Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elementær brandbekæmpelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elementær brandbekæmpelse"— Præsentationens transcript:

1 Elementær brandbekæmpelse

2 Elementær brandbekæmpelse
Alarmer brandvæsenet Red mennesker Bekæmpe branden Begræns branden

3 Brandtrekanten Temperatur Ilt Brændbart materiale

4 Sluk ilden ved at fjerne elementer
Gløder køles Flammer kvæles Brændbart materiale

5 Antændelsestemperatur

6 Tidlig brandbekæmpelse kan ske ved at
Køle Kvæle Fjerne

7 Brandklasser

8 Hvad egner slukkerne sig til

9 Udvikling af en brand Et brandforløb bliver delt i 3 faser:
Begyndelsesfasen Udviklingsfasen Den fuldt udviklede brand

10 Brandspredning Røg og ild spreder sig meget hurtigt opad,
lidt langsommere til siderne og ganske langsomt nedad.

11 Brandrøg Det er brandvæsnet opgave at trænge ind i en brændende bygning.

12 Varmestråling Varmestråling kan antænde brændbare materialer på 20 – 30 meters afstand . Er en bygning truet af strålevarme, må gardiner og andet løst inventar fjernes fra vinduer og truede vægge. Hvis vindueskarme, tagspær og andre brændbare bygningsdele inde i bygningen bliver varme og begynder at ryge, skal der køles med vand. Denne teknik benyttes også af brandvæsenet til at forhindre brandspredning.

13 Alarmering Alarm 1-1-2 Meddel: Brand
Fuldstændigadresse med by eller kommunenavn Hvor det brænder herunder bygningsansvarlig og evt. tilskadekomne Telefonnummeret der ringes fra

14 Alarmering Alarm 1-1-2 Meddel: Brand
Fuldstændigadresse med by eller kommunenavn Hvor det brænder herunder bygningsansvarlig og evt. tilskadekomne Telefonnummeret der ringes fra

15 Danmarks officielle 112-app

16 Redning omfatter: Advarsel af truede personer
Vækning af sovende personer Redning af børn og personer, som ikke selv kan flytte sig

17 Trinvis brandbekæmpelse
Alarmer brandvæsenet Red mennesker Bekæmpe branden Begræns branden

18 Redning

19 Redning

20 Redning I forbindelse meden brand skal du lede efter eventuelle børn

21 Redning Brandudbredelsen standses ved At lukke døren til værelset.

22 Redning Begræns branden: Luk døre og vinduer.
Fjern evt. trykflasker, luk for gassen - uden at bringe dig selv i fare. Fjern evt. let antændeligt materiale Anvend et egnet slukningsmiddel.

23 Brandvæsnet Når det brænder, Er der ikke tid til At forberede sig
På flugt

24 Forebyggelse Vær opmærksom på hvor nød udgangen er placeret i en bygning. Sæt dig ind i flugtvejs planerne. Læs om alarmeringsforhold. Orienter dig om slukningsmateriale. Husk, elevator må ikke benyttes ved brand.

25 Forebyggelse Røgalarmer redder liv!!
En røgalarm kan vække dig og din familie, så i kan nå at Komme ud i tide, hvis der opstår brand. Røgalarmer redder liv!!

26 Forebyggelse

27 Forebyggelse Brug aldrig elevatoren ved brand!

28 Forebyggelse Hold døren til kælderen lukket.
Ryd op i pulterrum, kælderrum, og lignende steder og fjern brændbare og let antændelige materialer derfra. Kældre og lagerrum bør være forsvarligt aflåst. Opstil slukningsmidler på let tilgængelige steder. Hold porte, gårde, brandveje og trapper frit passable.

29 Slukning

30 Slukning Sprøjt ikke på flammerne

31 Slukning Sprøjt på det, der brænder

32 Slukning Brand i indbo

33 Slukning ved kvælning Med et brandtæppe kvæler du ilden.
Et brandtæppe bruges til : Små væskebrande. Beskyttelse af personer mod strålevarme. Mindre brand i faste stoffer, når der efterslukkes med vand. Mindre motorbrand.

34 Slukning ved kvælning

35 Brand i en persons påklædning
Sluk med vand hvis det er muligt

36 Brand i en persons påklædning

37 Brand i fedtstof og brændbare væsker
Sluk for varmen Dæk gryden med et stort låg

38 Brand i fedtstof og brændbare væsker
Brug aldrig vand til slukning af brændende fedtstof. Flyt aldrig den brændende pande eller gryde.

39 Vandfyldt slangevinde
Afspærringsventil

40 Håndsprøjte

41 Håndsprøjte God til slukning af Glødebrande i
Faste materialer, som papir, træ Tøj og lignende.

42

43 Trykvandslukker Fordele: Normalt 9 liter. Tømningstid ca. 1min.
Rækkevidde ca. 7 – 10 meter. Velegnet til slukning af mindre brande i faste materialer. Let at anvende. Ulempe: Begrænset vandmængde.

44 Trykvandslukker Fordele: Normalt 9 liter. Tømningstid ca. 1min.
Rækkevidde ca. 7 – 10 meter. Velegnet til slukning af mindre brande i faste materialer. Let at anvende. Ulempe: Begrænset vandmængde.

45 Pulverslukker Pulverslukkeren med ABC pulver bruges fortrinsvis
til klasse A, B og C brande som : Motorbrand Væskebrand Brand i gas Brand i almindelige elinstallationer Til brand i fast materiale, f.eks. Træ, papir eller tøj, skal du bruge en pulverslukker med betegnelsen ABC som indeholder ”glødebrandpulver”. Hvilke brandklasser slukningsmidlet er egnet til står på slukkeren.

46 Pulverslukker Fordele: Stor og hurtig slukningsvirkning
Velegnet til brand i brændbare gasser og brandfarlige væsker. Let at anvende. Ulemper: Stort rengøringsarbejde. Ødelægger el-apparater m.v.

47 Pulverslukker Fordele: Stor og hurtig slukningsvirkning
Velegnet til brand i brændbare gasser og brandfarlige væsker. Let at anvende. Ulemper: Stort rengøringsarbejde. Ødelægger el-apparater m.v.

48 CO2-slukker En kulsyreslukker bruges til klasse B, C og E brande som : Små væskebrande Gasbrande Brand i elektriske installationer

49 CO2-slukker Fordele: Velegnet til brand i elektriske installationer og mindre væskebrande. Let at anvende. Ulemper: Kun ringe effekt overfor brande i faste materialer (glødebrande). kan give alvorlige forfrysninger, hvis den rettes mod et menneske. Må ikke anvendes i små lukkede rum.

50 Fedtbrandslukker – F-slukker
Fordele: God til slukning af brand i fritureolie. Velegnet til slukning af mindre brande i faste materialer. Let at anvende. Ulempe: Begrænset kastelængde. Begrænset mængde slukningsmiddel.

51 Skumslukker Fordele: God til slukning af glødebrand i faste materialer. Let at anvende. Kan være egnet til slukning af mindre væskebrande. Ulempe: Begrænset kastelængde. Begrænset mængde slukningsmiddel.

52 Branddaskeren Rigtig Forkert

53 Særlig farer Brandfarlige væsker afgiver farlige dampe.
Når dampene blandes med luft og udsættes for en gnist, høj temperatur eller åben ild, forbrænder dampene eksplosionsagtigt.

54 Gas Brand ved gasapparat. Luk gasflaskens ventil.
Brand i gasflaskens ventil. Tilkald brandvæsenet.

55 Halogenlamper Halogenlamper skal holdes
En halogenlampe kan blive over 500 oC varm og kan udgøre en reel brandfare. Varmen fra en halogenlampe er så kraftig at den kan sætte ild i et stykke papir på nogle få sekunder. Halogenlamper skal holdes i sikker afstand fra andre materialer.

56 Camping GODE RÅD : Placer telt eller campingvogn i god afstand til naboen. Der skal være mindst 3 meter mellem hver enhed. Gør dig bekendt med campingpladsens sikkerhedsbestemmelser og hvor det nærmeste slukningsudstyr er. Vær forsigtig med brug af åben ild som gasblus. Hav altid et slukningsmiddel parat. Vær sikker på, at din familie og venner ved, hvordan de skal reagere ved brand.

57 Havegrill GODE RÅD : Brug optændingsblokke til optænding af grillen.
Brug aldrig brandfarlige væsker på en varm grill. Lad aldrig et barn være alene ved en tændt grill. Hav altid et slukningsmiddel nær grillen. Vær helt sikker på at asken er helt slukket og kold, når du smider den ud, kom evt. vand på.

58 Ukrudtsbrænding

59 Ukrudtsbrænding Hold øje med flammen på ukrudtsbrænderen.

60 Bilbrand Gode råd : Få alle ud af bilen.
Tag pulverslukkeren frem og fjern sikringen. Løft lidt op i hjelmen - til låsetappen holder igen - og aktiver pulverslukkeren. Med en fejende bevægelse slukker du i hele motorrummets bredde. Stil dig ved siden af bilen, når du åbner motorhjelmen, så er du beskyttet, hvis der mod forventning skulle stå stikflammer ud fra motorrummet.

61 Rygning Sørg for store og dybe askebægre.
GODE RÅD : Sørg for store og dybe askebægre. Hæld vand på asken før du tømmer askebægret. Ryg aldrig i sengen. Alkohol og medicin gør dig døsig eller uopmærksom, så du ikke opdager, hvis du taber en glød.

62 Brand i virksomheden Der findes brandfarlige områder over alt på
Er din virksomhed sikker overfor brand ? En brand i virksomheden kan betyde : Tab af menneskeliv. Tab af produktion og varelager. Tab af kunder og omsætning. Tab af arbejdspladser.

63 Fyrværkeri - affyring Fyrværkeri må ikke affyres på steder, hvor der
opbevares andet fyrværkeri eller andre brandfarlige materialer. Fyrværkeri skal affyres mindst: 100 meter fra bygninger med letantændeligt tag. 100 meter fra arealer med nåletræer, lyng og anden brandbar vegetation.

64 Pulver Natriumbikarbonat. Kornstørrelsen 0,01 -0,02mm Når Natriumbikarbonat Opvarmes til 60 c, spaltes det til soda, kultveilte og vanddamp. Antikatalytisk. Kulsyre og pulver arbejder fortrinligt sammen.

65 Kulsyre Kuldioxid ( co2 ) Vægtfylde 1,53 Ca.50 bar - 78 c.
Kvælende ( 8 %) Kulsyre og skum arbejder fortrinligt sammen.


Download ppt "Elementær brandbekæmpelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google