Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Gas Forenings årsmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Gas Forenings årsmøde"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Gas Forenings årsmøde
Er naturgassen stadig grøn? - Verden, Europa, Danmark energien og naturgassen. Lars Georg Jensen Dansk Gas Forenings årsmøde Nyborg, 13. november 2008

2 Er naturgassen stadig grøn? - det korte svar:
Ja, i hvert fald lysegrøn; Men der er andre farver end den grønne på den politiske palet, især i Europa; Naturgassen har et imageproblem: fra fornuftigt overgangsbrændstof til politisk våben. Konsekvens: Det kan lade sig gøre at påstå, at 90% kul og 10% biomasse er mere miljøvenligt end 100% gas. Markedet er domineret af store aktører – ikke kun i Danmark.

3 To afgørende problemer – og en ”dark horse”
Det er især Rusland, der råder over de påviste reserver af naturgas; Naturgas er primært ledningsbåren: der kan lukkes for forsyningen her og nu, og det er besværligt og dyrt med lagre. Sikkerhedspolitiske aspekter – Østeuropa og dens fortid; LNG? På vej frem eller ej?

4 Mandag Morgen, aug. 08

5 MM,

6 The coming Oil Supply Crunch (Chatham House, UK, Aug 2008)

7 Det grønne integreres i andre interesser:
Det er ikke enten klima eller økonomi og forsyningssikkerhed – vi er på tærsklen til en ny verdensorden, hvor klimaindsats ikke længere anses for en byrde, men som en integreret del af en indsats, der gavner økonomi, klima og forsyningssikkerhed. Fordi: af sikkerhedspolitiske, økonomiske (høj og/eller stærkt varierende oliepris), og miljømæssige (klima, lokal forurening), årsager har de fleste lande i dag en national interesse i større uafhængighed af fossile brændsler.

8 Energiforsyningssikkerhed – en definition.
Tilstrækkelig og pålidelig energiforsyning til rimelige priser Og hvor den politiske pris for afhængigheden ikke er for høj;

9 Klimaudfordringen: Hvor meget skal udledningerne af drivhusgasser reduceres? (Kilde: IPCC, 2007)

10 World Energy Outlook 2007 findings: 450 Stabilisation Case
Objective of limiting long-term temperature increase below 2.4 degrees Existing energy-using capital would need to be prematurely retired, at substantial cost By 2030, emissions are reduced to some 23 Gt, a reduction of 19 Gt compared with the Reference Scenario

11 IEA – World Energy Outlook 2008 – uddrag af konklusionerne (1)
Nuværende energiudvikling absolut ikke bæredygtig – socialt, miljømæssigt og økonomisk. 6 graders stigning! Der er akut brug for en energi-revolution. Olie vil i de kommende år fortsat være den dominerende energikilde, men æraen med billig olie er slut; Indvinding fra eksisterende oliefelter er på vej nedad, og der mangler nye investeringer; Strukturændringer på oliemarkedet gør det vanskeligt at agere og investere;

12 World Energy Outlook 2008 (2)
For at undgå pludselige og irreversible klimaforandringer, er der brug for en ”af-carbonisering” af verdens energisystemer; Klimakonferencen i København i 2009 må levere en troværdig global politisk ramme; En begrænsning af de globale temperaturstigninger til 2 grader C. kræver betydelige CO2-reduktioner i alle regioner og teknologiske gennembrud; Indsats for klimaet vil forbedre energiforsyningssikkerheden betydeligt;

13 WEO 2008 (3) Den nuværende finansielle krise er ingen undskyldning for ikke at gøre noget ved energiudfordringerne. Gas: Globale reserver store, men de ligger langt fra forbrugerne, og er hovedsagelig koncentreret i nogle få lande (56% hos kun tre lande); Der er også store ikke-konventionelle gas-ressourcer: gas-sand, gas-skifer, etc. I forhold til global el-produktion overhales gas af vedvarende energi kort efter 2010;

14 De bredere udfordringer for klima- og energipolitikken globalt – en oversigt
Voksende globalt energiforbrug – langsigtet problem med udtømning af de fossile brændsler: Olie 40 år, gas 60 år, olie 133 år?; Ikke-konventionelle ressourcer og CCS’s rolle. Afhængigheden af de fossile brændsler i en geopolitisk kontekst – koncentration af leverandør-lande; sikkerhedspolitik. Ikke-stabile og undertiden meget høje priser. Klimaforandringer.

15 Tre enige statsmænd: (…) we have a serious problem: America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. (George W. Bush, januar 2006). (…) vi skal sætte os et meget ambitiøst mål (…), at Danmark skal gøres fuldstændig uafhængig af de fossile brændsler: Ingen kul, ingen olie, ingen naturgas.” (Anders Fogh Rasmussen, september 2006) America has always risen to great challenges, and our dependence on oil is one of the greatest we have ever faced. It’s a threat to our national security, our planet and our economy” (Barack Obama, august 2008)

16 Verden set fra USA (1): Al Gore ved lancering af ”We Can Solve It”-kampagne, juli 2008
USA’s problemer: økonomien, stigende benzin- og elektricitetspriser, udlicitering af jobs til andre lande, boligsektor i krise, banker & bilproducenter under pres, national sikkerhed (krigen i Irak), klimaforandringer. To milliarder dollars ud af landet pr. dag til import of olie. Problemernes fælles årsag: USA’s afhængighed kulbrintebaserede brændstoffer. Løsningen: Om 10 år skal 100% af USA’s elektricitet komme fra vedvarende energi. Sol, vind, geotermi. USA skal genindtræde i det internationale samfund og lede indsatsen for aftale i København i december 2009.

17 Verden set fra USA (2) Obama/Biden’s ”New Energy for America”, Aug/Sept 2008
Our nation is confronted by two major energy challenges –our dependence on foreign oil and global climate change – both of which stem from our current dependence on fossil fuels for energy. Barack Obama and Joe Biden believe we have a moral, environmental, economic, and security imperative to address our dependence on foreign oil and tackle climate change in a serious, sustainable manner.

18 Barack Obama’s acceptance speech 28 August 2008 (+”New Energy for America*”)
”And for the sake of our economy, our security, and the future of the planet, I will set a clear goal as president: In 10 years, we will finally end our dependence on oil from the Middle East.”(and Venezuela*) ”(…) it is time to end this addiction and to understand that drilling is a stop-gap measure, not a long-term solution, not even close”.

19 Barack Obama’s energiplan, september 2008 (Kilde: www. barackobama
Barack Obama’s energiplan, september 2008 (Kilde: På kort sigt at afbøde den ”pain at the pump” amerikanske familier oplever. Bidrage til at skabe 5 millioner nye jobs ved strategisk at investere 150 milliarder US$ over de næste 10 år for at katalysere den private indsats for at skabe en ”clean energy future”. Indenfor 10 år spare mere olie end USA i dag importerer fra Mellemøsten og Venezuela tilsammen. (svarende til … Få 1 million Plug-In-Hybrid biler på gaden inden 2015, (…) biler som Obama skal kunne bygges i USA. Sikre at 10 procent af USA’s elektricitet kommer fra vedvarende kilder i 2012 og 25 procent i Indføre et ”economy-wide” cap-and-trade kvotehandelssystem med det formål at reducere drivhusgasudledningerne med 80 procent i 2050.

20 Det sikkerhedspolitiske perspektiv. Hvor er de påviste reserver? - olie

21

22 Hvor er de påviste reserver? - kul

23

24 Sikkerhedspolitiske perspektiver. Hvor er de påviste reserver? - gas

25

26 Hvor importerer Danmark kul fra?

27 Hvor importerer EU kul fra?

28 EU: Stigende importafhængighed over de næste 25 år
Det eneste vi kan gøre ved det er efficiency new technologies including nuclear and renewables EU henter i dag omkring 50 pct. af sit energiforbrug udefra, fortrinsvis fra Mellemøsten, Norge, Rusland og Algeriet. Europas energibehov stiger, mens egenproduktionen af olie og gas falder. P.t. dækker EU’s egenproduktion (UK 70 %, DK 15 %) 20 % af EU’s forbrug. 2005 baseline scenario: 0.2 % årlig stigning i olieforbruget i EU frem til 2020. Fortsætter denne udvikling, forventes Europa om bare 25 år at skulle dække 94 pct. af sit oliebehov og 81 pct. af sit gasforbrug gennem import. Samtidig oplever vi en skærpet international konkurrence om adgangen til de globale energiressourcer. Konklusion: EU bliver stadig mere afhængig af olie fra politisk ustabile områder. EU’s forsyningssikkerhed skal vurderes i forhold til det globale marked. .

29 EU - nogle nøgledatoer fra de senere år:
Årsskiftet : Rusland lukker for gassen til Ukraine. Primo 2006: Grønbog om energi fra EU-kommissionen. Marts 2006: Topmødebeslutninger om energi: Proces sættes i gang fra højeste sted. Januar 2007: Strategisk Energihandlingsplan fra Kommissionen. Marts 2007: Topmødebeslutninger med nye mål: 20% VE, 20% EE, 20-30% CO2-reduktion. Langsigtede ambitioner: 60-80% i 2050 for alle industrilande. November 2008: Kommissionens 2. strategiske energihandlingsplan.LNG Action Plan? December 2008: Endelig vedtagelse af ”pakken”?

30 EU’s klima- og energipolitik:
Integreret klima- og energipolitik med mål og midler. Nyt kvotedirektiv med europæiske (ikke nationale) lofter og allokeringer af tilladelser; Nye nationale mål for ikke-ETS sektorer; Eksterne dimensioner (gasledninger, etc.).

31 Konklusioner Af samlet hensyn til klima, forsyningssikkerhed og økonomi er verden – langsomt – på vej væk fra de fossile brændsler. Hastigheden vil være forskellig for kul, olie og gas og der vil være store regionale forskelle. Naturgassen vil fortsat spille en meget vigtig rolle globalt – i EU og Danmark afhænger meget af udviklingen i forholdet til Rusland og hvorvidt LNG bliver en succes. Naturgassen er stadig lysegrøn, men der er andre farver end den grønne på den politiske palet, især i Europa, og naturgassen har et imageproblem.

32 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Dansk Gas Forenings årsmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google