Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den motiverende samtale

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den motiverende samtale"— Præsentationens transcript:

1 Den motiverende samtale
Specialeuddannelsen i almen medicin 3. oktober 2018 Eftermiddag v/ Charlotte Harmsen, læge ph.d.

2 Spørgsmål 1 Hvilke erfaringer har du med den motiverende samtale fra din kliniske hverdag?

3 Spørgsmål 2 Hvornår synes du at den motiverende samtale fungerer godt og hvornår er det svært for dig at få den til at fungere tilfredsstillende?

4 Spørgsmål 3 Hvornår synes du, at den motiverende samtale slet ikke kan benyttes?

5 Refleksioner WHO: I år 2020 vil livsstilsfaktorer være ansvarlige for 70% af alle sygdomme Mindre end 50% af den ordinerede medicin tages som foreskrevet Mindre end 25% af patienterne følger velbegrundede råd om sundhedsfremmende livsstilsændringer

6 Øvelse 1

7 Tankpassermodellen

8 Adfærdsændring – udfordringen!
Vi kan ikke lave om på patienten Det kan kun patienten selv

9 Den patientcentrerede tilgang: Den motiverende samtale (DMS)
Gennem dialog At hjælpe patienten til at undersøge om der er et motiv og en vilje til en adfærdsændring At afklare og undersøge ambivalensen At afklare ressourcer og forhindringer At give realistisk støtte til forandringen

10 DMS - definition En personcentreret styrende metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens (Miller og Rollnick 2002)

11 DMS – lægen som facilitator
Præmisser: Lægen tror på at patienten handler på grundlag af sin opfattelse af problemet Lægen stimulerer patienten til at reflektere over sin situation og til at finde en løsning Lægen kan med forskellige strategier og teknikker påvirke patientens motivation over for adfærdsændring Ansvaret for ændring er patientens

12 DMS – lægen som facilitator

13 Motivationspåvirkning

14 Betydning af lægens adfærd på behandlingseffekt

15 Øvelse 2 Find sammen 2 og 2 Den ene fortæller i 2-3 minutter om en sundhedsadfærd som han/hun enten påtænker at starte eller måske er i gang med. Eller som andre måske mener, at han/hun burde ændre Den anden lytter – UDEN AFBRYDELSER! Dernæst bytter I roller I MÅ IKKE DRØFTE HINANDENS FORTÆLLINGER!

16 Øvelse 3

17 Den motiverende samtales 4 processer

18 Opbyg relationen

19 Opbyg relationen Indled samtalen Byd velkommen Forklar rammerne
Lyt uden at dømme – vær empatisk Forstå patientens forandringsparathed Forstå patientens motivation

20 Forandringshjulet

21 Motivationskoordinatsystemet

22 4 samtaletekniske værktøjer

23 Samtaletekniske værktøjer - eksempler
Åbne spørgsmål: ”Hvad vil du gerne have ud af vores møder?” Hvis det skal være en hjælp for dig at komme her, hvad er det så vigtigt at vi gør?” Bekræftende udsagn: ”Du kvittede cigaretterne for et år siden. Du må være en viljestærk person” ”Det lyder som en god ide at skære ned” Reflekterende lytning: Patientens udsagn: ”Jeg vil virkelig gerne tabe mig” ”Det er vigtigt for dig at tabe dig” ”Du har gjort dig nogle afgørende tanker om det at være overvægtig” Opsummering: ”Det at tabe sig er begyndt at fylde mere og mere i dit liv. Du tænker rigtigt meget på dit helbred og er bekymret for hvad overvægten kan bringe med sig, hvis ikke du gør noget ved det snart. Du ved at det er en forandring, der ikke bare kommer helt af sig selv. Alligevel er det så vigtigt for dig at du taber dig”

24 Fokusér

25 Fokusér Forhandl emnet og fokusér på én forandring 3 strategier:
Patienten præsenterer et emne Lægen præsenterer en række muligheder Lægen spørger om tilladelse til at diskutere et emne

26 Patienten præsenterer et emne
”Hvad er grunden til at du er kommet i dag?” ”Hvad vil du gerne tale med mig om?” ”Hvad kunne du godt tænke dig, at der kom ud af denne konsultation?” ”Hvad kunne du godt tænke dig, der var anderledes i dit liv?” ”Hvilken forandring er det, du ønsker dig?”

27 Lægen præsenterer en række muligheder Agenda-setting skema

28 Lægen spørger om tilladelse
”Jeg kan se af din journal, at du ryger. Hvordan vil du have det med, at vi tager en lille snak om rygning og hvilke tanker, du har gjort dig i forhold til rygning og graviditet?”

29 Frembring

30 Frembring forandringsudsagn
3 kategorier af patientudsagn Modstandsudsagn Skyldes uoverensstemmelse i relation mellem lægen og patienten Status quo udsagn Handler om patientens parathed til forandring Patientens gode grunde til ikke at lave en forandring og dermed bevare status quo Forandringsudsagn Patientens gode grunde, der taler i retning af forandring

31 Frembring forandringsudsagn
Frembring forandringsudsagn og øg motivationen 7 typer af forandringsudsagn: Ønsker (”jeg vil gerne tabe mig”) Evner (”jeg tror godt jeg kan tabe mig”) Grunde (”det er jo sundhedsskadeligt at være så overvægtig og inaktiv”) Nødvendighed (”jeg er nødt til at tabe mig, det skal jeg bare”) Forpligtelse (”jeg starter med at løbe på mandag”) Aktivering (”jeg vil gerne”) Tage skridtet (”jeg har faktisk allerede købt nye løbesko”)

32 Spørgsmål der frembringer forandringsudsagn
Vigtighed Hvilke ulemper er der ved at ryge? Hvilke fordele ville der være ved at cykle på arbejdet? Hvad vil være det værste, der kan ske, hvis du ikke ændrer livsstil? Hvad vil det betyde for din familie hvis du holder op med at drikke?

33 Spørgsmål der frembringer forandringsudsagn
Egne evner Hvad har du allerede/tidligere gjort? Har du før prøvet at stoppe med at ryge? Hvem kan hjælpe dig? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvad kunne være det mindste/letteste/første du kunne gøre?

34 De 4 samtaletekniske redskaber
Ved forandringsudsagn: Fokuser i retning af udsagnet via de 4 samtaletekniske redskaber: Åbne spørgsmål Bekræftende udsagn Reflekterende lytning Opsummering

35 Beslutningsbalancen

36 Balanceskemaet

37 Planlæg

38 Planlæg forandringen Planlæg forandringen og lav aftaler om næste skridt Er patienten klar? 7 tegn på øget parathed: Færre status quo udsagn Flere forandringsudsagn Øget styrke i forandringsudsagnene Mindre diskussion af ‘problemet’ Spørgsmål om forandringen Forestillinger om fremtiden Patienten har allerede forsøgt sig med små skridt

39 Planlæg forandringen Lav en opsummering Beskriv patientens ambivalens
Fokuser på patientens forandringsudsagn (prioriter de 3 stærkeste, hvis der er flere) Stil et åbent spørgsmål med fokus på næste skridt

40 Næste skridt Tal om næste skridt/handling/ny konsultation
Anerkend patientens villighed til forandring eller indsats Afslut med en opsummering af samtalen og hvad I har aftalt

41 En god plan?

42 DMS – Eksempel på tilgang
Hvad er det, der gør at du ønsker denne forandring? Hvis du nu besluttede dig for at ændre, hvordan kunne du så evt. gøre det? Hvad ville dine 3 bedste grunde være for at lave denne forandring? På en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det så for dig at lave denne forandring? Hvordan kan det være at du siger xx og ikke et lavere? Giv en kort opsummering på det hørte Og spørg: ”Så hvad tror du, du vil gøre?”…

43 Rollnicks nøglespørgsmål

44 Rollnicks nøglespørgsmål

45

46 DMS – Huskeliste Ånden i motivationssamtalen
Patient-centrerede færdigheder Åbne spørgsmål Anerkendelse Refleksion Opsummering Genkende forandringsudsagn At gå med modstanden Forandringsplan Forpligte sig Integrere motivationssamtalen i behandlingsplanen

47 Eksempel

48 Smag for mere?

49 Tak for i dag! 


Download ppt "Den motiverende samtale"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google