Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Filmanalyse kortfilm Dennis VOK d.2.2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Filmanalyse kortfilm Dennis VOK d.2.2"— Præsentationens transcript:

1 Filmanalyse kortfilm Dennis VOK d.2.2
Metodiske tilgange, filmiske virkemidler, didaktiske overvejelser

2 Forskellige metodiske tilgange til analysearbejdet:
Biografisk metode  sammenhængen ml. instruktør og film er udgangspunktet (Carl Th. dreyer) Sociologisk metode  samfundet/tiden er udgangspunktet Nykritisk metode  det autonome værk er udgangspunktet Ræceptionsæstetisk metode  oplevelsen er udgangspunktet Fænomenologisk tilgang

3 Filmens æstetik: indhold/udtryk filmens hvad? hvordan?:
(indhold) Handlingsplan – handling, miljø, dialog m.m. (udtryk) – score, klipning, kameravinkler og – bevægelser, lys, lyd m.m. De to analyseniveauer belyser hinanden og spiller løbende sammen

4 Filmens komposition: Den indre komposition (det dramaturgiske niveau: filmens handling) kan beskrives vha. berettermodellen, aktantmodellen eller andet Den ydre komposition: filmens opdeling i indstillinger, scener og sekvenser (det tekniske)

5 Andre væsentlige elementer i en filmanalyse:
Personkarakteristik (filmens hvem?) Miljø/location (filmens hvor?) Handlingen (filmens hvad?)

6 Hvem fortæller? Den alvidende fortæller (kan se alt)
Den registrerende fortæller (er mere objektiv, ’fluen-på-væggen’) Personalfortælleren (er begrænset til én person) Jegfortælleren (meget begrænset fortælleform, ses i f.eks.i Vinterbergs Drengen der gik baglæns) Vurder altid om filmen primært er fortalt subjektivt eller objektivt

7 Kameraindstillinger:
Distance: Supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær, supernær, ultranær Kameravinkel: frø-, fugle-, normalperspektiv Kamerabevægelser: panorering, tiltning, håndholdt kamera, zoom, travelling, steadycam…

8 Klipningen: Klipningen en spiller en rolle på handlings- og / eller fortælleplanet. (indhold/form) Man taler om: Kontinuitetsklipning Eliptisk klipning (billeder blænder over hinanden) Montageklipning (sammenhæng dog ikke i tid) Krydsklipning (klipning ml. to handlinger som mødes) Parallelklipning (klipning ml. to handling som ikke mødes) Lydbro (når lyden til nyt klip begynder før klippet) Det der laver rytmen og intensiteten i filmen?

9 Lys og lyd: Lys og farve:
Hvilken grundfarve har filmen? Vi checker Dennis. Lyd: der skelnes ml. effektlyd og synkronlyd - også filmmusikken (scoren) på fortælleplanet hører under punktet ’lyd’

10 Filmanalyse er ligesom litterær analyse:
et spørgsmål om at vurdere relevante elementer ud fra filmen selv og de spørgsmål den stiller. Tænk også på: Intertekstualitet Hvordan vi udfylder filmens tomme pladser og hvad der får os til det… Filmens genre – og dens betydning for analysen Og som med litteraturen: Se filmen så mange gange som muligt

11 Dennis m. fl. Genre: kortfilm dvs.: En kort, komprimeret fortælling
Som kan sammenlignes med et digt eller en novelle Og som har en anden fortællemåde end mainstreamfilm Normalt kendetegnet ved få replikker

12 Richard Raskins 7 parametre:
Skildret fra en primær persons vinkel (Dennis) Som træffer et vigtigt valg (at invitere pigen på pizza) Indeholder et element af overraskelse (der er flere her) Lyden er vigtig En central rekvisit (Dennis :o))))))))))) ) Plads til modtagerens deltagelse (tomme pladser - kamerabevægelser) Filmen afsluttes som en helhed

13 Dennis Indre komposition (det som foregår på handlingsplanet):
Protagonisten hos mor Der trækkes en forbindelse mellem fortid og nutid Ydre komposition: Hvor mange scener? Hjemme – ude - hjemme Brug af fx aktantmodel / berettermodel?

14 Dennis Personkarakteristik: Miljø
Runde eller flade personer. Flade personer er typer (gammel, ung) som kun karakteriseres vha. udseende og enkelte handlinger Miljø Tre / fire enkle locations

15 Dennis Fortæller: Personalfortæller, knyttet til protagonisten
Indstillinger, der viser protagonisten indefra Bemærk også brugen af effekter på lydsiden overvejende fortalt subjektivt

16 Dennis: kameraføring Kamera: Distance: Vinkel: Bevægelser:

17 Dennis Klipning: Rolig klipning, bruges til at sammentrække tiden
I filmens mest afgørende øjeblikke klippes der hurtigt (og modtageren danner inferenser).

18 Lys, farve: Varme / kolde Brug af filter Lyd: synkronlyd e
effektlyd (underlægningsmusik som beskriver følelserne i scenen).

19 Filmens temaer: Dennis
Ungdom ensomhed mobning Kærlighed > < fraværet af kærlighed (negationen) Manderoller / kvinderoller

20 Hvad kan filmen i undervisningen?
Hvorfor filmanalyse? (Andre udtryksformer)

21 Litteratur Pilegaard Larsen (2010): Medier og medieundervisning, Gyldendal / FAT om kortfilm / Dennis Scoop Mediehåndbogen (2005), Dansklf,


Download ppt "Filmanalyse kortfilm Dennis VOK d.2.2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google