Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LEDELSE GENNEM PARADOKSET

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LEDELSE GENNEM PARADOKSET"— Præsentationens transcript:

1 LEDELSE GENNEM PARADOKSET
- PERSPEKTIVER I FORSKNING OG PRAKSIS

2 Dagens program Klaus Majgaard: Kampe Kriser og udvikling i håndtering af paradokser Marianne W. Lewis: Learning to work through and thrive with paradoxes – experiences from a professor and a dean’s perspective Pause Knud Nørbo: Jyske Banks ledelsesmodel – og om knaster i implementeringen FROKOST Workshops Pause – kaffe og sødt Christian Ahrensborg i samtale med Lotte Lüscher: Ledelse i et opgør med vished og de ”rigtige” svar Lotte Lüscher: Lederen med tvivlen som følgesvend Per Vers - opsamling

3 Workshop 3 Kasper Lorenzen Workshop 2 Bettina Rennison Workshop 5 Marianne Lewis Workshop 4 Anker BLom Workshop 1 Joachim Meier

4 Lederen – Med tvivlen som følgesvend
v/ Lotte Lüscher

5 Diskurser om det personlige lederskab
Den autentiske og karismatiske leder: Kendt fra fx biografier og selvportrætter Helten der laver turn around – gennemgår meget modstand, og fremstilles som den afgørende faktor for succes Den implicitte (eller eksplicitte) antagelse er ofte lederen som en person med særlige evner, træk, potentiale, personlighed og mod - ”born to be leader” fx Alfred Josefsen: Min passion for ledelse og Kære Irma; Walter Isaacson: Steve Jobs; Rasmus Anksersen; LederDNA; Kim Kristensen: Følg mig). Teori: Gardner, W.L., Cogliser, C.C., Davis, K. M., & amp; . Dickens, MP Autentisk lederskab: En gennemgang af litteratur og forskning dagsorden. Lederskab Quarterly, 22, George W., & amp; Sims, P .. True North: Oplev din Autentiske Lederskab. San Francisco: Jossey Bass. ”Autenticitet – moderne ledelseskommunikation” af Charlotte Mandrup. Bogens indeholder interviews med en række ledere, der på hver deres måde kommunikerer autentisk. Et gennemgående træk er: Unik personlighed. Har jeg det i mig? Og hvordan realiserer jeg det. Implicit kerneselvs tænkning. Reference til Weber og den protestantiske etik. Webers pointe. Prædestinationslæren hos calvinisterne fik ikke den ventede konsekvens, nemlig at alle blev passive pga determinisme. Men derimod at man ledte efter tegn hos sig selv i dette liv på, at man var udvalgt.

6 Diskurser om det personlige lederskab
Lederen som håndværker (værktøjsledelse): coaching, kommunikation, positiv tænkning, mindfulness, 7 gode vaner, forandringsledelse, ”sådan leder du medarbejdere der er klogere end dig” osv. Antagelse: God ledelse kan tilegnes – og succes er et spørgsmål om et specifikt redskab eller antal af redskaber i værktøjskassen.

7 Det uforløste lederskab. De to diskurser….
Hvem skal jeg være for at få succes som leder? (den karismatiske og autentiske leder) Hvad skal jeg gøre for at få succes som leder? (værktøjsledelse) Myten om FORLØSNING: udspændtheden, det ufærdige og paradokserne vil høre op, hvis bare… Fortællinger om karismatiske ledere kan i bedste fald inspirere, mens redskaber kan bidrage til at gøre ledere mere rustet til at handle Hvis bare jeg er autentisk og realiserer mit potentiale – eller hvis bare jeg bruger dette redskab (fx styrkebaseret ledelse) Tænk på de konstante krav i ledermagasiner. Tre skridt til at blive mere effektiv. Være dig selv og få følgeskab. Paradokstænkning og eksistensfilosofi: Udspændtheden er et vilkår.

8 Lederens indre krig Skære igennem OG lytte til medarbejdere
Fokuser på resultater OG medarbejdernes trivsel Lede med tillid OG følge med i hvad der foregår Loyal opad OG loyal nedad Adskilthed OG forbundethed Stå fast OG vær modtagelig Robust OG skrøbelig Vise selvtillid OG ydmyghed … eller hvorfor forløsningen er et fantasme: Besvarer ikke hvordan ledere reagerer i temaerne

9 Paradokser uden ledelse er IKKE paradoksledelse !!!!
Modsatrettede krav og paradoksale opgaver er grundvilkår i organisationer Paradokser paralyserer Den gode ledelse skaber handlekraft i paradokserne Paradokser uden ledelse er IKKE paradoksledelse !!!!

10 - at gøre det som de første
Indadvendt Udadvendt Fleksibel Fokuseret “Competing Values Framework” - Diskurser - at gøre det som de første Fornyelse Resultater – at gøre det hurtigt Stabilitet – at gøre det rigtigt Relationer – at gøre det sammen

11 Tilgange til paradokset
Accept Positionering Integrativ tænkning

12 Ledelse i høj kompleksitet kræver
Organisatorisk intelligens Social intelligens “Sikker-nok-handlegrundlag” Kendskab til sig selv

13 ”Den tvivlende og handlekraftige leder træffer valg og sætter retning – og tillader tvivlen. Udviser ro og overskud, når organisationen tøver, men bliver samtidig urolig når andre bliver for rolige. Lederens ultimative opgave er, at organisationen løbende finder veje at gå ad – med faste skridt og med tvivlen som følgesvend” (Lüscher og Meier 2018

14 Ledelses-redskaber dyder:
Lydhørhed tvivl Dømmekraft Mod


Download ppt "LEDELSE GENNEM PARADOKSET"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google