Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dokumentation i sundhedsplejen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dokumentation i sundhedsplejen"— Præsentationens transcript:

1 Dokumentation i sundhedsplejen
Første slide Karen Marie Olesen, sundhedsplejerske, MPH, systemansvarlig Aarhus Kommune

2 Pioneer indenfor dokumentation
Florence Nightingale 1859 Hensigten er ikke at indsamle dyngevis af ”interessante kendsgerninger og oplysninger om dette og hint, men at redde liv og befordre sundhed og velbefindende…”

3 Dokumentation og udvikling
Hvis man ikke kan beskrive sygepleje/sundhedspleje Kan man ikke styre den Finansiere den Undervise i den Sætte den på den politiske dagsorden Norma Lang, professor i sygepleje, USA

4 Hvorfor dokumentere? Lovgivningskrav
Sikring af fagpersoner i klagesager Kvalitetssikring og udviklingsredskab

5 Lovgivning Autorisationslov §17
”En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed. Sundhedsstyrelsen tolker pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed til også at omfatte pligten til at føre ordnende optegnelse om udført sygepleje Sundhedsloven: Journaler skal føres på en let forståelig måde og patienter har ret til aktindsigt. Patientperspektivet skal fremgå

6 Lovgivning Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 2013
Den sygeplejefaglige journal skal være entydig, systematisk, forståelig og fremstå overskuelig af hensyn til kommunikationen både indenfor egen faggruppe og med andre personalegrupper……. Der skal redegøres for patientens tilstand, hvilke overvejelser, der er gjort, hvilken pleje og behandling, der er planlagt og udført og resultatet deraf. Optegnelserne skal føres kontinuerligt og fortløbende og i umiddelbar tilknytning til udførelsen af plejen eller behandlingen

7 Lovgivning Journalen/ de ordnede optegnelser skal bruges i forbindelse med Understøtte pleje og behandling Være grundlag for information til patienten og i forbindelse med aktindsigt Forskning Udvikle sikkerheden og kvaliteten af arbejdet Klagesager

8 Eksempel på dokumentation af barselsbesøg
Barselsbesøg 1 Mor og barn har det godt. Mælken er løbet til og barnet svøber fint om brystet og har hørbare synkelyde. Barnet ses en smule icterisk men er ikke sløv. Barnet har mange våde bleer dagligt og afføring der er gul og let grynet. Barnet er vågen og der er god kontakt på puslebordet. Barselsbesøg 2 Forældrene oplyser: Det går fint med amningen. Har dog hul på bryst- vorterne. Har givet lidt MME i bæger. Er meget glade for b. Obj: Fint b, pæn kulør. Ser en fin amning DR: Amning, pleje af vorterne, sundhedsplejens tilbud

9 Eksempel på dokumentation af barselsbesøg
Barselsbesøg 1 Mor og barn har det godt. Mælken er løbet til og barnet svøber fint om brystet og har hørbare synkelyde. Barnet ses en smule icterisk men er ikke sløv. Barnet har mange våde bleer dagligt og afføring der er gul og let grynet. Barnet er vågen og der er god kontakt på puslebordet. Barselsbesøg 2 Forældrene oplyser: Det går fint med amningen. Har dog hul på bryst- vorterne. Har givet lidt MME i bæger. Er meget glade for b. Obj: Fint b, pæn kulør. Ser en fin amning DR: Amning, pleje af vorterne, sundhedsplejens tilbud

10 Den Danske Kvalitetsmodel
National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet Formål: Skabe læring og udvikling og synliggøre udvalgte sundhedsydelser Stiller krav om dokumentation for at fremme kvaliteten af patientforløb Fokus er på overgange mellem de forskellige sektorer f.eks. mellem barselsafdeling og sundhedsplejen Forebygge utilsigtede hændelser

11 Eksempler på efterspørgsel af Sundhedsplejens dokumentation
Sundhedsstyrelsen Børnedatabasen Region Kvalitetssikring af overgangen mellem sygehus og Sundhedsplejen (Svangreomsorgen) Kommune Kvalitetssikring af overgangen mellem sygehus og Sundhedsplejen Styring og kvalitetssikring både internt i sundhedsplejen, men også på tværs af sektorerne Uddannelsessteder Sygeplejerske og sundhedsplejerskeuddannelsen

12 Eksempler på efterspørgsel af Sundhedsplejens dokumentation
Forskning: Universiteterne Databasen Børns Sundhed hos SFI Har blandt andet udgivet Søvnproblemer blandt spædbørn 2013 Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden 2013 Årsberetning om børn født i 2011 Rapporterne kan hentes på

13 Nogle dilemmaer Tidspres: Der stilles større krav til effektivisering
De bløde værdier er sværere at formulere end at sætte et flueben Den faglige dokumentation overfor borgernes medinddragelse i dokumentationen. Hvordan håndterer vi det?

14 Temperaturmåling på kvaliteten af dokumentationen
Journalaudit På baggrund af opstillede kriterier Opfølgning

15 Spørgsmål til refleksion om dokumentation?
Diskuterer vi hvad god sundhedspleje er? Hvordan kommer god sundhedspleje til udtryk i journalerne? Hvilke metoder bruger vi til at vurdere kvaliteten af dokumentationen? Er dokumentationen ensartet eller er den meget forskellig fra person til person? Hvordan oplærer vi nye kolleger? Har vi en vejledning til hvordan vi skal dokumentere?

16 Bud på hvordan vi kommer videre
Stærkt ledelsesmæssigt fokus Tid til dokumentation

17 TAK 


Download ppt "Dokumentation i sundhedsplejen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google