parterne/samarbejderne –Option i DAI- udbud? –Agil proces, simpelt eller avanceret?

15 FFC / 15 Hvad er de vigtigste udfordringer? •Objektejerskab –Vi har mange objekttyper i FOT, men ikke et reelt ejerskab til disse fra sektorerne –Hvem styrer objektspecifikationen i fremtiden, geodatasektoren og/eller fagsektoren –Vedbliver objekterne at være registreret fotogrammetrisk; LSA vil påvirke fremtidige prioriteringer

16 FFC / 16 Hvad er de vigtigste udfordringer? •Løbende Sagsorienteret Ajourføring –Det bliver svært at skabe konsensus, der er utroligt mange holdninger til LSA –Mere pragmatisk og se på hvad har været praksis i kommuner og stat i mange år –Har vi fokus på data eller arbejdsgange, det er to vidt forskellige problemstillinger

17 FFC / 17 Hvad er de vigtigste udfordringer? •Konkurrence og lovgivning –Der er kommet konkurrence på markedet –Fra at være et jysk fænomen bliver det nu mere landsdækkende –Udfordring af parternes ret til prisfastsættelse, ex. Stevns Kommune –Bliver det nødvendig og er det muligt med lovgivning

18 FFC / 18 Hvad er de vigtigste udfordringer? •Billigere eller bedre –Hovedoprydningen gav ikke mange forenklinger i specifikationen •Nok mere en proces end et projekt •Ønske om harmonisk førstegangsproduktion •Usikkerhed om sektorerne tager ansvar for objekterne –Produktionsprocessen i dag er alt for lang •Alt for stort værditab inden data bringes i brug •Rådata i brug, flere leverancer, færre kvalitetskrav

19 FFC / 19 Hvad er de vigtigste udfordringer? •Kort- eller administrationsgrundlag –Overraskelse at emnet fortsat dukker op i foreningens regi –Administrationsgrundlag har været nøgleordet siden foreningens etablering –Vi indretter dog FOT så kort fortsat kan genereres ud fra grundlaget •Koordineringen og/eller harmoniseringen af offentlige geodata –FOT, FKG, PDK, DAI, Matrikel…

20 FFC / 20 FOT’s samspil med andre geodatatiltag? •FOT samarbejdet er unik –Frivilligt samarbejde mellem stat og kommuner •DAI udbuddet er et godt eksempel –Søger gevinster på ressourcer og system •FOTdk og FKG bestyrelse –Kommunale repræsentanter er også i FKG •FOT-DAI-Matrikel –KMS er ansvarlig på statssiden

21 FFC / 21 FOT’s samspil med andre geodatatiltag? •DAI-PDK –Fælles datamodelstrukturer •FKG datamodel –Tilnærmet DAI og PDK strukturer •Masser af potentiale for synergi mellem bestyrelser, organisationer, sekretariater og driftsmiljøer –Koordinering mellem bestyrelser i DMP, FOTdk og FKG?

22 FFC / 22 FOT’s samspil med andre geodatatiltag?


Download ppt "FFC / 1 FOTdanmark status og perspektiver Jysk/Fynsk GIS-konference Kulturhuset, Skanderborg 9. juni 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google